Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Demokraside, güçler ayrılığı ilkesi neden önemlidir?


 2. Cevap: Güçler ayrılığı ilkesi, iktidarın tek elde toplanmasının önlenmesini sağlar. Bu sayede, insan hakları ve özgürlükler güvence altına alınır. Açıklama:

  Güçler ayrılığı ilkesi, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelir. Bu güçler, farklı organlar tarafından temsil edilir ve kendi yetki alanları içerisinde bağımsız olarak çalışırlar. Güçler ayrılığı ilkesi sayesinde, iktidarın tek elde toplanmasının ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek otoriterleşmenin önüne geçilir. 3. Demokraside, sivil toplum kuruluşları ne gibi roller üstlenir?


 4. Cevap: Sivil toplum kuruluşları, demokrasinin gelişmesinde önemli rol oynar. Bu kuruluşlar, insan haklarını korumada, toplumu eğitmede, bilgilendirmede ve kamuoyu oluşturmada önemli katkılar sunar. Açıklama:

  Sivil toplum kuruluşları, gönüllülük esasına göre çalışan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, toplumun farklı kesimlerini temsil eder ve demokratik kültürün yerleşmesinde önemli rol oynar. Sivil toplum kuruluşları, özellikle toplumsal duyarlılığın artırılması, çevre ve sağlık gibi konularda iktidarları ve yerel yönetimleri yönlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi konularda önemli görevler üstlenir. 5. Temsilî demokraside, halk yönetime nasıl katılır?


 6. Cevap: Temsilî demokraside, halk belirli sürelerde iktidarı kullanacak temsilcilerini seçer. Bu temsilciler, halk adına kararlar alır. Açıklama:

  Temsilî demokraside, halk egemenliği temsilciler aracılığıyla kullanılır. Halk, seçimler yoluyla temsilcilerini seçer. Bu temsilciler, parlamentoda toplanarak halk adına kararlar alır. 7. Parlamenter sistemde, yasama ve yürütme organları arasındaki ilişki nasıldır?


 8. Cevap: Parlamenter sistemde, yasama ve yürütme organları birbirine karşı sorumludur. Yasama organı, güvensizlik oyu ile yürütme organını görevden alabilirken, yürütme organı da erken seçim kararı alarak yasama organını feshedebilir. Açıklama:

  Parlamenter sistemde, yasama ve yürütme organları arasındaki ilişki, güçler ayrılığı ilkesi doğrultusunda düzenlenmiştir. Bu sistemde, yasama organı tarafından seçilen yürütme organı, yasama organına karşı sorumludur. Yasama organı, güvensizlik oyu ile yürütme organını görevden alabilir. Yürütme organı da, erken seçim kararı alarak yasama organını feshedebilir. 9. İnsan hakları ve özgürlükleri, bireylerin toplumsal yaşamda nasıl bir rol oynar?


 10. Cevap: * İnsan hakları ve özgürlükleri, bireylerin toplumsal yaşamda aktif ve katılımcı olmasını sağlar. Açıklama:

  * İnsan hakları ve özgürlükler, bireylerin kendi düşüncelerini özgürce ifade etmesine, kendi kararlarını vermesine ve kendi yaşamlarını şekillendirmesine olanak tanır. Bu durum, bireylerin toplumsal yaşamda daha aktif ve katılımcı olmasını sağlar. 11. Devlet, insan hakları ve özgürlüklerini korumak için hangi önlemleri alır?


 12. Cevap: * Devlet, insan hakları ve özgürlüklerini korumak için yasaları ve yönetmelikleri oluşturur. Ayrıca, bu yasaların ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlar. Açıklama:

  * Devlet, insan hakları ve özgürlüklerini korumak için öncelikle bu hakların ne olduğunu belirlemelidir. Daha sonra, bu hakların korunması için gerekli yasaları ve yönetmelikleri oluşturur. Ayrıca, bu yasaların ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlar. 13. Demokratik bir toplumda bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri için neler gereklidir?


