10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Başı Sınav

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Başı Sınav sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Başı Sınav CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Ölçülü olmak, dengeli hareket etmek ve aşırılıktan uzak durmaktır.
  2. (.....) Ölçülü olmak, İslam'ın övdüğü bir davranıştır.
  3. (.....) Ölçülü olmayan kişiler, toplumsal birlik ve huzuru bozarlar.
  4. (.....) Ölçülü olmak, erdemli bir davranıştır.
  5. (.....) Erdemli kişiler, kötü olan şeylerden uzak durmada kararlılık gösterirler.
  6. (.....) Ölçülü olmak, kişinin tutum ve davranışlarında olgunluğa ulaşmasını sağlar.
  7. (.....) İslam, orta yolu benimseyen bir dindir.
  8. (.....) Ölçülü olan kişiler, Allah'a yakın olmaya çalışırlar.
  9. (.....) Ölçülü olmak, kişinin dünya ve ahiret dengesini gözetmesini sağlar.
  10. (.....) Ölçülü olmayan kişiler, aşırılığa kaçabilirler.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Ölçülü olmak, İslam'ın övdüğü bir davranıştır. Ölçülü olmayan kişiler, toplumsal birlik ve huzuru bozarlar. Ölçülü olmak, kişinin tutum ve davranışlarında olgunluğa ulaşmasını sağlar. İslam, orta yolu benimseyen bir dindir. Ölçülü olan kişiler, Allah'a yakın olmaya çalışırlar. Ölçülü olmak, kişinin dünya ve ahiret dengesini gözetmesini sağlar. Ölçülü olmayan kişiler, aşırılığa kaçabilirler. 3. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. () Yazamayana göre sağ elini kullanmak bir hak değil, ayrıcalıktır.
  2. () Herkes, bir işi yapma veya yapmama konusunda özgürdür.
  3. () Dünya hayatında insanların geçimliklerini Allah paylaştırmıştır.
  4. () Salih amellerimiz, bizi zor durumlardan kurtarabilir.
  5. () Engelliler kamu alanında istihdam edilmemelidir.
  6. () Hz. Peygamber, Abdullah b. Ümmi Mektûm'u müezzin olarak görevlendirmiştir.
  7. () Yaşama hakkı dokunulmazdır.
  8. () Allah, canı muhterem kılmıştır.
  9. () İslam dininde yaşam hakkı dokunulmaz kabul edilmiştir.
  10. () Hz. Peygamber, Veda Haccına gittiğinde Abdullah b. Ümmi Mektûm'u Medine'de kendi yerine vekil bırakmıştır.

 4. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Yazamayana göre sağ elini kullanmak bir hak değil, ayrıcalıktır. Sağ elini kullanamayan bir kişi için sağ elini kullanmak bir ayrıcalıktır. 2. Herkes, bir işi yapma veya yapmama konusunda özgürdür. Herkesin kendi eylemlerinden sorumlu olduğu ve istediği işi yapma veya yapmama konusunda özgür olduğu görüşü İslamiyet'in temel ilkelerinden biridir. 3. Dünya hayatında insanların geçimliklerini Allah paylaştırmıştır. Kur'an'da insanların geçimliklerinin Allah tarafından paylaştırıldığı belirtilmektedir. 4. Salih amellerimiz, bizi zor durumlardan kurtarabilir. Kur'an'da salih amellerin bizi zor durumlardan kurtarabileceği belirtilmektedir. 5. Engelliler kamu alanında istihdam edilmemelidir. Bu ifade yanlıştır. Engelliler de herkes gibi kamu alanında istihdam edilme hakkına sahiptir. 6. Hz. Peygamber, Abdullah b. Ümmi Mektûm'u müezzin olarak görevlendirmiştir. Hz. Peygamber, görme engelli olan Abdullah b. Ümmi Mektûm'u müezzin olarak görevlendirmiştir. 7. Yaşama hakkı dokunulmazdır. İslam dininde yaşama hakkı dokunulmaz kabul edilmiştir. 8. Allah, canı muhterem kılmıştır. Kur'an'da Allah'ın canı muhterem kıldığı belirtilmektedir. 9. İslam dininde yaşam hakkı dokunulmaz kabul edilmiştir. İslam dininde yaşama hakkı dokunulmaz kabul edilmiştir. 10. Hz. Peygamber, Veda Haccına gittiğinde Abdullah b. Ümmi Mektûm'u Medine'de kendi yerine vekil bırakmıştır. Hz. Peygamber, Veda Haccına gittiğinde Abdullah b. Ümmi Mektûm'u Medine'de kendi yerine vekil bırakmıştır. 5. Ölçülü olma nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Ölçülü olma, aşırılıktan uzak durmak ve dengeli hareket etmektir. Açıklama:

  Ölçülü olmak, her işte aşırılıktan kaçınmak ve dengeli bir şekilde hareket etmektir. Bu, hem maddi hem de manevi olarak geçerlidir. Ölçülü olmak, kişinin hem dünya hem de ahiret hayatını dengeli bir şekilde götürmesini sağlar. 7. Ölçülü olmanın önemi nedir?


 8. Cevap: Ölçülü olmanın önemi, kişinin hem kendisine hem de çevresine fayda sağlamasıdır. Açıklama:

  Ölçülü olmak, kişinin hayatında dengeyi sağlaması demektir. Kişi, ölçülü olduğu zaman hem kendisine hem de çevresine fayda sağlar. Ölçülü olmak, kişinin maddi ve manevi açıdan zarar görmesini önler. Ölçülü olmak, kişinin sağlığının korunmasını sağlar. Ölçülü olmak, kişinin sosyal ilişkilerinin güçlenmesini sağlar. Ölçülü olmak, kişinin çevresine zarar vermesini önler. 9. Hz. Peygamber'in engellilere verdiği öneme dair örnekler verin.


 10. Cevap: Hz. Peygamber engellilere önem vermiş ve onları kamu alanında istihdam etmiştir. Hz. Peygamber, görme engelli olan ve hicretten önce Medine’de Kur’an öğreticisi olarak görev yapan Abdullah b. Ümmi Mektûm’u, Mescid-i Nebevî’de müezzin olarak görevlendirmiştir. Ayrıca Veda Haccına gittiğinde onu Medine’de kendi yerine vekil bırakmıştır. Açıklama:

  Hz. Peygamber'in engellilere verdiği önemi gösteren örnekler arasında, Abdullah b. Ümmi Mektûm'u müezzin olarak görevlendirmesi ve Veda Haccına gittiğinde onu Medine’de kendi yerine vekil bırakması yer alır. 11. Hz. Mevlânâ'ya göre, toplumdaki birlik ve beraberliğin devamı için gerekli olan husus nedir?


 12. Cevap: Toplum fertlerinin yardımlaşma ve dayanışma içinde olması. Açıklama:

  Dağınıklıktan zaaf oluşurken, birlik ve yardımlaşmadan güç doğar. Bu nedenle, toplumda birlik ve beraberliğin devamı için fertlerin birbirlerine yardım etmeleri ve dayanışma içinde olmaları gerekir. 13. Toplumun birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşayabilmesi için gerekli olan husus nedir?


 14. Cevap: Fertlerin birbirlerini anlamaya çalışması. Açıklama:

  Toplumda birlik ve beraberliğin devamı için fertlerin birbirlerini anlamaya çalışmaları gerekir. Bu, farklı görüşlere saygı göstermek, başkalarının düşüncelerine açık olmak ve önyargılardan uzak durmak anlamına gelir. 15. Üsame b. Zeyd'in genç yaşta komutan olarak seçilmesinde etkili olan faktörler nelerdir?


 16. Cevap: Üsame b. Zeyd'in genç yaşta komutan olarak seçilmesinde etkili olan faktörler; - Cesur ve kararlı olması - Savaş deneyimi - Hz. Peygamber'e olan yakınlığı Açıklama:

  Üsame b. Zeyd (r.a.), Uhud ve Hendek gibi önemli savaşlarda yer almış ve bu savaşlarda gösterdiği cesaret ve kararlılıkla Hz. Peygamber'in dikkatini çekmiştir. Ayrıca, Hz. Peygamber'in evlatlığı olması ve ona olan yakınlığı da Üsame b. Zeyd'in (r.a.) genç yaşta komutan olarak seçilmesinde etkili olmuştur. 17. Hz. Muaz bin Cebel (r.a.)'ın fıkhi konulardaki başarıları hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: Hz. Muaz bin Cebel (r.a.), dinî konulardaki bilgi ve birikimi sayesinde fetva verebilecek dereceye ulaşmıştır. Gerek Hz. Peygamber döneminde gerekse ondan sonraki dönemlerde, insanlara Kur'an'ı ve dinî meseleleri öğretmek amacıyla muallim olarak görevlendirilmiştir. Hz. Ömer (r.a.) halifeliği döneminde de fıkhi konularda Muaz'a (r.a.) sık sık başvurmuştur. Açıklama:

  Hz. Muaz bin Cebel (r.a.), Kur'an'ı Kerim'i baştan sona ezbere bilen sahabilerden biri olduğu için Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından Yemen'e gönderilmiş ve kendisine fetva verme yetkisi verilmiştir. Hz. Muaz (r.a.), görev yaptığı süre boyunca birçok fetva vermiş ve bu fetvalar daha sonraki dönemlerde de birçok fıkıh âlimi tarafından kaynak olarak kullanılmıştır. 19. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in gençlere verdiği önemi gösteren olaylardan üç örnek veriniz.


 20. Cevap: - Hz. Muhammed (s.a.v.), gençlerin eğitimi için mescitlerde dersler düzenlemiştir. - Hz. Muhammed (s.a.v.), gençleri savaşlarda görevlendirmiş ve onlara komutanlık görevi vermiştir. - Hz. Muhammed (s.a.v.), gençlerin evlenmelerine teşvik etmiş ve onlara evlilik konusunda yardımcı olmuştur. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), gençlerin toplumun geleceği olduğunu bildiği için onlara büyük önem vermiştir. Bu önem, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) gençlerle ilgili olarak yaptığı birçok şeyden anlaşılmaktadır. 21. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Mekkeli müşriklerle yaptığı anlaşmalar hakkında bilgi veriniz.


 22. Cevap: Uhud Savaşı'ndan sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) Mekkeli müşriklerle Hudeybiye Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşma gereği taraflar on yıl süreyle birbirlerine saldırmayacak ve birbirlerinin ticaret yollarını kullanabileceklerdi. Açıklama:

  Hudeybiye Antlaşması, Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Mekkeli müşrikler arasında imzalanan önemli bir antlaşmadır. Bu antlaşma, Uhud Savaşı'ndan sonra yaşanan gerginliği azaltmak ve iki taraf arasında barış sağlamak için yapılmıştır. 23. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in dostlarına ve arkadaşlarına karşı davranışları hakkında bilgi veriniz.


 24. Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.), dostlarına ve arkadaşlarına karşı son derece nazik ve yardımseverdi. Her zaman onların ihtiyaçlarını gözetir ve onlara destek olurdu. Ayrıca, arkadaşları arasında eşitliği sağlar ve hiçbirini diğerinden ayırmazdı. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), dostlarına ve arkadaşlarına karşı son derece nazik ve yardımseverdi. Her zaman onların ihtiyaçlarını gözetir ve onlara destek olurdu. Ayrıca, arkadaşları arasında eşitliği sağlar ve hiçbirini diğerinden ayırmazdı. 25. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

  a) Sağlık hakkı
  b) Eğitim hakkı
  c) Yaşama hakkı
  d) Düşünce ve ifade özgürlüğü
  e) Özel yaşamın gizliliği hakkı
  f) Din ve vicdan özgürlüğü
  g) Mülkiyet hakkı
  h) Seyahat özgürlüğü
  ı) Çalışma hakkı
  i) Sendika hakkı
  1. Her insanın canı ve malı devletin güvencesi altındadır.
  2. Herkes, kamusal düzene aykırı olmamak şartıyla, yalnız başına veya başkalarıyla birlikte, herhangi bir alanda veya meslekte çalışma ve sözleşme yapma hakkına sahiptir.
  3. Herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve bu amaçla her türlü tedbiri alma hakkına sahiptir.
  4. Herkesin eğitim ve öğretim hakkı vardır.
  5. Herkesin dilediği gibi seyahat etme hakkı vardır.
  6. Herkesin dinini seçme ve inancına göre ibadet etme hakkı vardır.
  7. Herkesin özel hayatına, aile hayatına, şeref ve haysiyetine tecavüzden korunma hakkı vardır.
  8. Herkesin düşünce ve kanaatini serbestçe açıklama ve yayma hakkı vardır.
  9. Her insanın sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı vardır.
  10. Herkesin kendi sendikasını kurma ve sendikalara üye olma hakkı vardır.

 26. Cevap: 1.c 2.ı 3.g 4.b 5.h 6.f 7.e 8.d 9.a 10.i Açıklama:

  İnsan hakları, insanların doğuştan sahip olduğu ve hiçbir güç tarafından ellerinden alınmaması gereken temel haklardır. Bu haklar, insanların özgür ve onurlu bir şekilde yaşamalarını sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Başı Sınav Detayları

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Başı Sınav 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Başı Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Başı Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik
 • Eşleştirme


10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Başı Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VAHİY VE AKIL KUR'AN VE YORUMU
  1. Kur'an'ı Anlamak ve Yorumlamak
  2. Kur'an'ın Temel Amaçları
  3. Kur'an-ı Kerim'i Okumak
 • AHLÂK VE DEĞERLER HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE DİN
  1. Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din
  2. Hak ve Özgürlük Kavramları
  3. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
  4. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
  5. Hukukun Üstünlüğü
  6. Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır.

Ayrıca 10.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Ölçülü olmak, kişinin iyi bir Müslüman olmasını sağlar. Ölçülü olmak, kişinin toplumsal hayatına olumlu katkılar sağlar. Ölçülü olmak, kişinin dünya ve ahiret mutluluğunu sağlar.

1. Engellilerin haklarının önemi vurgulanmıştır. 2. İnsanların geçimliklerinin Allah tarafından paylaştırıldığı belirtilmiştir. 3. Salih amellerin önemi vurgulanmıştır. 4. Hz. Peygamber'in engellilere verdiği öneme değinilmiştir. 5. Yaşama hakkının dokunulmaz olduğu belirtilmiştir. 6. Allah'ın canı muhterem kıldığı vurgulanmıştır. 7. İslam dininin yaşam hakkına verdiği önem vurgulanmıştır. 8. Hz. Peygamber'in Veda Haccına gittiğinde Abdullah b. Ümmi Mektûm'u Medine'de kendi yerine vekil bıraktığı belirtilmiştir. 9. Engellilerin kamu alanında istihdam edilmeleri gerektiği vurgulanmıştır. 10. Hz. Peygamber'in adaletli ve herkese eşit davranan bir yönetici olduğu belirtilmiştir.

Ölçülü olma, kişinin hayatında denge ve uyum sağlar. Ayrıca, kişinin aşırılıklardan uzak durmasını ve dengeli bir şekilde hareket etmesini sağlar.

Bu soru, öğrencilere ölçülü olmanın önemini öğretir. Ayrıca, öğrencilerin ölçülü olmaları konusunda bilinçlenmesini sağlar. Geçim ve kazanç yönünden insanlar arasındaki farklılıklar nelerdir? Cevap: İnsanlar arasında geçim ve kazanç yönünden farklılıklar vardır. Buna göre, bazıları zengindir, bazıları fakirdir. Bazıları işsizdir, bazıları ise iş sahibidir. Açıklama: İnsanlar arasındaki geçim ve kazanç yönünden farklılıklar, çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörler arasında, eğitim düzeyi, beceriler, iş imkanları ve sosyal çevre gibi unsurlar yer alır. Kazanım: İnsanlar arasında geçim ve kazanç yönünden farklılıkların bulunduğunu ve bu farklılıkların çeşitli faktörlere bağlı olduğunu öğrenmek.

Hz. Peygamber'in engellilere verdiği önemi ve engellilerin toplumda aktif rol oynayabileceğini öğrenmek.

Öğrenciler, toplumdaki birlik ve beraberliğin önemini kavrar ve yardımlaşmanın ve dayanışmanın toplum hayatına olan katkılarını anlarlar.

Öğrenciler, toplum hayatında birbirlerini anlamaya çalışmanın önemini kavrar ve farklı görüşlere saygı duymayı öğrenirler.

Öğrenciler, Üsame b. Zeyd'in (r.a.) genç yaşta komutan olarak seçilmesinde etkili olan faktörleri öğreneceklerdir.

Hz. Muaz bin Cebel (r.a.)'ın fıkhî konulardaki başarılarını ve bu başarılarının İslam hukukunun gelişmesine olan katkısını öğrenmiş oldunuz.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in gençlere verdiği önemi ve bu önemin İslam'ın yayılmasına olan katkısını öğrenmiş oldunuz.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Mekkeli müşriklerle yaptığı anlaşmaları öğrenecek ve bu anlaşmaların İslam tarihindeki önemini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) dostlarına ve arkadaşlarına karşı davranışlarını öğrenecek ve arkadaşlık ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini anlayacaklardır.

Öğrenciler, temel insan haklarını ve bu hakların önemini kavrar

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Başı Sınav sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Başı Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Başı Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Başı Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Başı Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri