10.Sınıf Siyer Yazılı Soruları - Klasik

10.Sınıf Siyer Yazılı Soruları - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Siyer Yazılı Soruları - Klasik CEVAPLARI

 1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke Dönemi'nde karşılaştığı zorluklara rağmen nasıl bir tutum sergilediği belirtilmiştir?

  A) Yılgınlık gösterdi ve mücadele etmedi.
  B) Engelleri azim ve cesaretiyle aştı.
  C) Mekke'yi terk etti.
  D) Savaş açarak zorlukları aştı.
  E) Korkaklıkla karşılaştığı zorlukları kabullendi.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Mekke Dönemi'nde karşılaştığı zorlukları azim ve cesaretiyle aşmıştır. 3. Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlara ne zaman Allah'ın birliğini açıkça ilan etti?

  A) Mekke Dönemi'nde            B) Taif Dönemi'nde            
  C) Hudeybiye Antlaşması'nda    D) Huneyn Savaşı'nda          
  E) Medine Dönemi'nde                                         

 4. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Mekke Dönemi'nde insanlara Allah'ın birliğini açıkça ilan etti. 5. Hz. Osman (r.a.) hangi aileye mensuptur ve çocukluk yıllarında ne tür işlerle uğraşmıştır?

  A) Benî Haşim ailesi, tarım işleriyle uğraşmıştır.
  B) Benî Ümeyye ailesi, ticaret işleriyle uğraşmıştır.
  C) Benî Abdu'l-Muttalib ailesi, avcılık yapmıştır.
  D) Benî Taym ailesi, inşaat işleriyle uğraşmıştır.
  E) Benî Hâris ailesi, el sanatlarına ilgi göstermiştir.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Osman (r.a.) çocukluk yıllarında ticaretle uğraşmış ve Mekke'nin önde gelen tüccarları arasına girmiştir. 7. Hz. Osman (r.a.) İslam'ı nasıl kabul etti ve bu kararı ailesi nasıl karşıladı?

  A) İslam'ı Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) davetiyle kabul etti, ailesi memnuniyetsizlik gösterdi.
  B) İslam'ı Hz. Ali'nin (r.a.) davetiyle kabul etti, ailesi sevindi.
  C) İslam'ı kendi kendine kabul etti, ailesi ona destek oldu.
  D) İslam'ı Hz. Ömer'in (r.a.) davetiyle kabul etti, ailesi üzüldü.
  E) İslam'ı Hz. Peygamber'in (s.a.v.) davetiyle kabul etti, ailesi itiraz etti.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Osman (r.a.) İslam'ı kabul ettiğinde ailesi bu karara karşı çıkmıştır. 9. Hz. Osman (r.a.) hangi önemli İslam şehirlerinin genişletilmesi ve yeniden inşa edilmesine öncülük etmiştir?

  A) Mekke ve Taif.         B) Şam ve Bağdat.        
  C) Medine ve Kudüs.       D) Kahire ve İstanbul.   
  E) Basra ve Endülüs.                               

 10. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Osman (r.a.) Medine şehrinin genişletilmesine ve Mescid-i Nebevî'nin yeniden inşa edilmesine öncülük etmiştir. 11. Hz. Osman (r.a.) hangi sahabilerle birlikte İslam'ın ilk yıllarında Habeşistan'a hicret etmiştir?

  A) Hz. Ali (r.a.) ve Hz. Fatıma (r.a.).
  B) Hz. Ebubekir (r.a.) ve Hz. Aişe (r.a.).
  C) Hz. Ömer (r.a.) ve Hz. Hafsa (r.a.).
  D) Hz. Zeyd (r.a.) ve Hz. Umme Seleme (r.a.).
  E) Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Safiye (r.a.).

 12. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Osman (r.a.), Hz. Ebubekir (r.a.) ve Hz. Aişe (r.a.) ile birlikte Habeşistan'a hicret etmiştir. 13. Hz. Muhammed (s.a.v.), gençlerin ezanla alay etmesine nasıl bir tepki vermiştir?

  A) Gençleri azarlamış ve kızgınlıkla karşılık vermiştir.
  B) Gençlerin davranışını görmezden gelmiştir.
  C) Gençlere nezaketle yaklaşmış ve anlayış göstermiştir.
  D) Gençleri dışlamış ve ceza vermiştir.
  E) Gençlere aynı şekilde alay etmiştir.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), gençlere karşı kibar ve anlayışlı davranarak onları düzeltmeye çalışmıştır. 15. İnsanların iyi düşünme, iyiyi seçme ve iyiyi yapma özelliklerinin vurgulandığı bölüm hangisidir?

  A) Peygamberimizin nezaket özellikleri.
  B) Hz. Muhammed'in ahlaki değerleri.
  C) Hz. Muhammed'in liderlik tarzı.
  D) Gençlerin ezanla alay ettiği olay.
  E) İslam'ın temel prensipleri.

 16. Cevap: E Açıklama:

  İslam'ın temel prensipleri arasında insanların iyi düşünme ve davranma özellikleri vurgulanır. 17. İnsanlar arasındaki ilişkilerde nezaketin rolü nedir?

  A) Nezaket, insanların birbirine saygı duymasını sağlar ve olumlu ilişkilerin temelini oluşturur.
  B) Nezaket, insanların rekabetçi olmasını teşvik eder.
  C) Nezaket, insanların birbirlerine karşı sert ve kaba davranmasını gerektirir.
  D) Nezaket, insanların sadece ailesine karşı göstermesi gereken bir davranış biçimidir.
  E) Nezaket, insanların kendi çıkarlarını her şeyin önünde tutmalarını gerektirir.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Nezaket, insanlar arasındaki saygılı ve olumlu ilişkilerin temelini oluşturur. 19. Nezaket ve güzel davranışlar, toplumda nasıl bir etki yaratır?

  A) İnsanları sadece kızdırır ve düşmanlık yaratır.
  B) Toplumu bir arada tutmaz ve ahlaki değerleri zayıflatır.
  C) Toplumun güvenini artırır, olumlu ilişkileri teşvik eder ve ahlaki değerleri yükseltir.
  D) İnsanları sert ve katı davranışlara yönlendirir.
  E) Toplumu kutuplaştırır ve çatışmalara neden olur.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Nezaket ve güzel davranışlar, toplumda güveni artırır, olumlu ilişkileri teşvik eder ve ahlaki değerleri yükseltir. 21. İhlasın toplumsal bir etkisi var mıdır?


 22. Cevap: Evet, ihlasın toplumsal bir etkisi vardır. İhlas, toplumlarda dürüstlük, adalet, yardımlaşma ve saygı gibi değerleri teşvik eder. Açıklama:

  İhlas, toplumlarda insanların daha samimi ve adil davranmalarını teşvik eder. Bu da toplumların daha sağlam ve dayanıklı hale gelmesine katkı sağlar. 23. Tevazu, neden İslam ahlakında önemli bir değer olarak kabul edilir ve nasıl bir etki yaratır?


 24. Cevap: Tevazu, İslam ahlakında önemli bir değer olarak kabul edilir çünkü insanları kibir ve gururdan uzak tutar ve toplumsal ilişkilerde daha saygılı ve adil olmalarını teşvik eder. Tevazu, kişinin Allah'a karşı alçak gönüllü olmasını sağlar. Açıklama:

  Tevazu, insanın nefsini Hakk'ın huzurunda alçak gönüllü bir şekilde kabul etmesini ve insanlar arasında kibirli olmamasını ifade eder. Bu, İslam ahlakının temel değerlerinden biridir ve Müslümanlar için önemlidir. 25. Edep ve hayâ kavramlarının İslam ahlakındaki yeri nedir? Bu kavramlar Müslümanlar için neden önemlidir?


 26. Cevap: Edep, Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve kötü davranışlardan kaçınmak anlamına gelirken, hayâ ise Allah'a duyulan içten saygı ve insanlar arasında kötü davranışlardan kaçınma anlamına gelir. Bu kavramlar İslam ahlakının temel taşlarıdır ve Müslümanlar için önemlidir çünkü doğru davranışları teşvik ederler. Açıklama:

  Edep, İslam'ın güzel ahlakıyla örtüşen davranışları ifade ederken, hayâ ise insanın içsel bir ahlaki duygu olarak kötü davranışlardan kaçınmasını sağlar. Bu kavramlar, Müslümanların Allah'a ve insanlara karşı saygılı ve adil olmalarını teşvik eder. 27. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) edep ve hayâsı hangi örneklerle görünür? Onun bu özellikleri Müslümanlar için nasıl bir rehberlik sağlar?


 28. Cevap: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) davranışlarıyla edep ve hayâyı örneklemiştir. Örneğin, başkalarına saygılı ve alçak gönüllü olmuş, mahcubiyetinden yüzü kızarmıştır. Bu özellikleri, Müslümanlar için bir rehberlik sağlar çünkü onun davranışları İslam ahlakının en güzel örneklerindendir. Açıklama:

  Peygamberimizin edep ve hayâ sahibi davranışları, Müslümanların kendilerini İslam'ın ahlaki ilkelerine uymaya teşvik eder. Bu özellikler, insanlar arasındaki saygıyı artırır ve toplumun daha adil ve dürüst olmasına yardımcı olur. 29. Sabır, sadece zorluklara boyun eğmek mi yoksa aynı zamanda iyi şeyleri yapmada kararlılık mıdır?


 30. Cevap: Sabır, sadece zorluklara boyun eğmek değil, aynı zamanda iyi ve güzel şeyleri yapmada kararlı olmayı içerir. İnsan, ibadetleri yerine getirmek ve doğru davranışlarda devamlılık göstermek için de sabır göstermelidir. Açıklama:

  Sabır, insanın olumsuz durumlarla mücadele etmekten çok daha fazlasını ifade eder. İnsanlar, ahlaki değerlere uygun davranmak için de sabır göstermelidir. 31. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hayatında karşılaştığı zorluklar ve sıkıntılara rağmen sabırlı olması hangi öğretici mesajları içerir?


 32. Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.), hayatında birçok zorluk ve sıkıntıyla karşılaşmasına rağmen sabırlı olmuş ve bu, Müslümanlara örnek olmuştur. Bu durum, sabrın önemini vurgular ve insanların zorluklar karşısında pes etmemesi gerektiğini gösterir. Açıklama:

  Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sabrı, Müslümanlara olumsuz koşullarla başa çıkmak için Allah'a güvenmeyi ve sabırlı olmayı öğretir. Bu, insanlara her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerini gösterir. 33. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhameti nasıl bir toplumsal etki yaratmıştır ve toplumların merhametli olmalarının önemi nedir?


 34. Cevap: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhameti, toplumlarda daha sevgi dolu, güvenilir ve dayanışmacı ilişkilerin oluşmasına yol açmıştır. Bu, toplumların daha huzurlu ve sakin olmalarına katkı sağlar. Merhametli toplumlar, daha adil ve insan haklarına saygılıdır. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli davranışları, insanları merhametli olmaya teşvik eder. Toplumlar, merhametli davranışlar sayesinde daha güçlü bir dayanışma ve birlik oluştururlar. 35. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatından alınan bir örnekle, hayvanlara ve doğaya karşı nasıl bir yaklaşım sergilediğini açıklayınız.


 36. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatında hayvanlara ve doğaya saygılı bir yaklaşım sergilemiştir. Örneğin, bir kuşun yavrusunu alan kişiyi uyararak hayvanların acı çekmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.) hayvanlara ve doğaya zarar vermemeyi öğütlemiştir. Bu, insanların doğal kaynakları korumalarını ve hayvanlara saygılı davranmalarını teşvik eder. 37. Peygamberimizin her an Allah'ın huzurunda olduğu duygusu nasıl bir etki yaratmıştır?


 38. Cevap: Peygamberimizin her an Allah'ın huzurunda olduğu duygusu, onun davranışlarını etkilemiş ve ahlaki bir üstünlük sergilemesine neden olmuştur. Bu duygu, onun dürüstlük, adalet, merhamet ve samimiyet gibi erdemlerle dolu bir yaşam sürmesine yol açmıştır. Açıklama:

  Peygamberimiz, her an Allah'ın huzurunda olduğunu düşünerek, her davranışında hesap verme sorumluluğunu hissetmiştir. Bu, onun insanlarla olan ilişkilerinde adaleti ve dürüstlüğü korumasına, insanlara merhametle yaklaşmasına ve samimi bir lider olmasına yardımcı olmuştur. 39. Yumuşak huyluluk, nezaket ve ihlas gibi ahlaki değerlerin toplumsal barışa katkıları nedir ve neden bu değerlerin benimsenmesi önemlidir?


 40. Cevap: Yumuşak huyluluk, nezaket ve ihlas gibi ahlaki değerler, toplumsal barışın temel taşlarıdır. Bu değerler, insanlar arasında saygı, sevgi ve anlayışın oluşturulmasına katkıda bulunur. Toplumda farklı inançlar, kültürler ve görüşler bulunsa bile bu değerler, farklılıklara saygı duyulmasını ve barışın korunmasını sağlar. Açıklama:

  Yumuşak huyluluk, nezaket ve ihlas gibi değerler, insanların birbirine saygılı ve anlayışlı bir şekilde yaklaşmasını teşvik eder. Bu da toplumsal barışın sürdürülmesine yardımcı olur. İnsanlar arasındaki iletişimi geliştirir, çatışmaları önler ve toplumun daha uyumlu bir şekilde işlemesini sağlar. 41. Takva ile cesaret arasındaki ilişki nedir ve bu iki değer birlikte nasıl yaşantılara yol açabilir?


 42. Cevap: Takva, bilinçli bir şekilde Allah'a yönelme ve O'nun rızasını gözetme anlamına gelir. Cesaret ise zorlukları aşma ve doğruyu savunma yeteneğidir. Takva, cesareti artırabilir ve doğru davranışları cesurca gerçekleştirmeye yardımcı olabilir. Açıklama:

  Takva sahibi bir kişi, Allah'a olan bağlılığını korurken cesaretini kullanarak doğruyu savunabilir ve zorlukları aşabilir. Bu, ahlaki değerleri yaşam biçimine entegre ederek toplumsal değişime katkıda bulunabilir. 43. Hz. Osman'ın (r.a.) İslam'ı kabul etmesi ailesi için nasıl bir tepkiye yol açmıştır ve sonuçta ne olmuştur?


 44. Cevap: Hz. Osman'ın İslam'ı kabul etmesi, ailesi arasında büyük bir tepkiye yol açmıştır. Amcası Hakem b. Ebü'l-Âs, Hz. Osman'ı hapsetmiş ve İslam'dan dönene kadar serbest bırakmayacağını söylemiştir. Annesi de onu dininden döndürmek için uğraşmış, ancak sonunda vazgeçmiştir. Sonuç olarak, Hz. Osman ailesinin karşıtlığına rağmen İslam'a bağlı kalmıştır. Açıklama:

  Hz. Osman'ın ailesinin İslam'a karşı tepkisi, İslam'ın ilk yıllarında peygamberlikle görevlendirilen Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tebliği sırasında yaşanan genel zorluklar ve aile içi çatışmaları yansıtıyor. Hz. Osman'ın inançlarından sapmadan direnmesi, onun İslam'a olan bağlılığını ve kararlılığını gösterir. 45. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) nezaket ve ahlaki üstünlüğü, İslam'ın hangi temel öğretilerini yansıtmaktadır?


 46. Cevap: Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) nezaket ve ahlaki üstünlüğü, İslam'ın temel öğretileri olan merhamet, sabır, anlayış ve adalet gibi değerleri yansıtmaktadır. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) nezaket ve ahlaki üstünlüğü, İslam'ın insanlara öğrettiği merhametli ve adil olma, başkalarına saygı gösterme, sabır ve anlayışla yaklaşma gibi temel ahlaki değerlerle uyumludur. Bu özellikler, İslam'ın öğretilerini yaşamak ve başkalarına model olmak için önemlidir 47. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) nezaket ve anlayışı, gençlerin kötü davranışlarına nasıl bir yaklaşım sergilemiştir ve sonuç ne olmuştur?


 48. Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.), gençlerin kötü davranışlarına karşı anlayışlı ve nazik bir yaklaşım sergilemiştir. Onları kırmamış, kötü davranışlarına öfkelenmemiş ve onları cezalandırmamıştır. Sonuç olarak, bu yaklaşım Ebu Mahzure'nin Müslüman olmasına yol açmıştır. Açıklama:

  Gençlerin ezanla alay etmeleri, olumsuz bir davranıştı. Ancak Hz. Peygamber (s.a.v.), onlara nezaketle yaklaşarak kötü davranışlarını düzeltmeye çalışmıştır. Bu yaklaşım, gençlerin kalplerini yumuşatmış ve Ebu Mahzure gibi birinin Müslüman olmasına neden olmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Siyer Yazılı Soruları - Klasik Detayları

10.Sınıf Siyer Yazılı Soruları - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Siyer Yazılı Soruları - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Siyer Yazılı Soruları - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


10.Sınıf Siyer Yazılı Soruları - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ŞAHSİYET OLARAK EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz Osman (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimizin Ahlaki Vasıfları
  4. Peygamberimizin Edep ve Hayâsı
  5. Peygamberimizin Hilm ve Rıfkı

Ayrıca 10.sınıf siyer yazılı soruları; test ve klasik türde cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Zorlukların üstesinden gelmek için azim ve cesaret önemlidir.

Allah'ın birliğini ilan etmek, İslam'ın temel prensiplerindendir.

Çalışkanlık ve dürüstlük, ticarette başarının anahtarıdır.

İslam'ı kabul etmek bazen aile içinde zorluklara neden olabilir ancak kişilik ve inanç açısından önemlidir.

İslam şehirlerinin bakımı ve genişletilmesi, İslam topluluklarının kültürel ve dini mirası korumasına yardımcı olur.

Habeşistan hicreti, Müslümanların zulümden kaçarak inançlarını korumalarına bir örnektir.

Gençlerle iletişimde nezaket ve anlayış, olumlu etkileşimlerin temelidir.

İslam, insanlara iyi davranma ve güzel ahlakı benimsemeyi öğretir.

İnsanlar arasındaki saygı ve işbirliği, nezaketle başlar.

Nezaket, toplumun olumlu bir şekilde işlemesine katkıda bulunur ve insanlar arasındaki bağları güçlendirir.

İhlas, toplumsal değerlerin güçlenmesine ve toplumların daha pozitif bir şekilde gelişmesine yardımcı olur.

Tevazu, insanların daha saygılı, adil ve alçak gönüllü olmalarına katkı sağlar, toplumsal ilişkileri olumlu bir şekilde etkiler.

Edep ve hayâ, Müslümanların ahlaki değerlerini yükseltir ve toplum içinde daha saygılı ve adil davranmalarına katkı sağlar.

Peygamberimizin edep ve hayâsı, Müslümanların ahlaki gelişimine katkı sağlar, onları daha saygılı ve dürüst bireyler haline getirir.

Sabır, iyi davranışları teşvik eder ve insanları olumlu eylemlerde kararlı olmaya yönlendirir.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sabrı, Müslümanlara zorluklara karşı sabır göstermeyi öğretir ve bu, onların karakter gelişimine katkı sağlar.

Merhametli toplumlar, insanların refahını artırır ve insanların daha mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bu davranışları, insanları doğal çevrelerine ve hayvanlara karşı daha sorumlu olmaya teşvik eder.

Bizler de Peygamberimizin bu duygusunu örnek alarak, davranışlarımızda dürüstlüğü, adaleti, merhameti ve samimiyeti gözetebiliriz. Bu, hem ahlaki değerlerimizi geliştirmemize hem de toplumsal ilişkilerimizi güçlendirmemize yardımcı olabilir.

Bu değerleri benimseyerek, toplumsal barışın korunmasına katkıda bulunabiliriz. İnsanlar arasında daha iyi ilişkiler kurabilir, hoşgörüyü teşvik edebiliriz ve toplumun genel refahını artırabiliriz. Bu nedenle bu ahlaki değerleri yaşantımıza entegre etmek önemlidir.

Takva ve cesaret, insanların ahlaki değerleri koruma ve toplumsal sorunları çözme yeteneklerini artırabilir. Bu iki değer bir araya geldiğinde, toplumsal değişim ve adalet için etkili bir güç oluşturabilirler.

Hz. Osman'ın ailesinin İslam'a karşı tepkisi, İslam'ın ilk yıllarındaki zorluklara ve müminlerin aile içi baskılara karşı nasıl direndiklerine dair bir örnek olarak kullanılabilir. İslam'ın ilk yıllarındaki sahabilerin fedakarlıkları ve inançları, Müslümanlar için ilham kaynağı olabilir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) nezaket ve ahlaki üstünlüğü, İslam'ın temel değerlerini günlük yaşamda nasıl uygulamamız gerektiği konusunda bir rehberlik kaynağıdır.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) gençlere nezaketle yaklaşımı, insanlar arasında anlayış ve hoşgörü ile sorunların çözülebileceğini gösterir. İslam'da, kötü davranışlara karşı dahi nazik ve anlayışlı bir tutum benimsemek öğütlenir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Siyer Yazılı Soruları - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Siyer Yazılı Soruları - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Siyer Yazılı Soruları - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Siyer Yazılı Soruları - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Siyer Yazılı Soruları - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.