Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Demokrasi kültürünün temeli nedir?


 2. Cevap: Demokrasi kültürünün temeli, bireylerin eşitlik, özgürlük, adalet, farklılıklara saygı ve müsamaha gibi değerleri benimsemesidir. Açıklama:

  Demokrasi kültürünün temeli, bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanmadaki eşitliği, kendi düşüncelerini ifade etme ve özgürce yaşama hakkını, farklı yaşam biçimlerine ve inançlara saygıyı ve farklılıkları hoşgörüyle karşılamayı içermektedir. 3. Demokrasi kültürünün geliştirilmesi için aile, okul ve toplumsal yaşamda neler yapılabilir?


 4. Cevap: Demokrasi kültürünün geliştirilmesi için aile, okul ve toplumsal yaşamda aşağıdakiler yapılabilir: * Ailelerde, çocuklara küçük yaşlardan itibaren demokrasinin temel değerleri öğretilmelidir. * Okullarda, demokratik eğitim anlayışı benimsenmelidir. * Toplumsal yaşamda, bireylerin farklılıklara saygılı ve hoşgörülü olmaları teşvik edilmelidir. Açıklama:

  Aileler, çocuklara demokrasinin temel değerlerini öğreterek onların demokratik bir birey olarak yetişmelerine katkıda bulunabilirler. Okullarda demokratik eğitim anlayışı benimsenerek öğrencilerin demokratik değerleri içselleştirmeleri sağlanabilir. Toplumsal yaşamda ise bireylerin farklılıklara saygılı ve hoşgörülü olmaları teşvik edilerek demokrasi kültürü geliştirilebilir. 5. Günümüzde insan hakları kavramı oldukça genişletilmiştir. Geçmişten bugüne insanlar doğuştan sahip oldukları; çalışma, eğitim, sağlık, ifade özgürlüğü gibi hakları tam olarak kullanamamışlardır. Bu hakların kullanımının engellenmesi, kısıtlanması, yok sayılması insan hakları ihlali kavramını ortaya çıkarmaktadır. İnsan hakları ihlali nedir?


 6. Cevap: İnsan hakları ihlali, insanların sahip olduğu temel haklar ve özgürlüklerin herhangi bir şekilde engellenmesi, kısıtlanması veya yok sayılmasıdır. İnsan hakları ihlali, bireysel veya toplu olarak gerçekleşebilir. Açıklama:

  İnsan hakları ihlali, insan haklarına aykırı olan her türlü eylemi kapsar. Bu eylemler, ayrımcılık, işkence, zorla çalıştırma, düşünce özgürlüğünün kısıtlanması, ifade özgürlüğünün kısıtlanması, eğitim hakkının kısıtlanması, sağlık hakkının kısıtlanması gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. 7. İnsan haklarının korunması, sosyal ve ekonomik hakların kullanımının sağlanması, düzenlenmesi devlet tarafından yapılmak zorundadır. Sosyal güvenlik hakkı, çalışma hakkı, ücretli tatil, çalışma saatlerinin belirlenmesi gibi haklar bu kapsamda değerlendirilmektedir. İnsan haklarının korunması için devlet tarafından hangi önlemler alınmalıdır?


 8. Cevap: İnsan haklarının korunması için devlet tarafından alınabilecek önlemler şunlardır: * İnsan haklarını güvence altına alan yasaların çıkarılması ve uygulanması. * İnsan hakları ihlallerini önlemek ve bu ihlalleri soruşturmak için gerekli kurumların kurulması. * İnsan hakları konusunda eğitim verilmesi ve farkındalık yaratılması. Açıklama:

  Devlet, insan haklarının korunması için gerekli olan hukuki, siyasi ve toplumsal önlemleri almakla yükümlüdür. Bu önlemler, insan haklarının evrenselliğini ve temelini oluşturan ilkeleri korumayı amaçlar. 9. Toplumsal yaşamda insan hakları ve özgürlüklerin ihlali nasıl önlenebilir?


 10. Cevap: * Toplumsal yaşamda insan hakları ve özgürlüklerin ihlali, bireylerin bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması ile önlenebilir. Açıklama:

  * Toplumdaki bireylerin insan hakları ve özgürlükler konusunda bilinçli olması, bu hakların ihlal edilmesini önleyecektir. Bunun için, eğitim ve öğretim yoluyla bireylerin bu konuda bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılması gerekir. 11. Bireyin hak ve özgürlüklerinin sınırları nelerdir?


 12. Cevap: Bireyin hak ve özgürlüklerinin sınırları, toplum düzeni ve kamu yararı ile sınırlıdır. Bireyin hak ve özgürlüklerini kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerine saygılı olması gerekir. Açıklama:

  Bireylerin hak ve özgürlükleri, toplumda huzur ve düzenin sağlanabilmesi için sınırlandırılmıştır. Örneğin, bireylerin düşünce özgürlüğü, başkalarını incitecek şekilde ifade edilmesi halinde sınırlandırılabilir. 13. Aktif vatandaş olmanın önemi nedir?


 14. Cevap: Aktif vatandaş olmanın önemi, demokrasinin güçlenmesi ve toplumsal yaşamın daha iyi bir şekilde gelişmesidir. Aktif vatandaşlar, demokrasinin işleyişine katkıda bulunur ve toplumsal sorunlara çözüm bulmaya çalışırlar. Açıklama:

  Aktif vatandaş olmanın önemi şunlardır: * Demokrasinin güçlenmesi: Aktif vatandaşlar, demokrasinin işleyişine katkıda bulunurlar. Oy kullanma, sivil toplum örgütlerine katılma, siyasi sürece katılma gibi faaliyetlerle demokrasinin gelişmesine yardımcı olurlar. * Toplumsal yaşamın daha iyi bir şekilde gelişmesi: Aktif vatandaşlar, toplumsal sorunlara çözüm bulmaya çalışırlar. Bu sayede, toplumsal yaşam daha iyi bir şekilde gelişir. 15. Ali Bey, yeni aldığı paltosunu bir hafta bile giymeden paltonun astarının yırtıldığını fark etti. Paltoyu terziye götürüp astarını yaptırdı. Birkaç gün sonra paltonun ceplerinden birinin yırtıldığını gördü. Oysa paltosunu oldukça büyük bir mağazadan ve yüksek bir fiyata almıştı. Ali Bey ne yapmalıdır?


 16. Cevap: Ali Bey, tüketici hakları ihlal edildiğini düşünerek mağazadan yeni bir palto talep edebilir. Açıklama:

  Tüketici hakları, tüketicilerin mal ve hizmetlerden yararlanırken sahip oldukları haklar olarak tanımlanabilir. Tüketici hakları kapsamında, tüketiciler mal ve hizmetlerin ayıpsız, güvenli ve zamanında teslim edilmesini, ayıplı mal veya hizmetten kaynaklanan zararlarının tazmin edilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ali Bey, yeni aldığı paltoda astar ve cep yırtılması gibi ayıplar tespit ettiği için tüketici hakları ihlal edildiğini düşünebilir. Bu durumda, mağazadan yeni bir palto talep edebilir. Mağazanın bu talebi kabul etmemesi durumunda, tüketici hakem heyetine başvurarak hakkını arayabilir. 17. Demokratik bir toplumda, bireylerin sorumluluklarından bazıları nelerdir?


 18. Cevap: Demokratik bir toplumda, bireylerin sorumluluklarından bazıları şunlardır: * Yasalara ve yönetmeliklere uymak, * Seçimlere katılmak, * Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmak, * Sivil toplum kuruluşlarında görev almak, * Farklı görüşlere saygı duymak, * Birbirlerine yardım etmek. Açıklama:

  Demokratik bir toplumda, bireylerin haklarının yanında sorumlulukları da vardır. Bu sorumluluklar, bireylerin toplumda huzur ve barış içinde yaşamalarını sağlar. Örneğin, yasalara ve yönetmeliklere uymak, bireylerin haklarını ve başkalarının haklarını korumak açısından önemlidir. 19. Günümüzde doğaya daha az zarar vermek için bireyler tarafından yapılabilecek en önemli faaliyetlerden biri nedir?


 20. Cevap: Geri dönüşüm yapmak Açıklama:

  Geri dönüşüm, kullanılmış atıkların tekrar kullanılabilir hale getirilmesidir. Geri dönüşüm sayesinde doğal kaynaklar korunur, enerji tasarrufu sağlanır ve hava kirliliği azalır. 21. Dijital vatandaşlık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan kişilerin uyması gereken normları ifade eder. Bu normlar arasında hangileri yer alır?


 22. Cevap: * Dijital vatandaşlık normları arasında şunlar yer alır: * Bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken bunların kötü yanlarını eleştirebilmeli. * Buradaki davranışlarının etik sonuçlarını bilmeli ve her zaman ahlaki kararlar almalı. * Teknolojiyi kötüye kullanmamalı. * Bu teknolojileri kullanırken gereğinden fazla zaman harcamamalı. * Dijital dünyada iletişim kurarken ve iş birliği yaparken doğru davranışa teşvik etmeli. * Başkalarına zarar vermemeli. Açıklama:

  * Dijital vatandaşlık normları, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan kişilerin hem kendilerini hem de toplumu ahlaki açıdan ve güvenlik bakımından korumalarına yardımcı olur. Bu normlar, bireylerin teknolojiyi sorumlu bir şekilde kullanmalarını ve teknolojinin olumsuz etkilerinden korunmalarını sağlar. 23. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Doğaya zarar vermeden yaşamak için tüketimimizi azaltmamız gerekir.
  2. ( ) Geri dönüşüm yapmak, doğaya zarar vermez.
  3. ( ) Ağaç dikmek, doğaya zarar verir.
  4. ( ) Elektrik ve su tasarrufu yapmak, doğaya zarar vermez.
  5. ( ) Kişisel bakım ürünlerini kullanmamak, doğaya zarar vermez.
  6. ( ) Atıklarımızı gelişigüzel atmamak, doğaya zarar vermez.
  7. ( ) Toplu taşıma araçlarını kullanmak, doğaya zarar vermez.
  8. ( ) Çevre dostu ürünleri tercih etmek, doğaya zarar vermez.
  9. ( ) Enerji tasarruflu ürünleri tercih etmek, doğaya zarar vermez.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D Açıklama:

  * Doğaya zarar vermeden yaşamak için tüketimimizi azaltmamız gerekir. Çünkü ihtiyaç duymadığımız ürünleri satın almak, doğal kaynakların gereksiz yere tüketilmesine neden olur. * Geri dönüşüm yapmak, doğaya zarar vermez. Çünkü geri dönüşümde kullanılan malzemeler, yeni ürünler üretmek için kullanılır. Bu sayede doğal kaynakların korunmasına yardımcı oluruz. * Ağaç dikmek, doğaya zarar vermez. Aksine, ağaçlar havayı temizler, toprağı korur ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olur. * Elektrik ve su tasarrufu yapmak, doğaya zarar vermez. Çünkü elektrik ve su, doğal kaynaklardır. Bu kaynakların tasarruflu kullanılması, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. * Kişisel bakım ürünlerini kullanmamak, doğaya zarar vermez. Ancak bu, kişisel bakımın önemini azaltmaz. Kişisel bakım ürünlerini kullanırken, çevre dostu olanları tercih etmek önemlidir. * Atıklarımızı gelişigüzel atmamak, doğaya zarar vermez. Atıklarımızı geri dönüşüm kutularına atarak, doğal kaynakların korunmasına yardımcı oluruz. * Toplu taşıma araçlarını kullanmak, doğaya zarar vermez. Toplu taşıma araçlarını kullanmak, özel araç kullanımının önüne geçerek hava kirliliğinin azalmasına yardımcı olur. * Çevre dostu ürünleri tercih etmek, doğaya zarar vermez. Çevre dostu ürünler, doğada kolayca çözülür ve çevreye zarar vermez. * Enerji tasarruflu ürünleri tercih etmek, doğaya zarar vermez. Enerji tasarruflu ürünler, daha az enerji tüketir. Bu sayede doğal kaynakların korunmasına yardımcı oluruz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KADİM DÜNYADA İNSAN
  1. Erken İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder
  2. Erken İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.
  3. Erken İlk Çağ’da siyasi gücün kaynakları ile siyasi organizasyon türlerini ilişkilendirir.
  4. Evrensel hukuk ilkelerinin İlk Çağ’ın sonlarından itibaren yazılı kanunlar hâline getirilmeye başlandığını kavrar
  5. İlk Çağ’ın sonlarında ve Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olmalarının gerekçelerini analiz eder.
  6. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.
  7. Milattan önceki dönemde yeryüzündeki başlıca yerleşim alanlarını ve medeniyet çevrelerini tanır.
  8. MÖ 350-MS 1250 arasında Asya ve Avrupa’daki önde gelen siyasi organizasyon türlerini kavrar
 • İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA
  1. Asya merkezli Türk devlet ve topluluklarının çevrelerindeki yerleşik imparatorluklarla ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.
  2. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
  3. İslamiyet öncesi dönemde askerî kültürün Türk hayat tarzındaki yerini ve önemini değerlendirir
  4. İslamiyet öncesi dönemde Türk topluluklarının yaşadıkları coğrafyaların bu toplulukların hayat ve geçim tarzlarına etkisini analiz eder
  5. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.
  6. Türk topluluklarının Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.

Ayrıca Lise 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf seçmeli demokrasi ve insan hakları dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Bireylerin demokrasi kültürüne ilişkin temel kavramları ve değerleri bilmesi.

Bireylerin demokrasi kültürünün geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmaları bilmesi.

* Öğrenci, insan hakları ihlalini tanımlar.

* Öğrenci, insan haklarının korunması için devlet tarafından alınabilecek önlemleri açıklar. Bu soruların hazırlanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmiştir: * Sorular, içerikten doğrudan alıntı yapılmadan hazırlanmıştır. * Sorular, klasik türde ve açık uçlu olarak hazırlanmıştır. * Cevap:, içerikteki bilgilerle tutarlı ve kapsamlı olarak hazırlanmıştır. * Cevap:, cevapları destekler nitelikte ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmıştır. * Kazanım cümleleri, kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır.

* Toplumsal yaşamda insan hakları ve özgürlüklerin ihlalinin önlenmesi için yapılması gerekenleri açıklar. Bu sorular, yukarıda verilen içerikten hazırlanmıştır. Sorular, klasik türde ve cevap şıkları içermemektedir. Cevap:, açıklama metinlerinde açıklanmıştır. Kazanım cümleleri, soruların cevabını içerecek şekilde yazılmıştır.

Bireylerin hak ve özgürlüklerinin toplum düzeni ve kamu yararı ile sınırlı olduğunu açıklar.

Aktif vatandaş olmanın önemini açıklar.

Tüketici hakları ihlal edildiğinde, tüketiciler tüketici hakem heyetlerine başvurarak hakkını arayabilir.

Öğrenciler, demokratik bir toplumda bireylerin sorumluluklarından bazılarını kavrar.

Bireysel olarak doğaya daha az zarar vermek için geri dönüşüm yapmak önemlidir.

* Dijital vatandaşlık normlarını kavrar.

Doğanın korunması için tüketim bilincinin geliştirilmesi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri