10. Sınıf Bilgisayar Bilimi 7. Ünite Test 1

10. Sınıf Bilgisayar Bilimi 7. Ünite Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 10. Sınıf Bilgisayar Bilimi 7. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Arduino UNO geliştirme kartında kaç adet dijital giriş/çıkış pini bulunmaktadır?

  A) 14    B) 16    C) 20    D) 24    E) 32    

 2. Cevap: A Açıklama:

  Arduino UNO geliştirme kartında 14 adet dijital giriş/çıkış pini bulunmaktadır. Bu pinlerden 6 tanesi PWM (Pulse Width Modulation-Darbe / Sinyal Genişlik Modülasyonu) çıkışı olarak da kullanılabilmektedir. 3. Arduino UNO geliştirme kartında kaç adet analog giriş pini bulunmaktadır?

  A) 6    B) 8    C) 10    D) 12    E) 14    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Arduino UNO geliştirme kartında 6 adet analog giriş pini bulunmaktadır. Bu pinler analog sensörlerden gelen verileri okumak için kullanılabilmektedir. 5. Arduino UNO geliştirme kartının temel bileşenlerinden biri olan mikrodenetleyicinin adı nedir?

  A) Atmega 168    B) Atmega 328    C) Atmega 644    D) Atmega 1280    E) Atmega 2560    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Arduino UNO geliştirme kartında Atmega 328 mikrodenetleyicisi kullanılmaktadır. Bu mikrodenetleyici 8 bitlik bir mikrodenetleyicidir. 7. Arduino IDE, hangi programlama dilini temel almaktadır?

  A) C    B) C++    C) Java    D) Python    E) JavaScript    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Arduino IDE, basitleştirilmiş C++ programlama dilini temel almaktadır. 9. Arduino programları, hangi bloklardan oluşur?

  A) Tanımlamalar, kurulum, ana program bloğu
  B) Tanımlamalar, döngüler, koşullu ifadeler
  C) Kurulum, ana program bloğu, döngüler
  D) Ana program bloğu, döngüler, koşullu ifadeler
  E) Tanımlamalar, kurulum, döngüler, koşullu ifadeler

 10. Cevap: A Açıklama:

  Arduino programları, tanımlamalar, kurulum ve ana program bloğu olmak üzere üç bloktan oluşur. 11. C programlama dilinde, bir değişkenin değerini değiştirmek için kullanılan operatör hangisidir?

  A) Atama operatörü (=)      B) Toplama operatörü (+)   
  C) Çıkarma operatörü (-)    D) Çarpma operatörü (*)    
  E) Bölme operatörü (/)                                 

 12. Cevap: A Açıklama:

  Atama operatörü (=), bir değişkenin değerini değiştirmek için kullanılır. Örneğin, x değişkeninin değerini 10 olarak değiştirmek için x = 10; şeklinde bir ifade kullanılır. 13. C programlama dilinde, iki değişkenin değerini karşılaştırmak için kullanılan operatör hangisidir?

  A) Atama operatörü (=)
  B) Toplama operatörü (+)
  C) Çıkarma operatörü (-)
  D) Çarpma operatörü (*)
  E) Karşılaştırma operatörleri (==, !=, <, >, <=, >=)

 14. Cevap: E Açıklama:

  Karşılaştırma operatörleri, iki değişkenin değerini karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin, x değişkeninin değerinin y değişkeninin değerine eşit olup olmadığını kontrol etmek için x == y; şeklinde bir ifade kullanılır. 15. C programlama dilinde, bir değişkenin değerinin 1 arttırılması için kullanılan operatör hangisidir?

  A) Atama operatörü (=)        B) Toplama operatörü (+)     
  C) Çıkarma operatörü (-)      D) Çarpma operatörü (*)      
  E) Arttırma operatörü (++)                                 

 16. Cevap: E Açıklama:

  Arttırma operatörü (++), bir değişkenin değerini 1 arttırmak için kullanılır. Örneğin, x değişkeninin değerini 1 arttırmak için x++; şeklinde bir ifade kullanılır. 17. Arduino'da kullanılan HIGH ve LOW sabitleri hangi anlamlara gelmektedir?

  A) HIGH: giriş, LOW: çıkış
  B) HIGH: aktif, LOW: pasif
  C) HIGH: 1, LOW: 0
  D) HIGH: 5 Volt, LOW: 0 Volt
  E) HIGH: 3.3 Volt, LOW: 0 Volt

 18. Cevap: A Açıklama:

  Arduino'da kullanılan HIGH ve LOW sabitleri, dijital pinlerin giriş veya çıkış olarak ayarlanmasında kullanılır. HIGH, giriş veya çıkış pini aktif hale getirir. LOW ise giriş veya çıkış pini pasif hale getirir. 19. Arduino'da kullanılan INPUT ve OUTPUT sabitleri hangi anlamlara gelmektedir?

  A) INPUT: giriş, OUTPUT: çıkış
  B) INPUT: aktif, OUTPUT: pasif
  C) INPUT: 1, OUTPUT: 0
  D) INPUT: 5 Volt, OUTPUT: 0 Volt
  E) INPUT: 3.3 Volt, OUTPUT: 0 Volt

 20. Cevap: A Açıklama:

  Arduino'da kullanılan INPUT ve OUTPUT sabitleri, dijital pinlerin giriş veya çıkış olarak ayarlanmasında kullanılır. INPUT, dijital pini giriş olarak ayarlar. OUTPUT ise dijital pini çıkış olarak ayarlar. 21. Arduino'da yerleşik LED'in bağlandığı pin numarasi nedir?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5    

 22. Cevap: A Açıklama:

  Arduino Uno ve diğer bazı Arduino kartlarında, yerleşik LED 13. dijital pine bağlanmıştır. 23. Arduino'da void loop() fonksiyonu hangi görevi yerine getirir?

  A) Program başlatıldıktan sonra bir kez çalışır.
  B) Program başlatıldıktan sonra sürekli çalışır.
  C) Program başlatıldıktan sonra belirli bir süre çalışır.
  D) Program başlatıldıktan sonra belirli bir koşul sağlanana kadar çalışır.
  E) Program başlatıldıktan sonra belirli bir koşul sağlanana kadar çalışmaz.

 24. Cevap: B Açıklama:

  void loop() fonksiyonu Arduino'da programın sürekli tekrarlanan kısmını tanımlamak için kullanılır. Bu fonksiyon program başlatıldıktan sonra sürekli çalışır ve içerisinde yazılan kodlar sürekli tekrarlanır. 25. Arduino'da #if deyimi hangi amaçla kullanılır?

  A) Koşullu ifadeleri yürütmek için kullanılır.
  B) Döngüleri oluşturmak için kullanılır.
  C) Fonksiyonları tanımlamak için kullanılır.
  D) Değişkenleri tanımlamak için kullanılır.
  E) Sabitleri tanımlamak için kullanılır.

 26. Cevap: A Açıklama:

  #if deyimi Arduino'da koşullu ifadeleri yürütmek için kullanılır. Örneğin, bir butona basıldıysa LED'i yakmak için #if deyimi kullanılabilir. 27. Arduino'da #if/else deyimi hangi amaçla kullanılır?

  A) Koşullu ifadeleri yürütmek için kullanılır.
  B) Döngüleri oluşturmak için kullanılır.
  C) Fonksiyonları tanımlamak için kullanılır.
  D) Değişkenleri tanımlamak için kullanılır.
  E) Sabitleri tanımlamak için kullanılır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  #if/else deyimi Arduino'da koşullu ifadeleri yürütmek için kullanılır. #if deyiminin daha gelişmiş bir versiyonudur. #if deyiminin aksine #if/else deyiminde koşul sağlanmazsa farklı bir eylem de gerçekleştirilebilir. 29. Arduino’da bir dijital pinin giriş veya çıkış olarak tanımlanması için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

  A) pinMode()         B) digitalWrite()   
  C) delay()           D) analogRead()     
  E) analogWrite()                         

 30. Cevap: A Açıklama:

  Arduino’da bir dijital pinin giriş veya çıkış olarak tanımlanması için kullanılan komut `pinMode()` komutudur. 31. Arduino’da bir dijital pinin aktif (HIGH) veya pasif (LOW) olarak ayarlanması için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

  A) pinMode()         B) digitalWrite()   
  C) delay()           D) analogRead()     
  E) analogWrite()                         

 32. Cevap: B Açıklama:

  Arduino’da bir dijital pinin aktif (HIGH) veya pasif (LOW) olarak ayarlanması için kullanılan komut `digitalWrite()` komutudur. 33. Arduino’da bir dijital pinin değerini okumak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

  A) pinMode()         B) digitalWrite()   
  C) digitalRead()     D) analogRead()     
  E) analogWrite()                         

 34. Cevap: C Açıklama:

  Arduino’da bir dijital pinin değerini okumak için kullanılan komut `digitalRead()` komutudur. 35. Arduino'da analogRead() komutu ile 0 ile 5 volt arasındaki bir analog giriş değerini dijitale dönüştürme işleminde, dönüşümün sonucu hangi aralıkta olacaktır?

