2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16)

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) CEVAPLARI

 1. Hz. Hatice ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) evlilikleri için kim aracılık etti?

  A) Hz. Hatice'nin amcası
  B) Hz. Muhammed'in amcası
  C) Nefîse bnt. Münye
  D) Hz. Muhammed'in yakın arkadaşı
  E) Kureyş kabilesinin ileri gelenleri

 2. Cevap: C Açıklama:

  Evlilik teklifi, Hz. Hatice'nin amcası aracılığıyla Nefîse bnt. Münye üzerinden Hz. Muhammed'e iletilmiştir. 3. Hz. Hatice, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hira Dağı'nda bulunduğu zamanlarda nasıl bir rol üstleniyordu?

  A) Ona yiyecek götürerek destek oluyordu.
  B) Hira Dağı'na onunla birlikte gidiyordu.
  C) Ona manevi rehberlik yapıyordu.
  D) Onunla beraber dua ediyorlardı.
  E) Ona dua etmek için Mekke'ye gidiyordu.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Hatice, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hira Dağı'nda bulunduğu zamanlarda ona yiyecek götürerek destek oluyordu. 5. Risalet görevi nedir ve risalet görevi verilen kişilere hangi isimler verilir?

  A) Risalet görevi, insanları eğitmek ve öğretmek amacıyla yapılan bir elçilik görevidir.
  B) Risalet görevi, insanları eğlendirmek ve eğlendirmek amacıyla yapılan bir elçilik görevidir.
  C) Risalet görevi, insanları Allah'a kulluk etmeleri için yönlendirmek amacıyla yapılan bir elçilik görevidir.
  D) Risalet görevi, insanları ticaret yapmaları için yönlendirmek amacıyla yapılan bir elçilik görevidir.
  E) Risalet görevi, insanları zengin olmaları için yönlendirmek amacıyla yapılan bir elçilik görevidir.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Risalet, Allah'ın insanları Allah'a kulluk etmeye çağırmak ve ilahi emirleri insanlara iletmek amacıyla belirlediği bir görevdir. Bu görevi yerine getiren kişilere peygamber, nebi veya resul denir. 7. Hz. Muhammed'in ilk vahyi hangi ayette ve nerede aldığına dair bilgiyi içeren ayetler hangi surede bulunmaktadır?

  A) Alak suresi, 1-5. ayetler    B) İsra suresi, 17. ayet       
  C) Fussilet suresi, 38. ayet    D) Yusuf suresi, 12. ayet      
  E) Bakara suresi, 124. ayet                                    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in ilk vahyi Alak suresinin 1-5. ayetlerinde yer almaktadır. 9. Mus'ab b. Umeyr'in İslam'da özel bir rolü nedir?

  A) İslam'ın açık davet dönemine öncülük etmek
  B) Hz. Ali'yi Müslüman yapmak
  C) Dârülerkam'ın inşasına yardım etmek
  D) Safâ Tepesi'nde Müslümanları toplamak
  E) İslam'ın ilk kutsal kitabını yazmak

 10. Cevap: A Açıklama:

  Mus'ab b. Umeyr, İslam'ın açık davet dönemine öncülük etmekle tanınır ve Mekkelilere İslam'ı anlatmak üzere görevlendirilen ilk sahabidir. 11. Aşere-i Mübeşşere kimlerden oluşur?

  A) İlk on sahabe
  B) İslam'ı kabul eden on insan
  C) İslam'ın açık davet döneminde ilk Müslümanlar
  D) İslam'ın ilk on tebliğcisi
  E) İslam'ın ilk on alimi

 12. Cevap: A Açıklama:

  Aşere-i Mübeşşere, Hz. Muhammed tarafından cennetle müjdelenen ilk on sahabeden oluşur. 13. Hz. Hamza'nın Müslüman olmasının Müslümanlara etkisi nedir?

  A) Müslümanları güçlendirmiştir.
  B) Müslümanları korkutmuştur.
  C) Müslümanlar arasında ayrılıklara neden olmuştur.
  D) Müslümanların sayısını azaltmıştır.
  E) Müslümanların Habeşistan'a göç etmelerine neden olmuştur.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Hamza'nın Müslüman olması, Müslümanları güçlendirmiş ve onlara moral vermiştir. 15. Hz. Muhammed'in Yesrib'e göç etmesine ne gibi sebepler yol açtı?

  A) Yesrib, Kureyşlilerden daha fazla Müslüman olduğu için.
  B) Yesribliler, Hz. Muhammed'i davet etmek ve korumak istediler.
  C) Mekke, Hz. Muhammed'i kabul etmediğinden dolayı.
  D) Hz. Muhammed Yesrib'e daha iyi bir yaşam imkanı bulmak istedi.
  E) İslam'ı yaymak için daha iyi bir yer arayışı.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Yesribliler, Hz. Muhammed'i davet ederek ve koruyarak İslam'ın yayılmasına yardımcı olmak istediler. 17. İkinci Akabe Biati'nde neler konuşuldu ve hangi taahhütlerde bulunuldu?

  A) İkinci Akabe Biati, sadece dini konuları ele aldı.
  B) İkinci Akabe Biati'nde yalnızca İslam'ın yayılması ele alındı.
  C) İkinci Akabe Biati, sadece siyasi taahhütleri içeriyordu.
  D) İkinci Akabe Biati, İslam'ın dinî, siyasi ve toplumsal yönlerini düzenleyen taahhütler içeriyordu.
  E) İkinci Akabe Biati sırasında hiçbir taahhütte bulunulmadı.

 18. Cevap: D Açıklama:

  İkinci Akabe Biati, hem dinî hem de siyasi ve toplumsal konuları içeren taahhütleri içeriyordu. 19. Hicretin sonucunda hangi şehir peygamber şehri haline gelmiştir?

  A) Mekke              B) Kuba              
  C) Taif               D) Yesrib (MedinE)   
  e) Şam                                     

 20. Cevap: D Açıklama:

  Hicret sonrasında Yesrib (Medine), bir peygamber şehri haline gelmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Ocak 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN RİSÂLET ÖNCESİ HAYATI
  1. Peygamberimizin Doğumu ve Çocukluğu
  2. Peygamberimizin Gençlik Dönemi
  3. Peygamberimizin Hira’da Tefekkür Günleri
  4. Peygamberimizin Nübüvvet Öncesi Ahlaki Olgunluğu
  5. Peygamberimizin Soyu ve Ailesi

Ayrıca

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) evlilik hayatını anlama.

Hz. Hatice'nin Hz. Muhammed'in (s.a.v.) manevi ve fiziki ihtiyaçlarına nasıl destek olduğunu anlama.

Risalet görevinin mahiyetini ve peygamberlik kavramını anlama.

Hz. Muhammed'in ilk vahyini ve onun nasıl gerçekleştiğini anlama.

Sahabenin önemli figürlerini ve İslam'ın yayılmasındaki rollerini anlama yeteneği.

İslam'ın erken tarihindeki sahabenin ve özel grupların kimler olduğunu

Hz. Hamza'nın Müslüman topluluğa etkisini anlama yeteneği.

Hz. Muhammed'in Yesrib'e göç etmesinin nedenlerini anlama yeteneği.

İkinci Akabe Biati'nin içeriğini anlama yeteneği.

Hicret sonucunda Medine'nin önemini anlama yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-01-16) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri