10.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

10.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Çözünürlük ile basınç arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 2. Cevap: Çözünürlük, basınç arttıkça artar. Bu nedenle, basınçlı kaplarda çözünürlük daha fazladır. Açıklama:

  Çözünürlük, çözücü ve çözünen arasındaki moleküller arası etkileşimlerin etkisiyle gerçekleşir. Basınç arttığında, çözücü moleküllerinin çözücü yüzeyine çarpma sıklığı artar. Bu nedenle, çözücü molekülleri ile çözünen molekülleri arasındaki etkileşimler daha sık gerçekleşir ve çözünme olayı kolaylaşır. 3. Çözünen ve çözücü arasındaki moleküller arası etkileşimler neye bağlıdır?


 4. Cevap: Evet, çözen ve çözücü arasındaki moleküller arası etkileşimler ne kadar kuvvetli olursa, çözünürlük o kadar fazla olur. Açıklama:

  Çözünürlük, çözücü ve çözünen arasındaki moleküller arası etkileşimlerin etkisiyle gerçekleşir. Çözücü ve çözünen arasındaki moleküller arası etkileşimler ne kadar kuvvetli olursa, çözünen moleküllerinin çözücü içinde dağılması o kadar kolay olur. Bu nedenle, çözünürlük artar. 5. İyot, suda çözünür mü?


 6. Cevap: İyot, suda az çözünür. Açıklama:

  İyot, apolar yapılı bir bileşiktir. Su, polar yapılı bir çözücüdür. Apolar yapılı maddeler, polar çözücülerde az çözünür. İyot, suda çözünmesi için su molekülleri ile etkileşime girmesi gerekir. Ancak, su molekülleri ile iyot molekülleri arasındaki etkileşimler, iyot molekülleri arasındaki etkileşimlerden daha zayıftır. Bu nedenle, iyot suda az çözünür. 7. 24 g şeker ve 36 g su karıştırılarak şekerli su çözeltisi hazırlanıyor. Bu çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır?


 8. Cevap: %33,3 Açıklama:

  Çözünenin kütlesini (mçözünen) çözeltinin kütlesine (mçözelti) bölerek ve 100 ile çarparak kütlece yüzde derişimi hesaplayabiliriz. mçözünen = 24 g mçözelti = 24 g + 36 g = 60 g % = mçözünen mçözünen + mçözücü · 100 = 24 g 60 g · 100 = 33,3 % Yani, çözeltinin kütlece yüzde derişimi %33,3'tür. 9. 1 L tuzlu su çözeltisine 0,001 g tuz daha eklendiğinde çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaç olur?


 10. Cevap: %0,011 Açıklama:

  1 L çözelti, 1000 g çözeltiye eşittir. Bu durumda, %c = mçözünen mçözelti · 100 %c = 0,011 1000 · 100 %c = 0,011 11. 100 g su içerisine 0,01 g tuz çözündüğünde oluşan çözeltinin ppm derişimi kaçtır?


 12. Cevap: 10 Açıklama:

  ppm derişimi, 1 milyonda bir kısmı ifade eder. Bu durumda, ppm = mçözünen mçözelti · 106 ppm = 0,01 100 · 106 ppm = 10 13. 100 g çözeltide 35 g tuz çözünmüşse, bu çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır?


 14. Cevap: %35 Açıklama:

  100 g çözeltide 35 g tuz çözündüğüne göre, kütlece yüzde derişimi %35’tir. 15. Saf suyun deniz seviyesinde kaynama noktası 100°C’tur. Tuzlu suyun kaynama noktası ise saf suyun kaynama noktasından daha yüksektir. Bunun nedeni nedir?


 16. Cevap: Tuzlu suyun kaynama noktası, saf suyun kaynama noktasından daha yüksektir çünkü çözünen tuz tanecikleri, sıvı moleküllerinin çevresini sararak buharlaşmayı güçleştirir. Bu durum, sıvının uçuculuğunu düşürerek kaynama noktasını yükseltir. Açıklama:

  Tuzlu su, saf sudan daha fazla tanecik içerir. Bu tanecikler, sıvı moleküllerinin çevresini sararak sıvı ile buhar arasında madde geçişini zorlaştırır. Bu nedenle tuzlu suyun kaynaması için saf sudan daha yüksek bir sıcaklık gerekir. 17. Erime noktası farkı ile ayırma yöntemi, hangi karışımların bileşenlerini ayırmak için kullanılabilir?


 18. Cevap: Erime noktası farkı ile ayırma yöntemi, erime noktaları farklı olan katıların karışımlarını ayırmak için kullanılabilir. Örneğin; demir tozu-kalay tozu, kurşun tozu-bakır tozu, şeker-tuz gibi karışımları erime noktası farkı ile ayırabiliriz. Açıklama:

  Erime noktası farkı ile ayırma yönteminde, erime noktaları farklı olan katılardan oluşan karışım, ısıtıldığında erime noktası daha düşük olan madde önce eriyerek sıvı hâle geçer. Oluşan bu sıvı-katı karışımından sıvı madde, süzülerek veya süzme yöntemiyle alınarak katı maddeden ayrılır. 19. Çözünürlük farkı ile ayırma yöntemi, hangi karışımların bileşenlerini ayırmak için kullanılabilir?


 20. Cevap: Çözünürlük farkı ile ayırma yöntemi, çözünürlükleri farklı olan maddelerin karışımlarını ayırmak için kullanılabilir. Örneğin; tuz-kum, şeker-tuz, su-petrol gibi karışımları çözünürlük farkı ile ayırabiliriz. Açıklama:

  Çözünürlük farkı ile ayırma yönteminde, çözünürlükleri farklı olan maddelerden oluşan karışım, çözünürlükleri farklı olan bir çözücüye ilave edilir. Çözünen madde çözücüde çözünürken, çözünmeyen madde çözücüde çözünmez ve çöker. Çöken madde, süzülerek veya süzme yöntemiyle alınarak çözünen maddeden ayrılır. 21. Bir karışımdaki madde, sıvıya göre daha az yoğunsa bu madde sıvının yüzeyinde kalır. Bu ifade doğru mudur?


 22. Cevap: Evet Açıklama:

  Yoğunluk, bir maddenin birim hacmindeki kütlesidir. Bir maddenin yoğunluğu sıvıdan küçükse, bu madde sıvının yüzeyinde kalır. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (.....) İki veya daha çok farklı maddenin, kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir.
  (.....) Karışımlar, bileşenlerinin istenilen oranlarda bir araya getirilmesiyle oluşur.
  (.....) Karışımlar, bileşenlerine fiziksel yollarla ayrılır.
  (.....) Karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere iki grupta incelenir.
  (.....) Homojen karışımlarda bileşenler, karışımın her yerinde aynı oranda bulunur.
  (.....) Heterojen karışımlarda bileşenler, karışımın her yerinde aynı oranda bulunmaz.
  (.....) Süspansiyonlar, dağıtıcı fazı sıvı, dağılan fazı katı olan heterojen karışımlardır.
  (.....) Kolloidler, dağıtıcı fazı sıvı, dağılan fazı katı, sıvı veya gaz olan heterojen karışımlardır.
  (.....) Çözünme olayı, çözünen maddenin çözücü içerisinde homojen olarak dağılmasıyla gerçekleşir.
  (.....) Çözünme olayı sırasında çözücü ve çözünen molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinin bir kısmı veya tamamı kırılır.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

10.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


10.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KARIŞIMLAR
  1. Homojen Karışımlar
  2. Karışımların Ayrılması
  3. Karışımların Sınıflandırılması

Ayrıca 10.sınıf kimya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; açık uçlu sorulardan müfredata uygun tamamı klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Çözünürlük, basınç arttıkça artar. (Kimya, 9. Sınıf, 2. Ünite, 2. Bölüm, 1. Öğrenme Alanı, 2. Kazanım)

Çözünürlük, çözen ve çözünen arasındaki moleküller arası etkileşimlerin etkisiyle belirlenir. (Kimya, 9. Sınıf, 2. Ünite, 2. Bölüm, 2. Öğrenme Alanı, 1. Kazanım)

İyotun suda çözünme olayını çözünme kuralları temelinde açıklar.

Öğrenci, kütlece yüzde derişimi hesaplayabilir.

Öğrenci, kütlece yüzde derişimini hesaplayabilir.

Öğrenci, ppm derişimini hesaplayabilir.

Kütlece yüzde derişimi bilinen bir çözeltinin çözücü ve çözünen madde miktarları hesaplanabilir.

Çözeltilerin kaynama noktaları, çözünen taneciklerin derişimine bağlı olarak artar.

Karışımları bileşenlerine ayırmak için kullanılan ayırma yöntemlerini açıklar.

Karışımları bileşenlerine ayırmak için kullanılan ayırma yöntemlerini açıklar.

Yoğunluk kavramını kavrar.

1. Karışımlar ve bileşenleri arasındaki ilişkileri açıklar. 2. Karışımların oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 3. Karışımların bileşenlerine ayrılmasını açıklar. 4. Karışımların sınıflandırılmasını açıklar. 5. Homojen karışımları açıklar. 6. Heterojen karışımları açıklar. 7. Süspansiyonları açıklar. 8. Kolloidleri açıklar. 9. Çözünme olayını açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.