 14. Cevap: Demokratik bir toplumda bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri için öncelikle bu haklarını ve özgürlüklerini bilmeleri gerekir. Bunun için eğitim ve öğretimde gerekli bilgiler verilmelidir. Ayrıca, bireylerin bu haklarını ve özgürlüklerini kullanabilmeleri için gerekli olan hukuki ve siyasi ortamın oluşturulması gerekir. Bu ortamda bireylerin düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri, örgütlenebilmeleri ve siyasi sürece katılabilmeleri gerekir. Açıklama:

  Demokratik bir toplumda bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri için gerekli olan unsurlar şunlardır: * Hak ve özgürlüklerin bilinmesi: Bireylerin hak ve özgürlüklerinin bilinmesi, bunları kullanabilmeleri için ilk şarttır. Bu nedenle, eğitim ve öğretimde hak ve özgürlüklere ilişkin bilgiler verilmelidir. * Hukuk ve siyaset ortamının uygun olması: Bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri için gerekli olan hukuki ve siyasi ortamın oluşturulması gerekir. Bu ortamda bireylerin düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri, örgütlenebilmeleri ve siyasi sürece katılabilmeleri gerekir. 15. Özgür ve özerk birey olmak için neler gereklidir?


 16. Cevap: Özgür ve özerk birey olmak için öncelikle bireyin kendi kararlarını kendi vermesi gerekir. Bu kararlarda başkalarının etkisini kabul etmemesi gerekir. Ayrıca, bireyin kendi hatalarından ders alması ve sorumluluk alabilmesi gerekir. Açıklama:

  Özgür ve özerk birey olmak için gerekli olan unsurlar şunlardır: * Kendi kararlarını verme: Özgür ve özerk birey olmak için bireyin kendi kararlarını kendi vermesi gerekir. Bu kararlarda başkalarının etkisini kabul etmemesi gerekir. * Kendi hatalarından ders alma: Özgür ve özerk birey olmak için bireyin kendi hatalarından ders alması gerekir. Bu sayede, birey daha doğru kararlar verebilir. * Sorumluluk alma: Özgür ve özerk birey olmak için bireyin sorumluluk alması gerekir. Bu sayede, birey kendi eylemlerinin sonuçlarını kabul eder. 17. Çocukların karar alma süreçlerine katılımı, demokrasinin işleyişi açısından nasıl bir öneme sahiptir?


 18. Cevap: Çocukların karar alma süreçlerine katılımı, demokrasinin işleyişini güçlendiren önemli bir unsurdur. Çocukların karar alma süreçlerine katılımı, onların haklarının farkında olmalarını ve sorumluluk duygusu geliştirmelerini sağlar. Ayrıca, çocukların topluma aktif birer birey olarak katılmalarını da teşvik eder. Açıklama:

  Demokratik bir toplumda, bireylerin haklarının farkında olmaları ve sorumluluk duygusu geliştirmeleri önemlidir. Bu, bireylerin kendi hayatlarını ve yaşadıkları toplumu etkileyen kararlara katılımını gerektirir. Çocukların karar alma süreçlerine katılımı, onların haklarının farkında olmalarını ve sorumluluk duygusu geliştirmelerini sağlar. Örneğin, bir okulda öğrencilerin okulun kurallarıyla ilgili karar alma süreçlerine katılımı, onların okul kurallarına uyma ve okulun yönetimine katkıda bulunma konusunda daha duyarlı olmalarını sağlar. 19. Sivil toplum kuruluşları, demokrasinin işleyişi açısından nasıl bir öneme sahiptir?


 20. Cevap: Sivil toplum kuruluşları, demokrasinin işleyişini güçlendiren önemli kurumlardır. Sivil toplum kuruluşları, devletin ulaşamadığı alanlarda faaliyet göstererek bireylerin haklarının korunmasına ve toplumun sorunlarının çözümüne katkıda bulunurlar. Açıklama:

  Demokrasinin temelinde, bireylerin özgür ve eşit haklara sahip olması ve bu haklarını kullanabilmesi yer alır. Sivil toplum kuruluşları, bireylerin bu haklarını korumak ve geliştirmek için çalışırlar. Örneğin, çocuk hakları savunuculuğu yapan sivil toplum kuruluşları, çocukların haklarının korunması için çalışmalar yürütürler. 21. Çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için bireyler ne gibi sorumluluklar üstlenebilir?


 22. Cevap: * Çevre dostu ürünler tüketmek * Geri dönüşüm yapmak * Atık miktarını azaltmak * Doğal kaynakları korumak * Çevre sorunlarıyla ilgili çalışmalara destek olmak Açıklama:

  * Çevre sorunlarının çözümü için bireylerin sorumluluk üstlenmesi oldukça önemlidir. Bireyler, çevre dostu ürünler tüketerek, geri dönüşüm yaparak, atık miktarını azaltarak, doğal kaynakları koruyarak ve çevre sorunlarıyla ilgili çalışmalara destek olarak çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilirler. 23. İnternetin gelişmesi, bilgi kirliliğine ve dezenformasyona neden olabilir. Bununla birlikte, internetin demokratik yaşama katılımı güçlendirdiği de söylenebilir. Bu iki durum arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 24. Cevap: * İnternetin gelişmesi, bilgiye erişimi kolaylaştırarak bireylerin kendilerini daha özgürce ifade etmelerini sağlamıştır. Ancak, bu durum bilgi kirliliğine ve dezenformasyona da yol açabilmektedir. Çünkü internette yer alan bilgiler doğruluğu kontrol edilmeden paylaşılabilmektedir. * Öte yandan, internet demokratik yaşama katılımı da güçlendirmektedir. İnternet sayesinde bireyler, devlet organlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer bireylere daha kolay ulaşabilmektedirler. Bu da demokratik süreçlere katılımı kolaylaştırmaktadır. Açıklama:

  * İnternetin gelişmesi, bilgi kirliliğine ve dezenformasyona neden olabilir. Bununla birlikte, internetin demokratik yaşama katılımı güçlendirdiği de söylenebilir. Bu iki durum arasındaki ilişki şu şekilde açıklanabilir: * İnternetin gelişmesi, bilgiye erişimi kolaylaştırarak bireylerin kendilerini daha özgürce ifade etmelerini sağlamıştır. Bu da bireylere, farklı görüşleri ve bakış açılarını daha kolay öğrenme ve anlama imkanı sunmaktadır. Bu durum, bireylerin kendi fikirlerini daha özgürce ifade etmelerini ve demokratik süreçlere daha aktif katılım sağlamalarını teşvik etmektedir. * Ancak, internetin gelişmesi, bilgi kirliliğine ve dezenformasyona da yol açabilmektedir. Çünkü internette yer alan bilgiler doğruluğu kontrol edilmeden paylaşılabilmektedir. Bu durum, bireylerin yanlış ve yanıltıcı bilgilere maruz kalmalarına ve bu bilgilere dayanarak yanlış kararlar almalarına neden olabilmektedir. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Demokrasinin temelinde özgürlük, eşitlik, adalet, farklılıklara saygı ve müsamaha gibi değerler bulunur.
  2. ( ) Demokrasi kültürü, bireylerin kendi haklarını ve özgürlüklerini kullanırken diğer bireylerin haklarını ve özgürlüklerini de gözetmesini gerektirir.
  3. ( ) Demokrasi kültürünün gelişmesi için eğitimli ve bilinçli vatandaşlara ihtiyaç vardır.
  4. ( ) Demokrasi kültürü sadece seçimler, siyasi partiler ve güçler ayrılığı gibi ilkelerle yaşatılır.
  5. ( ) Aile, demokrasi kültürünün temelini oluşturur.
  6. ( ) Okullar, demokrasi kültürünün öğrenildiği ve uygulandığı yerlerdir.
  7. ( ) Toplumsal yaşamda demokrasi kültürü, bireylerin karşılıklı müsamaha, uzlaşma ve barış içerisinde yaşamasıyla gelişir.
  8. ( ) Demokraside aktif vatandaşlık, bireyin haklarının ve sorumluluklarının farkında olması ve bu hakları ve sorumlulukları bilinçli bir şekilde kullanmasıdır.
  9. ( ) Demokrasinin varlığını sürdürebilmesi için bireylerin öncelikle kendi haklarını savunması gerekir.
  10. ( ) Demokrasinin varlığını sürdürebilmesi için bireylerin farklılıklara saygılı olması gerekir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Demokrasinin temelinde özgürlük, eşitlik, adalet, farklılıklara saygı ve müsamaha gibi değerler bulunur. Bu değerler demokrasinin işleyişi ve sürdürülebilmesi için gereklidir. 2. Demokrasi kültürü, bireylerin kendi haklarını ve özgürlüklerini kullanırken diğer bireylerin haklarını ve özgürlüklerini de gözetmesini gerektirir. Bu, demokrasinin temel ilkelerinden biridir. 3. Demokrasi kültürünün gelişmesi için eğitimli ve bilinçli vatandaşlara ihtiyaç vardır. Bu vatandaşlar, demokrasinin temel ilkelerini ve değerlerini benimsemiş ve içselleştirmiş kişilerdir. 4. Demokrasi kültürü sadece seçimler, siyasi partiler ve güçler ayrılığı gibi ilkelerle yaşatılmaz. Demokrasi kültürü, toplumsal yaşamda bireylerin karşılıklı saygı, hoşgörü ve uzlaşma ile yaşamasıyla da gelişir. 5. Aile, demokrasi kültürünün temelini oluşturur. Ailede çocuklarına demokrasinin temel ilkelerini ve değerlerini öğreten aileler, demokrasi kültürünün gelişmesine katkıda bulunurlar. 6. Okullar, demokrasi kültürünün öğrenildiği ve uygulandığı yerlerdir. Okullarda demokrasinin temel ilkelerini ve değerlerini öğrenen öğrenciler, demokrasi kültürüne sahip bireyler olarak yetişirler. 7. Toplumsal yaşamda demokrasi kültürü, bireylerin karşılıklı saygı, hoşgörü ve uzlaşma ile yaşamasıyla gelişir. Bu değerler, bireylerin farklılıklara saygılı olmasıyla da yakından ilişkilidir. 8. Demokraside aktif vatandaşlık, bireyin haklarının ve sorumluluklarının farkında olması ve bu hakları ve sorumlulukları bilinçli bir şekilde kullanmasıdır. Aktif vatandaşlar, demokrasinin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunurlar. 9. Demokrasinin varlığını sürdürebilmesi için bireylerin öncelikle kendi haklarını savunması gerekir. Ancak, bu haklardan faydalanmak için öncelikle bu hakların farkında olmak gerekir. 10. Demokrasinin varlığını sürdürebilmesi için bireylerin farklılıklara saygılı olması gerekir. Farklılıklara saygı, demokrasinin temel ilkelerinden biridir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KADİM DÜNYADA İNSAN
  1. Erken İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder
  2. Erken İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.
  3. Erken İlk Çağ’da siyasi gücün kaynakları ile siyasi organizasyon türlerini ilişkilendirir.
  4. Evrensel hukuk ilkelerinin İlk Çağ’ın sonlarından itibaren yazılı kanunlar hâline getirilmeye başlandığını kavrar
  5. İlk Çağ’ın sonlarında ve Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olmalarının gerekçelerini analiz eder.
  6. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.
  7. Milattan önceki dönemde yeryüzündeki başlıca yerleşim alanlarını ve medeniyet çevrelerini tanır.
  8. MÖ 350-MS 1250 arasında Asya ve Avrupa’daki önde gelen siyasi organizasyon türlerini kavrar
 • İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA
  1. Asya merkezli Türk devlet ve topluluklarının çevrelerindeki yerleşik imparatorluklarla ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.
  2. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
  3. İslamiyet öncesi dönemde askerî kültürün Türk hayat tarzındaki yerini ve önemini değerlendirir
  4. İslamiyet öncesi dönemde Türk topluluklarının yaşadıkları coğrafyaların bu toplulukların hayat ve geçim tarzlarına etkisini analiz eder
  5. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.
  6. Türk topluluklarının Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.

Ayrıca Lise seçmeli demokrasi ve insan hakları dersi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Bu kazanım, demokrasinin temel ilkelerinden birini açıklar.

Bu kazanım, demokrasinin temel ilkelerinden birini açıklar.

Temsilî demokraside, halk egemenliğini temsilciler aracılığıyla kullanır.

Parlamenter sistemde, yasama ve yürütme organları birbirine karşı sorumludur.

* İnsan hakları ve özgürlüklerin toplumsal yaşamdaki rolünü açıklar.

* Devletin insan hakları ve özgürlüklerini korumak için aldığı önlemleri açıklar.

Bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri için gerekli olan unsurları açıklar.

Özgür ve özerk birey olmanın gerekli unsurlarını açıklar.

Öğrenciler, çocukların karar alma süreçlerine katılımının demokrasinin işleyişi açısından önemini kavrar.

Öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin işleyişi açısından önemini kavrar.

* Çevre sorunlarının çözümüne yönelik bireysel sorumlulukları kavrar.

* İnternetin bilgi kirliliğine ve dezenformasyona neden olan yönlerini kavrar.

1. Demokrasinin temel ilkelerini ve değerlerini açıklar. 2. Demokrasi kültüründe bireyin rolünü kavrar. 3. Demokrasi kültürünün geliştirilmesi için yapılması gerekenleri belirtir. 4. Demokrasi kültürünün önemini kavrar. 5. Ailenin demokrasi kültüründeki rolünü açıklar. 6. Okulun demokrasi kültüründeki rolünü açıklar. 7. Toplumsal yaşamın demokrasi kültüründeki rolünü açıklar. 8. Aktif vatandaşlık kavramını açıklar. 9. Demokrasinin varlığını sürdürebilmesi için yapılması gerekenleri belirtir. 10. Demokrasinin varlığını sürdürebilmesi için bireyin rolünü kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri