10.Sınıf Biyoloji Test Soruları 1.Ünite

10.Sınıf Biyoloji Test Soruları 1.Ünite sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Biyoloji Test Soruları 1.Ünite CEVAPLARI

 1. Hücre bölünmesinin ana nedeni nedir?

  A) Hücrenin enerji üretimi için
  B) DNA'nın kendini eşlemesi için
  C) Hücre zarının güçlenmesi için
  D) Hücrenin boyutunu büyütmek için
  E) Hücrenin oksijen alımını artırmak için

 2. Cevap: B Açıklama:

  Hücre bölünmesi, hücrenin büyümesini ve yeniden üretilmesini sağlar. Ana nedenlerden biri, DNA'nın kendini eşlemesini başlatmak ve kalıtım materyalini iki kızıl hücreye eşit olarak dağıtmaktır. 3. Hücre bölünmesi neden yüzey/hacim oranının bozulduğunda gerçekleşir?

  A) Hücrenin enerji üretimi için
  B) Hücre zarının koruyuculuğunu artırmak için
  C) Yüzey/hacim oranını yeniden dengelemek için
  D) Hücrenin boyutunu küçültmek için
  E) Hücre çekirdeğini korumak için

 4. Cevap: C Açıklama:

  Hücre büyüdükçe, yüzey/hacim oranı bozulur. Hücre zarının yüzeyi, hücrenin içindeki hacme göre daha az madde alışverişi yapabilir. Bu nedenle hücre bölünür ve yüzey/hacim oranı yeniden dengelemek için daha küçük hücreler oluşturulur. 5. Hangi tür hücreler hücre bölünmesini gerçekleştirmez?

  A) Kemik iliği hücreleri    B) Retina hücreleri        
  C) Sperm hücreleri          D) Sinir hücreleri         
  E) Karaciğer hücreleri                                 

 6. Cevap: D Açıklama:

  Sinir hücreleri ve retina hücreleri gibi özelleşmiş hücreler, hücre bölünmesini gerçekleştirmezler. Sperm ve yumurta hücreleri üreme için kullanıldığından, mitoz bölünme ile çoğalmazlar. 7. Hücre bölünmesi sırasında DNA'nın kendini eşlemesi neden önemlidir?

  A) DNA'yı değiştirmek için
  B) Hücrenin boyutunu artırmak için
  C) Hücre zarını güçlendirmek için
  D) Kalıtım materyalini eşit olarak dağıtmak için
  E) Hücrenin enerji üretimini hızlandırmak için

 8. Cevap: D Açıklama:

  DNA'nın kendini eşlemesi, hücre bölünmesi sırasında kalıtım materyalinin iki kızıl hücreye eşit olarak dağıtılmasını sağlar. Bu, yeni hücrelerin aynı genetik bilgiye sahip olmasını sağlar. 9. Hücre bölünmesi hangi durumda yavaşlar veya durur?

  A) Hücrenin hacmi arttığında
  B) DNA'nın kendini eşlemesi sırasında
  C) Çekirdek/sitoplazma oranı arttığında
  D) Yüzey/hacim oranı bozulduğunda
  E) Hücre zarı kalınlaştığında

 10. Cevap: C Açıklama:

  Hücre bölünmesi, çekirdek/sitoplazma oranı bozulduğunda ve çekirdeğin metabolik faaliyetleri denetlemesi zorlaştığında yavaşlar veya durur. 11. Çekirdek, hücrenin hangi bölümünde bulunur?

  A) Sitoplazma               B) Hücre Zarı              
  C) Endoplazmik Retikulum    D) Golgi Aygıtı            
  E) Hücrenin Merkezi                                    

 12. Cevap: E Açıklama:

  Çekirdek, hücrenin merkezinde bulunur ve hücrenin yönetim ve denetim merkezidir. Metabolik olayların çoğu çekirdeğin kontrolünde gerçekleşir. 13. Kromozomlar, bölünme sırasında hangi evrede oluşur?

  A) G1 Evresi       B) S Evresi       
  C) G2 Evresi       D) İnterfaz       
  E) Mitotik Evre                      

 14. Cevap: E Açıklama:

  Kromozomlar, bölünme sırasında mitotik evrede oluşur. Kromatin iplikleri kıvrılıp yoğunlaşarak kromozomları oluşturur. 15. İnterfazda hangi evrede genetik materyalin (DNA) kopyalanması gerçekleşir?

  A) G1 Evresi       B) S Evresi       
  C) G2 Evresi       D) M Evresi       
  E) Mitotik Evre                      

 16. Cevap: B Açıklama:

  İnterfazın S evresinde, genetik materyal (DNA) kopyalanır. Bu aşamada, hücre, bölünme için gerekli olan tam genetik bilgiyi ihtiva eden kromozomları oluşturur. 17. Profaz sırasında hangi olaylar gerçekleşir?

  A) Kromozomlar tek sıra hâlinde düzenlenir.
  B) Kromozomlar mikroskopta en belirgin görülür.
  C) Sentrozomlar ve iğ iplikleri oluşur.
  D) Kromozomlar çekirdek zarına bağlanır.
  E) Hücrenin iki ucu eşit sayıda kromozoma sahip olur.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Profaz sırasında sentrozomlar ve bunların uzantısı olan iğ iplikleri oluşur. Bu evrede kromozomlar kıvrılıp katlanarak yoğunlaşır. 19. Hangi evrede karyotip oluşturulabilir?

  A) Profaz    B) Metafaz    C) Anafaz    D) Telofaz    E) İnterfaz    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Metafaz, kromozomların mikroskopta en belirgin görüldüğü evredir ve bu evrede karyotip oluşturulabilir. 21. Telofaz ve sitokinez aşaması sırasında hangi olay gerçekleşir?

  A) Kromozomlar mikroskopta en belirgin görülür.
  B) Kromozomlar iğ ipliklerine bağlanır.
  C) Kromozomlar çekirdek zarı parçalanır.
  D) Karyotip oluşturulur.
  E) Hücrelerin boyu uzar.

 22. Cevap: E Açıklama:

  Telofaz ve sitokinez aşamasında hücrelerin boyu uzar ve çekirdekler bölünür. Bu aşamada hücrelerin iki yavru hücre haline gelmesi tamamlanır. 23. Mitotik bölünme sırasında karyotip oluşturulabilen evre hangisidir?

  A) Profaz    B) Metafaz    C) Anafaz    D) Telofaz    E) İnterfaz    

 24. Cevap: B Açıklama:

  Mitotik bölünme sırasında karyotip oluşturulabilen evre metafazdır, çünkü bu evrede kromozomlar en belirgin şekilde görülür ve fotoğrafları çekilerek karyotip oluşturulabilir. 25. Bitki hücresinde mitoz sırasında sitoplazma bölünmesi nasıl gerçekleşir?

  A) Hücre zarının iki yanından içe doğru boğumlanma ile
  B) Hücre zarının iki yanından dışa doğru boğumlanma ile
  C) Hücre zarının tamamen parçalanması ile
  D) Hücre zarının bir yüzeyinin delinmesi ile
  E) Hücre zarının kaybolması ile

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bitki hücresinde mitoz sırasında sitoplazma bölünmesi, hücre zarının iki yanından içe doğru boğumlanma ile gerçekleşir. 27. Hücre döngüsünün kontrol noktalarından biri olan G1 kontrol noktası hangi koşullar altında "Devam et." sinyali verir?

  A) Hücre büyüklüğü yeterli değilse
  B) DNA'da hasar varsa
  C) DNA eşlemesi tamamlanmışsa
  D) Hücrede yeterli besin varsa
  E) Hücre bölünme faktörleri eksikse

 28. Cevap: D Açıklama:

  G1 kontrol noktası, hücrenin büyüklüğü yeterli, ortamda yeterli besin ve büyüme faktörleri varsa ve DNA'da hasar yoksa "Devam et." sinyali verir. 29. Kanserli hücrelerin kontrolsüz olarak bölünüp çoğalmasının nedeni nedir?

  A) DNA'da hata oluşmaz
  B) DNA'da hasar onarılmaz
  C) Hücre döngüsü bozulmaz
  D) Kanser hücreleri sinyallere duyarsızdır
  E) Hücre büyüklüğü yetersizdir

 30. Cevap: B Açıklama:

  Kanserli hücrelerin kontrolsüz olarak bölünüp çoğalmasının nedeni, DNA'da hasarın onarılamaması ve hücrelerin sinyallere duyarsız olmasıdır. 31. Eşeysiz üreme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Eşeysiz üreme, döllenme sonucu yeni bireylerin meydana geldiği bir üreme biçimidir.
  B) Eşeysiz üreme, genetik çeşitliliği artırır ve türün adaptasyonunu zorlaştırır.
  C) Eşeysiz üreme, mitoz bölünme ile gerçekleşir ve genetik olarak ata bireyle aynı özelliklere sahip bireyler oluşturur.
  D) Eşeysiz üreme, canlıların çevresel koşullara uyum sağlamasını kolaylaştırır.
  E) Eşeysiz üreme, yavru bireylerin genetik olarak çeşitlilik gösterdiği bir üreme biçimidir.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Eşeysiz üreme, mitoz bölünme ile gerçekleşir ve yeni bireyler, genetik olarak ata bire ile aynı özelliklere sahiptir. 33. Eşeysiz üreme ile ilgili avantajlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Genetik çeşitliliği artırır.
  B) Bireylerin uyum sağladığı çevreye hızlıca uyum sağlar.
  C) Yavrular, genetik olarak farklı özelliklere sahiptir.
  D) Ata bireyle döllenme sonucu yeni bireyler meydana gelir.
  E) Bireyler arasında cinsiyet farklılıkları ortaya çıkar.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Eşeysiz üreme, uygun çevresel koşullarda hızlı bir şekilde bireylerin çoğalmasını ve çevreye uyum sağlamasını sağlar. 35. Tomurcuklanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Tomurcuklanma sırasında yeni bireyler ana canlıdan genetik olarak farklıdır.
  B) Tomurcuklanma, genellikle eşeysiz üreme yöntemlerinden biri olarak kabul edilir.
  C) Tomurcuklanma sadece tek hücreli canlılarda gözlemlenir.
  D) Tomurcuklar, ana canlıdan ayrılarak bağımsız yaşayamazlar.
  E) Tomurcuklanma, mitoz bölünme ile gerçekleşir ve yeni bireyler, ana canlının genetik kopyasıdır.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Tomurcuklanma genellikle eşeysiz üreme yöntemlerinden biridir ve yeni bireyler, ana canlının genetik kopyasıdır. 37. Tomurcuklanma ile ilgili avantajlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yavrular, ana canlıdan farklı genetik özelliklere sahiptir.
  B) Tomurcuklanma, yeni canlıların hızlı bir şekilde bağımsız yaşamasına olanak tanır.
  C) Tomurcuklanma, genetik çeşitliliği artırır ve adaptasyonu zorlaştırır.
  D) Tomurcuklanma sırasında döllenme olur ve genetik olarak çeşitlilik sağlanır.
  E) Tomurcuklanma, sadece bitkilerde görülen bir üreme yöntemidir.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Tomurcuklanma, yeni bireylerin hızlı bir şekilde bağımsız yaşamasına olanak tanır ve bu nedenle çevresel değişikliklere hızla uyum sağlayabilirler. 39. Hangi canlı grubunda rejenerasyon genellikle doku düzeyindedir?

  A) Omurgasızlar    B) Memeliler      
  C) Balıklar        D) Kuşlar         
  E) Kurbağalar                        

 40. Cevap: A Açıklama:

  Rejenerasyon genellikle omurgasız canlılarda doku düzeyindedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Biyoloji Test Soruları 1.Ünite Detayları

10.Sınıf Biyoloji Test Soruları 1.Ünite 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Biyoloji Test Soruları 1.Ünite Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Biyoloji Test Soruları 1.Ünite yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Biyoloji Test Soruları 1.Ünite sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Biyoloji Test Soruları 1.Ünite Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜREME
  1. Mitoz Ve Eşeysiz Üreme

Ayrıca 10.sınıf biyoloji test soruları 1.ünite konularından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bu soru, öğrencilerin hücre bölünmesinin temel nedenini anlamalarını ve DNA'nın rolünü kavramalarını test eder.

Bu soru, öğrencilere hücre büyümesinin ve bölünmesinin fizyolojik nedenlerini anlama yeteneği kazandırmayı amaçlar.

Bu soru, öğrencilere farklı hücre tiplerinin bölünme yeteneklerini anlatır ve farklılaşmış hücrelerin çoğalmadığını anlamalarına yardımcı olur.

Bu soru, öğrencilere DNA'nın rolünü hücre bölünmesi sürecinde anlama yeteneği kazandırmayı amaçlar.

Bu soru, öğrencilere hücre bölünmesinin düzenlenmesi ve ne zaman durduğunu anlama yeteneği kazandırmayı amaçlar.

Bu soru ile öğrencilerin hücre yapısı ve işlevleri hakkındaki temel bilgileri hatırlamaları ve çekirdeğin önemini kavramaları hedeflenmektedir.

Bu soru ile öğrencilerin hücre bölünmesinin aşamalarını ve kromozom oluşumunu anlamaları amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilerin interfazın aşamalarını ve DNA kopyalamasının hangi evrede gerçekleştiğini anlamaları amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilerin mitozun profaz evresinin temel olaylarını ve sentrozomların rolünü anlamaları amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilerin karyotip oluşturmanın hangi evrede gerçekleşebileceğini anlamaları amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilerin mitozun telofaz ve sitokinez evrelerinin temel olaylarını ve hücre bölünmesinin sonuçlarını anlamaları amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilerin mitotik bölünme sırasında karyotip oluşturmanın hangi evrede mümkün olduğunu anlamaları amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilerin bitki hücresinde mitoz sırasında sitoplazma bölünmesinin nasıl gerçekleştiğini anlamaları amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilerin hücre döngüsünün kontrol noktalarının işlevlerini anlamaları amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilerin kanserli hücrelerin neden kontrolsüz olarak çoğaldığını anlamaları amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilerin eşeysiz üreme kavramını ve nasıl gerçekleştiğini anlamaları amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilerin eşeysiz üreme avantajlarından birini anlamaları amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere tomurcuklanma kavramını ve özelliklerini anlatmak amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere tomurcuklanmanın avantajlarından birini anlatmak amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere rejenerasyonun hangi canlı gruplarında daha yaygın olduğunu anlatmak amaçlanmaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Biyoloji Test Soruları 1.Ünite sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Biyoloji Test Soruları 1.Ünite Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 54 kere doğru, 88 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Biyoloji Test Soruları 1.Ünite Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Biyoloji Test Soruları 1.Ünite sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Biyoloji Test Soruları 1.Ünite sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Biyoloji Test Soruları 1.Ünite sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.