Yazılı Sınav

Yazılı Sınav sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Yazılı Sınav CEVAPLARI

 1. Osmanlı ekonomisinin zor duruma düşmesinin en önemli nedenlerinden biri nedir?

  A) Batı'da gelişen yeni ekonomik yaklaşımların Osmanlı ekonomisine uygulanması
  B) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki ekonomik gelişmeleri yakından takip etmemesi
  C) Osmanlı Devleti'nin dış ticaretin gelişmesi ve değerli madenlere sahip olma politikalarını benimsemesi
  D) Osmanlı Devleti'nin insanların ihtiyaçlarının karşılanmasını ekonomi politikalarının temel amacı olarak belirlemesi
  E) Osmanlı Devleti'nin zenginleşmeyi ve ihracatı ön plana çıkararak ekonomi politikalarını düzenlemesi

 2. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı ekonomisinin zor duruma düşmesinin en önemli nedenlerinden biri, Batı'da gelişen yeni ekonomik yaklaşımların Osmanlı ekonomisine uygulanmasıdır. Bu yaklaşımlar, Osmanlı ekonomisinin yapısına uygun olmadığı için olumsuz sonuçlar doğurmuştur. 3. Osmanlı Devleti'nin para politikasında yaşanan olumsuzluklar nelerdir?

  A) Osmanlı Devleti, para basımını kontrol altında tutmuştur.
  B) Osmanlı Devleti, paranın değerini koruyabilmiştir.
  C) Osmanlı Devleti, piyasalarda bütünüyle yabancı paraların dolaşmasını önlemiştir.
  D) Osmanlı Devleti, akçe içindeki gümüş miktarını artırarak enflasyonu önlemiştir.
  E) Osmanlı Devleti, savaş ve ordu masraflarının artması nedeniyle mali bunalımla karşı karşıya kalmıştır.

 4. Cevap: E Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin para politikasında yaşanan olumsuzluklar arasında savaş ve ordu masraflarının artması nedeniyle mali bunalımla karşı karşıya kalması yer almaktadır. Bu durum, paranın değerinin düşmesine ve enflasyonun artmasına neden olmuştur. 5. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomi politikalarının belirlenmesinde hangi kongre etkili olmuştur?

  A) Türkiye İktisat Kongresi    B) Erzurum Kongresi           
  C) Sivas Kongresi              D) Amasya Kongresi            
  E) Balıkesir Kongresi                                        

 6. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye İktisat Kongresi, 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir'de toplanmış ve ekonomik kalkınmanın politikalarını belirlemiştir. 7. Cumhuriyet'in ilk yıllarında özel girişimciliği desteklemek için hangi politikalar uygulanmıştır?

  A) Yabancı sermayeye teşvikler verilmesi
  B) Devletçilik politikalarının uygulanması
  C) Kooperatifçiliğin desteklenmesi
  D) Merkezi planlamanın yapılması
  E) Tarım ürünlerine kota konulması

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet'in ilk yıllarında özel girişimciliği desteklemek için yabancı sermayeye teşvikler verilmiştir. Bu teşvikler, yatırımcıların Türkiye'de iş kurmalarını ve yatırım yapmalarını kolaylaştırmak için uygulanmıştır. 9. Tanzimat Dönemi'nde kurulan mahkemelerden biri de Nizamiye Mahkemeleri idi. Nizamiye Mahkemeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Nizamiye Mahkemeleri, şahıslarla ilgili olarak aile ve miras hukuku gibi davalara bakardı.
  B) Nizamiye Mahkemeleri, ceza davalarına bakardı.
  C) Nizamiye Mahkemeleri, ticaret davalarına bakardı.
  D) Nizamiye Mahkemeleri, şeri davalara bakardı.
  E) Nizamiye Mahkemeleri, cemaat davalarına bakardı.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Nizamiye Mahkemeleri, şahıslarla ilgili olarak aile ve miras hukuku gibi davalara bakarlardı. 11. Tanzimat Fermanı'nın ilân edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nde kanun üstünlüğü kabul edilmiştir. Bu durumda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kanunlar, sadece Müslümanlar için geçerlidir.
  B) Kanunlar, sadece gayrimüslimler için geçerlidir.
  C) Kanunlar, sadece devlet memurları için geçerlidir.
  D) Kanunlar, bütün Osmanlı vatandaşları için geçerlidir.
  E) Kanunlar, sadece yabancılar için geçerlidir.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Tanzimat Fermanı'nın ilân edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nde kanun üstünlüğü kabul edilmiştir. Bu durumda, kanunlar bütün Osmanlı vatandaşları için geçerlidir. 13. Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk alanında güvenilir bir sistem kurulması için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarından biri olarak, aşağıdakilerden hangisi çıkarılmıştır?

  A) Medeni Kanun      B) Ticaret Kanunu   
  C) Ceza Kanunu       D) Anayasa          
  E) Hepsi                                 

 14. Cevap: E Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk alanında güvenilir bir sistem kurulması için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarından biri olarak, Medeni Kanun, Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu ve Anayasa gibi önemli kanunlar çıkarılmıştır. 15. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin yer almamasının nedenlerinden biri değildir?

  A) 1921 Anayasası'nın geçici bir süre için hazırlanmış olması.
  B) Türkiye'nin henüz yeni bir devlet olması ve temel hak ve hürriyetlerin henüz tam olarak belirlenmemiş olması.
  C) Mustafa Kemal Atatürk'ün temel hak ve hürriyetlere karşı olması.
  D) Türkiye'nin bağımsızlık savaşını yeni kazanmış olması ve devletin önceliklerinin farklı olması.
  E) Türkiye'nin batılı bir devlet olma yolunda olmaması.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Mustafa Kemal Atatürk, temel hak ve hürriyetlere büyük önem veriyordu ve bunların korunması için çalıştı. Bu nedenle, 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin yer almamasının nedeni Mustafa Kemal Atatürk'ün temel hak ve hürriyetlere karşı olması değildir. 17. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin daha geniş tarif edilmesinin nedenlerinden biri değildir?

  A) Mustafa Kemal Atatürk'ün temel hak ve hürriyetlere verdiği önem.
  B) Cumhuriyetin ilanı ve yeni bir dönemin başlaması.
  C) Türkiye'nin uluslararası alanda tanınması ve Batı dünyasına entegre olma yolunda olması.
  D) Türkiye'nin ekonomik ve sosyal olarak kalkınması.
  E) Türkiye'nin siyasi istikrarının sağlanması.

 18. Cevap: D Açıklama:

  1924 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin daha geniş tarif edilmesinin nedenlerinden biri, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal olarak kalkınması değildir. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal olarak kalkınması, temel hak ve hürriyetlerin daha geniş tarif edilmesinden sonra gerçekleşmiştir. 19. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanabileceği durumlardan biri değildir?

  A) Savaş hali.          B) Seferberlik hali.   
  C) Sıkıyönetim hali.    D) Olağanüstü hal.     
  E) Doğal afet hali.                            

 20. Cevap: E Açıklama:

  1961 Anayasası'na göre, temel hak ve hürriyetler, savaş hali, seferberlik hali, sıkıyönetim hali ve olağanüstü hal gibi durumlarda kısıtlanabilir. Ancak, doğal afet hali gibi durumlarda temel hak ve hürriyetler kısıtlanamaz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Yazılı Sınav Detayları

Yazılı Sınav 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Yazılı Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Yazılı Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca

Osmanlı ekonomisinin zor duruma düşmesinin nedenlerini açıklayabilme.

Osmanlı Devleti'nin para politikasında yaşanan olumsuzlukları açıklayabilme.

Öğrenciler, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomi politikalarının belirlenmesinde etkili olan kongreyi bileceklerdir.

Öğrenciler, Cumhuriyet'in ilk yıllarında özel girişimciliği desteklemek için uygulanan politikayı bileceklerdir

Öğrenciler, Tanzimat Dönemi'nde kurulan mahkemeleri ve görevlerini öğrenecektir.

Öğrenciler, Tanzimat Dönemi'nde kanun üstünlüğünün ilân edildiğini ve kanunların bütün Osmanlı vatandaşları için geçerli olduğunu öğrenecektir.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk alanında güvenilir bir sistem kurulması için yapılan çalışmalar ve çıkarılan kanunlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Öğrenciler, 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin yer almamasının nedenlerini anlayabilmektedirler.

Öğrenciler, 1924 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin daha geniş tarif edilmesinin nedenlerini anlayabilmektedirler.

Öğrenciler, 1961 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerin hangi durumlarda kısıtlanabileceğini anlayabilmektedirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Yazılı Sınav sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Yazılı Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Yazılı Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Yazılı Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Yazılı Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri