10.Sınıf TDE Yazılı Soruları

10.Sınıf TDE Yazılı Soruları sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf TDE Yazılı Soruları CEVAPLARI

 1. Türk edebiyatının hangi dönemi, Kök Türk alfabesiyle yazılmış olan yazıtlarla başlamıştır?

  A) İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı
  B) Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
  C) Tanzimat Edebiyatı
  D) İslamiyet'ten Önceki Türk Edebiyatı
  E) Milliyetçi Türk Edebiyatı

 2. Cevap: D Açıklama:

  Türk edebiyatının Kök Türk alfabesiyle yazılmış yazıtlarla başladığı dönem, İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatıdır. 3. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden biri olarak belirtilen "sözlü edebiyat ürünleri" nelerdir?

  A) Divan şiirleri              B) Halk hikayeleri            
  C) Sagu, koşuk ve destanlar    D) Gazel türünde eserler      
  E) Romanlar ve öyküler                                       

 4. Cevap: C Açıklama:

  İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü edebiyat ürünleri arasında sagu, koşuk ve destanlar bulunur. 5. Orhun Yazıtları hangi Türk hükümdarı döneminde dikilmiştir?

  A) II. Mahmud                B) Atatürk                  
  C) II. Kök Türkler           D) Kanuni Sultan Süleyman   
  E) Osmanlı Padişahları                                   

 6. Cevap: C Açıklama:

  Orhun Yazıtları, II. Kök Türkler döneminde dikilmiştir ve bu yazıtlar Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri olarak kabul edilir. 7. Bilge Kağan Yazıtı hangi tarihte dikilmiştir?

  A) 720    B) 732    C) 735    D) 1453    E) 1919    

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bilge Kağan Yazıtı, 735 yılında dikilmiştir. 9. Hangi dönem Türk edebiyatının "Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı" olarak adlandırılır?

  A) İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı
  B) İslamiyet'ten Önceki Türk Edebiyatı
  C) Tanzimat Edebiyatı
  D) Milliyetçi Türk Edebiyatı
  E) Halk Edebiyatı

 10. Cevap: D Açıklama:

  "Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı" terimi, Türk edebiyatının "Milliyetçi Türk Edebiyatı" dönemini ifade eder. 11. Hangi dönem Türk edebiyatının "Halk Edebiyatı" eserlerini içerir?

  A) İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı
  B) İslamiyet'ten Önceki Türk Edebiyatı
  C) Tanzimat Edebiyatı
  D) Milliyetçi Türk Edebiyatı
  E) Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

 12. Cevap: A Açıklama:

  Halk edebiyatı, İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatının bir parçasıdır ve bu dönemde halk hikayeleri ve halk şiirleri gelişmiştir. 13. Uygur Dönemi metinleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Uygurlar sadece Buda dinini anlatan metinler üretmişlerdir.
  B) Bu metinler sadece sözlü olarak korunmuş ve yazılı olarak hiçbir şekilde kaydedilmemiştir.
  C) Uygur Dönemi metinleri, Turfan yöresindeki kazılarda ortaya çıkarılmıştır ve kâğıda kitap basma tekniğini kullanmışlardır.
  D) Uygur Dönemi metinlerinin hepsi Uygur alfabesiyle yazılmıştır.
  E) Bu metinlerde yalnızca halk hikayeleri bulunmaktadır.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Uygur Dönemi metinleri, Turfan yöresindeki kazılarda bulunmuş ve Uygurların kâğıda kitap basma tekniğini kullandığını göstermektedir. 15. Hangi dönem Türk edebiyatı "Geçiş Dönemi" olarak adlandırılmaktadır?

  A) İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı
  B) İslamiyet'ten Önceki Türk Edebiyatı
  C) Tanzimat Edebiyatı
  D) Milliyetçi Türk Edebiyatı
  E) Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

 16. Cevap: B Açıklama:

  "Geçiş Dönemi," İslamiyet öncesi Türk edebiyatının İslamiyet etkisine girdiği dönemi ifade eder. 17. Türk halk şiirinin özelliklerinden biri olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Temelinde sözlü bir gelenek vardır.
  B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  C) Kendi arasında Âşık Tarzı, Anonim, Dinî-Tasavvufi Halk Edebiyatı olmak üzere üçe ayrılır.
  D) Türk halk şairleri divan şiiri geleneğini benimsemiştir.
  E) Dörtlük ve yarım kafiye esaslıdır.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Türk halk şiiri, divan şiiri geleneğini benimsememiş, kendi özgün özelliklerini taşımıştır. 19. Divan edebiyatının özelliklerinden biri olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Nazım birimi olarak genellikle dört dizeden oluşan kıtalar kullanılmıştır.
  B) Dili sadedir ve sade bir dil kullanılmıştır.
  C) Şiirlerde tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
  D) Duygu ve düşünceler mazmun denilen kavramlarla anlatılmıştır.
  E) Divan edebiyatı, halk edebiyatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Divan edebiyatında genellikle dört dizeden oluşan beyitler kullanılmıştır. 21. Hangi dönem Türk edebiyatının "Halk Edebiyatı" ve "Divan Edebiyatı" olmak üzere iki ana akıma ayrıldığını gösterir?

  A) İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı
  B) İslamiyet'ten Önceki Türk Edebiyatı
  C) Tanzimat Edebiyatı
  D) Milliyetçi Türk Edebiyatı
  E) Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

 22. Cevap: A Açıklama:

  İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı, "Halk Edebiyatı" ve "Divan Edebiyatı" olarak iki ana akıma ayrılmıştır. 23. Uygur Dönemi metinlerinin hangi özelliği, Türklerin edebiyat alanındaki becerilerini göstermektedir?

  A) Sade bir dil kullanılmıştır.
  B) Arap alfabesi kullanılmıştır.
  C) Metinlerde sadece halk hikayeleri bulunmaktadır.
  D) Metinler kâğıda kitap basma tekniği kullanılarak yazılmıştır.
  E) Metinler sadece Buda dinini anlatmaktadır.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Uygur Dönemi metinleri, Türklerin kâğıda kitap basma tekniğini bildiklerini göstermektedir. 25. Hangi dönem Türk edebiyatı "Geçiş Dönemi" olarak adlandırılırken, İslamiyet etkisi altına girdiği dönemi ifade eder?

  A) İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı
  B) İslamiyet'ten Önceki Türk Edebiyatı
  C) Tanzimat Edebiyatı
  D) Milliyetçi Türk Edebiyatı
  E) Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

 26. Cevap: B Açıklama:

  "Geçiş Dönemi," İslamiyet öncesi Türk edebiyatının İslamiyet etkisine girdiği dönemi ifade eder. 27. Türk halk şiirinin özelliklerinden biri olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Divan şiiri geleneğini benimsemiştir.
  B) Anonim özellik taşır.
  C) Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
  D) Dil sadedir ve sade bir dil kullanılmıştır.
  E) Hece ölçüsü kullanılmamıştır.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Türk halk şiiri, anonim özellik taşıyan bir edebiyat türüdür. 29. Divan edebiyatının özelliklerinden biri olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  B) Dili sadedir ve sade bir dil kullanılmıştır.
  C) Şiirlerde tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
  D) Nazım birimi olarak genellikle dört dizeden oluşan beyitler kullanılmıştır.
  E) Duygu ve düşünceler mazmun denilen kavramlarla anlatılmıştır.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Divan edebiyatında genellikle dört dizeden oluşan beyitler kullanılmıştır. 31. Hangi dönem Türk edebiyatı "Halk Edebiyatı" ve "Divan Edebiyatı" olarak iki ana akıma ayrıldığını gösterir?

  A) İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı
  B) İslamiyet'ten Önceki Türk Edebiyatı
  C) Tanzimat Edebiyatı
  D) Milliyetçi Türk Edebiyatı
  E) Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

 32. Cevap: A Açıklama:

  İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı, "Halk Edebiyatı" ve "Divan Edebiyatı" olarak iki ana akıma ayrılmıştır. 33. Türk edebiyatının "Tanzimat Edebiyatı" dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Bu dönemde "Sanat için sanat" anlayışı benimsenmiştir.
  B) Yazı dilini halk diline yaklaştırmak için çaba gösterilmiştir.
  C) Aruz ölçüsü ve nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
  D) Şairler konu bütünlüğüne değil, bölüm bütünlüğüne önem vermişlerdir.
  E) Divan edebiyatının özellikleri bu dönemde tamamen terk edilmiştir.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Tanzimat Edebiyatı, yazı dilini halk diline yaklaştırma çabalarıyla bilinir. 35. Servetifünun Edebiyatı'nda aşağıdaki özelliklerden hangisi öne çıkar?

  A) Şiirlerde tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
  B) Sanat anlayışı "toplum için sanat" ilkesine dayanır.
  C) Cümlenin dize ya da beyitte tamamlanması kuralı benimsenmiştir.
  D) Şiirlerde ağır, süslü bir dil kullanılmıştır.
  E) Aruz ölçüsü yerine serbest ölçü kullanılmıştır.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Servetifünun Edebiyatı'nda ağır, süslü bir dil kullanılmış ve şairler ayrıntılara önem vermiştir. 37. Fecriati Edebiyatı'nda aşağıdaki konulardan hangisi şiirlerde işlenmiştir?

  A) Dilin sadeleştirilmesi
  B) Millî konular ve Anadolu halkı
  C) "Sanat için sanat" ilkesi
  D) Anlamın özgürce ifadesi
  E) Aruz ölçüsü kullanımı

 38. Cevap: B Açıklama:

  Fecriati Edebiyatı'nda millî konular ve Anadolu halkı şiirlerde işlenmiştir. 39. Millî Edebiyat'ın temel amacı aşağıdaki ifadelerden hangisiyle örtüşmektedir?

  A) Aruz ölçüsü ile şiir yazmak
  B) Dil bilinci oluşturmak ve halk kültürüne yönelmek
  C) "Sanat için sanat" anlayışını benimsemek
  D) Batı taklitçiliği yapmak
  E) Divan edebiyatını devam ettirmek

 40. Cevap: B Açıklama:

  Millî Edebiyat'ın temel amacı, dil bilinci oluşturmak ve halk kültürüne yönelmektir. 41. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda aşağıdaki akımlardan hangisi, kapalı ve bireyci bir şiire yönelmiştir?

  A) Beş Hececiler (Garipçiler)    B) Maviciler                    
  C) İkinci Yeniciler              D) Yedi Meşaleciler             
  E) Toplumsal Gerçekçiler                                         

 42. Cevap: B Açıklama:

  Maviciler, kapalı ve bireyci bir şiire yönelmişlerdir. 43. "Divan Şiiri" ile "Tanzimat Edebiyatı" dönemi arasındaki temel fark aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

  A) Divan Şiiri, toplumsal konuları işlerken Tanzimat Edebiyatı sadece aşk şiirleri yazmıştır.
  B) Divan Şiiri, özgürlük ve eşitlik gibi çağdaş değerleri savunurken Tanzimat Edebiyatı geleneksel konuları işlemiştir.
  C) Divan Şiiri, Arapça-Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmışken Tanzimat Edebiyatı dilde sadeleşmeye gitmiştir.
  D) Divan Şiiri, bölüm bütünlüğüne önem vermişken Tanzimat Edebiyatı konu bütünlüğünü benimsemiştir.
  E) Divan Şiiri, halk kültüründen beslenirken Tanzimat Edebiyatı Batı edebiyatından etkilenmiştir.

 44. Cevap: C Açıklama:

  Tanzimat Edebiyatı, yazı dilini sadeleştirmeye ve halk diliyle yakınlaştırmaya yönelik bir çaba içermiştir. 45. "Servetifünun Edebiyatı" döneminde şairler aşağıdaki hangi özelliği benimsemişlerdir?

