10.Sınf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 2

10.Sınf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 2 CEVAPLARI

 1. Yaşama ve sağlık hakkı İslam dininde nasıl kabul edilir?

  A) Dokunulmaz kabul edilir.
  B) İnsanların tercihine bırakılır.
  C) Devletin korumasına bırakılır.
  D) Aile bireylerinin sorumluluğundadır.
  E) Toplumun ortak kararıyla belirlenir.

 2. Cevap: A Açıklama:

  İslam dininde yaşama hakkı dokunulmaz kabul edilir ve bu durum Kur'an-ı Kerim'de "... Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın..." ayetiyle açıklanmıştır. 3. Hz. Peygamber, engellilere nasıl davranmıştır?

  A) Onları toplumdan uzaklaştırmıştır.
  B) Onları kamu alanında istihdam etmiştir.
  C) Onlara özel eğitim verilmesini sağlamıştır.
  D) Onların ihtiyaçlarını görmezden gelmiştir.
  E) Onları hor görmüş ve aşağılamıştır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber, engellilere önem vermiş ve onları kamu alanında istihdam etmiştir. 5. Eğitim hakkı nedir?

  A) İnsanın olgun bir seviyeye gelebilmesi için kendini ve çevresini tanıma hakkıdır.
  B) İnsanın istediği mesleği seçebilme hakkıdır.
  C) İnsanın istediği üniversiteye gidebilme hakkıdır.
  D) İnsanın istediği kadar eğitim alabilme hakkıdır.
  E) İnsanın istediği konuda eğitim alabilme hakkıdır.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Eğitim hakkı, insanın olgun bir seviyeye gelebilmesi için kendini ve çevresini tanıma hakkıdır. 7. İslam dininde eğitim hem hak hem yükümlülüktür. Bu durumun gerekçesi nedir?

  A) Eğitim, insanın iyi bir birey olması için gereklidir.
  B) Eğitim, insanın toplumda başarılı olması için gereklidir.
  C) Eğitim, insanın mutlu olması için gereklidir.
  D) Eğitim, insanın zengin olması için gereklidir.
  E) Eğitim, insanın ünlü olması için gereklidir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  İslam dininde eğitim hem hak hem yükümlülüktür. Bunun gerekçesi, eğitimin insanın iyi bir birey olması için gerekli olmasıdır. 9. Hz. Peygamber, eğitim konusunda nasıl bir örnek teşkil etmiştir?

  A) Kendisi eğitim almamıştır.
  B) Sadece dinî ilimleri öğrenmeye teşvik etmiştir.
  C) Sadece ihtiyaç duyulan ilimleri öğrenmeye teşvik etmiştir.
  D) Hem dini hem de ihtiyaç duyulan ilimleri öğrenmeye teşvik etmiştir.
  E) Herkesin aynı ilimleri öğrenmesini sağlamıştır.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber, hem dini hem de ihtiyaç duyulan ilimleri öğrenmeye teşvik etmiştir. 11. Hz. Peygamber, kadınların eğitim hakkı konusunda nasıl bir tutum sergilemiştir?

  A) Kadınların eğitim hakkına karşı çıkmıştır.
  B) Kadınların sadece dinî ilimleri öğrenmesini istemiştir.
  C) Kadınların sadece ihtiyaç duyulan ilimleri öğrenmesini istemiştir.
  D) Kadınların hem dini hem de ihtiyaç duyulan ilimleri öğrenmesini istemiştir.
  E) Kadınların eğitim almasını tamamen yasaklamıştır.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber, kadınların hem dini hem de ihtiyaç duyulan ilimleri öğrenmesini istemiştir. 13. Düşünce ve ifade özgürlüğü nedir?

  A) İnsanın istediğini düşünme ve istediğini söyleme hakkıdır.
  B) İnsanın istediği konuda düşünme ve istediği konuda konuşma hakkıdır.
  C) İnsanın istediği zaman düşünme ve istediği zaman konuşma hakkıdır.
  D) İnsanın başkalarının haklarına saygı göstererek düşünme ve ifade etme hakkıdır.
  E) İnsanın başkalarının düşüncelerine göre düşünme ve ifade etme hakkıdır.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Düşünce ve ifade özgürlüğü, insanın başkalarının haklarına saygı göstererek düşünme ve ifade etme hakkıdır. 15. Özel yaşamın gizliliği hakkı nedir?

  A) İnsanın özel hayatının gizli kalmasını isteme hakkıdır.
  B) İnsanın özel hayatının başkaları tarafından öğrenilmesini isteme hakkıdır.
  C) İnsanın özel hayatının başkaları tarafından paylaşılmasını isteme hakkıdır.
  D) İnsanın özel hayatının başkaları tarafından kullanılmasını isteme hakkıdır.
  E) İnsanın özel hayatının başkaları tarafından eleştirilmesini isteme hakkıdır.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Özel yaşamın gizliliği hakkı, insanın özel hayatının gizli kalmasını isteme hakkıdır. 17. Hz. Peygamber, toplumsal hayatı ve kişilerin sorumluluğunu hangi benzetmeyle anlatmıştır?

  A) Bir topluluğun gemide yolculuk etmesine
  B) Bir kişinin çölde yolculuk etmesine
  C) Bir kişinin ormanda yolculuk etmesine
  D) Bir kişinin dağda yolculuk etmesine
  E) Bir kişinin denizde yolculuk etmesine

 18. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber, toplumsal hayatı ve kişilerin sorumluluğunu, bir gemiyi paylaşan ve bir kısmı üstte bir kısmı altta bulunan insanların durumuyla benzetmiştir. Altta bulunanlar, su ihtiyaçlarını karşılamak için gemiyi delmek istediklerinde, üsttekiler buna mani olmazlarsa gemi batar ve hepsi birden boğulur; eğer engel olurlarsa hepsi de kurtulur. 19. İslam ahlakında başlıca toplumsal kurallar nelerdir?

  A) Dini buyruk ve yasaklar
  B) Zaman ve mekâna göre değişmezlik
  C) Her bireyin iyiliğin yaygınlaşması ve kötülüğün önlenmesine katkıda bulunması
  D) Hz. Peygamber'in sözleri
  E) Tüm bunlar

 20. Cevap: E Açıklama:

  İslam ahlakında başlıca toplumsal kurallar; dini buyruk ve yasaklar, zaman ve mekâna göre değişmezlik, her bireyin iyiliğin yaygınlaşması ve kötülüğün önlenmesine katkıda bulunması ve Hz. Peygamber'in sözleridir. 21. Hz. Mevlânâ'ya göre, toplumdaki birlik ve beraberliğin devamı için gerekli olan husus nedir?

  A) Yardımlaşma ve dayanışma
  B) Nefret ve düşmanlık
  C) Çıkarcılık ve bencillik
  D) Ayrımcılık ve ötekileştirme
  E) Tüm bunlar

 22. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Mevlânâ'ya göre, toplumdaki birlik ve beraberliğin devamı için gerekli olan husus, yardımlaşma ve dayanışmadır. Çünkü birlikten ve yardımlaşmadan güç doğar. Dağınıklıktan ise zaaf oluşur. 23. Emr-i bi'l-ma'rûf, ne anlama gelir?

  A) Kötülüğü yasaklamak    B) İyi olanı emretmek    
  C) Her ikisi de           D) Hiçbiri               
  E) Bilinmiyor                                      

 24. Cevap: B Açıklama:

  Emr-i bi'l-ma'rûf, iyi olanı emretme, iyiliği ve güzelliği yaymaya çalışma anlamına gelir. 25. Nehy-i ani'l-münker, ne anlama gelir?

  A) Kötülüğü yasaklamak    B) İyi olanı emretmek    
  C) Her ikisi de           D) Hiçbiri               
  E) Bilinmiyor                                      

 26. Cevap: A Açıklama:

  Nehy-i ani'l-münker, kötülüğü yasaklamak, kötülüğe karşı çıkma anlamına gelir. 27. Hz. Mevlânâ'ya göre, toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması için hangi değerler önemlidir?

  A) Birlik, beraberlik ve huzur
  B) Sevgi, saygı ve hoşgörü
  C) Adalet, eşitlik ve özgürlük
  D) Hepsi
  E) Hiçbiri

 28. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Mevlânâ'ya göre, toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması için birlik, beraberlik ve huzur, sevgi, saygı ve hoşgörü, adalet, eşitlik ve özgürlük gibi değerlerin hepsi önemlidir. 29. Hz. Mevlânâ, Mesnevi'ye hangi sözle başlamıştır?

  A) "Dinle!"    B) "Oku!"    C) "Anlat!"    D) "Yaz!"    E) "Konuş!"    

 30. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Mevlânâ, Mesnevi'ye "Dinle!" sözüyle başlamıştır. Bu söz, toplumun birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşayabilmesi için fertlerin birbirlerini anlamasının önemine vurgu yapmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 2 Detayları

10.Sınf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 2 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VAHİY VE AKIL KUR'AN VE YORUMU
  1. Kur'an'ı Anlamak ve Yorumlamak
  2. Kur'an'ın Temel Amaçları
  3. Kur'an-ı Kerim'i Okumak
 • AHLÂK VE DEĞERLER HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE DİN
  1. Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din
  2. Hak ve Özgürlük Kavramları
  3. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
  4. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
  5. Hukukun Üstünlüğü
  6. Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır.

Ayrıca 10.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi III. ünite din ve hayat konusu test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, İslam dininde yaşama ve sağlık hakkının önemini ve dokunulmazlığını anlarlar.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in engellilere yönelik tutumunu ve davranışlarını örnek alarak engellilere karşı saygı ve hoşgörü sahibi olurlar.

Öğrenciler, eğitim hakkının önemini ve anlamını kavrarlar.

Öğrenciler, İslam dininde eğitimin hem hak hem yükümlülük olmasının nedenlerini anlarlar.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in eğitim konusundaki örnekliğini anlayarak eğitim hayatlarına olumlu yönde katkı sağlarlar.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in kadınların eğitim hakkına verdiği önemi anlayarak kadınların eğitim hayatlarına destek olurlar.

Öğrenciler, düşünce ve ifade özgürlüğünün önemini ve sınırlarını anlarlar.

Öğrenciler, özel yaşamın gizliliği hakkının önemini ve sınırlarını anlarlar.

Toplumsal sorumluluk bilincini kavramak.

İslam ahlakının toplumsal kurallarını bilmek.

Toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın önemini kavramak.

Emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker kavramlarını bilmek.

Emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker kavramlarını bilmek.

Öğrencilerin toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması için gerekli değerleri kavramalarını sağlamak.

Öğrencilerin Hz. Mevlânâ'nın toplumsal birlik ve beraberlik konusundaki görüşlerini kavramalarını sağlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 6 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 24 kere doğru, 34 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri