10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı (1.Ünite)

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı (1.Ünite) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır.



 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı (1.Ünite) CEVAPLARI

 1. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) mütevazi yaşam tarzı nasıl bir örnektir? Verilen bilgilere göre Hz. Peygamber'in mütevazılığını açıklayınız.

  A) Peygamberimiz, lüks ve saltanattan hoşlanan bir yaşam sürdürdü.
  B) Hz. Muhammed, kendisini diğer insanlardan üstün gören bir tutum sergiledi.
  C) Peygamberimiz, ailesine yük olmadan sade bir yaşam sürdürdü, kişisel işlerini kendisi yapardı.
  D) Hz. Muhammed, sadece zengin insanlarla görüşürdü ve fakirleri umursamazdı.
  E) Peygamberimiz, kendisine getirilen hediyeleri reddederdi ve yoksullara yardım ederdi.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed, mütevazi bir yaşam tarzını benimsemiş, ailesine yardımcı olurken kişisel işlerini kendisi yapmış ve sade bir yaşam sürmüştür.



 3. Hayâ ve edep kavramları ne anlama gelir? İslam'a göre hayâ ve edep neden önemlidir?

  A) Hayâ, insanların kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen kuralların toplamıdır. Edep, insanların kendilerine saygı duymalarını ifade eder.
  B) Hayâ, insanların halk arasındaki davranış kurallarına uymalarını anlatır. Edep, insanların alçak gönüllü olmalarını ifade eder.
  C) Hayâ, insanların utanma duygusu ve ahlaki hassasiyetleridir. Edep, insanların toplum içindeki davranış biçimlerini düzenler.
  D) Hayâ, insanların kendi çıkarlarını ön planda tutmalarını ifade eder. Edep, insanların başkalarını küçümsemelerini öğretir.
  E) Hayâ, insanların kendilerini beğenmemelerini ve alçak gönüllü davranmalarını anlatır. Edep, insanların kendi haklarını savunmalarını ifade eder.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Hayâ, insanların utanma duygusu ve ahlaki hassasiyetlerini ifade ederken, edep insanların toplum içindeki davranış biçimlerini düzenleyen kuralları ifade eder.



 5. Peygamberimiz (s.a.v.) sabır konusunda nasıl bir tutum sergilemiştir?

  A) Peygamberimiz, zorluklara boyun eğerek sabretmiş ve mücadele etmemiştir.
  B) Hz. Muhammed, sıkıntılara karşı direnç göstermiş ve iyi şeyleri yapmak için kararlı olmuştur.
  C) Peygamberimiz, zorluklar karşısında umutsuzluğa kapılarak sabretmemiştir.
  D) Hz. Muhammed, kötü şeyler yapmaktan kaçınarak sabretmiş ve ibadetlerini devamlı yapmıştır.
  E) Peygamberimiz, zorlukları görmezden gelmiş ve sabır göstermemiştir.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz Hz. Muhammed, sıkıntılara karşı sabretmiş ve iyi ve güzel şeyleri yapmak için kararlı olmuştur.



 7. Peygamberimiz (s.a.v.), zorluklar ve sıkıntılar karşısında nasıl bir örnek olmuştur?

  A) Hz. Muhammed, zorluklar karşısında pesimist bir tavır sergilemiş ve çözüm aramamıştır.
  B) Peygamberimiz, zorluklar ve sıkıntılar karşısında sabretmiş, çözüm aramış ve Allah'a sığınmıştır.
  C) Hz. Muhammed, sıkıntılara karşı direnç göstermemiş ve umutsuzluğa kapılmıştır.
  D) Peygamberimiz, zorlukları görmezden gelmiş ve çözüm aramamıştır.
  E) Hz. Muhammed, zorluklar karşısında kaygısız bir tavır sergilemiş ve sabır göstermemiştir.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed, zorluklar ve sıkıntılar karşısında sabretmiş, çözüm aramış ve Allah'a sığınmıştır.



 9. Peygamberimiz (s.a.v.) ölüm karşısında nasıl bir tutum sergilemiştir?

  A) Hz. Muhammed, ölüm karşısında Allah'a isyan etmiş ve üzüntüden dayanamamıştır.
  B) Peygamberimiz, ölüm karşısında sabırlı olmuş, Allah'ın iradesine teslim olmuş ve etrafındakilere de sabırlı olmalarını tavsiye etmiştir.
  C) Hz. Muhammed, ölüm karşısında üzüntüden hemen teslim olmuş ve direnmemiştir.
  D) Peygamberimiz, ölüm karşısında kızgın bir tavır sergilemiş ve hüzün içinde kaybolmuştur.
  E) Hz. Muhammed, ölüm karşısında herhangi bir duygu göstermemiştir.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz, ölüm karşısında sabırlı olmuş, Allah'ın iradesine teslim olmuş ve etrafındakilere de sabırlı olmalarını tavsiye etmiştir.



 11. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) öfkelendiğinde nasıl bir davranış sergilemeyi öğütlemiştir?

  A) Öfkelendiğinde hemen karşılık verilmesini önermiştir.
  B) Öfkesini içinde biriktirmeyi tavsiye etmiştir.
  C) Öfkelendiğinde çevresine zarar vermesini öğütlemiştir.
  D) Öfkesini daima ifade etmesini öğütlemiştir.
  E) Öfkelendiğinde sabır gösterilmesini öğütlemiştir.

 12. Cevap: E Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, öfkelendiğinde sabır gösterilmesini öğütlemiştir.



 13. Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklarla nasıl ilişki kurmuş ve çocuklara nasıl davranmıştır?

  A) Çocukları daima özel olarak ayrı tutmuş ve diğer insanlardan ayırmıştır.
  B) Çocukları sevgi ve merhametle kucaklamış, onları özgürce oynamalarına teşvik etmiştir.
  C) Çocukları cezalandırmış ve sık sık onları azarlamıştır.
  D) Çocukları daima kötü niyetli olarak görmüş ve uzak durmuştur.
  E) Çocuklarla iletişim kurmamış ve onların ihtiyaçlarına kayıtsız kalmıştır.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed, çocukları sevgi ve merhametle kucaklamış ve onları özgürce oynamalarına teşvik etmiştir.



 15. Hz. Muhammed (s.a.v.) hangi durumda bile yumuşak huylu olabilenlerin daha güçlü olduğunu ifade etmiştir?

  A) Güçlü olanlarla kavga etmek durumunda.
  B) Kendi çıkarlarını korumak için sert davranmak durumunda.
  C) Öfkelendiğinde karşısındakini cezalandırmak istemeyenlerin daha güçlü olduğunu ifade etmiştir.
  D) Haklı olduğunda başkalarına hakaret etmek durumunda.
  E) Sert ve katı davrananların daha güçlü olduğunu ifade etmiştir.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), öfkelendiğinde bile yumuşak huylu olabilenlerin daha güçlü olduğunu ifade etmiştir.



 17. Hz. Peygamber (s.a.v.) hangi durumda bile yumuşak davranmayı tavsiye etmiştir?

  A) Zorbalığa uğradıklarında.
  B) Sadece ailesine karşı.
  C) Sadece Müslümanlara karşı.
  D) İnsanlarla sert bir şekilde iletişim kurulduğunda.
  E) Zorbalık ve hakaretlere karşı bile yumuşak davranmayı tavsiye etmiştir.

 18. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), zorbalık ve hakaretlere karşı bile yumuşak davranılmasını tavsiye etmiştir.



 19. İhlas nedir?

  A) Allah'ın lütuflarını kabul etmek.
  B) İman etmeyi reddetmek.
  C) Yalnızca Allah'ın rızasını gözetmek.
  D) Gösteriş yapmak.
  E) Kurban kesmek.

 20. Cevap: C Açıklama:

  İhlas, bütün davranış, söz, inanç ve ibadetlerde sadece Allah'ın rızasını gözetmeyi ifade eder.



 21. İhlaslı bir insanın en temel özelliği nedir?

  A) Putlara inanmak.
  B) Kötü duyguları beslemek.
  C) Yalnızca Allah'ın rızasını gözetmek.
  D) Çıkar hesapları yapmak.
  E) Gösteriş arzusu taşımak.

 22. Cevap: C Açıklama:

  İhlaslı bir insan, davranışlarında yalnızca Allah'ın rızasını gözetir.



 23. Peygamberimiz (s.a.v.), Allah'a güvenme konusunda nasıl bir tavır sergilemiştir?

  A) Her zaman Allah'ın rızasını gözetmemiştir.
  B) Sadece zor zamanlarda Allah'a güvenmiştir.
  C) Allah'ın rızasını gözetmekten asla taviz vermemiştir.
  D) Sadece dünya işlerinde Allah'a güvenmiştir.
  E) İman etmeyi reddetmiştir.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), her zaman Allah'ın rızasını gözetmiş ve asla taviz vermemiştir.



 25. İhlaslı bir insanın davranışları nasıl olur?

  A) Gösteriş yapar ve riya eder.
  B) İyilik yaparken sadece kendi çıkarlarını düşünür.
  C) Kötü niyetli olur ve insanlara zarar verir.
  D) Kalbini temizler, iyi niyetle hareket eder ve yalnızca Allah'ın rızasını gözetir.
  E) İbadet etmeyi tamamen reddeder.

 26. Cevap: D Açıklama:

  İhlaslı bir insan, davranışlarında temizlik ve iyi niyetle hareket eder, yalnızca Allah'ın rızasını gözetir.



 27. Takva, dinî terim olarak ne anlama gelir?

  A) Bilinçli davranma ve uyanıklık.
  B) Kötü niyetli olma ve korkma.
  C) Gösteriş yapma ve riya.
  D) İnsanlara zarar verme ve çıkar hesapları yapma.
  E) Endişe ve kaygıdan kaçınma.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Takva, müminin Allah'a kulluk bilinciyle hareket etmesi ve bilinçli davranması anlamına gelir.



 29. Takva sahibi bir mümin, aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

  A) Allah'ın emirlerini yerine getirme.
  B) Riya yapma.
  C) Haramlardan kaçınma.
  D) Nefsin kötü isteklerini terk etme.
  E) Fuhşiyatı terk etme.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Takva sahibi bir mümin, riya yapmaz, yani gösterişten kaçınır.



 31. Takva ile ilgili olarak Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hangi sözü en iyi ifade eder?

  A) "İnsanlar maddi değerlerde üstünlük taslamalıdır."
  B) "Takva, en büyük şereftir ve erdemi ahlaktır."
  C) "Allah'ı en iyi bilen, en takvalı olandır."
  D) "Şirk, insanların Allah'ı gereği gibi bilememesinden kaynaklanır."
  E) "Takva, insanın özgürlüğüne müdahale eder."

 32. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), Allah'ı en iyi bilenin en takvalı olduğunu ifade etmiştir.



 33. Takva sahibi bir Müslümanın öncelikli görevi nedir?

  A) Kendi çıkarlarını korumak.
  B) Riya yapmak.
  C) Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve haramlardan kaçınmak.
  D) Diğer insanları eleştirmek.
  E) Putlara tapmak.

 34. Cevap: C Açıklama:



 35. Takva ile ilgili olarak, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söylediği bir hadis hangi konuyu vurgular?

  A) Takva, insanların özgürlüğünü kısıtlar.
  B) Takva, sadece ibadetlerin çokluğuyla elde edilir.
  C) Takva, insanların maddi değerlerde üstünlük taslamasına yardımcı olur.
  D) Takva, Allah'ı en iyi bilenin en takvalı olduğunu ifade eder.
  E) Takva, insanların birbirlerine karşı üstünlüğünü belirler.

 36. Cevap: D Açıklama:



 37. Takva, insanın hangi temel ilkeye göre davranmasını teşvik eder?

  A) Şirki terk etmek.
  B) Kötü niyetleri teşvik etmek.
  C) Riya yapmak.
  D) Diğer insanlardan üstün olmayı amaçlamak.
  E) Korku ve endişeden kaçınmak.

 38. Cevap: A Açıklama:



Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:




10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı (1.Ünite) Detayları

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı (1.Ünite) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı (1.Ünite) Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı (1.Ünite) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı (1.Ünite) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı (1.Ünite) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ŞAHSİYET OLARAK EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz Osman (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimizin Ahlaki Vasıfları
  4. Peygamberimizin Edep ve Hayâsı
  5. Peygamberimizin Hilm ve Rıfkı

Ayrıca 10.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 1.dönem 1.yazılı soruları; 1.ünite konularından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in mütevazi yaşam tarzını anlama.

Hayâ ve edep kavramlarını anlama ve İslam'a göre önemini kavrama.

Peygamberimizin sabır konusundaki tutumunu anlama.

Peygamberimizin zorluklar karşısındaki örnek davranışlarını anlama.

Peygamberimizin ölüm karşısındaki tavır ve öğretilerini anlama.

Peygamberimizin öfke yönetimi öğretilerini anlama.

Peygamberimizin çocuklarla nasıl ilişki kurduğunu anlama.

Peygamberimizin öfke yönetimi öğretilerini anlama.

Peygamberimizin insanlarla ilişkilerde yumuşak huyluluğu teşvik etmesini anlama.

Takva, Allah'ın emirlerine uymak ve haramlardan kaçınmakla başlar.

Hz. Peygamber, takva ile ilgili olarak Allah'ı en iyi bilenin en takvalı olduğunu vurgulamıştır.

Takva, insanın şirki terk etmesini ve sadece Allah'a kulluk etmesini teşvik eder.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı (1.Ünite) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı (1.Ünite) Testi İstatistikleri

Bu sınav 193 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2017 kere doğru, 612 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı (1.Ünite) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı (1.Ünite) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı (1.Ünite) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı (1.Ünite) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.