Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim anlayışı çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışıydı.
  2. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanındaki en önemli değişimlerden biri Tevhid-i Tedrisat (Öğretim birliği) Kanunu ile bütün okulların Eğitim Bakanlığı'na bağlanması ve bu sayede eğitim-öğretim birliğinin sağlanmasıydı.
  3. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde medreseler kaldırılmış ve din görevlileri yetiştirmek için imam-hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri açılmıştır.
  4. (.....) Okuma yazmayı kolaylaştırmak ve okuryazar oranını artırmak amacıyla yeni Türk harfleri kabul edilmiştir.
  5. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanında yapılan değişimlerle birlikte okuryazarlık oranı hızla artmıştır.
  6. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde kızların eğitimine de önem verilmiş ve karma eğitim sistemi uygulanmıştır.
  7. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanındaki değişimlerle birlikte Türkiye'de bilimsel araştırmalar hız kazanmıştır.
  8. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde birçok bilim insanı yetişmiş ve bu bilim insanları önemli bilimsel çalışmalara imza atmışlardır.
  9. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde bilimsel araştırmalar sayesinde tıp ve teknolojide önemli gelişmeler yaşanmıştır.
  10. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan bilimsel çalışmalar Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkı sağlamıştır.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanında yapılan değişimler Türkiye'nin çağdaşlaşması ve kalkınması için büyük önem taşımaktadır. Bu değişimler sayesinde Türkiye'de okuryazarlık oranı hızla artmış, kızların eğitimine önem verilmiş, bilimsel araştırmalar desteklenmiş ve birçok bilim insanı yetişmiştir. Bu durum da Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkı sağlamıştır. 3. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz

  1. (.....) Osmanlı Devleti'nin ekonomisi, XVII. yüzyılda bozulmaya başladı.
  2. (.....) Osmanlı ekonomisinin bozulmasındaki en önemli nedenlerden biri, Avrupa'daki ekonomik yaklaşımların etkisiydi.
  3. (.....) Avrupa'daki ekonomik yaklaşımlar, Osmanlı'nın ekonomi anlayışından farklıydı.
  4. (.....) Osmanlı, ticaret yollarının değişmesiyle elindeki limanların önemini kaybetti.
  5. (.....) Osmanlı, kapitülasyonların sürekli hâle gelmesiyle açık pazar hâline geldi.
  6. (.....) Osmanlı'nın ekonomisi, Avrupalıların ticaretine hâkim olmak için mücadele etmelerinden olumsuz etkilendi.
  7. (.....) Osmanlı, Avrupa'daki ekonomik yaklaşımları benimseyerek kapitalist ekonomik anlayışa karşı bir tutum geliştirmeyi amaçladı.
  8. (.....) Osmanlı'nın ekonomi anlayışında Merkantilizm ve Makyavelizm yer bulamadı.
  9. (.....) Osmanlı, parayı birkaç defa ayarladı.
  10. (.....) Osmanlı, savaş ve ordu masraflarının artması üzerine mali bunalım yaşadı.

 4. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 5. Tanzimat Dönemi’nde eğitim alanında yaşanan en önemli gelişme nedir?


 6. Cevap: Tanzimat Dönemi’nde eğitim alanında yaşanan en önemli gelişme, yükseköğretim alanında gerçekleşen reformlardır. Açıklama:

  Tanzimat Dönemi’nde, Mülkiye Mektebi, Hukuk Mektebi, Sanayi-i Nefise Mektebi, Gülhane Tababet Tatbikatı Mektebi gibi birçok modern eğitim kurumu açılmış ve bu kurumlar, isimleri değişse de günümüzde varlıklarını sürdürmektedir. 7. Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim alanındaki değişimlerin önemini açıklayınız.


 8. Cevap: Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim alanındaki değişimlerin önemini açıklayınız.riyet Dönemi’nde eğitim alanındaki değişimlerin önemini açıklayınız. Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim alanında yapılan değişimler, ülkenin kalkınması ve modernleşmesi için büyük önem taşımaktaydı. Bu değişimler, eğitimin çağdaş, demokratik ve laik bir sistem olarak benimsenmesi, Tevhid-i Tedrisat (Öğretim birliği) Kanunu ile bütün okulların Eğitim Bakanlığı’na bağlanması ve eğitim-öğretim birliğinin sağlanması, medreselerin kaldırılması ve din görevlileri yetiştirmek için imam-hatip okulları ve ilahiyat fakültelerinin açılması, okuma yazmayı kolaylaştırmak ve okuryazar oranını artırmak amacıyla yeni Türk harflerinin kabul edilmesi, tarih ve dil konularında millîleşmenin hız kazanması ve kadınların eğitimine de önem verilerek karma eğitim sisteminin uygulanması şeklinde sıralanabilir. Bu değişimler, ülkenin kalkınması ve modernleşmesi için gerekli olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. 9. İltizam sisteminin amacı nedir?


 10. Cevap: İltizam sisteminin amacı, hazineye hızlı nakit para girdisi sağlamaktı. Açıklama:

  Mültezimler vergi verenlere iyi davranmak ve vergi gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalar ile bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktaydı. 11. Osmanlı'nın ekonomi anlayışında hangi esaslar ön planda tutuluyordu?


 12. Cevap: Osmanlı'nın ekonomi anlayışında insanların ihtiyaçlarının karşılanması esas alınıyordu. Açıklama:

  Osmanlı ekonomisinde üretim yapanlar önce kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve daha sonra toplumun ihtiyaçlarını karşılamak zorundaydı. 13. Nüfus mübadelesi nedir?


 14. Cevap: Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan anlaşma sonucu Müslümanlar Türkiye'ye, Ortodokslar Yunanistan'a göç etmiştir. Açıklama:

  Nüfus mübadelesi, Lozan Antlaşması'nın önemli maddelerinden biridir. Nüfus mübadelesi, Türkiye'nin ve Yunanistan'ın homojen bir nüfusa sahip olmasını sağlamıştır. 15. Cumhuriyet'in ilk yıllarında özel girişimciliği desteklemek için hangi önlemler alınmıştır?


 16. Cevap: Özel girişimciliği desteklemek için yabancı sermayeye izin verilmiş, yatırımlar teşvik edilmiş ve vergiler azaltılmıştır. Açıklama:

  Cumhuriyet'in ilk yıllarında, özel girişimciliği desteklemek için çeşitli önlemler alınmıştır. Bu önlemler sayesinde, ülkede yeni işletmeler kurulmuş ve ekonomi canlanmıştır. 17. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye'nin görevleri nelerdi?


 18. Cevap: Adli konularda hüküm vermek, ağır cezalara bakmak, üst düzey memurların yargılanmasını ve devlete karşı işlenen suçların cezalandırılmasını sağlamak. Açıklama:

  Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye, Tanzimat Dönemi'nde devletin yasama ve yargı organı görevi görmüştür. 19. Tanzimat Fermanı'nda yer alan temel haklarla ilgili hükümler nelerdir?


 20. Cevap: Can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanması, vergi ve askerlik işlerinde adaletli olunması, kanun ile tanımlanmayan suç ve cezanın olmaması, yargılanmadan kimseye ceza verilemeyeceği. Açıklama:

  Tanzimat Fermanı, Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişahın kendi haklarını kanun ile sınırlandırdığı bir fermandır. 21. Tanzimat Dönemi’nde mahkemelerde hangi dil kullanılıyordu?


 22. Cevap: Tanzimat Dönemi’nde mahkemelerde Türkçe ve Arapça dilleri kullanılıyordu. Açıklama:

  Tanzimat Dönemi’nde, Arapça ve Farsça'nın yanı sıra Türkçe de kullanılmaya başlandı. Bu dönemde, mahkemelerde Türkçe ve Arapça dilleri kullanılıyordu. 23. Kanun-i Esasi’nin ilân edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti’nde hangi yönetim şekline geçilmiştir?


 24. Cevap: Kanun-i Esasi’nin ilân edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti’nde Meşruti Monarşi yönetim şekline geçilmiştir. Açıklama:

  Meşruti Monarşi, hükümdarın yetkilerinin anayasal olarak sınırlandırıldığı bir yönetim şeklidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • KlasikAyrıca Seçmeli Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan eğitim reformları sayesinde Türkiye'de eğitim sistemi çağdaşlaşmış ve bu sayede Türkiye kalkınmıştır.

* Osmanlı ekonomisinin bozulma sürecini öğrenmek. * Avrupa'daki ekonomik yaklaşımların Osmanlı ekonomisine olan etkisini anlamak. * Osmanlı'nın ekonomi anlayışındaki farklılıkları kavramak. * Osmanlı'nın ekonomik sorunlarının nedenlerini öğrenmek. * Osmanlı'nın ekonomik politikalarının sonuçlarını anlamak.

Öğrenciler, Tanzimat Dönemi’nde eğitim alanında yaşanan en önemli gelişmeyi açıklayabilirler.

Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim alanında yapılan değişimleri ve bu değişimlerin önemini kavrar.

İltizam sisteminin amacını ve işleyişini öğrenmek.

Osmanlı'nın ekonomi anlayışını ve temel ilkelerini öğrenmek.

Nüfus mübadelesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesine katkıda bulunmuştur.

Özel girişimciliğin desteklenmesi, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamıştır.

Öğrenciler, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye'nin görevlerini ve önemini öğrenirler.

Öğrenciler, Tanzimat Fermanı'nda yer alan temel haklarla ilgili hükümleri öğrenirler.

Tanzimat Dönemi’nde mahkemelerde Türkçe ve Arapça dillerinin kullanıldığını öğrenmiş oldunuz.

Kanun-i Esasi’nin ilân edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti’nde Meşruti Monarşi yönetim şekline geçildiğini öğrenmiş oldunuz.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri