10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Muaz b. Cebel (r.a.) Medine'de Hz. Muhammed'in (s.a.v.) gözetiminde büyümüştür. (D/Y)
  2. Hz. Aişe (r.a.), Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hanımı değil, kızıdır. (D/Y)
  3. Hz. Fatıma (r.a.), Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunudur. (D/Y)
  4. Esma binti Ebi Bekir (r.a.), Ebu Bekir'in kızıdır. (D/Y)
  5. Esma binti Ebi Bekir (r.a.), İslam'ı kabul eden ilk kadınlardan biridir. (D/Y)
  6. Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Ali'nin (r.a.) kızıdır. (D/Y)
  7. Hz. Aişe (r.a.), Hz. Peygamber'in en çok hadis rivayet eden sahabesidir. (D/Y)
  8. Hz. Fatıma (r.a.), Hz. Muhammed'in (s.a.v.) en küçük kızıdır. (D/Y)
  9. Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Ali'nin (r.a.) torunudur. (D/Y)
  10. Esma binti Ebi Bekir (r.a.), Hz. Muhammed'in (s.a.v.) üvey annesidir. (D/Y)

 2. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. Muaz b. Cebel (r.a.), Yemen'de büyümüştür. 2. Hz. Aişe (r.a.), Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hanımıdır. 3. Hz. Fatıma (r.a.), Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kızıdır. 4. Esma binti Ebi Bekir (r.a.), Ebu Bekir'in kızıdır. 5. Hz. Khadijah (r.a.), İslam'ı kabul eden ilk kadındır. 6. Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Ali'nin (r.a.) kızı değildir. 7. Hz. Aişe (r.a.), Hz. Peygamber'in en çok hadis rivayet eden sahabesidir. 8. Hz. Fatıma (r.a.), Hz. Muhammed'in (s.a.v.) en büyük kızıdır. 9. Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Ali'nin (r.a.) torunu değildir. 10. Esma binti Ebi Bekir (r.a.), Hz. Muhammed'in (s.a.v.) üvey annesi değildir. 3. Ölçülü olmamanın sonuçları nelerdir?


 4. Cevap: Ölçülü olmamanın sonuçları arasında şunlar yer almaktadır: * Kişinin maddi ve manevi açıdan zarar görmesi * Kişinin sağlığının bozulması * Kişinin sosyal ilişkilerinin zarar görmesi * Kişinin çevresine zarar vermesi Açıklama:

  Ölçülü olmamak, kişinin hem kendisine hem de çevresine zarar verebilir. Kişi, ölçülü olmadığı zaman maddi ve manevi açıdan zarar görebilir. Ölçüsüz harcamalar yapmak, kişinin borçlanmasına ve yoksulluğa düşmesine yol açabilir. Ölçüsüz yemek yemek, kişinin sağlığının bozulmasına yol açabilir. Ölçüsüz davranışlar, kişinin sosyal ilişkilerinin zarar görmesine yol açabilir. Ölçülü olmamak, aynı zamanda kişinin çevresine zarar verebilir. Gereksiz yere su tüketmek, su kaynaklarının kirlenmesine ve tükenmesine yol açabilir. Gereksiz yere elektrik tüketmek, hava kirliliğine yol açabilir. Gereksiz yere yiyecek tüketmek, gıda israfına yol açabilir. 5. Ölçülü olmak için neler yapmalıyız?


 6. Cevap: Ölçülü olmak için şunları yapmalıyız: * Harcamalarımızı kontrol altında tutmalıyız. * Yeme-içme alışkanlıklarımıza dikkat etmeliyiz. * Duygularımızı kontrol altında tutmalıyız. * Davranışlarımızda ölçülü olmalıyız. * Çevreye zarar vermemeye özen göstermeliyiz. Açıklama:

  Ölçülü olmak, kişinin kendi hayatında dengeyi sağlaması demektir. Kişi, ölçülü olduğu zaman hem kendisine hem de çevresine fayda sağlar. Ölçülü olmak için, harcamalarımızı kontrol altında tutmalı, yeme-içme alışkanlıklarımıza dikkat etmeli, duygularımızı kontrol altında tutmalı ve davranışlarımızda ölçülü olmalıyız. Ayrıca, çevreye zarar vermemeye özen göstermeliyiz. 7. Yaşama ve sağlık hakkını etkileyen faktörler nelerdir?


 8. Cevap: Savaşlar, açlık, yoksulluk, hastalıklar, doğal afetler, kazalar gibi faktörler yaşama ve sağlık hakkını etkiler. Açıklama:

  Yaşama hakkı ve sağlık hakkı, hayatın temel haklarından ikisidir. Herkesin yaşaması ve sağlıklı olması için çaba göstermesi gerekir. 9. İslam dininde eğitim hakkı nedir ve nasıl tanımlanabilir?


 10. Cevap: İslam dininde eğitim hakkı, insanın olgun bir seviyeye gelebilmesi için kendini ve çevresini tanıma hakkıdır. Açıklama:

  İslam dininde eğitim hem hak hem yükümlülüktür. İnsanın iyi bir birey olabilmesi için eğitime ihtiyacı vardır. 11. Erkam b. Ebi'l-Erkam (r.a.)'nin İslam'a davet çalışmaları hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: Erkam b. Ebi'l-Erkam (r.a.), İslam'a gizli davet döneminde Hz. Peygamber'in öğretilerini yaymak için önemli çalışmalar yapmıştır. Açıklama:

  Erkam b. Ebi'l-Erkam (r.a.), Mekke'de kendi evini Hz. Peygamber'e ve Müslümanlara tahsis etmiş ve burada gizli toplantılar düzenleyerek İslam'ın öğretilerini yaymaya çalışmıştır. 13. Muaz b. Cebel'in Hz. Peygamber'in vefatına kadar Yemen'deki kadılık görevine devam ettiğini yazınız.


 14. Cevap: Muaz b. Cebel, Hz. Peygamber'in vefatına kadar Yemen'deki kadılık görevine devam etti. Açıklama:

  Muaz b. Cebel, Hz. Peygamber'in vefatına kadar Yemen'de kadılık görevi yaptı ve bu görevi sırasında bölge halkına İslam'ı öğretti ve İslam hukukunun uygulanmasını sağladı. 15. Hz. Esma binti Ebu Bekir (r.a.)'nın hicret esnasındaki fedakârlıklarına üç örnek veriniz.


 16. Cevap: - Hz. Esma binti Ebu Bekir (r.a.), hicret esnasında Hz. Ebû Bekir (r.a.)'e yol göstermiş ve onu Mekke'den Medine'ye kadar takip etmiştir. - Hz. Esma binti Ebu Bekir (r.a.), hicret esnasında babasının yanında taşıdığı eşyaları taşımasına yardımcı olmuştur. - Hz. Esma binti Ebu Bekir (r.a.), hicret esnasında babasının ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) aç kalmaması için onlara gizlice yiyecek götürmüştür. Açıklama:

  Hz. Esma binti Ebu Bekir (r.a.), hicret esnasında gösterdiği fedakârlıklarla Hz. Ebû Bekir (r.a.) ve Hz. Peygamber'e (s.a.v.) büyük destek olmuştur. Bu fedakârlıkları sayesinde Hz. Esma binti Ebu Bekir (r.a.), Müslümanlar arasında saygın bir yer edinmiştir. 17. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in gençlere verdiği tavsiyelerden üç örnek veriniz.


 18. Cevap: - Hz. Muhammed (s.a.v.), gençlere ibadetlerini düzenli olarak yapmalarını tavsiye etmiştir. - Hz. Muhammed (s.a.v.), gençlere anne babalarına iyi davranmalarını ve onlara itaat etmelerini tavsiye etmiştir. - Hz. Muhammed (s.a.v.), gençlere dürüst ve güvenilir olmalarını tavsiye etmiştir. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), gençlerin toplumun geleceği olduğunu bildiği için onlara birçok tavsiyede bulunmuştur. Bu tavsiyeler, gençlerin sağlıklı ve başarılı bir hayat sürmeleri için önemlidir. 19. Hz. Cafer b. Ebi Talib'in Habeşistan'daki rolü nedir?


 20. Cevap: Hz. Cafer b. Ebi Talib, Habeşistan'a hicret eden Müslümanların liderliğini yapmış ve Necaşi'nin huzurunda İslam'ı savunmuştur. Açıklama:

  Hz. Cafer b. Ebi Talib, Hz. Ali'nin ağabeyi ve Hz. Peygamber'in amcasının oğludur. Mekkeli müşriklerin baskılarından kaçmak için Habeşistan'a hicret eden Müslümanların liderliğini yapmıştır. Necaşi'nin huzurunda İslam'ı savunmuş ve Müslümanların Habeşistan'da kalmalarına izin verilmesini sağlamıştır. 21. Hz. Esma binti Umeys'in (r.a.) hayatından üç örnek veriniz.


 22. Cevap: * Habeşistan'a hicret eden ilk Müslüman kafilesinde yer aldı. * Uhud Savaşı'nda yaralı Müslümanlara su taşıdı. * Hz. Osman (r.a.)'ın şehit edilmesinden sonra Medine'den ayrıldı ve Mısır'a yerleşti. Açıklama:

  Hz. Esma binti Umeys (r.a.), Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) kızıdır. Habeşistan'a hicret eden ilk Müslüman kafilesinde yer almış ve Uhud Savaşı'nda yaralı Müslümanlara su taşımıştır. Hz. Osman (r.a.)'ın şehit edilmesinden sonra Medine'den ayrılmış ve Mısır'a yerleşmiştir. 23. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Toplumun huzur ve refah içinde yaşayabilmesi için gerekli olan temel unsur .......... dir.
  2. Birlik ve beraberlik, toplumun fertleri arasındaki .......... 'dir.
  3. Toplumun fertleri arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak için .......... gerekir.
  4. Birlik ve beraberlik, toplumun fertleri arasında ........ olur.
  5. Birlik ve beraberlik, toplumun fertleri arasındaki ........... dir.
  6. Toplumun fertleri arasındaki birlik ve beraberliği bozan her türlü davranış .......... denir.
  7. Birlik ve beraberlik, toplumun fertleri arasındaki ........ olarak tanımlanır.
  8. Birlik ve beraberlik, toplumun fertleri arasında ........ yapılır.
  9. Birlik ve beraberlik, toplumun fertleri arasındaki ........ öyledir.
  10. Toplumun fertleri arasındaki birlik ve beraberliği sağlayan değerlere ........ denir.

 24. Cevap: 1. birlik ve beraberlik 2. dayanışma ve yardımlaşma 3. karşılıklı anlayış ve saygı 4. işbirliği ve ortaklaşa çalışma 5. hoşgörü ve yardımseverlik 6. ayrımcılık ve ötekileştirme 7. toplumsal düzen ve adalet 8. eğitim ve kültür 9. inanç ve değerler 10. örf ve adetler Açıklama:

  Birlik ve beraberlik, toplumun fertleri arasındaki dayanışma, yardımlaşma, karşılıklı anlayış ve saygı, işbirliği ve ortaklaşa çalışma, hoşgörü ve yardımseverlik gibi değerlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir durumdur. Birlik ve beraberlik, toplumun huzur ve refah içinde yaşayabilmesi için olmazsa olmaz bir unsurdur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma


10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VAHİY VE AKIL KUR'AN VE YORUMU
  1. Kur'an'ı Anlamak ve Yorumlamak
  2. Kur'an'ın Temel Amaçları
  3. Kur'an-ı Kerim'i Okumak
 • AHLÂK VE DEĞERLER HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE DİN
  1. Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din
  2. Hak ve Özgürlük Kavramları
  3. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
  4. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
  5. Hukukun Üstünlüğü
  6. Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır.

Ayrıca 10.sınıf DKAB dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sitemine uygun hazırlanmıştır

1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatında önemli bir yere sahip olan genç sahabeleri tanıma. 2. Genç sahabelerin İslam'a olan katkılarını öğrenme. 3. Genç sahabelerin hayatlarından dersler çıkarma. 4. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) gençlere verdiği önemi anlama. 5. Gençlerin İslam'da önemli bir yere sahip olduğunu bilme.

Bu soru, öğrencilere ölçülü olmamanın sonuçlarını öğretir. Ayrıca, öğrencilerin ölçülü olmaları konusunda bilinçlenmesini sağlar.

Bu soru, öğrencilere ölçülü olmak için neler yapmaları gerektiğini öğretir. Ayrıca, öğrencilerin ölçülü olmaları konusunda bilinçlenmesini sağlar.

Yaşama ve sağlık hakkını etkileyen faktörleri kavrayabilmek.

İslam dininde eğitim hakkını kavrayabilmek.

Öğrenciler, Erkam b. Ebi'l-Erkam (r.a.)'nin İslam'a davet çalışmaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Öğrenciler, Muaz b. Cebel'in Hz. Peygamber'in vefatına kadar Yemen'deki kadılık görevine devam ettiğini öğreneceklerdir.

Hz. Esma binti Ebu Bekir (r.a.)'nın hicret esnasındaki fedakârlıklarını ve bu fedakârlıkların İslam'ın yayılmasına olan katkısını öğrenmiş oldunuz.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in gençlere verdiği tavsiyeleri ve bu tavsiyelerin gençlerin hayatına olan katkısını öğrenmiş oldunuz.

Öğrenciler, Hz. Cafer b. Ebi Talib'in Habeşistan'daki rolünü öğrenecek ve onun İslam'ı savunma konusundaki cesaretini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Hz. Esma binti Umeys'in (r.a.) hayatından örnekler öğrenecek ve onun cesaretini ve fedakarlığını anlayacaklardır.

- Öğrenciler, birlik ve beraberliğin toplum için önemini kavrarlar. - Öğrenciler, birlik ve beraberliği sağlamak için gerekli olan değerleri öğrenirler. - Öğrenciler, birlik ve beraberliğin toplumsal yaşam üzerindeki olumlu etkilerini fark ederler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri