Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Üsame b. Zeyd (r.a.) 18 yaşındayken Mute Savaşı'na katılmıştır.
  2. Muaz b. Cebel (r.a.) Hz. Peygamber'in vefatına kadar Yemen'deki valilik görevine devam etti.
  3. Erkam (r.a.) Bedir, Uhud ve diğer savaşlara katılmamıştır.
  4. Mus'ab b. Umeyr (r.a.) Medine'de birçok kişiyi İslam'a davet etmiştir.
  5. Üsame b. Zeyd (r.a.) Mekke'nin fethinde Hz. Peygamber ile birlikte Beytullah'a girmiştir.
  6. Muaz b. Cebel (r.a.) gerek kendi kabilesi arasında gerekse Medine'de İslam dininin yayılmasında etkin bir şekilde yer almamıştır.
  7. Erkam (r.a.) açıktan davet döneminde de tüm gayretiyle insanlara İslam'ı öğretmeye devam etmemiştir.
  8. Üsame b. Zeyd (r.a.) iyi bir öğretmen olmanın yanı sıra savaşlarda sancaktarlık yaparak büyük kahramanlıklar göstermemiştir.
  9. Muaz b. Cebel (r.a.) Mekke'nin fethinin ardından Hz. Peygamber tarafından Mekke'ye vali ve Kur'an öğretmeni olarak atanmamıştır.
  10. Erkam (r.a.) hicretin 9. yılında zekât memuru ve kadılık göreviyle Yemen'e gönderilmemiştir.

 2. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. Üsame b. Zeyd (r.a.) 18 yaşındayken Mute Savaşı'na katılmıştır, Bedir ve Uhud Savaşlarına katılmamıştır. 2. Muaz b. Cebel (r.a.) hicretin 9. yılında zekât memuru ve kadılık göreviyle Yemen'e gönderilmiş ve Hz. Peygamber'in vefatına kadar bu göreve devam etmiştir. 3. Erkam (r.a.) Bedir, Uhud ve diğer savaşlara katılmamıştır. 4. Mus'ab b. Umeyr (r.a.) Medine'de birçok kişiyi İslam'a davet etmiştir. 5. Üsame b. Zeyd (r.a.) Mekke'nin fethinde Hz. Peygamber ile birlikte Beytullah'a girmiştir. 6. Muaz b. Cebel (r.a.) gerek kendi kabilesi arasında gerekse Medine'de İslam dininin yayılmasında etkin bir şekilde yer almıştır. 7. Erkam (r.a.) açıktan davet döneminde de tüm gayretiyle insanlara İslam'ı öğretmeye devam etmiştir. 8. Üsame b. Zeyd (r.a.) iyi bir öğretmen olmanın yanı sıra savaşlarda sancaktarlık yaparak büyük kahramanlıklar göstermiştir. 9. Muaz b. Cebel (r.a.) Mekke'nin fethinin ardından Hz. Peygamber tarafından Mekke'ye vali ve Kur'an öğretmeni olarak atanmamıştır. 10. Erkam (r.a.) hicretin 9. yılında zekât memuru ve kadılık göreviyle Yemen'e gönderilmemiştir. 3. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ölçülü olma konusunda söylediği bir hadisi yazınız.


 4. Cevap: "Dostunu severken ölçülü sev, zira günün birinde düşmanın olabilir." Açıklama:

  Bu hadiste Hz. Muhammed (s.a.v.), duyguların aşırıya kaçmaması gerektiğini öğütlemektedir. Sevginin de ölçülü olması gerektiğini ve aşırı sevgi gösterilmemesi gerektiğini belirtmektedir. 5. İsraf nedir? Üç örnek veriniz.


 6. Cevap: İsraf, genel olarak tutum ve davranışlarda ölçü dışına çıkmaktır. Açıklama:

  İsraf, maddi olanakları gereksiz yere tüketmek ve savurganlık anlamına gelir. İsraf eden kişiye müsrif denir. İsrafın örnekleri arasında şunlar yer almaktadır: * Gereksiz yere su tüketimi * Gereksiz yere elektrik tüketimi * Gereksiz yere yiyecek tüketimi 7. Yaşama hakkının önemi hakkında bilgi verin.


 8. Cevap: İslam dininde yaşama hakkı dokunulmaz kabul edilmiş ve bu durum Kur’an-ı Kerim’de “… Allah’ın muhterem kıldığı cana kıymayın…” ayetiyle açıklanmıştır. Açıklama:

  Yaşama hakkı, bir insanın temel haklarından biridir ve bu hak, çeşitli uluslararası sözleşmelerle de güvence altına alınmıştır. 9. Sağlık hakkı nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Sağlık hakkı, bir bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan en yüksek derecede iyi olma halini elde etmesi ve sürdürmesi için gerekli olan mal ve hizmetlere erişebilme hakkıdır. Açıklama:

  Sağlık hakkı, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel bir haktır. Sağlık hakkı içerisinde, sağlık hizmetlerine erişim hakkı, ilaçlara erişim hakkı ve sağlık eğitimi hakkı gibi alt haklar yer almaktadır. 11. Üsame b. Zeyd'in (r.a.) genç yaşta komutan olarak seçilmesinde etkili olan faktörler nelerdir?


 12. Cevap: Üsame b. Zeyd'in (r.a.) genç yaşta komutan olarak seçilmesinde aşağıdaki faktörler etkili olmuştur; - Cesur ve kararlı olması - Savaş deneyimi - Hz. Peygamber'e olan yakınlığı Açıklama:

  Üsame b. Zeyd (r.a.), Uhud ve Hendek gibi önemli savaşlarda yer almış ve bu savaşlarda gösterdiği cesaret ve kararlılıkla Hz. Peygamber'in dikkatini çekmiştir. Ayrıca, Hz. Peygamber'in evlatlığı olması ve ona olan yakınlığı da Üsame b. Zeyd'in (r.a.) genç yaşta komutan olarak seçilmesinde etkili olmuştur. 13. Mus'ab b. Umeyr ve Muaz b. Cebel nasıl bir eğitim almıştır?


 14. Cevap: Mus'ab b. Umeyr ve Muaz b. Cebel, Hz. Peygamber'in yanında eğitim almıştır. Açıklama:

  Mus'ab b. Umeyr ve Muaz b. Cebel, Hz. Peygamber'in yanında geçirdikleri süre boyunca İslam'ı öğrenmişler ve Hz. Peygamber'in öğretilerini hayata geçirmeye çalışmışlardır. 15. Hz. Aişe (r.a.)'nın eğitim hayatı hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Hz. Aişe (r.a.), dinî ilimleri bizzat Hz. Peygamber'den öğrenmişti. Hz. Peygamber ile aynı evi paylaştığı için, onun ilminden gece gündüz istifade etmiştir. Hz. Peygamber'in ders ve sohbetlerini dinlemiş, kavrayamadığı veya merak ettiği her meseleyi de Hz. Peygamber'e sorup öğrenmiştir. Açıklama:

  Hz. Aişe (r.a.), Hz. Peygamber'den aldığı bilgi sayesinde İslam esaslarının en seçkin öğreticilerden biri olmuştur. Sünneti nakledip onu açıklamakla kalmamış; aynı zamanda onun doğru anlaşılması konusunda yoğun bir çaba ortaya koymuştur. Kuvvetli hafızası sayesinde Hz. Peygamber'in hadis ve sünnetinin, daha sonraki nesillere ulaştırılmasında üstün çaba göstermiştir. 17. Hz. Fatıma (r.a.)'nın çocuklarına verdiği eğitim hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: Hz. Fatıma (r.a.), çocuklarını İslam ahlakıyla örnek bir şahsiyet olarak yetiştirmiştir. Nitekim Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) örnek şahsiyetleriyle İslam dünyasının parlayan yıldızları olmuşlardır. Açıklama:

  Hz. Fatıma (r.a.), çocuklarıyla ilişkilerinde sevgi, adalet, dürüstlük ve fedakârlığı dikkate almıştır. Çocuklarına şefkatle yaklaşmış ve onlara her konuda destek olmuştur. Hz. Fatıma (r.a.), çocuklarıyla oyun oynar, onlarla arkadaşlık yapar ve onlara hakkı tavsiye ederdi. 19. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in gençlere verdiği önem ve gençliğe dair yaptığı tavsiyelerden üç örnek veriniz.


 20. Cevap: * Gençlerin eğitimine önem vermiş ve onları okumaya teşvik etmiştir. * Gençlerin ahlaki gelişimlerine dikkat etmiş ve onlara güzel ahlaklı olmaları gerektiğini öğütlemiştir. * Gençlerin sorumluluk sahibi olmalarını istemiş ve onlara görevler vermiştir. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), gençlere büyük önem vermiş ve onların eğitimlerine ve ahlaki gelişimlerine dikkat etmiştir. Ayrıca, gençlere sorumluluk sahibi olmaları gerektiğini öğütlemiş ve onlara görevler vermiştir. 21. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ticaretteki dürüstlüğü hakkında bilgi veriniz.


 22. Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.), ticarette son derece dürüsttü. Hiçbir zaman müşterilerini aldatmaz veya eksik tartmazdı. Ayrıca, her zaman sözünde durur ve müşterilerine karşı nazik davranırdı. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), ticaretteki dürüstlüğü ile tanınıyordu. O, hiçbir zaman müşterilerini aldatmaz veya eksik tartmazdı. Ayrıca, her zaman sözünde durur ve müşterilerine karşı nazik davranırdı. 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  1. Hz. Mevlânâ'nın Mesnevi'ye başlarken kullandığı söz.
  2. Üzüm yemek isteyen ama anlaşamayıp kavga eden kişilerin hikâyesi.
  3. Hz. Peygamber'in genç bir komutan olarak seçtiği sahabe.
  4. Hz. Peygamber'in evlatlığı ve azatlısı olan Zeyd b. Hârise'nin oğlu.
  5. Hz. Peygamber'in Mekke'ye hicretinden itibaren sürekli yanında olmaya çalışan sahabe.
  6. Hz. Peygamber tarafından Mekke'ye emir ve Kur'an öğretmeni olarak tayin edilen sahabe.
  7. Hz. Peygamber tarafından hicretin 9. yılında zekât memuru ve kadılık göreviyle Yemen'e gönderilen sahabe.
  8. Yemen'de peygamberlik iddiasında bulunan ve bölge halkından pek çok kişiyi etrafında toplayan kişinin adı.
  9. Hz. Peygamber'in vefatına kadar Yemen'deki kadılık görevine devam eden sahabe.
  10. Muaz b. Cebel'in ilme düşkünlüğü ve Hz. Peygamber'e bağlılığıyla meşhur olması.
  a. Üsame b. Zeyd
  b. Esved el-Ansî
  c. Muaz b. Cebel
  d. "Dinle!"
  e. Engür, ineb, üzüm
  f. Medineliler
  g. Mekke'nin fethi
  h. Huneyn Savaşı
  i. Hicretin 9. yılı
  j. Yemen

 24. Cevap: 1. d 2. e 3. a 4. a 5. c 6. c 7. c 8. b 9. c 10. j Açıklama:

  Hz. Mevlânâ, Mesnevi'ye "Dinle!" sözüyle başlamıştır. Üzüm yemek isteyen ama anlaşamayıp kavga eden kişilerin hikâyesi, Hz. Mevlânâ'nın Mesnevi'sinde anlatılmaktadır. Hz. Peygamber'in genç bir komutan olarak seçtiği sahabe Üsame b. Zeyd'dir. Üsame b. Zeyd, Hz. Peygamber'in evlatlığı ve azatlısı olan Zeyd b. Hârise'nin oğludur. Hz. Peygamber'in Mekke'ye hicretinden itibaren sürekli yanında olmaya çalışan sahabe Muaz b. Cebel'dir. Hz. Peygamber tarafından Mekke'ye emir ve Kur'an öğretmeni olarak tayin edilen sahabe Muaz b. Cebel'dir. Hz. Peygamber tarafından hicretin 9. yılında zekât memuru ve kadılık göreviyle Yemen'e gönderilen sahabe Muaz b. Cebel'dir. Yemen'de peygamberlik iddiasında bulunan ve bölge halkından pek çok kişiyi etrafında toplayan kişinin adı Esved el-Ansî'dir. Muaz b. Cebel, Hz. Peygamber'in vefatına kadar Yemen'deki kadılık görevine devam etmiştir. Muaz b. Cebel, ilme düşkünlüğü ve Hz. Peygamber'e bağlılığıyla meşhur olmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Detayları

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik
 • Eşleştirme


Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VAHİY VE AKIL KUR'AN VE YORUMU
  1. Kur'an'ı Anlamak ve Yorumlamak
  2. Kur'an'ın Temel Amaçları
  3. Kur'an-ı Kerim'i Okumak
 • AHLÂK VE DEĞERLER HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE DİN
  1. Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din
  2. Hak ve Özgürlük Kavramları
  3. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
  4. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
  5. Hukukun Üstünlüğü
  6. Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır.

Ayrıca Lise 10.sınıf DKAB dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun hazırlanmıştır

1. Üsame b. Zeyd (r.a.)'ın genç yaşta savaşlara katılması, onun cesaretli ve fedakar bir sahabe olduğunu göstermektedir. 2. Muaz b. Cebel (r.a.)'in uzun yıllar Yemen'de valilik yapması, onun idari ve siyasi olarak yetenekli bir sahabi olduğunu göstermektedir. 3. Erkam (r.a.)'ın İslam'ın yayılması için yaptığı çalışmalar, onun gayretli ve özverili bir sahabe olduğunu göstermektedir. 4. Mus'ab b. Umeyr (r.a.)'ın Medine'de birçok kişiyi İslam'a davet etmesi, onun iyi bir hatip ve ikna edici bir sahabe olduğunu göstermektedir. 5. Üsame b. Zeyd (r.a.)'ın Mekke'nin fethinde Hz. Peygamber ile birlikte Beytullah'a girmesi, onun Hz. Peygamber'in yakınında bulunan seçkin bir sahabe olduğunu göstermektedir. 6. Muaz b. Cebel (r.a.)'in gerek kendi kabilesi arasında gerekse Medine'de İslam dininin yayılmasında etkin bir şekilde yer alması, onun İslam'a olan bağlılığını ve gayretini göstermektedir. 7. Erkam (r.a.)'ın açıktan davet döneminde de tüm gayretiyle insanlara İslam'ı öğretmeye devam etmesi, onun İslam'ın yayılması için canla başla çalıştığını göstermektedir. 8. Üsame b. Zeyd (r.a.)'ın iyi bir öğretmen olmasının yanı sıra savaşlarda sancaktarlık yaparak büyük kahramanlıklar göstermesi, onun çok yönlü bir sahabe olduğunu göstermektedir. 9. Muaz b. Cebel (r.a.)'in Mekke'nin fethinin ardından Hz. Peygamber tarafından Mekke'ye vali ve Kur'an öğretmeni olarak atanmaması, onun bu göreve uygun olmadığını göstermektedir. 10. Erkam (r.a.)'ın hicretin 9. yılında zekât memuru ve kadılık göreviyle Yemen'e gönderilmemesi, onun bu göreve uygun olmadığını göstermektedir

Bu hadis, duyguların aşırıya kaçmaması gerektiğini ve aşırı sevgiden uzak durulması gerektiğini öğretir.

Bu soru, öğrencilere israfın ne olduğunu ve örneklerini öğretir. Ayrıca, öğrencilerin israftan uzak durmaları konusunda bilinçlenmesini sağlar.

Yaşama hakkının önemini kavramak ve yaşama hakkına saygı duymak.

Sağlık hakkının önemini kavramak ve sağlık hakkına saygı duymak.

Öğrenciler, Üsame b. Zeyd'in (r.a.) genç yaşta komutan olarak seçilmesinde etkili olan faktörleri öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Mus'ab b. Umeyr ve Muaz b. Cebel'in nasıl bir eğitim aldıklarını öğreneceklerdir.

Hz. Aişe (r.a.)'nın eğitim hayatını ve bu eğitim hayatının İslam'ın öğretilmesine olan katkısını öğrenmiş oldunuz.

Hz. Fatıma (r.a.)'nın çocuklarına verdiği eğitimi ve bu eğitimin çocuklarının yetişmesindeki önemini öğrenmiş oldunuz.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) gençlere verdiği önemi ve gençliğe dair yaptığı tavsiyeleri öğrenecek ve bu tavsiyeleri kendi hayatlarına uygulayacaklardır.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ticaretteki dürüstlüğünü öğrenecek ve dürüstlüğün önemini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Hz. Mevlânâ'nın Mesnevi'ye başlarken kullandığı sözü, Üzüm yemek isteyen ama anlaşamayıp kavga eden kişilerin hikâyesini, Hz. Peygamber'in genç bir komutan olarak seçtiği sahabeyi, Hz. Peygamber'in evlatlığı ve azatlısı olan Zeyd b. Hârise'nin oğlunu, Hz. Peygamber'in Mekke'ye hicretinden itibaren sürekli yanında olmaya çalışan sahabeyi, Hz. Peygamber tarafından Mekke'ye emir ve Kur'an öğretmeni olarak tayin edilen sahabeyi, Hz. Peygamber tarafından hicretin 9. yılında zekât memuru ve kadılık göreviyle Yemen'e gönderilen sahabeyi, Yemen'de peygamberlik iddiasında bulunan ve bölge halkından pek çok kişiyi etrafında toplayan kişinin adını, Muaz b. Cebel'in Hz. Peygamber'in vefatına kadar Yemen'deki kadılık görevine devam etmesini ve Muaz b. Cebel'in ilme düşkünlüğü ve Hz. Peygamber'e bağlılığıyla meşhur olmasını öğrenmişlerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri