açık uçlu

açık uçlu sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. açık uçlu CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki bekletme komutlarından hangisi arduino programının 1,5 saniye gecikmesine yol açar?

  A) delay(1.5);        B) delay(150);
  C) delay(1500);     D) delay(1500);
  E) delay(15);

 2. Cevap: D

 3. analogWrite(pin,değer) komutuna gönderilen değer aralığı ne kadardır?

  A)0 – 127         B) 0 - 255         C) 0 – 511
  D) 0 – 1023     E) 0 - 64

 4. Cevap: B

 5. Robotun gövdesini, ana yapıyı oluşturan diğer bileşenleri üstünde taşıyan gövde, iskelet gibi yapıların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Elektromekanik bileşenler
  B) Yapısal bileşenler
  C) Montaj bileşenleri
  D) Mekanik hareket/eylem bileşenleri
  E) Elektronik bileşenler

 6. Cevap: B

 7. Robotlarda kullanılan motorların kontrol edilebilmesi (çalışma, durma, ileri geri hareket etme, hızlanma, yavaşlama vb.) için kullanılan bileşenlere ne ad verilir?

  A) Robot kontrol kartı        B) Mikrokontrolor
  C) Motor surucu kartları    D) Motor denetleyici
  E) Mikroişlemc

 8. Cevap: C

 9. Robotun bulunduğu ortamdan bilgi alan algılayıcılara ne ad verilir?

  A) Propriyoseptif algılayıcılar
  B) Eksteroseptif algılayıcılar
  C) Pasif algılayıcılar
  D) Aktif algılayıcılar
  E) Dijital sinyal veren algılayıcılar

 10. Cevap: B

 11. Düzgün olmayan yüzeylerde hızlıca hareket etmesi için geliştirilen bir robot için uygun hareket/eylem bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tekerlek        B) İki ayak    C) İkiden fazla ayak
  D) Palet              E) Kanat

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Palet'tir. - Düzgün olmayan yüzeylerde hızlıca hareket etmek için geliştirilen bir robot için en uygun hareket/eylem bileşeni "palet"tir. - Paletler, yüzeyde daha iyi tutunma sağlayan ve engelleri aşma yeteneği olan bir hareket mekanizmasıdır. - Paletli robotlar, zorlu arazi koşullarında, çamurlu veya kaygan yüzeylerde daha iyi performans gösterebilir ve istikrarlı bir hareket sağlayabilir. 13. mBot'un ultrasonik algılayıcısı ile ölçülen mesafe değeri nasıl hesaplanır?


 14. Cevap: Ses hızının iki katını, gönderilen ses dalgasının gidiş-dönüş süresine bölerek bulunur. Açıklama:

  Ultrasonik algılayıcılar, ses dalgalarını kullanarak mesafe ölçerler. Gönderilen ses dalgasının gidiş-dönüş süresi ölçülerek, ses hızının iki katını bulabiliriz. Bu değer, gönderilen ses dalgasının uzaklığa bağlı olarak aldığı süreye bölünerek, mesafe değeri hesaplanır. 15. Arduino UNO geliştirme kartının temel bileşenleri nelerdir?


 16. Cevap: Arduino UNO geliştirme kartının temel bileşenleri şunlardır: * Atmel ATmega328P mikrodenetleyici: Kartın işlemcisidir. * 14 adet dijital giriş/çıkış pini: Kartın çevre ile iletişim kurmasını sağlar. * 6 adet analog giriş pini: Analog sinyalleri dijital sinyallere dönüştürür. * 16 MHz saat hızı: Kartın çalışma hızını belirler. * USB bağlantısı: Kartın bilgisayara bağlanmasını sağlar. Açıklama:

  Arduino UNO, Atmel ATmega328P mikrodenetleyicisini içeren bir geliştirme kartıdır. Bu kart, temel elektronik ve programlama bilgisine sahip kişilerin robotik ve benzeri projeler geliştirmesine olanak tanır. 17. Arduino IDE'de programlar genellikle kaç bölümden oluşur?


 18. Cevap: 3 Açıklama:

  Arduino programları genellikle tanımlamalar, kurulum ve ana program bloğu olmak üzere üç bölümden oluşur. 19. Arduino programlama dilinde, değişken türleri nelerdir?


 20. Cevap: Arduino programlama dilinde, değişken türleri aşağıdaki gibidir: * byte: 8 bitlik tam sayı * int: 16 bitlik tam sayı * long: 32 bitlik tam sayı * float: Ondalıklı sayı * double: Çift hassasiyetli ondalıklı sayı Açıklama:

  Değişken türleri, değişkenin tutabileceği veri türünü belirler. Değişken türü doğru seçilmezse, program hatalı çalışabilir. 21. Arduino’da bir dijital pinin giriş veya çıkış olarak tanımlanması için kullanılan komut hangisidir?


 22. Cevap: pinMode() Açıklama:

  pinMode() komutu, belirtilen pinin giriş (INPUT) veya çıkış (OUTPUT) olarak tanımlanmasını sağlar. 23. Arduino’da bir dijital pinin aktif veya pasif yapılması için kullanılan komut hangisidir?


 24. Cevap: digitalWrite() Açıklama:

  digitalWrite() komutu, belirtilen pinin aktif (HIGH) veya pasif (LOW) yapılmasını sağlar. 25. Arduino'da millis() komutunun görevi nedir?


 26. Cevap: Program başladıktan sonra geçen milisaniye sayısını belirler. Açıklama:

  millis() komutu, program başladıktan sonra geçen zamanı milisaniye cinsinden ölçmek için kullanılır. Bu komut, programın zamanlamasını kontrol etmek için kullanılabilir. 27. Arduino'da bir sayının karekökünü hesaplamak için kullanılan işlev hangisidir?


 28. Cevap: sqrt() Açıklama:

  sqrt() işlevi, bir sayının karekökünü hesaplamak için kullanılır. 29. I2C haberleşmesinde, haberleşmeyi kontrol eden sinyal hangisidir?


 30. Cevap: SCL Açıklama:

  I2C haberleşmesinde, SDA (Serial Data) sinyali veri aktarımı için, SCL (Serial Clock) sinyali ise haberleşmeyi kontrol etmek için kullanılır. 31. I2C haberleşmesinde, haberleşme hızı en fazla kaç kbps'ye kadar çıkabilir?


 32. Cevap: 400 Açıklama:

  I2C haberleşmesinde, haberleşme hızı SDA ve SCL sinyallerinin frekansına göre belirlenir. SDA ve SCL sinyallerinin frekansı 100 kHz ile 400 kHz arasında olabilir. 33. Arduino'da sensörlerden veri okumak için hangi veri yolu kullanılır?


 34. Cevap: I2C veya SPI Açıklama:

  I2C ve SPI veri yolları, Arduino'da sensörlerden veri okumak için yaygın olarak kullanılan veri yollarıdır. 35. Arduino kütüphaneleri ne işe yarar?


 36. Cevap: Arduino kütüphaneleri, Arduino ile kullanılan bileşenlerin daha kolay ve hızlı bir şekilde programlanmasına olanak tanır. Açıklama:

  Arduino kütüphaneleri, Arduino ile kullanılan bileşenlerin özelliklerini ve işlevlerini tanımlayan kod parçalarıdır. 37. Arduino ile LED yakma uygulamasında, LED'in yanması için hangi pinlerin kullanılması gerekir?


 38. Cevap: Arduino ile LED yakma uygulamasında, LED'in yanması için dijital pinler kullanılır. Açıklama:

  LED'ler, dijital pinlere bağlanarak doğrudan kontrol edilebilir. Analog pinler ise, LED'lerin ışık seviyesini kontrol etmek için kullanılabilir. 39. Arduino'da buton kullanarak LED'i nasıl yakabiliriz?


 40. Cevap: Arduino'da buton kullanarak LED'i yakmak için aşağıdaki adımları takip edebiliriz: 1. Butonun bir ucunu Arduino'nun GND pinine, diğer ucunu ise bir direnç yardımıyla Arduino'nun dijital pinlerinden birine bağlarız. 2. Arduino IDE'de butonu ve LED'i kontrol edecek programı yazarız. Açıklama:

  Butonun bir ucunu GND pinine bağlayarak butonun üzerinden geçen akımı kesmiş oluruz. Bu durumda buton kapalı durumdadır. Butonun diğer ucunu bir direnç yardımıyla Arduino'nun dijital pinlerinden birine bağlayarak butonun üzerinden geçen akımı sınırlamış oluruz. Bu sayede butonun üzerinden geçen akım Arduino'ya zarar vermez. Arduino IDE'de butonu ve LED'i kontrol edecek programı yazarken öncelikle butonun dijital pinini tanımlamamız gerekir. Ardından butonun durumunu kontrol etmek için `digitalRead()` fonksiyonunu kullanabiliriz. Butonun durumuna göre LED'i yakıp söndürebiliriz. Örneğin, aşağıdaki kod butonun 1 numaralı dijital pine bağlı olduğunu varsayar ve butonun durumuna göre LED'i yakıp söndürür: ```c++ int butonPin = 1; int ledPin = 2; void setup() { pinMode(butonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { int durum = digitalRead(butonPin); if (durum == HIGH) { digitalWrite(ledPin, HIGH); } else { digitalWrite(ledPin, LOW); } } ``` 41. Arduino'da LDR kullanarak LED'in parlaklığını nasıl ayarlayabiliriz?


 42. Cevap: Arduino'da LDR kullanarak LED'in parlaklığını ayarlamak için aşağıdaki adımları takip edebiliriz: 1. LDR'nin bir ucunu Arduino'nun A0 numaralı analog pinine, diğer ucunu ise GND pinine bağlarız. 2. Arduino IDE'de LDR'yi ve LED'i kontrol edecek programı yazarız. Açıklama:

  LDR'nin bir ucunu A0 numaralı analog pinine bağlayarak LDR'den gelen analog sinyali Arduino'ya iletmiş oluruz. LDR'den gelen analog sinyal, LDR'nin üzerine düşen ışığın miktarına göre değişir. Arduino IDE'de LDR'yi ve LED'i kontrol edecek programı yazarken öncelikle LDR'nin analog pinini tanımlamamız gerekir. Ardından LDR'den gelen analog sinyali `analogRead()` fonksiyonunu kullanarak okuyabiliriz. LDR'den gelen analog sinyalin değerine göre LED'in parlaklığını ayarlayabiliriz. Örneğin, aşağıdaki kod LDR'nin 1 numaralı dijital pine bağlı olduğunu varsayar ve LDR'den gelen analog sinyalin değerine göre LED'in parlaklığını ayarlar: ```c++ int ledPin = 2; int ldrPin = 1; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { int ldrOkuma = analogRead(ldrPin); analogWrite(ledPin, ldrOkuma / 4); } ``` 43. Çizgi izleyen robot uygulamasında, robotun çizgiden çıkmaması için hangi sensörler kullanılır?


 44. Cevap: Kızılötesi sensörler kullanılır. Açıklama:

  Kızılötesi sensörler, çizginin rengini algılayarak robotun çizgiden çıkıp çıkmadığını belirler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
açık uçlu Detayları

açık uçlu 21 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Ocak 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. açık uçlu yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

açık uçlu sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • KlasikAyrıca

Bu soru, farklı hareket/eylem bileşenlerinin farklı yüzeylerde kullanılabilirliğini anlamayı ve düzgün olmayan yüzeylerde hareket etmek için en uygun bileşenin palet olduğunu belirlemeyi ölçmektedir.

Ultrasonik algılayıcıların çalışma prensibini ve mesafe ölçmek için kullanılmasını açıklar.

Bu kazanım ile öğrenciler Arduino UNO geliştirme kartının temel bileşenlerini tanıyabileceklerdir.

Arduino programlarının yapısını açıklar.

Arduino programlama dilinde değişken türlerini bilir. Bu sorular, Arduino programlama dilinde değişkenler ve sabitler konusunda bilgi sahibi olunduğunu ölçmek için kullanılabilir. Arduino'da HIGH ve LOW sabitleri ne anlama gelir? Cevap: HIGH, dijital pini aktif duruma getirir. LOW ise dijital pini pasif duruma getirir. Açıklama: HIGH, 5 Volt ile çalışan Arduino kartlarında 3 volttan daha yüksek bir voltaj anlamına gelir. LOW ise 5 Volt ile çalışan Arduino kartlarında 3 volttan daha düşük bir voltaj anlamına gelir. Kazanım: Arduino'da HIGH ve LOW sabitlerinin anlamını bilir.

Arduino programlamada dijital pinlerin giriş veya çıkış olarak tanımlanması için pinMode() komutunu kullanabilirim.

Arduino programlamada dijital pinlerin aktif veya pasif yapılması için digitalWrite() komutunu kullanabilirim. Arduino'da analogRead() komutu ile okunacak değer hangi aralıktadır? Cevap: 0 ile 1023 arasında Açıklama: Arduino'da analogRead() komutu ile analog bir girişten değer okunmaktadır. Bu değer 0 ile 5 volt aralığındadır. Bu değer 0 ile 1023 arasında tam sayısal değere dönüştürülmektedir. Kazanım: Arduino'da analog girişten değer okumak için analogRead() komutunu kullanabilirim.

Arduino'da millis() komutunu kullanarak programın zamanlamasını kontrol edebilirim.

Arduino'da matematiksel işlemler yapabilme

I2C haberleşmesinde kullanılan sinyalleri tanır.

I2C haberleşmesinin özelliklerini bilir.

Arduino'da sensörlerden veri okumak için kullanılan veri yollarını bilir.

Arduino kütüphanelerinin amacını ve kullanım şeklini bilir.

Arduino ile LED yakma uygulamasında, LED'in yanması için dijital pinlerin kullanılması gerektiğini bilir.

Bu soruyu doğru cevaplayarak, Arduino'da buton kullanarak LED'i nasıl yakabileceğimizi öğrenmiş oluruz.

Bu soruyu doğru cevaplayarak, Arduino'da LDR kullanarak LED'in parlaklığını nasıl ayarlayabileceğimizi öğrenmiş oluruz.

Kızılötesi sensörlerin çalışma prensibini ve çizgi izleyen robotlarda kullanımını bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

açık uçlu sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

açık uçlu Sınavını hangi formatta indirebilirim?

açık uçlu sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız açık uçlu sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

açık uçlu sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.