2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16)

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) CEVAPLARI

 1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) genç yaşta Hilfü’l-fudûl’a (Erdemliler Topluluğu) katılmasında sahip olduğu hangi değerler ön plana çıkmıştır?

  A) Ahlak                B) Adalet         C) Merhameti               
  D) İffeti                  E) Dürüstlüğü

 2. Cevap: B

 3. İslam’ın çağrısı ezandır insanları Allaha kulluğa ve kurtuluşa davettir
  ‘Kulun Rabbine en yakın olduğu an …………….…… olduğu andır’
  Yukarıdaki hadiste Allah’la iletişim yollarından hangisine vurgu yapılmıştır?

  A) Tefekkür anıdır             B) Dua anıdır      C) Tövbe anıdır   
  D) Kur’an Okudu andır      E) Secde anıdır

 4. Cevap: C

 5. Delil, kanıt, işaret gibi anlamlara gelen, Yaygın anlamına göre Kur’an-ı Kerim’in surelerini oluşturan cümlelere …………..… denir.  Kur’an-ı Kerim’de daha çok “Yüce Allah’ın varlığını ve sınırsız kudretini gösteren kanıtlar” anlamında kullanılır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Kelam           B) Cüz          C) Sure           
  D) Ayet              E) İlim

 6. Cevap: D

 7. Allah’ın "merhametli, daima affeden, günahlardan dilediğini affedip suçları bağışlayan”  anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kerim             B) Kavi              C) Afuv
  D) Kadîr              E) Kayyûm

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Afuv'dur. Allah'ın "merhametli, daima affeden, günahlardan dilediğini affedip suçları bağışlayan" anlamına gelen ismi Afuv'dur. Afuv, Arapça kökenli bir isim olup affetmeyi, bağışlamayı ifade eder. Bu isim, Allah'ın sonsuz merhametini ve bağışlayıcı olduğunu vurgular. Allah'ın Afuv ismi, insanların günahlarını affetmesi, onları bağışlaması ve tekrar temiz bir sayfa açması anlamına gelir. 9. • Putperest bir kavmin içinde olmalarına rağmen Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmişlerdir.
  • İnançlarını açıkça dile getirip içinde bulundukları topluma karşı  çıkmışlardır.
  • İnançlarından ötürü öldürülmekten korunmak için bir mağaraya sığınmışlardır.
  Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

  A) Ashab-I Suffe           B) Ashab-I Kehf
  C) Darun Nedve            D) Darul Erkam
  E) Hilful Fudul

 10. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Ashab-I Kehf'dir. Verilen bilgilere göre, putperest bir kavmin içinde olmalarına rağmen, Ashab-I Kehf Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmişlerdir. İnançlarını açıkça dile getirerek topluma karşı çıkmışlar ve inançlarından dolayı öldürülmekten korunmak için bir mağaraya sığınmışlardır. Bu bilgiler Ashab-I Kehf ile ilgilidir. 11. “Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir uzmanın görüşüne başvurulması” olarak tanımlanan kavram hangisidir?

  A) İstişare          B) İstihare     C) Mukabele
  D) Mülakat         E) İlmihal

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) İstişare'dir. İstişare, "herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir uzmanın görüşüne başvurulması" olarak tanımlanan bir kavramdır. İstişare, İslam dininde önemli bir ilke olarak kabul edilir. Karar verme sürecinde danışma, farklı perspektifleri göz önünde bulundurma ve uzman görüşlerine başvurma anlamına gelir. Bu şekilde, doğru ve isabetli kararlar alınması hedeflenir. İstişare, bireylerin ve toplumun hayatında birçok alanda uygulanabilir. Önemli kararlar, planlar veya projelerle ilgili olarak uzmanlardan görüş almak, çeşitli fikirleri değerlendirmek ve ortak akılla hareket etmek istişarenin temel prensipleridir. 13. llah'ın isim ve sıfatlarının insanlar için önemi nedir?

  A) Allah'ın isim ve sıfatları insanlar için önemli değildir.
  B) Allah'ın isim ve sıfatları, insanların düşünce dünyasını karmaşıklaştırır.
  C) Allah'ın isim ve sıfatları, insanların O'nu daha iyi tanımalarına ve ilişki kurmalarına yardımcı olur.
  D) Allah'ın isim ve sıfatları, sadece bilimsel araştırmalarda kullanılır.
  E) Allah'ın isim ve sıfatları, yalnızca dini liderler için önemlidir.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Allah'ın isim ve sıfatları, insanların Allah'ı daha iyi anlamalarına ve O'na daha yakın bir ilişki kurmalarına yardımcı olur. 15. Allah'ın birliği ile ilgili olarak neden şirk koşma hatası yapmak büyük bir günah olarak kabul edilir?

  A) Şirk koşma hatası, Allah'ın birliğini zayıflatır, ancak büyük bir günah değildir.
  B) Şirk koşma hatası, sadece dini liderler için geçerlidir.
  C) Şirk koşma hatası, Allah'ın birliğini reddetmek anlamına gelir ve büyük bir günah olarak kabul edilir.
  D) Şirk koşma hatası, yalnızca bazı özel durumlarda büyük bir günah olabilir.
  E) Şirk koşma hatası, sadece bilimle açıklanabilir bir konudur.

 16. Cevap: C Açıklama:

  İslam'a göre şirk koşma hatası, Allah'ın birliğini reddetmek ve O'na eşler koşmak büyük bir günah olarak kabul edilir. 17. Allah'ın maddi ve manevi lütuf ve ikramları yer yüzüne yayar anlamına gelen hangi sıfatı vardır?

  A) İlim                B) Kıyâm bi Nefsihî   
  C) Rezzâk              D) İrade              
  E) Vücud                                     

 18. Cevap: C Açıklama:

  "Rezzâk" sıfatı, Allah'ın lütuf ve rızık veren olduğunu ifade eder. O, maddi ve manevi ihtiyaçları karşılar. 19. Allah'ın her şeyi koruyup gözetmesini ifade eden hangi sıfatı vardır?

  A) İrade    B) İlim    C) Hayat    D) Müheymin    E) Kudret    

 20. Cevap: D Açıklama:

  "Müheymin" sıfatı, Allah'ın her şeyi koruyup gözetmesini ifade eder. O, evrendeki düzeni ve canlıları gözetir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) Detayları

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Ocak 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET İSLÂM'DA İBADETLER
  1. Hac
  2. İnanç-İbadet İlişkisi
  3. İsteklilik
  4. Kurban
  5. Namaz
  6. Oruç
  7. Salih Amel
  8. Zekât
 • HZ. MUHAMMED KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED
  1. Hz. Muhammed Bir İnsandır.
  2. Hz. Muhammed Bir Peygamberdir.
  3. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir.
  4. Hz. Muhammed Uyarıcıdır.
  5. Hz. Muhammmed Kur'an-ı Kerim'i Açıklayıcıdır.

Ayrıca

Allah'ın isimlerinden biri olan Afuv'un "merhametli, daima affeden, günahlardan dilediğini affedip suçları bağışlayan" anlamına geldiğini bilmek.

Ashab-I Kehf'in hikayesini ve inançlarını anlama yeteneği.

İstişarenin, "herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir uzmanın görüşüne başvurulması" anlamına geldiğini bilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri