Lise Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik)

Lise Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Lise Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. Taif deneyimi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve İslam toplumu için hangi önemli dersi içerir?

  A) İntikam almanın önemini öğretir.
  B) Sabır, tevekkül ve dua gibi değerleri vurgular.
  C) İslam'ı yaymanın kolay olduğunu gösterir.
  D) Taiflilerin Müslümanlığı kabul ettiğini gösterir.
  E) Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) zayıf bir lider olduğunu gösterir.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Taif deneyimi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve İslam toplumu için sabır, tevekkül ve dua gibi önemli değerleri vurgular. 3. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için "şecaat" terimi ne anlam taşır?

  A) Haksızlığa boyun eğme
  B) Cesur davranma ve haklılığını savunma
  C) Korkak olma ve haksızlıklara boyun eğme
  D) Yumuşak huylu olma
  E) Müsamahalı davranma

 4. Cevap: B Açıklama:

  "Şecaat" terimi, cesur davranma ve haklılığını savunma anlamına gelir. 5. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) insanlara doğruyu söylemeleri konusunda neden cesaretlendirdi?

  A) İnsanları küçümsemesinler diye.
  B) İnsanlar arasındaki düşmanlığı artırmak için.
  C) İnsanlar arasında daha fazla ayrımcılık yapmaları için.
  D) İnsanların haklarını korumalarını teşvik etmek için.
  E) İnsanlara yalan söylemeleri için.

 6. Cevap: D Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), insanlara doğruyu söylemelerini teşvik ederek adaleti ve hakları korumalarını istemiştir. 7. Hz. Muhammed (s.a.v.) toplumsal düzeyde neden cesaretle hareket etti?

  A) Yalnızca kişisel çıkarları için.
  B) İnsanları küçümsemek için.
  C) Adalet, insan hakları ve inanç özgürlüğü için.
  D) Sadece kendi kabilesini savunmak için.
  E) Kendi çıkarlarını korumak için.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), toplumsal düzeyde adalet, insan hakları ve inanç özgürlüğü için cesurca mücadele etti. 9. Hz. Osman (r.a.), Hz. Peygamber'in (s.a.v.) vahiy kâtipliğini yapmış ve aynı zamanda hangi ilmî alanda yetişmiştir?

  A) Tıp alanında.            B) Astronomi alanında.     
  C) Hadis alanında.          D) Kimya alanında.         
  E) Mühendislik alanında.                               

 10. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Osman (r.a.) vahiy kâtipliği yapmanın yanı sıra hadisleri tam olarak rivayet eden ve hadis ilminde yetişmiş bir sahabe olarak bilinir. 11. Hz. Osman (r.a.) hangi lakapla anılmıştır ve bu lakap neden verilmiştir?

  A) "Şehit Osman", cihad alanındaki fedakârlığından dolayı verilmiştir.
  B) "İki Nur Sahibi Osman", Hz. Muhammed'in (s.a.v.) iki kızıyla evlenmesinden dolayı verilmiştir.
  C) "Cömert Osman", mal varlığını fakirlere yardım etmesinden dolayı verilmiştir.
  D) "Korkusuz Osman", savaşlardaki cesaretinden dolayı verilmiştir.
  E) "Zahit Osman", dünya nimetlerine karşı gösterdiği ilgisizlikten dolayı verilmiştir.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Osman (r.a.) cömertliğiyle tanınmış ve bu özelliği nedeniyle "Cömert Osman" lakabını almıştır. 13. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) nezaket ve kibarlık özellikleri hangi şekilde Kur'an'da ifade edilmiştir?

  A) "O, herkese karşı kaba ve katı bir tutum sergilerdi."
  B) "O, sadece ailesine nezaket gösterirdi, diğerleriyle ilgilenmezdi."
  C) "O, nezaket bağlamında insanların en üstünüydü."
  D) "O, sadece yakın çevresindeki insanlara nazik davranırdı."
  E) "O, nezaketten uzaktı, insanlara sert bir şekilde davranırdı."

 14. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) nezaket ve kibarlık özelliklerini övmektedir. 15. Hz. Muhammed (s.a.v.), ashabına nasıl bir davranış sergilerdi ve bu durum hangi olayla örneklenmiştir?

  A) Kaba ve kırıcı davranır, ashabını eleştirirdi.
  B) Ashabıyla iletişim kurmaz, yalnız kalmayı tercih ederdi.
  C) Ashabını dinler ve anlayışlı bir tutum sergilerdi.
  D) Ashabını sürekli azarlar ve onları korkuturdu.
  E) Ashabıyla iletişim kurmaz, onlara önem vermezdi.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), ashabının anlayışını ve düşüncelerini dinlemiş ve anlayışlı bir lider olarak hareket etmiştir. 17. Peygamberimiz (s.a.v.) nezaket konusundaki örnek davranışları nedeniyle hangi Kur'an ayetiyle övgülenmiştir?

  A) Bakara suresi, 255. ayet.
  B) Âl-i İmran suresi, 159. ayet.
  C) Yasin suresi, 36. ayet.
  D) Rahman suresi, 55. ayet.
  E) Hicr suresi, 9. ayet.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), Âl-i İmran suresi, 159. ayette Allah'ın bir rahmet olarak davrandığı bir örnek olarak övgülenmiştir. 19. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) nasıl bir yaklaşım sergilediği örnekle anlatılmıştır. Hangi olayda nezaketi ve anlayışıyla bilinir?

  A) Uhud Savaşı'nda düşmanlarına sert bir tavır takınarak.
  B) Gençlerin ezanla alay ettiği olayda anlayış ve nezaketiyle.
  C) Hudeybiye Antlaşması'nda sert bir tutum sergileyerek.
  D) İslam'ı kabul etmeyenlere karşı aşırı taviz vererek.
  E) Mekke'nin fethi sırasında kaba davranarak.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), gençlerin ezanla alay ettiği durumda anlayışlı ve nazik davranarak onları yönlendirmiştir. 21. İhlas, insanların kişisel ilişkilerine nasıl katkı sağlar?


 22. Cevap: İhlas, kişisel ilişkilerde daha dürüst, samimi ve güvenilir olmayı teşvik eder. İnsanlar arasındaki ilişkilerde daha fazla saygı ve adaletin oluşmasına yardımcı olur. Açıklama:

  İhlas, insanların birbirlerine karşı samimi ve adil davranmalarını teşvik eder. İlişkilerde dürüstlüğün ve güvenin temelini oluşturur. 23. İhlas, insanların zorluklarla nasıl başa çıkmasına yardımcı olabilir?


 24. Cevap: İhlas, insanların zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur çünkü insanlar Allah'a güvenir ve O'na sığınırlar. Bu, zorlukları daha sabırla ve iyimserlikle karşılamanın bir yoludur. Açıklama:

  Zorluklar karşısında ihlas, insanların Allah'a güvenmelerine ve O'nun hikmetini kabul etmelerine yardımcı olur. Bu, insanların daha güçlü ve dayanıklı olmalarına katkı sağlar. 25. Peygamberimizin mütevazı davranışları, onun liderlik özellikleriyle nasıl ilişkilendirilebilir?


 26. Cevap: Peygamberimizin mütevazı davranışları, onun liderlik özelliklerinin bir parçasıdır çünkü liderlikte insanlara örnek olmak önemlidir. Mütevazı bir lider, takipçileri arasında saygı ve güven kazanır ve onları daha iyi motive edebilir. Açıklama:

  Mütevazı bir lider, ego ve kibirle değil, alçak gönüllülükle hareket eder. Bu, liderin takipçileriyle daha iyi ilişkiler kurmasına ve onları daha etkili bir şekilde yönlendirmesine yardımcı olur. 27. Tevazu, toplumsal ilişkilerde neden önemlidir ve toplumun genel ahlaki değerlerini nasıl etkiler?


 28. Cevap: Tevazu, toplumsal ilişkilerde önemlidir çünkü insanlar arasında saygıyı, adaleti ve hoşgörüyü teşvik eder. Toplumun genel ahlaki değerlerini olumlu bir şekilde etkiler çünkü kibir ve gurur gibi negatif davranışları azaltır. Açıklama:

  Tevazu, toplumun daha saygılı ve adil olmasına katkı sağlar. İnsanlar arasındaki iletişimi olumlu bir şekilde etkiler ve toplumun genel ahlaki değerlerini yükseltir. 29. Edep ve hayâ, insanların Allah'a karşı ve toplum içinde nasıl bir sorumluluk taşıdığını gösterir mi? Bu kavramlar Müslümanların günlük hayatlarında nasıl uygulanabilir?


 30. Cevap: Edep ve hayâ, insanların Allah'a karşı sorumluluk taşıdığını ve toplum içinde doğru davranmaları gerektiğini gösterir. Müslümanlar, günlük hayatlarında edep ve hayâyı Allah'a saygı ve insan haklarına saygı ile birleştirerek uygulayabilirler. Açıklama:

  Edep ve hayâ, Müslümanların günlük hayatlarında dürüst, saygılı ve adaletli davranmalarına yardımcı olur. Bu kavramlar, insanların ahlaki değerleri korumalarına ve İslam'ın öğretilerine uygun yaşamalarına katkı sağlar. 31. Sabır, nasıl tanımlanır ve hangi durumlar karşısında insanın ruhsal dengeyi korumasına yardımcı olur?


 32. Cevap: Sabır, hoşa gitmeyen olaylar, zorluklar ve insanı zorlayan durumlar karşısında ruhsal dengeyi korumak için dünya ve ahiret yararını düşünerek, Allah'a sığınıp güvenerek bela ve felaketlere direnç göstermektir. Açıklama:

  Sabır, insanların olumsuz olaylar karşısında sükûnet ve dayanma gücünü korumasını sağlar. Bu, insanın iç huzurunu sürdürmesine ve zorlukları aşmasına yardımcı olur. 33. Merhamet, hangi duyguları ifade eder ve neden insanları insan yapan temel bir vicdani duygu olarak kabul edilir?


 34. Cevap: Merhamet, insanlarda şefkat, acıma, affetme, bağışlama ve iyilik etme gibi duyguları ifade eder. Merhamet, insanların insanca davranışlar sergilemelerini ve diğerlerine karşı sevgi dolu davranmalarını teşvik eder. Açıklama:

  Merhamet, insanların diğerlerine yardım etmelerini, insanlığın temel değerlerini korumalarını ve insan ilişkilerini olumlu bir şekilde etkiler. Bu duygu, toplumların daha empatik ve dayanışmacı olmasına yardımcı olur. 35. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli davranışları hangi durumlarda görülebilir ve bu davranışlar hangi öğretici mesajları içerir?


 36. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.) yaşamının her döneminde merhametli davranışlar sergilemiştir. Bu durumlar, insanlara sevgi ve merhametle yaklaşma, acıma, affetme, yardım etme ve koruma içerir. Bu davranışlar, insanlara sevgi ve merhametin önemini öğretir. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli davranışları, insanlara model oluşturur ve insanların birbirlerine nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. Bu davranışlar, sevgi, şefkat ve yardımlaşma gibi insan ilişkilerinin temel değerlerini yüceltir. 37. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ihlasıyla ilgili verilen örnekler, onun inançlarındaki samimiyeti nasıl gösteriyor?


 38. Cevap: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ihlasıyla ilgili verilen örnekler, onun inançlarındaki samimiyeti açıkça göstermektedir. O, her zaman Allah'ın rızasını gözetmiş ve yalnızca Allah'a kulluk etmiştir. Kendisine sunulan dünyevi tekliflere rağmen, Allah'a olan bağlılığından taviz vermemiştir. Açıklama:

  İhlas, insanın davranışlarını yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek gerçekleştirmesi anlamına gelir. Peygamberimiz, bu ihlasla hareket etmiş ve her işinde Allah'ın rızasını ön planda tutmuştur. Örnekler, onun samimiyetini ve Allah'a olan bağlılığını vurgular. 39. Metinde geçen "İhlas", günlük hayatımıza nasıl yansıtılabilir ve bu nedenle neden önemlidir?


 40. Cevap: İhlas, günlük hayatımıza yansıtılabilir ve önemlidir çünkü bizi samimi bir şekilde Allah'a yönlendirir. Bu, her türlü eylemimizin Allah'ın rızasını gözetmesi gerektiği anlamına gelir. İhlas, bizi şirkten (ortak koşmadan) kaçınmaya, kötü niyetlerden arınmaya ve hayırlı işlere yönlendirir. Açıklama:

  İhlas, her gün yaptığımız işlerde samimiyetle hareket etmeyi ifade eder. Örneğin, namaz kılarken sadece Allah'ın rızasını düşünmek, işlerimizi dürüstçe yapmak, yardımseverlikte bulunurken gösteriş yapmamak gibi günlük hayatta uygulayabileceğimiz bir ilkedir. 41. Takva ile Allah'ı bilme (marifet) arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?


 42. Cevap: Takva ile Allah'ı bilme (marifet) arasında yakın bir ilişki vardır. İslam'a göre, Allah'ı en iyi tanıyanlar aynı zamanda en takvalı olanlardır. Açıklama:

  Takva, Allah'a samimiyetle yönelmeyi içerirken, Allah'ı bilme (marifet) de O'nu daha derinlemesine tanımayı ifade eder. İnsanlar, Allah'ı daha iyi anladıkça takvalı olma yolunda ilerlerler. 43. Peygamberimizin cesaretinin örnekleri nelerdir ve bu cesaretin toplumsal etkileri neler olabilir?


 44. Cevap: Peygamberimizin cesareti, İslam'ı yayarken putlara karşı çıkması, zorlukları aşması ve savaşlarda örnek davranış sergilemesi gibi birçok örnekle gösterilir. Bu cesaret, Müslümanların moralini yükseltmiş ve İslam'ın yayılmasına katkıda bulunmuştur. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in cesareti, inancını ve adaleti savunma, zorluklara karşı direnme ve İslam'ı yayma konularında görülür. Bu cesaret, Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmayı artırmıştır. 45. Hz. Osman (r.a.) Kur'an'ın çoğaltılmasını sağlayarak İslam toplumunda nasıl bir birlik ve düzen sağlamıştır?


 46. Cevap: Hz. Osman, Kur'an'ın çoğaltılmasını sağlayarak İslam toplumunda birlik ve düzeni güçlendirmiştir. Çoğaltılan Mushaflar, farklı coğrafyalarda yaşayan Müslümanların aynı Kuran metnini kullanmalarını ve okumalarını sağlamıştır. Açıklama:

  Hz. Osman'ın, farklı bölgelerde Kuran okuma farklılıklarını engellemek ve birlik sağlamak amacıyla Mushaf'ın çoğaltılmasını emretmesi, İslam toplumunda birlik ve düzeni korumaya yönelik önemli bir adımdır. Bu, Müslümanların Kuran'ı aynı şekilde okumalarını ve anlamalarını sağlamıştır. 47. Hz. Osman'ın (r.a.) halifeliği sırasında yaşanan iç karışıklıklar ve şehit edilmesi hakkında daha fazla bilgi alabilir miyiz?


 48. Cevap: Hz. Osman'ın (r.a.) halifeliği sırasında yaşanan iç karışıklıklar, İslam toplumunda farklı görüşlerin ortaya çıkması ve isyanların patlak vermesiyle sonuçlanmıştır. 656 yılında, isyancılar tarafından kuşatıldı ve şehit edildi. Açıklama:

  Hz. Osman'ın halifeliği döneminde, bazı gruplar halife yönetimine karşı hoşnutsuzluklarını dile getirmişlerdir. Bu hoşnutsuzluklar, Hz. Osman'ın evinin kuşatılması ve sonunda şehit edilmesine yol açmıştır. Bu olay, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

Lise Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


Lise Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ŞAHSİYET OLARAK EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz Osman (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimizin Ahlaki Vasıfları
  4. Peygamberimizin Edep ve Hayâsı
  5. Peygamberimizin Hilm ve Rıfkı

Ayrıca Lise siyer dersi 1.dönem 1.yazlı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı cevap anahtarlı olarak test ve klasik tarzı sorulardan hazırlanmıştır

Zorluklarla karşılaşıldığında sabır, tevekkül ve dua, Müslümanlar için rehber olur.

Cesaretli olmak, haksızlıklara karşı durabilmek için önemlidir.

Doğruyu söylemek, adaletin ve insan haklarının korunmasına katkıda bulunur.

Toplumsal adalet ve insan haklarının korunması için cesaret önemlidir.

Sahabeler, İslam'ın ilk dönemlerindeki önemli bilgi kaynaklarıdır ve hadis ilmi üzerinde etkili olmuşlardır.

Cömertlik, İslam'ın öğrettiği bir erdemdir ve toplumsal dayanışmayı güçlendirir.

Nezaket ve kibarlık İslam'ın önemli değerlerindendir ve Müslümanlar için örnek alınmalıdır.

Liderlikte anlayış ve iletişim önemlidir, bu özellikler insanları bir araya getirir ve güçlü ilişkiler kurulmasını sağlar.

Kur'an'da nezaket ve merhametin övgüsü, insanlar için ahlaki bir rehberdir.

Nezaket ve anlayış, gençler ve toplumun farklı kesimleri ile iletişimde önemlidir.

İhlas, insanların kişisel ilişkilerinde daha olumlu bir etki yaratır, daha sağlam ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olur.

İhlas, insanların zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur ve onların daha olumlu bir bakış açısıyla hayatlarını yaşamalarına yardımcı olur.

Mütevazı liderlik, takipçilere örnek olmayı ve daha etkili bir liderlik tarzını teşvik eder.

Tevazu, toplumun genel ahlaki değerlerini olumlu bir şekilde etkiler, insanların daha saygılı ve adil bir şekilde birbirleriyle ilişki kurmasına yardımcı olur.

Edep ve hayâ, Müslümanların günlük hayatlarında doğru davranmalarına ve ahlaki değerleri yaşatmalarına yardımcı olur.

Sabır, insanlara zorluklarla başa çıkma yeteneği kazandırır ve ruhsal dengeyi korur.

Merhamet, insanlar arasında daha sağlam ilişkiler kurulmasına ve toplumların daha iyi bir şekilde işlemesine katkı sağlar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli davranışları, insanların merhametli olmayı ve diğerlerine yardım etmeyi öğrenmelerine yardımcı olur.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ihlasını örnek alarak, bizler de yaşamımızın her yönünde samimiyet ve Allah'ın rızasını gözetebiliriz. Bu, içsel huzurumuzu artırabilir ve Allah'a daha yakın bir ilişki kurmamıza yardımcı olabilir.

İhlası günlük hayatımıza entegre ederek, daha samimi ve dürüst bir yaşam sürdürebiliriz. Bu, iç huzuru artırabilir, kişisel gelişimimize katkı sağlayabilir ve Allah'a olan bağlılığımızı güçlendirebilir.

Takva ile Allah'ı bilme arasındaki ilişki, insanların Allah'a daha yakın bir ilişki kurmalarına ve İslam'ı daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olur.

Peygamberimizin cesareti, insanlara ahlaki değerleri koruma, adaleti sağlama ve inançları için mücadele etme konularında ilham verir. Bu cesaret, toplumsal değişimlerde rol oynayabilir.

Hz. Osman'ın Kur'an'ın çoğaltılmasındaki bu rolü, İslam toplumunun birlik ve düzenini koruma konusundaki hassasiyetini gösterir. Aynı zamanda, İslam'ın temel metni olan Kur'an'ın bütünlüğünü ve doğruluğunu koruma çabası olarak da görülebilir.

Hz. Osman'ın halifeliği döneminde yaşanan iç karışıklıklar, İslam toplumunun birliği ve yönetimindeki zorlukları gösterir. Aynı zamanda, İslam'ın erken dönemlerindeki siyasi ve toplumsal zorlukları anlamak için önemli bir tarihi olaydır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.