10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Değerlendirme

10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. Mitotik bölünme sırasında karyotip oluşturulabilen evre hangisidir?

  A) Profaz    B) Metafaz    C) Anafaz    D) Telofaz    E) İnterfaz    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Mitotik bölünme sırasında karyotip oluşturulabilen evre metafazdır, çünkü bu evrede kromozomlar en belirgin şekilde görülür ve fotoğrafları çekilerek karyotip oluşturulabilir. 3. Bitki hücresinde mitoz sırasında sitoplazma bölünmesi nasıl gerçekleşir?

  A) Hücre zarının iki yanından içe doğru boğumlanma ile
  B) Hücre zarının iki yanından dışa doğru boğumlanma ile
  C) Hücre zarının tamamen parçalanması ile
  D) Hücre zarının bir yüzeyinin delinmesi ile
  E) Hücre zarının kaybolması ile

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bitki hücresinde mitoz sırasında sitoplazma bölünmesi, hücre zarının iki yanından içe doğru boğumlanma ile gerçekleşir. 5. Eşeysiz üreme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Eşeysiz üreme, döllenme sonucu yeni bireylerin meydana geldiği bir üreme biçimidir.
  B) Eşeysiz üreme, genetik çeşitliliği artırır ve türün adaptasyonunu zorlaştırır.
  C) Eşeysiz üreme, mitoz bölünme ile gerçekleşir ve genetik olarak ata bireyle aynı özelliklere sahip bireyler oluşturur.
  D) Eşeysiz üreme, canlıların çevresel koşullara uyum sağlamasını kolaylaştırır.
  E) Eşeysiz üreme, yavru bireylerin genetik olarak çeşitlilik gösterdiği bir üreme biçimidir.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Eşeysiz üreme, mitoz bölünme ile gerçekleşir ve yeni bireyler, genetik olarak ata bire ile aynı özelliklere sahiptir. 7. Eşeysiz üreme ile ilgili avantajlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Genetik çeşitliliği artırır.
  B) Bireylerin uyum sağladığı çevreye hızlıca uyum sağlar.
  C) Yavrular, genetik olarak farklı özelliklere sahiptir.
  D) Ata bireyle döllenme sonucu yeni bireyler meydana gelir.
  E) Bireyler arasında cinsiyet farklılıkları ortaya çıkar.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Eşeysiz üreme, uygun çevresel koşullarda hızlı bir şekilde bireylerin çoğalmasını ve çevreye uyum sağlamasını sağlar. 9. Hangi canlı grubunda rejenerasyonla tüm vücut yenilenebilir?

  A) Memeliler          B) Kuşlar            
  C) İnsanlar           D) Denizyıldızları   
  E) Sürüngenler                             

 10. Cevap: D Açıklama:

  Denizyıldızları gibi bazı canlılarda rejenerasyonla tüm vücut yenilenebilir. 11. Ekşi mayanın ekmeğin hazırlanmasında aşağıdaki etkilerden hangisini yapması beklenir?

  A) Patolojik (zararlı) bakterilerin çoğalmasını teşvik etmek
  B) Sindirim sistemindeki dost bakterilerin çoğalmasını engellemek
  C) Ekmek hamurunun elastikiyetini azaltmak
  D) Nişastanın sindirimini hızlandırmak
  E) Ekmek hamurunun taze kalma süresini uzatmak

 12. Cevap: E Açıklama:

  Ekşi maya, ekmek hamurunun taze kalma süresini uzatır ve lezzetini artırır. 13. Hangi bitki organı toprak altında yatay olarak uzanan, silindir şeklindeki toprak altı gövdelerine sahiptir ve rizom adı verilir?

  A) Yaprak    B) Çiçek    C) Gövde    D) Kök    E) Tomurcuk    

 14. Cevap: D Açıklama:

  Rizomlar, toprak altında yatay olarak uzanan, silindir şeklindeki toprak altı gövdeleridir ve köklerden farklıdır. 15. Çelikle vejetatif üreme yönteminde, yeni bitki nasıl elde edilir?

  A) Tohum ekilerek
  B) Aşı yaparak
  C) Tomurcuklardan kopararak
  D) Dalın köklenmesiyle
  E) Yaprakların toprak altına ekilmesiyle

 16. Cevap: D Açıklama:

  Çelikle vejetatif üreme yönteminde, bitkinin kök, gövde, dal veya yapraklarından alınan çelik adı verilen parçalar toprakta köklenerek yeni bitkiler elde edilir. 17. Hangi bitkiler doku kültürü ile üretilir?

  A) Buğday, mısır, pirinç
  B) Portakal, mandalina, çekirdeksiz üzüm
  C) Kavak, söğüt, asma
  D) Patates, domates, havuç
  E) Gül, lale, krizantem

 18. Cevap: B Açıklama:

  Doku kültürü ile üretim, özellikle narenciye türleri gibi bitkilerin üretiminde kullanılır. 19. Mayoz, eşeyli üreyen canlılarda hangi süreçte gerçekleşir?

  A) İnterfaz    B) Mitoz    C) Profaz I    D) Metafaz I    E) Telofaz I    

 20. Cevap: C Açıklama:

  Mayoz, eşeyli üreyen canlılarda interfazdan sonra mayoz I aşamasıyla başlar ve bu aşamanın ilk evresi "Profaz I"dir. 21. Hangi süreçte kromatitler değil, kromozomların tamamı çekilir?

  A) Mitoz    B) Anafaz I    C) Anafaz II    D) Telofaz I    E) Telofaz II    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Anafaz I aşamasında, kromozomların tamamı çekilir. Bu aşamada homolog kromozomlar ayrılır. 23. Mayoz sonucunda kaç adet n kromozomlu hücre oluşur?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5    

 24. Cevap: D Açıklama:

  Mayoz sonucunda, 2n kromozomlu bir üreme ana hücresi, 4 adet n kromozomlu üreme hücresine bölünür. 25. Hücre bölünmesi neden gerçekleşir?


 26. Cevap: Hücre bölünmesi, hücrenin büyümesini sürdürebilmesi, yüzey/hacim oranının dengede tutulması, çekirdek/sitoplazma oranının düzeltilmesi ve kalıtım materyalinin eşit şekilde aktarılabilmesi için gerçekleşir. Açıklama:

  Hücre bölünmesi, hücrenin yaşam döngüsünün bir parçasıdır ve birçok işlevi yerine getirir. Bu işlevler arasında hücre büyümesinin devamı, yüzey/hacim oranının düzeltilmesi, çekirdek/sitoplazma oranının düzeltilmesi ve kalıtım materyalinin eşit olarak aktarılması yer almaktadır. 27. Hücre bölünmesinin başlamasını kim veya ne kontrol eder?


 28. Cevap: Hücre bölünmesinin başlamasını çekirdek kontrol eder. DNA molekülünün kendini eşlemesi ve çekirdekteki belirli sinyaller, bölünme sürecini başlatır. Açıklama:

  Hücre bölünmesi, çekirdeğin kontrolünde gerçekleşen programlı bir olaydır. DNA molekülünün kendini eşlemesi ve çekirdekteki belirli sinyaller, bölünme sürecinin başlamasını tetikler. 29. Mitoz sırasında neden kardeş kromatitlerin ayrılması önemlidir?


 30. Cevap: Kardeş kromatitlerin ayrılması, mitozun temel amacı olan genetik bütünlüğün ve kalıtsal bilginin korunmasını sağlar. Bu sayede yeni hücreler, aynı genetik yapılara sahip olur. Açıklama:

  Mitozun son aşaması olan anafazda kardeş kromatitler ayrılır ve her yeni hücreye eşit miktarda genetik bilgi aktarılır. Bu, genetik çeşitliliğin olmadığı ve kalıtsal özelliklerin korunduğu bir süreci temsil eder. 31. Profaz evresinde neler olur ve kromozomlar hangi şekilde oluşur?


 32. Cevap: Profaz evresinde kromatin iplikleri kıvrılıp katlanarak yoğunlaşır ve kromozomları oluşturur. Her kromozomda iki tane birbirinin kopyası olan kromatit bulunur. Ayrıca, çekirdekçik kaybolur ve çekirdek zarı parçalanır. Açıklama:

  Profaz, mitozun ilk evresidir ve kromatin ipliklerinin kromozomlara dönüşümünü içerir. Kromozomlar, bu evrede iki kromatitten oluşur ve bu kromatitler kardeş kromatitlerdir. 33. Kanserli hücrelerin metastaz yapması ne anlama gelir? Bu durumun vücuda etkileri neler olabilir?


 34. Cevap: Metastaz, kanserli hücrelerin orijinal tümörden ayrılarak kan veya lenf dolaşımıyla vücudun diğer bölgelerine yayılması anlamına gelir. Bu durum, kanserin daha fazla organa veya dokuya zarar vermesine neden olabilir. Açıklama: 35. Kemoterapi nedir ve kanser tedavisinde nasıl etki eder? Kemoterapinin yan etkileri neler olabilir?


 36. Cevap: Kemoterapi, kanser tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Kemoterapi ilaçları, hızla bölünen hücreleri hedef alarak kanser hücrelerini öldürmeyi amaçlar. Bununla birlikte, kemoterapi normal hücrelere de zarar verebilir, bu nedenle tedavi sırasında yan etkiler görülebilir. Örneğin, saç dökülmesi kemoterapinin en sık görülen yan etkilerinden biridir. Açıklama: 37. Rejenerasyon ile üreme nedir ve hangi canlılarda gözlemlenebilir?


 38. Cevap: Rejenerasyon ile üreme, bazı canlılarda kopan parçalardan veya onarım süreciyle yeni bireylerin oluştuğu bir üreme yöntemidir. Bu süreç, planaryalar gibi bazı canlılarda gözlemlenebilir. Açıklama:

  Rejenerasyon ile üreme, canlıların kopan parçalardan veya onarım süreciyle yeni bireylerin oluştuğu bir üreme yöntemidir. Özellikle planaryalar gibi bazı canlılar bu yeteneğe sahiptir. 39. Rejenerasyon sırasında neler gerçekleşir ve bu süreçte genetik çeşitlilik oluşur mu?


 40. Cevap: Rejenerasyon sırasında doku veya organların onarımı ve büyümesi gerçekleşir, ancak genetik çeşitlilik oluşmaz. Yani yeni bireyler ana canlı ile aynı genetik özelliklere sahip olurlar. Açıklama:

  Rejenerasyon sırasında canlıların kopan parçaları veya hasar gören dokuları onarılır ve büyür, ancak genetik çeşitlilik oluşmaz. Yeni bireyler, ana canlı ile aynı genetik özelliklere sahip olurlar. 41. Doku kültürü nedir ve hangi amaçlarla kullanılır?


 42. Cevap: Doku kültürü, laboratuvar ortamında steril şartlarda gerçekleştirilen bir bitki üretim yöntemidir. Bu yöntem, ekonomik değeri yüksek veya soyu tükenmekte olan bitkilerin üretiminde ve korunmasında kullanılır. Bitkilerin kök ve gövde uçlarındaki meristem hücreleri kullanılarak yeni bitkiler üretilir. Açıklama:

  Doku kültürü, bitkilerin kök ve gövde uçlarındaki meristem hücreleri kullanarak laboratuvar ortamında yeni bitkiler üretmeyi amaçlayan bir tekniktir. Bu yöntem, ekonomik değeri yüksek bitkilerin üretimi, soyu tükenmekte olan türlerin korunması ve bitki ıslah çalışmaları için kullanılır. Doku parçaları sterilize edilip yapay besi ortamına konarak kallus adı verilen hücre toplulukları oluşturulur. Bu hücreler daha sonra bitki büyümesi ve farklılaşması için gerekli olan hormonlar içeren bir ortamda kullanılarak yeni bitkiler elde edilir. 43. Doku kültürü ile üretilen bitkilerin özellikleri nelerdir?


 44. Cevap: Doku kültürü ile üretilen bitkiler, genetik açıdan ana bitkileri ile aynıdır. Bu bitkilerin özellikleri, ana bitkinin genetik yapısına bağlı olarak belirlenir. Bununla birlikte, doku kültürü ile elde edilen bitkiler, tohumla üretilen bitkilerden farklı büyüme hızlarına sahip olabilirler. Açıklama:

  Doku kültürü ile üretilen bitkiler, genetik açıdan ana bitkileri ile aynıdır. Bu nedenle, bu bitkilerin özellikleri ana bitkinin genetik yapısına bağlı olarak belirlenir. Ancak, doku kültürü ile elde edilen bitkiler, tohumla üretilen bitkilerden farklı büyüme hızlarına sahip olabilirler. Steril laboratuvar ortamında yetiştirildikleri için hastalık taşıma riski daha düşüktür. 45. Mayoz II'nin sonucunda kaç adet hücre oluşur ve bu hücrelerin genetik yapısı nasıldır?


 46. Cevap: Mayoz II sonucunda toplamda dört adet haploit (n) kromozomlu hücre oluşur. Bu hücreler, genetik olarak farklıdır çünkü Mayoz I'de gerçekleşen krossing over olayı nedeniyle kardeş kromatitler ayrılmış ve farklı gen kombinasyonlarına sahip hücreler meydana gelmiştir. Açıklama:

  Mayoz II sonucunda, Mayoz I sonucu oluşan iki haploit (n) hücre daha fazla bölünerek toplamda dört adet haploit hücre meydana gelir. Bu hücreler, genetik olarak farklıdır çünkü Mayoz I'de gerçekleşen krossing over olayı nedeniyle kardeş kromatitler ayrılmış ve farklı gen kombinasyonlarına sahip hücreler oluşmuştur. 47. Eşeyli üreme nedir ve nasıl gerçekleşir?


 48. Cevap: Eşeyli üreme, türü aynı farklı cinsiyetlere sahip iki bireyin üreme hücrelerinin birleşmesi ile gerçekleşen üreme yöntemidir. Temelini mayoz ve döllenme süreçleri oluşturur. İşte eşeyli üremenin ana aşamaları: Mayoz: Eşeyli üreyen canlıların üreme organlarında bulunan üreme ana hücrelerinde mayoz bölünme gerçekleşir. Bu süreç sonucunda haploit (n kromozomlu) gametler oluşur. Dişi bireydeki gametlere yumurta, erkek bireydeki gametlere ise sperm denir. Döllenme: Döllenme, erkek ve dişi gametlerin birleşmesini ifade eder. Sperm, yumurtayı döller ve bu birleşme sonucunda zigot adı verilen 2n kromozomlu bir hücre oluşur. Gelişim: Zigot, mitoz bölünme süreçleriyle büyür ve yeni bir bireyin oluşumunu tamamlar. Eşeyli üreme, farklı genetik yapıya sahip gametlerin birleşmesi nedeniyle genetik çeşitliliğin artmasına katkı sağlar. Açıklama:

  Eşeyli üreme, türün devamlılığını sağlayan bir üreme yöntemidir. Bu süreç, mayoz ve döllenme aşamalarından oluşur ve genetik çeşitliliğin artmasına katkı sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Değerlendirme Detayları

10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Değerlendirme 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Değerlendirme Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜREME
  1. Mitoz Ve Eşeysiz Üreme

Ayrıca 10.sınıf biyoloji 1.dönem 1.değerlendirme soruları; müfredata uygun olarak tamamı test, klasik türünde sorulardan tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bu soru ile öğrencilerin mitotik bölünme sırasında karyotip oluşturmanın hangi evrede mümkün olduğunu anlamaları amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilerin bitki hücresinde mitoz sırasında sitoplazma bölünmesinin nasıl gerçekleştiğini anlamaları amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilerin eşeysiz üreme kavramını ve nasıl gerçekleştiğini anlamaları amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilerin eşeysiz üreme avantajlarından birini anlamaları amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere rejenerasyonun hangi canlı gruplarında görülebileceğini anlatmak amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere ekşi mayanın ekmek yapımındaki faydalarını anlatmak amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere rizomların ne olduğunu ve hangi bitki organına ait olduğunu öğretmek amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere çelikle üreme yöntemini ve bu yöntemin nasıl çalıştığını anlatmak amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere doku kültürünün hangi bitkilerin üretiminde kullanıldığını anlatmak amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere mayozun hangi aşamada başladığı ve ilk evresinin ne olduğu anlatmak amaçlanmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere anafaz I aşamasında hangi yapıların çekildiği ve neden bu aşamanın mitozdan farklı olduğu anlatılmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere mayoz sonucunda kaç adet hücre oluştuğu ve bu hücrelerin kromozom sayılarının nasıl değiştiği anlatılmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere hücre bölünmesinin neden önemli olduğu ve hangi durumlarda gerçekleştiği anlatılmaktadır.

Bu soru ile öğrencilere hücre bölünmesinin başlama mekanizması ve çekirdeğin rolü hakkında bilgi verilmektedir.

Bu soru ile öğrencilere mitozun neden kalıtsal bütünlüğü koruma amacını taşıdığı ve anafazın önemi hakkında bilgi verilmektedir.

Bu soru ile öğrencilere mitozun ilk evresi olan profazın aşamaları ve kromozom oluşumu hakkında bilgi verilmektedir.

Metastazın ne olduğunu anlar ve kanserin vücutta yayılmasının sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

Kemoterapinin nasıl çalıştığını anlar ve tedavi sırasında ortaya çıkabilen yan etkiler hakkında bilgi sahibi olur.

Rejenerasyon ile üreme kavramını tanımlar ve hangi canlılarda gözlemlenebileceğini açıklar.

Rejenerasyon sırasında nelerin gerçekleştiğini ve genetik çeşitlilik oluşup oluşmadığını açıklar.

Doku kültürü kavramını tanımlar ve bu yöntemin kullanım amaçlarını açıklar.

Doku kültürü ile üretilen bitkilerin genetik özelliklerini ve büyüme hızlarını açıklar.

Mayoz II'nin sonuçlarını tanımlar ve bu hücrelerin genetik yapısını açıklar.

Eşeyli üremenin tanımını yapar, bu sürecin temel aşamalarını ve sonucunu açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 16 kere doğru, 30 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.