  A) 0 ile 255 arasında
  B) 0 ile 1023 arasında
  C) -128 ile 127 arasında
  D) -32768 ile 32767 arasında
  E) -2147483648 ile 2147483647 arasında

 36. Cevap: B Açıklama:

  Arduino'da analogRead() komutu ile 0 ile 5 volt arasındaki bir analog giriş değerini dijitale dönüştürme işleminde, dönüşümün sonucu 0 ile 1023 arasında olacaktır. 37. Arduino'da analogWrite() komutu ile bir pine PWM sinyali gönderilirken, sinyalin frekansı hangi aralıkta olacaktır?

  A) 0 ile 1000 arasında
  B) 1000 ile 10000 arasında
  C) 10000 ile 100000 arasında
  D) 100000 ile 1000000 arasında
  E) 1000000 ile 10000000 arasında

 38. Cevap: A Açıklama:

  Arduino'da analogWrite() komutu ile bir pine PWM sinyali gönderilirken, sinyalin frekansı 0 ile 1000 arasında olacaktır. 39. Arduino'da millis() komutu ile program başladıktan sonra geçen milisaniye sayısını belirleme işleminde, bu sürenin sıfırlandığı süre ne kadardır?

  A) Yaklaşık 50 gün       B) Yaklaşık 70 dakika   
  C) Yaklaşık 10 dakika    D) Yaklaşık 1 dakika    
  E) Yaklaşık 1 saniye                             

 40. Cevap: A Açıklama:

  Arduino'da millis() komutu ile program başladıktan sonra geçen milisaniye sayısını belirleme işleminde, bu sürenin sıfırlandığı süre yaklaşık 50 gündür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10. Sınıf Bilgisayar Bilimi 7. Ünite Test 1 Detayları

10. Sınıf Bilgisayar Bilimi 7. Ünite Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10. Sınıf Bilgisayar Bilimi 7. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10. Sınıf Bilgisayar Bilimi 7. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10. Sınıf Bilgisayar Bilimi 7. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 10.sınıf bilgisayar bilimi 7. ünite test soruları 1; Kur 2 kitabından müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

7.2. Arduino Geliştirme Kartları kazanımını ölçer.

7.2. Arduino Geliştirme Kartları kazanımını ölçer.

7.3. Arduino UNO Geliştirme Kartı kazanımını ölçer.

10.1.1. Arduino IDE'nin özelliklerini ve işlevlerini açıklar.

10.1.2. Arduino programının yapısını açıklar.

C programlama dilindeki atama operatörünü tanır ve kullanır.

C programlama dilindeki karşılaştırma operatörlerini tanır ve kullanır.

C programlama dilindeki arttırma operatörünü tanır ve kullanır.

10.3.1.2. Arduino'da kullanılan temel kavramları açıklar.

10.3.1.2. Arduino'da kullanılan temel kavramları açıklar.

10.3.3. Arduino'da giriş ve çıkışları kullanır.

10.3.1. Arduino'da void setup() ve void loop() fonksiyonlarını tanır ve kullanır.

10.3.2. Arduino'da #if deyimini kullanarak koşullu ifadeler oluşturur.

10.3.2. Arduino'da #if/else deyimini kullanarak koşullu ifadeler oluşturur.

10.3.1.2. Arduino’da dijital giriş ve çıkış pinlerini tanımlayabilme

10.3.1.3. Arduino’da dijital giriş ve çıkış pinlerinin değerlerini ayarlayabilme

10.3.1.4. Arduino’da dijital giriş ve çıkış pinlerinin değerlerini okuyabilme

Arduino'da analogRead() komutunu kullanarak analog giriş değerini dijitale dönüştürme işlemini gerçekleştirir.

Arduino'da analogWrite() komutunu kullanarak bir pine PWM sinyali gönderme işlemini gerçekleştirir.

Arduino'da millis() komutunu kullanarak programın çalışma süresini ölçme işlemini gerçekleştirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10. Sınıf Bilgisayar Bilimi 7. Ünite Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10. Sınıf Bilgisayar Bilimi 7. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

10. Sınıf Bilgisayar Bilimi 7. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10. Sınıf Bilgisayar Bilimi 7. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10. Sınıf Bilgisayar Bilimi 7. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10. Sınıf Bilgisayar Bilimi 7. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.