2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10)

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) CEVAPLARI

 1. Hz. Aişe'nin (r.a.) ilmi ve bilgeliği nasıl bir etki yaratmıştır?


 2. Cevap: Hz. Aişe'nin (r.a.) ilmi ve bilgeliği, İslam ilimlerinin topluma aktarılmasına ve nesilden nesile aktarılmasına katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Hz. Aişe'nin (r.a.) öğretim faaliyetleri, İslam'ın doğru anlaşılmasına ve yaşanmasına önemli katkılarda bulunmuştur. 3. Hz. Fatıma'nın (r.a.) annelik ve eğitim tarzıyla ilgili temel unsurları nelerdir?


 4. Cevap: Hz. Fatıma (r.a.) çocuklarına sevgi, adalet, dürüstlük ve fedakarlık gibi değerleri öğretmek için hassasiyetle yaklaşmıştır. Açıklama:

  Hz. Fatıma (r.a.), çocuklarıyla ilişkilerinde sevgi, adalet ve fedakarlık üzerine yoğunlaşmış, onları İslam ahlakıyla yetiştirmiştir. 5. Emevilerin inşa ettiği en önemli mimari eser hangisidir?

  A) Mescid-i Nebi          B) Kubbet-üs-Sahra       
  C) Şam Emevi Camii        D) Dört Halife Türbesi   
  E) Büyük Saray                                     

 6. Cevap: C Açıklama:

  Emevilerin inşa ettiği en önemli mimari eser, Şam Emevi Camiidir. Bu cami, Emevilerin İslam mimarisine kazandırdığı en önemli eserlerden biridir. 7. Emevilerin mimarisinde hangi kültürden etkilenilmiştir?

  A) Bizans    B) Sasani    C) Roma    D) Türk    E) Arap    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Emevilerin mimarisinde Bizans kültüründen etkilenilmiştir. Bu etki, özellikle kubbe ve minare gibi unsurlarda görülmektedir. 9. Kaşgarlı Mahmut döneminde, Türkistan hükümdarları nezdinde kös, davul, zurna ve zil bulunan bir mızıka vardı. Bu mızıka, hangi amaçla kullanılıyordu?

  A) Sulhta halkın maneviyatını ayakta tutmak
  B) Seferde askeri yüreklendirmek
  C) Düşmanın moralini bozmak
  D) Hükümdarlık alâmeti olmak
  E) Tüm bu işlevleri yerine getirmek

 10. Cevap: B Açıklama:

  Kaşgarlı Mahmut döneminde, Türkistan hükümdarları nezdinde bulunan mızıka, seferde askeri yüreklendirmek ve düşmanın moralini bozmak için kullanılıyordu. Bu mızıka, ses bakımından çok gür ve etkiliydi. Askerler, bu mızıkanın sesini duyduklarında daha cesur ve kararlı oluyorlardı. 11. Osmanlılar zamanında mehter adı verilen mızıka takımı, sulhta saray, seferde otağ-ı hümayun (padişah çadırı) önünde nevbet vurur (konser verir); padişah da Selçuklu Sultanı’na hürmeten ayakta dinlerdi. Bu durum, İslam kültüründe müziğin hangi işlevini göstermektedir?

  A) Sulh zamanında halkın maneviyatını ayakta tutmak
  B) Seferde askeri yüreklendirmek
  C) Düşmanın moralini bozmak
  D) Hükümdarlık alâmeti olmak
  E) Tüm bu işlevleri yerine getirmek

 12. Cevap: D Açıklama:

  Osmanlılarda mehter takımı, hükümdarlık alâmetlerinden biri olarak kabul edilirdi. Mehter takımının sulhta saray, seferde otağ-ı hümayun önünde nevbet vurması, padişahın gücünü ve kudretini göstermek için yapılan bir uygulamaydı. Bu durum, İslam kültüründe müziğin hükümdarlık alâmeti olarak kullanıldığını göstermektedir. 13. İslam'da sosyal adaletin sağlanmasına yönelik olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmamıştır?

  A) Zekât, sadaka ve infak gibi mali yükümlülükler getirilmiştir.
  B) Kadınlara miras hakkı tanınmıştır.
  C) Kölelik kaldırılmıştır.
  D) Eğitim ve öğretime önem verilmiştir.
  E) Yardımlaşma ve dayanışma teşvik edilmiştir.

 14. Cevap: B Açıklama:

  İslam'da kadınlara miras hakkı tanınmıştır. Bu nedenle, bu seçenek sosyal adaletin sağlanmasına yönelik olarak yapılan bir uygulamadır. 15. İslam dininde ibadet özgürlüğü nasıl tanımlanır?

  A) İbadet özgürlüğü, insanların kendi inançlarını seçme hakkıdır.
  B) İbadet özgürlüğü, insanların kendi inançlarını ifade etme hakkıdır.
  C) İbadet özgürlüğü, insanların kendi inançlarını yaşama hakkıdır.
  D) İbadet özgürlüğü, insanların kendi inançlarını ibadet ederek ifade etme hakkıdır.
  E) İbadet özgürlüğü, insanların kendi inançlarını ibadet ederek yaşama hakkıdır.

 16. Cevap: E Açıklama:

  İslam dininde ibadet özgürlüğü, insanların kendi inançlarını ibadet ederek yaşama hakkı olarak tanımlanır. Bu hak, insanların kendi inandıkları dine göre ibadet etme, ibadet yerlerini ziyaret etme ve dini ritüelleri yerine getirme özgürlüğünü kapsar. 17. Hz. Mevlânâ’ya göre toplumdaki birlik ve beraberliğin devamı için gerekli olan husus nedir?

  A) Birlik ve beraberlik içinde olunmalıdır.
  B) Yardımlaşma ve dayanışma içinde olunmalıdır.
  C) Demokrasi ve hukukun üstünlüğü sağlanmalıdır.
  D) İnsan haklarına saygı gösterilmelidir.
  E) Eşitlik ve adalet sağlanmalıdır.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Mevlânâ, toplumdaki birlik ve beraberliğin devamı için gerekli olan hususun birlik ve beraberlik içinde olunması olduğunu söylemektedir. Çünkü birlik ve beraberlikten güç doğar. Dağınıklıktan ise zaaf oluşur. 19. Hz. Mevlânâ'nın toplumsal birlik ve beraberlik konusunda verdiği mesajlar günümüz insanı için hangi açıdan önemlidir?

  A) Günümüzün dünyasında, farklı kültürlerden ve inançlardan insanların bir arada yaşadığını hatırlatması açısından önemlidir.
  B) Birlik ve beraberliğin önemini vurgulaması açısından önemlidir.
  C) Birlik ve beraberliğin sağlanmasının yollarını göstermesi açısından önemlidir.
  D) Birlik ve beraberliğin sağlanmasının zor olduğunu vurgulaması açısından önemlidir.
  E) Birlik ve beraberliğin sağlanmasının imkansız olduğunu vurgulaması açısından önemlidir.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Mevlânâ'nın toplumsal birlik ve beraberlik konusunda verdiği mesajlar, günümüz insanı için birlik ve beraberliğin önemini vurgulaması açısından önemlidir. Günümüzün dünyasında, farklı kültürlerden ve inançlardan insanların bir arada yaşadığını göz önünde bulundurduğumuzda, birlik ve beraberliğin önemi daha da artmaktadır. Hz. Mevlânâ'nın mesajları, günümüz insanının bu önemi kavramasına ve birlik ve beraberlik içinde yaşamanın yollarını aramasına yardımcı olabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) Detayları

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Test


2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET İSLÂM'DA İBADETLER
  1. Hac
  2. İnanç-İbadet İlişkisi
  3. İsteklilik
  4. Kurban
  5. Namaz
  6. Oruç
  7. Salih Amel
  8. Zekât
 • HZ. MUHAMMED KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED
  1. Hz. Muhammed Bir İnsandır.
  2. Hz. Muhammed Bir Peygamberdir.
  3. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir.
  4. Hz. Muhammed Uyarıcıdır.
  5. Hz. Muhammmed Kur'an-ı Kerim'i Açıklayıcıdır.

Ayrıca

Hz. Aişe'nin (r.a.) bilgi birikimi ve içten gelen samimi öğretim faaliyetleri, İslam ilimlerinin topluma aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Hz. Fatıma'nın (r.a.) annelik tarzı, çocuklarına sevgi dolu bir ortam sunarak onların İslam ahlakını benimsemelerine ve yaşamalarına yardımcı olmuştur.

Emevilerin inşa ettiği önemli mimari eserleri kavrar.

Emevi mimarisinde görülen kültürel etkileşimleri kavrar.

İslam kültüründe müziğin işlevlerini kavrar.

İslam kültüründe müziğin işlevlerini kavrar.

İslam'da sosyal adaletin sağlanmasına yönelik olarak yapılan uygulamaları öğrenir.

İslam dininde ibadet özgürlüğünün tanımını kavrar.

İslam inancında birlik ve beraberliğin önemini kavrar.

Toplumsal birlik ve beraberliğin önemini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri