2023-2024 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı

2023-2024 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. Hangi evrede kardeş kromatitler birbirinden ayrılır?

  A) İnterfaz                B) Profaz                 
  C) Anafaz                  D) Metafaz                
  E) Telofaz ve Sitokinez                              

 2. Cevap: C Açıklama:

  Kardeş kromatitler mitozun anafaz evresinde birbirinden ayrılır ve her kromatit bağımsız bir kromozom hâline gelir. 3. Hücre döngüsünde hangi evrede DNA kendini eşler?

  A) G1 evresinde    B) G2 evresinde   
  C) M evresinde     D) S evresinde    
  E) G0 evresinde                      

 4. Cevap: D Açıklama:

  Hücre döngüsünün S evresinde DNA kendini eşler. Bu evre, DNA replikasyonunun gerçekleştiği evredir. 5. Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme yöntemlerinden biri değildir?

  A) Bölünerek üreme     B) Tomurcuklanma      
  C) Rejenerasyon        D) Partenogenez       
  E) Meitoz ile üreme                          

 6. Cevap: E Açıklama:

  Meitoz, cinsel üreme sırasında gamet hücrelerinin oluşturulmasında kullanılan bir süreçtir ve eşeysiz üreme ile ilişkilendirilmez. 7. Hangi canlı gruplarında bölünerek üreme gözlemlenebilir?

  A) Balıklar ve kuşlar
  B) Memeliler ve sürüngenler
  C) Bakteriler ve protistalar
  D) Kurbağalar ve kertenkeleler
  E) Bitkiler ve mantarlar

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bölünerek üreme, bakteriler gibi prokaryot canlılar ile protistalar gibi bazı ökaryot canlılar arasında gözlemlenebilir. 9. Hangi canlıda gerçekleşen rejenerasyon eşeysiz üreme olarak kabul edilmez?

  A) Kertenkele                  B) Semender                   
  C) Yengeç                      D) İnsan                      
  E) Kuru ciltli omurgasızlar                                  

 10. Cevap: D Açıklama:

  İnsanlar gibi memelilerde rejenerasyon yeteneği sınırlıdır ve rejenerasyon sırasında yeni bireyler oluşmaz. 11. Hangi canlı grubunda rejenerasyon genellikle doku düzeyindedir?

  A) Omurgasızlar    B) Memeliler      
  C) Balıklar        D) Kuşlar         
  E) Kurbağalar                        

 12. Cevap: A Açıklama:

  Rejenerasyon genellikle omurgasız canlılarda doku düzeyindedir. 13. Aşılama yöntemi hangi amaçla kullanılır?

  A) Bitki dallarının uzunluğunu kontrol etmek için
  B) Bitki köklerini güçlendirmek için
  C) Bitki yapraklarının büyüklüğünü artırmak için
  D) Bitki tohumlarının çimlenme hızını artırmak için
  E) Farklı bitki türlerini birleştirmek ve özelliklerini aktarmak için

 14. Cevap: E Açıklama:

  Aşılama yöntemi, farklı bitki türlerini birleştirerek istenilen özellikleri aktarmak veya anaç bitkinin güçlü kök sistemini kullanarak ürün verimi ve kalitesini artırmak amacıyla kullanılır. 15. Daldırma yöntemi hangi tür bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılır?

  A) Ağaçlar          B) Çalılar         
  C) Otsu bitkiler    D) Sebzeler        
  E) Mantarlar                           

 16. Cevap: A Açıklama:

  Daldırma yöntemi, özellikle ağaçlar gibi büyük bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılır. 17. Mayoz I sırasında homolog kromozomlar neden yan yana gelir?

  A) Kromozom sayısını yarıya indirmek için
  B) Krossing over'i kolaylaştırmak için
  C) Genetik çeşitliliği artırmak için
  D) Sentrozomların oluşturduğu iğ ipliklerine bağlanmak için
  E) Sentrozomların kaybolmasını engellemek için

 18. Cevap: B Açıklama:

  Homolog kromozomlar mayoz I sırasında yan yana gelerek krossing over'in gerçekleşmesini kolaylaştırır ve genetik çeşitliliği artırır. 19. Krossing over, mayoz I sırasında hangi yapılar arasında gerçekleşir?

  A) Tetratlar arasında
  B) Kardeş kromatitler arasında
  C) Sentrozomlar arasında
  D) İğ iplikleri arasında
  E) Kiyazma bölgeleri arasında

 20. Cevap: E Açıklama:

  Krossing over, mayoz I sırasında homolog kromozomların kiyazma bölgeleri arasında gerçekleşen gen değişimi olayını ifade eder. 21. Mayoz II aşamasında hangi yapıların ayrılması benzerdir?

  A) Kardeş kromatitler        B) Kromozomların tamamı     
  C) Sentrozomlar              D) Kromatidlerin yarıları   
  E) Kromatidlerin uçları                                  

 22. Cevap: A Açıklama:

  Mayoz II aşamasında, kardeş kromatitler ayrılır, bu durum mitoza benzer. 23. Eşeyli üreme hangi iki temel sürecin birleşmesiyle gerçekleşir?

  A) Mayoz ve döllenme       B) Mitoz ve mayoz         
  C) Döllenme ve mitoz       D) Interfaz ve döllenme   
  E) Mayoz ve interfaz                                 

 24. Cevap: A Açıklama:

  Eşeyli üreme, mayoz bölünme ve döllenme süreçlerinin birleşmesiyle gerçekleşir. 25. Hücre bölünmesi sırasında kromozomların rolü nedir?


 26. Cevap: Hücre bölünmesi sırasında kromozomlar, genlerin düzenli ve hatasız bir şekilde yeni oluşacak hücrelere aktarılmasını sağlar. DNA moleküllerinin kromozomlara paketlenmesi bu işlevi mümkün kılar. Açıklama:

  Kromozomlar, hücre bölünmesi sırasında genlerin taşınmasını ve aktarılmasını kolaylaştırır. DNA molekülleri, kromozomlar hâlinde paketlenerek kalıtım materyalinin eşit şekilde paylaşılmasını sağlar. 27. İnsan vücut hücrelerinin kromozom sayısı nedir?


 28. Cevap: İnsan vücut hücrelerinin kromozom sayısı 46'dır. Açıklama:

  İnsanın vücut hücrelerinde 23 çift kromozom bulunur, bu da toplamda 46 kromozom yapar. 29. Metafaz evresi neden önemlidir ve karyotip oluşturulurken ne tür bilgilere ihtiyaç vardır?


 30. Cevap: Metafaz evresi, mitoz sırasında kromozomların en belirgin olduğu evredir. Karyotip oluşturulurken kromozomların uzunluk, bant ve sentromer konumu gibi özelliklerine ihtiyaç vardır. Açıklama:

  Metafaz, kromozomların tek bir sıra halinde düzgünce sıralandığı bir evredir ve bu sıralama karyotip oluşturmak için kullanılır. Karyotip, kromozomların özelliklerini ayrıntılı olarak gösteren bir görüntüdür. 31. Anafaz evresinde neler olur ve neden kardeş kromatitlerin ayrılması önemlidir?


 32. Cevap: Anafaz evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrılır ve kutuplara doğru çekilirler. Her ayrılan kromatit yavru kromozom adını alır. Kardeş kromatitlerin ayrılması, kromozom sayısı ve yapısı aynı olan hücrelerin meydana gelmesini sağlar. Açıklama:

  Anafaz, mitozun bir evresidir ve kromatitlerin ayrılmasını içerir. Bu ayrılma, genetik bütünlüğün ve kalıtsal bilginin korunmasını sağlar. 33. Kolon kanserinin ne gibi belirtileri vardır ve bu kanser türünün farklı evreleri nelerdir?


 34. Cevap: Kolon kanserinin belirtileri arasında karın ağrısı, kilo kaybı, kabızlık veya ishal gibi sindirim sistemi problemleri bulunabilir. Kolon kanseri farklı evrelerde olabilir. Örneğin, evre I'de sadece kolonun iç duvarında tümör bulunurken, evre V'de kanser diğer organlara da yayılmış olabilir. Açıklama: 35. Eşeysiz üreme nedir ve neden bazı canlılar eşeysiz üreme yolunu tercih ederler?


 36. Cevap: Eşeysiz üreme, döllenme olmadan tek bir atadan çeşitli yollarla kendisiyle aynı genetik yapıya sahip yeni bireylerin meydana gelmesi sürecidir. Bazı canlılar eşeysiz üremeyi tercih ederler çünkü bu yöntemle hızlı bir şekilde çok sayıda yeni birey üretebilirler. Bu, uygun koşullarda yaşamlarını sürdürmelerine ve çevre değişikliklerine hızla adapte olmalarına yardımcı olur. Açıklama:

  Eşeysiz üreme, döllenme olmadan canlıların kendilerine genetik olarak benzeyen yeni bireyler üretme sürecidir. Bu, canlılar için hızlı bir üreme yöntemi olabilir. Özellikle istikrarlı çevre koşullarında yaşayan canlılar için eşeysiz üreme, neslin devamlılığını sağlama ve çevresel değişikliklere hızlıca uyum sağlama avantajına sahiptir. 37. Partenogenez nedir ve hangi canlılarda görülür?


 38. Cevap: Partenogenez, döllenmeden mitozla gelişerek yeni bireylerin oluştuğu bir üreme yöntemidir. Bu süreç, arılar, karıncalar, yaprak bitleri, su pireleri gibi omurgasızlardan bazılarıyla, balık, kurbağa, sürüngen ve kuşların bazı türlerinde gözlemlenebilir. Açıklama:

  Partenogenez, döllenme olmadan mitozla yeni bireylerin oluştuğu bir üreme yöntemidir. Bu süreç, omurgasız canlılardan arılar, karıncalar, yaprak bitleri, su pireleri gibi bazılarıyla, ayrıca balık, kurbağa, sürüngen ve kuşların bazı türlerinde görülebilir. 39. Sporla üreme nasıl gerçekleşir ve hangi canlılarda gözlemlenebilir?


 40. Cevap: Sporla üreme, spor adı verilen özelleşmiş üreme hücrelerinin ortam şartları uygun olduğunda mitozla yeni bireyler oluşturduğu bir üreme yöntemidir. Bu süreç, plazmodium, su yosunu, mantarlar ve tohumsuz bitkiler gibi canlılarda gözlemlenebilir. Açıklama:

  Sporla üreme, spor adı verilen özelleşmiş üreme hücrelerinin, uygun ortam koşullarında mitozla yeni bireylerin oluşturulmasını içeren bir üreme yöntemidir. Bu süreç, plazmodium, su yosunu, mantarlar ve tohumsuz bitkiler gibi canlılarda gözlemlenebilir. 41. Hangi bitkiler doku kültürü ile üretilebilir ve bu yöntemin tarımdaki önemi nedir?


 42. Cevap: Doku kültürü yöntemiyle birçok bitki üretilebilir. Özellikle portakal, mandalina, böğürtlen, ahududu, fındık, asma, incir ve ayva gibi bitkiler bu yöntemle çoğaltılabilir. Doku kültürü, tarımda verimliliği artırır, ekonomik olarak değerli bitkilerin hızlı üretilmesini sağlar ve hastalıklara karşı daha dirençli bitkiler elde edilmesine olanak tanır. Açıklama:

  Doku kültürü yöntemi, birçok farklı bitki türünün üretilmesinde kullanılabilir. Özellikle portakal, mandalina, böğürtlen, ahududu, fındık, asma, incir ve ayva gibi ekonomik olarak değerli bitkiler bu yöntemle hızlı bir şekilde çoğaltılabilir. Bu yöntem, tarımda verimliliği artırır, istenilen bitki özelliklerini koruma ve hastalıklara karşı daha dirençli bitkilerin üretilmesine katkı sağlar. 43. Mayoz nedir ve neden genetik çeşitliliği sağlayan bir süreç olarak kabul edilir?


 44. Cevap: Mayoz, eşeyli üreyen canlılarda üreme hücrelerinin oluşmasını sağlayan özel bir hücresel bölünme sürecidir. Mayoz, üreme ana hücresinin (diploit) iki bölünme aşamasıyla sonuçlanır ve n sonlu (haploit) hücrelerin oluşmasına yol açar. Bu süreç, genetik çeşitliliği sağlar çünkü homolog kromozomların bağımsız açılımı (assortment) ve krossing over gibi olaylar, farklı gen kombinasyonlarına neden olur. Açıklama:

  Mayoz, eşeyli üreyen canlılarda üreme hücrelerinin oluşmasını sağlayan bir hücresel bölünme sürecidir. Bu süreç, genetik çeşitliliği sağlar çünkü her iki mayoz aşamasında da homolog kromozomlar rastgele birbirinden ayrılır, bu da farklı gen kombinasyonlarının oluşmasına olanak tanır. Ayrıca, krossing over denilen olay, homolog kromozomların karşılıklı gen değişimini içerir ve bu da yeni gen kombinasyonlarının oluşmasına katkı sağlar. 45. Hermafrodit canlılar nedir ve kendini döllenme nasıl gerçekleşir?


 46. Cevap: Hermafrodit canlılar, aynı bireyin hem erkek hem de dişi üreme organlarını bir arada bulundurduğu canlılardır. Bu canlılar, hem sperm hem de yumurta üretebilirler. Kendini dölleme olarak bilinen bir üreme yöntemi kullanarak kendi ürettikleri gametlerin birleşmesini engellerler. Kendini dölleme şu şekilde gerçekleşir: Hermafrodit canlılar kendi ürettikleri sperm ve yumurtayı aynı anda dışarıya bırakmazlar. Genellikle farklı zamanlarda üretirler veya kendi ürettikleri sperm ve yumurtayı aynı anda dışarıya bıraktıklarında, döllenme engellenir. Böylece bu canlılar, genetik çeşitliliği artırmak için başka bir bireyle çiftleşmek zorunda kalırlar. Açıklama:

  Hermafrodit canlılar, aynı bireyin hem erkek hem de dişi üreme organlarını taşıdığı ve kendi ürettikleri gametlerin birleşmesini engelledikleri canlılardır. Bu, kendini dölleme olarak adlandırılan bir üreme stratejisi kullanmalarına yol açar. 47. Eşeyli üreme neden genetik çeşitliliği artırır?


 48. Cevap: Eşeyli üreme, genetik çeşitliliği artırır çünkü bu üreme yönteminde farklı genetik yapıya sahip iki bireyin gametleri birleşir. Bu nedenle, her iki ebeveynin genetik kombinasyonlarından oluşan yeni bireyler ortaya çıkar. Ayrıca, mayoz bölünme sırasında krossing over gibi olaylar gerçekleşir, bu da genetik çeşitliliği artırır. Eşeyli üreme ile yeni gen kombinasyonları oluşur, bu da tür içi çeşitliliği artırır ve bireylerin değişen çevresel koşullara uyum yeteneklerini artırır. Açıklama:

  Eşeyli üreme, farklı genetik yapıya sahip iki bireyin gametlerinin birleşmesi nedeniyle genetik çeşitliliği artırır. Ayrıca, mayoz sırasında krossing over gibi olaylar da genetik çeşitliliği artırır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı Detayları

2023-2024 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


2023-2024 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜREME
  1. Mitoz Ve Eşeysiz Üreme

Ayrıca 2023-2024 10.Sınıf biyoloji dersi 1.Dönem 1.Yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından tamamı test, klasik ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bu soru ile öğrencilerin mitozun anafaz evresindeki temel olayları ve kromatitlerin ayrılmasını anlamaları amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilerin hücre döngüsünün hangi evresinde DNA'nın eşlendiğini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere farklı eşeysiz üreme yöntemlerini ayırt etmeleri öğretilmek istenmektedir.

Bu soru ile öğrencilere bölünerek üreme yeteneğine sahip canlı gruplarını anlatmak amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere rejenerasyonun ne tür canlılarda gerçekleştiğini ve neden eşeysiz üreme olarak kabul edilmediğini anlatmak amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere rejenerasyonun hangi canlı gruplarında daha yaygın olduğunu anlatmak amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere aşılamanın amaçlarını ve nasıl gerçekleştirildiğini anlatmak amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere daldırma yönteminin hangi tür bitkilerin yetiştirilmesinde tercih edildiğini anlatmak amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere homolog kromozomların mayoz I sırasında neden yan yana geldiği ve bu olayın genetik çeşitliliğe nasıl katkı sağladığı anlatmak amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere krossing over'in nerede gerçekleştiği ve nasıl oluştuğu hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere mayoz II aşamasında hangi yapıların ayrıldığı ve bu aşamanın mitoza benzediği anlatılmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere eşeyli üremenin temelini oluşturan süreçlerin neler olduğu ve bu süreçlerin nasıl bir araya geldiği anlatılmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere kromozomların hücre bölünmesindeki önemi ve işlevi hakkında bilgi verilmektedir.

Bu soru ile öğrencilere insan vücut hücrelerinin kromozom sayısı hakkında temel bilgi verilmektedir.

Bu soru ile öğrencilere mitozun önemli bir aşaması olan metafazın ve karyotip oluşturmanın amaçları hakkında bilgi verilmektedir.

Bu soru ile öğrencilere mitozun anafaz evresinin aşamaları ve neden kardeş kromatitlerin ayrılmasının önemli olduğu hakkında bilgi verilmektedir.

Kolon kanserinin belirtilerini ve farklı evrelerini tanır ve bu hastalık hakkında bilgi sahibi olur.

Eşeysiz üremenin tanımını yapar ve bazı canlıların neden bu üreme yolunu tercih ettiğini anlar.

Partenogenez kavramını tanımlar ve hangi canlılarda görülebileceğini açıklar.

Sporla üreme kavramını tanımlar ve hangi canlılarda görülebileceğini açıklar.

Doku kültürü ile üretilebilen bitki türlerini ve bu yöntemin tarımdaki önemini açıklar.

Mayoz sürecini tanımlar, genetik çeşitliliğin nasıl sağlandığını açıklar.

Hermafrodit canlıları tanımlar ve kendini döllemenin nasıl gerçekleştiğini açıklar.

Eşeyli üremenin neden genetik çeşitliliği artırdığını açıklar ve bu çeşitliğin önemini vurgular.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 13 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 43 kere doğru, 77 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.