  A) Cümlenin dize ya da beyitte tamamlanması kuralını korumuşlardır.
  B) Aruz ölçüsü ve nazım birimi olarak beyit kullanmışlardır.
  C) Şiirlerde tam ve zengin uyak kullanmışlardır.
  D) Sanat anlayışı "toplum için sanat" ilkesine dayanmıştır.
  E) Şiirlerinde sade bir dil kullanmışlardır.

 46. Cevap: C Açıklama:

  Servetifünun Edebiyatı'nda şairler tam ve zengin uyak kullanarak şiirlerini süslemişlerdir. 47. "Fecriati Edebiyatı" döneminde şairler hangi konuları işlemişlerdir?

  A) Toplum için sanat anlayışını
  B) Arapça-Farsça kelimeleri
  C) Millî konular ve Anadolu halkını
  D) Kapalı ve bireyci bir şiiri
  E) Batı edebiyatını

 48. Cevap: C Açıklama:

  Fecriati Edebiyatı'nda şairler millî konuları işlemiş ve Anadolu halkının yaşamını yansıtmışlardır. 49. "Millî Edebiyat" döneminin amacı aşağıdaki ifadelerden hangisiyle örtüşmektedir?

  A) Aruz ölçüsü kullanımını yaygınlaştırmak
  B) Batı edebiyatını taklit etmek
  C) Dil bilinci oluşturmak ve halk kültürüne yönelmek
  D) "Sanat için sanat" anlayışını benimsemek
  E) Divan edebiyatını devam ettirmek

 50. Cevap: C Açıklama:

  Millî Edebiyat'ın amacı, dil bilinci oluşturarak halk kültürüne yönelmektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf TDE Yazılı Soruları Detayları

10.Sınıf TDE Yazılı Soruları 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf TDE Yazılı Soruları Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf TDE Yazılı Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf TDE Yazılı Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf TDE Yazılı Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Hikâye
 • Şiir

Ayrıca 10.sınıf TDE yazılı soruları; müfredata uygun olarak tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Türk edebiyatının tarihsel gelişimini inceleyerek, Uygur Dönemi metinlerinin edebiyat alanındaki önemini anlayabilirsiniz.

Türk edebiyatının dönemlerini belirleyerek, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerini anlayabilirsiniz.

Türk halk şiirinin özelliklerini öğrenerek, halk edebiyatının temel öğelerini anlayabilirsiniz.

Divan edebiyatının temel özelliklerini öğrenerek, klasik Türk edebiyatının karakteristik öğelerini anlayabilirsiniz.

Türk edebiyatının dönemlerini inceleyerek, edebiyatın evrilişini anlayabilir ve bu dönemlerin özelliklerini kavrayabilirsiniz.

Tanzimat Edebiyatı'nın özelliklerini öğrenerek, Türk edebiyatının modernleşme sürecini anlayabilirsiniz.

Servetifünun Edebiyatı'nın özelliklerini öğrenerek, bu dönemin sanat anlayışını anlayabilirsiniz.

Fecriati Edebiyatı'nın temel konularını öğrenerek, bu dönemin şiirsel anlatımını anlayabilirsiniz.

Millî Edebiyat'ın amacını öğrenerek, Türk edebiyatının millî özelliklerini anlayabilirsiniz.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın farklı akımlarını öğrenerek, dönemin sanat anlayışını anlayabilirsiniz.

Divan Şiiri ile Tanzimat Edebiyatı arasındaki dil ve üslup farklarını anlayarak, edebiyatın dönemsel değişimlerini kavrayabilirsiniz.

Servetifünun Edebiyatı'nın şiirsel özelliklerini öğrenerek, bu dönemin sanat anlayışını anlayabilirsiniz.

Fecriati Edebiyatı'nın temel konularını öğrenerek, bu dönemin sanat anlayışını anlayabilirsiniz.

Millî Edebiyat'ın amacını öğrenerek, Türk edebiyatının millî özelliklerini anlayabilirsiniz.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf TDE Yazılı Soruları sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf TDE Yazılı Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 18 kere doğru, 8 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf TDE Yazılı Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf TDE Yazılı Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf TDE Yazılı Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf TDE Yazılı Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri