10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

09 Şubat 2022  

“Günahların en büyükleri; Allah’a ortak koşmak, anne babaya saygısızlık yapmak ve yalancı şahitlik yapmaktır.”
Yukarıda verilen hadisle ilgili olarak;
I. En büyük günah şirk koşmaktır.
II. Anne ve babaya yapılan saygısızlık şirk koşmak kadar günahtır.
III. Allah yalancı şahitliği affedebilir ancak şirk koşanı asla affetmez.
verilen ifadelerden hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız III        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III            E) I, II ve III

09 Şubat 2022  

“Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir.”
Yukarıda verilen hadisle ilgili olarak;
I. Allah kişinin çalışmasını istemiştir.
II. El emeği ile elde edilen kazanç helaldir.
III. En güzel kazanç fiziksel bedenle çalışarak elde edilen kazançtır.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III            E) I, II ve III

09 Şubat 2022  

I. İnsanın değişmesiyle toplum değişir
II. Sosyal değişim toplumun değişmesi anlamındadır.
III. Din sosyal değişimi etkilemektedir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III            E) I, II ve III

09 Şubat 2022  

“İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana ...................” 
Yukarıdaki hadiste boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) mekruh    B) farz    C) haram    D) helal    E) nafile

09 Şubat 2022  

Tezhip sanatı ile ilgili olarak;
I. En önemli malzemesi boya ve altındır.
II. Daha çok Kuran-ı Kerim'lerin ilk ve son sayfalarında, surelerin baş taraflarında kullanılmıştır
III. Tezhiplenmiş esere de "müzehheb" adı verilir.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III            E) I, II ve III

09 Şubat 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) İslâm'da azîmet asıl ve genel olan hükümdür. 
B)  İslâm'da "Zarûretler haram olan şeyleri mübah kılar" prensibi uygulanır. 
C) Zarûretin haram olan şeyi mübah kılmasına fıkıh usûlünde "ruhsat" denir. 
D) Zarûret hali bulununca domuz eti mübah hale gelir.
E) Ruhsat özür nedeniyle ikinci olarak haram kılınan şeylerin toplamıdır.

09 Şubat 2022  

Peygamber efendimiz tarafından “Sana cennette iki kuşak vardır” sözüne mazhar olmuş ve “Zatü’n-Nitâkeyn” lakabını almıştır.
Yukarıda bahsi geçen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Aişe         B) Hz. Fatıma    C) Hz. Esma
D) Hz. Rukiye    E) Hz. Meryem

09 Şubat 2022  

Kişinin nefsini ve arzularını kontrol altına almasını sağlayan ahlak ............................ ahlaktır.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) bireysel        B) toplumsal    C) dinsel
D) içsel              E) pratik

09 Şubat 2022  

Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mizaç    B) Kişilik    C) Ahlak    D) İnfak    E) Tehvid

09 Şubat 2022  

“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.”(Al-i İmrân suresi, 103. ayet)
Yukarıda verilen ayette altı çizili sözcük için hangisi doğrudur?

A) Hadislere         B) Sünnete        C) Kuran'a 
D) İlmihale            E) Doğaya

09 Şubat 2022  

*. Günahların en büyükleri; Allah’a ortak koşmak, anne babaya saygısızlık yapmak ve yalancı şahitlik yapmaktır
*. Erkeklerin, kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır
Yukarıda verilen hadisler;
I. Kul hakkı
II: Anne baba hakkı
III. Çalışmanın erdemi
verilenlerden hangisi veya hangileri üzerinde durmaktadır?

A) Yalnız I          B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III            E) I, II ve III

09 Şubat 2022  

* Peygamberimiz onu himaysi altına almış ve büyütmüştür.
* Peygamberimizin kızı ile evlenmiştir.
* Peygamberimizin sancaktarlığını yapmıştır
Yukarıda özellikleri verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ali                  B) Hz. Zeyd        C) Hz. Muaz
D) Hz. Ebubekir      E) Hz. Hasan

09 Şubat 2022  

“İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları yanlış yoldan) dönerler.” (Rum suresi, 41. ayet)
Yukarıda verilen ayet ile ilgili aşağıda verilen sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Allah evreni kusurlu yaratmıştır.
B) Allah evreni yarattıktan sonra başı boş bırakmıştır.
C) Allah evreni kusursuz yaratmıştır ancak insanlar evrenin dengesini bozmaktadır.
D) Allah insanların evrenin dengesini bozmasını istemektedir.
E ) Allah evrendeki dengeyi sürekli korumuştur.

09 Şubat 2022  

Peygamberimizin Yemen'e kadı(hakim) olarak görevlendirdiği sabahe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Musab        B) Hz. Ali            C) Hz. Zeyd
D) Hz. Muaz          E ) Hz. Ömer

09 Şubat 2022  

I. Peygamberimizle 8 yıl evli kalmıştır.
II. Hiç çocuğu olmamıştır.
III. Peygamberimize peygamberlik geldikten 4 yıl sonra evlenmiştir.
Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri Hz. Aişe için doğrudur?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E ) I, II ve III

09 Şubat 2022  

Yüce Allah her şeyi yaratan, yaşatan ve gözetendir. Yaratıldığı andan itibaren evrende meydana gelen her şey onun izni ve dilemesi ile gerçekleşmektedir. Bu, Allah’ın sürekli bir yaratma halinde olması demektir. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyurulur: “ …O her an yaratma halindedir.” (Rahman suresi, 29. ayet)
Yukarıda verilen ayetle ilgili olarak;
I. Allah sürekli yaratma gücüne sahiptir.
II. Evrende bulunan her şeyin yaratıcısı Allah'tır.
III. Allah yarattıktan sonra, yaratılanları kendi haline bırakmıştır.
verilen ifadelerden hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

09 Şubat 2022  

I. Her âyet için bir nüzul sebebi vardır. 
II. Nüzul sebeplerini bilmenin yolu sahih hadislerdir.
III. Nüzul sebeplerinin bilinmesi, âyetlerin anlamının ve emredilen şeyin hikmetinin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sebeb-i nüzul için doğrudur?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

09 Şubat 2022  

''Eşyada asıl olan ibahadır" cümlesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Haram olarak belirtilmemiş şeyler mekruhtur
B) Haram olarak belirtilmişlerin dışında bulunanlar helaldir.
C) Haram olarak belirtilmemiş eşyalar,sanat ürünleri Islam'da kullanılabilir.
D) Sanat eserlerine Islam'da yer verilmemiştir.
E) Helal olarak belirtilmiş sanat eseri bulunmamaktadır.

09 Şubat 2022  

I.Akabe biatından sonra Musab Bin Umeyri .............................. Islam'ı öğretmen amacıyla gönderilmiştir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Habeşistan'a    B) Medine'ye    C) Yemen'e
D) Taif'e                    E) Mekke'ye

09 Şubat 2022  

Hz Muhammet Hayber Kalesinin fethinin son gününde beyaz sancağı Hz Ali’ye vermiş ona bir zırh giydirmiş ve  “"Allah, sana fetih nasip edinceye kadar çarpış. Sakın arkana dönme." Diye buyurmuştur. Hz Ali bu sözün üzerine Hayber Kalesinin fethini sağlamıştır.   Daha önce sancağı alarak kaleyi fethe giden ve feth edemeden geri dönenler olduğu için bu fetihten sonra Hz Ali’ye  “ ................................." denmiştir.   
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Faruk                      B) Dağların aslanı
C) Haydarı Kerrar     D) Zinnureyn
E) es-Sıddîk