9.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1

9.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi şekilsel bölge türüdür?

  A) İklim bölgeleri      B) Deprem bölgeleri    
  C) Kültürel bölgeler    D) Nüfus bölgeleri     
  E) Sanayi bölgeleri                            

 2. Cevap: A Açıklama:

  Şekilsel bölgeler, ölçülebilir veya somut özelliklerle diğer bölgelerden ayrılan alanlardır. İklim bölgeleri şekilsel bir özellik değil, doğal bir özelliktir. 3. Yeryüzü şekillerine göre oluşturulan şekilsel bölgelere örnek nedir?

  A) Avrupa-Sibirya Flora Bölgesi
  B) Amazon Havzası
  C) Alpin çayırlar
  D) Dağlık bölgeler
  E) Akdeniz İklim Bölgesi

 4. Cevap: D Açıklama:

  Dağlık bölgeler, yeryüzü şekillerinin özelliklerine göre belirlenen şekilsel bölge türüdür. 5. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir bölge türüdür?

  A) Ham madde bölgeleri     B) Hidrografik bölgeler   
  C) Kültürel bölgeler       D) Sanayi bölgeleri       
  E) Nüfus bölgeleri                                   

 6. Cevap: B Açıklama:

  Hidrografik bölgeler, su kaynaklarının özelliklerine göre oluşan doğal bölgelerdir. 7. Flora bölgesi olarak da bilinen coğrafi bölge türü hangisidir?

  A) İklim bölgeleri
  B) Bitki örtüsü bölgeleri
  C) Toprak bölgeleri
  D) Hidrografik bölgeler
  E) Yeryüzü şekillerine göre bölgeler

 8. Cevap: B Açıklama:

  Flora bölgesi, benzer bitki formasyonlarına bağlı olarak oluşan doğal bir bölgedir. 9. Aşağıdakilerden hangisi beşerî bir bölge türüdür?

  A) Deprem bölgeleri
  B) Nüfus bölgeleri
  C) Afet bölgeleri
  D) İklim bölgeleri
  E) Yeryüzü şekillerine göre bölgeler

 10. Cevap: B Açıklama:

  Beşerî bölgeler, insan faaliyetlerine göre oluşan bölgelerdir. Nüfus bölgeleri, nüfusun miktarı ve dağılışı dikkate alınarak oluşturulur. 11. Ham madde üretiminin yoğun olduğu alanlara verilen bölge türü nedir?

  A) Tarım bölgeleri          B) Hayvancılık bölgeleri   
  C) Orman bölgeleri          D) Ham madde bölgeleri     
  E) Avlanma bölgeleri                                   

 12. Cevap: D Açıklama:

  Ham madde bölgeleri, ekonomik faaliyetlere göre oluşan beşerî bölgelerdir. 13. Türkiye'de üç adet flora bölgesi bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden biri DEĞİLDİR?

  A) Avrupa-Sibirya Flora Bölgesi
  B) İran-Turan Flora Bölgesi
  C) Akdeniz Flora Bölgesi
  D) Atlas Okyanusu Flora Bölgesi
  E) Kafkas Flora Bölgesi

 14. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye'de Atlas Okyanusu Flora Bölgesi bulunmaz. 15. Aşağıdakilerden hangisi İran-Turan Flora Bölgesi'nde yer alır?

  A) Kızılçam ormanları    B) Meşe ormanları       
  C) Maki                  D) Bozkırlar            
  E) Alpin çayırlar                                

 16. Cevap: D Açıklama:

  Bozkırlar, İran-Turan Flora Bölgesi'nde yaygın olarak bulunan bir bitki örtüsü tipidir. 17. Türkiye'de en çok akarsu havzası hangi bölgede yer alır?

  A) Akdeniz Bölgesi       B) Ege Bölgesi          
  C) Marmara Bölgesi       D) İç Anadolu Bölgesi   
  E) Karadeniz Bölgesi                             

 18. Cevap: E Açıklama:

  Karadeniz Bölgesi, Türkiye'de en fazla akarsu havzasına sahip bölgedir. 19. Türkiye'nin en büyük gölü hangi hidrografik bölgede yer alır?

  A) Akdeniz Havzası Bölgesi       B) Ege Havzası Bölgesi          
  C) Van Gölü Havzası Bölgesi      D) Marmara Havzası Bölgesi      
  E) İç Anadolu Havzası Bölgesi                                    

 20. Cevap: C Açıklama:

  Van Gölü, Türkiye'nin en büyük gölüdür ve Van Gölü Havzası Bölgesi'nde yer alır. 21. Hangisi bir betimleyici bölge türüdür?

  A) Madencilik bölgesi    B) Kültürel bölge       
  C) Nüfus bölgesi         D) Sanayi bölgesi       
  E) Planlama bölgesi                              

 22. Cevap: B Açıklama:

  Kültürel bölgeler, dil, din, ırk ve kültür özelliklerine göre oluşan bölgelerdir. 23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bir planlama bölgesi örneği değildir?

  A) GAP                B) DOKAP             
  C) KOP                D) Marmara Bölgesi   
  E) Ege Bölgesi                             

 24. Cevap: D Açıklama:

  Marmara Bölgesi bir coğrafi bölge iken, GAP, DOKAP ve KOP planlama bölgeleridir. 25. Ham madde ve sanayi üretiminin önemli olduğu bölgeler olarak tanımlanan bölgeler hangileridir?

  A) İşlevsel bölgeler    B) Yönetsel bölgeler   
  C) Nüfus bölgeleri      D) Sanayi bölgeleri    
  E) Kültürel bölgeler                           

 26. Cevap: D Açıklama:

  Sanayi bölgeleri, sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu alanları kapsar. 27. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel bir bölge türü değildir?

  A) Eğitim bölgesi      B) Sağlık bölgesi     
  C) Yönetim bölgesi     D) Planlama bölgesi   
  E) Coğrafi bölge                             

 28. Cevap: E Açıklama:

  Coğrafi bölgeler betimleyici bölgelerdir, işlevsel bölgeler değildir. 29. Türkiye'de il, ilçe ve köy gibi idari alanlar hangi bölge türüne örnektir?

  A) Betimleyici bölgeler    B) Ekonomik bölgeler      
  C) Kültürel bölgeler       D) İşlevsel bölgeler      
  E) Yönetsel bölgeler                                 

 30. Cevap: E Açıklama:

  Yönetsel bölgeler, sınırları yasalarla oluşturulmuş alanlardır. 31. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hizmet bölgeleri arasında yer almaz?

  A) 1. Bölge    B) 3. Bölge    C) 5. Bölge    D) 7. Bölge    E) 9. Bölge    

 32. Cevap: E Açıklama:

  Karayolları Genel Müdürlüğü 9 hizmet bölgesine sahiptir. 33. Hangi bölge türü, sınırları uzun sürede değişebilen bölgeleri kapsar?

  A) Yönetsel bölgeler       B) Kültürel bölgeler      
  C) Betimleyici bölgeler    D) Ekonomik bölgeler      
  E) İşlevsel bölgeler                                 

 34. Cevap: B Açıklama:

  Kültürel bölgeler, dil, din ve kültür gibi özelliklere dayanır ve sınırları kolayca değişmez. 35. Aşağıdakilerden hangisi bir bölge türü değildir?

  A) Planlama bölgesi    B) Kültürel bölge     
  C) İşlevsel bölge      D) Ulaşım bölgesi     
  E) Sanayi bölgesi                            

 36. Cevap: D Açıklama:

  Ulaşım bölgesi, bölge türleri arasında yer almaz. 37. Aşağıdakilerden hangisi bir ülke tanımına uymaz?

  A) Egemenlik    B) Sınırlar    C) Topraklar    D) Yemek    E) Bayrak    

 38. Cevap: D Açıklama:

  Kültür, bir ülke tanımına dahil değildir. 39. Türkiye, hangi siyasi ve ekonomik bölgenin üyesidir?

  A) Avrupa Birliği    B) NATO             
  C) G-20              D) NAFTA            
  E) ASEAN                                 

 40. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye, G-20 üyesi bir ülkedir. 41. Betimleyici bölge türlerinden hangisi, yeryüzü şekillerine dayanır?

  A) İklim bölgeleri              B) Bitki örtüsü bölgeleri      
  C) Dağlık alanlar bölgeleri     D) Maden yatakları bölgeleri   
  E) Yerleşme bölgeleri                                          

 42. Cevap: C Açıklama:

  Dağlık alanlar bölgeleri, yeryüzü şekillerine göre tanımlanan betimleyici bölge türüdür. 43. Aşağıdakilerden hangisi bir işlevsel bölge örneği değildir?

  A) Sağlık bölgesi      B) Turizm bölgesi     
  C) Eğitim bölgesi      D) Planlama bölgesi   
  E) Tarım bölgesi                             

 44. Cevap: E Açıklama:

  Tarım bölgesi, işlevsel bir bölge örneği değildir. 45. Hangi bölge türü, amacına göre sınırları belirlenebilir?

  A) Betimleyici bölgeler    B) Ekonomik bölgeler      
  C) Kültürel bölgeler       D) İşlevsel bölgeler      
  E) Yönetsel bölgeler                                 

 46. Cevap: D Açıklama:

  İşlevsel bölgelerin sınırları, amaçlarına göre belirlenebilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 Detayları

9.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
  1. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE FARKLI BÖLGELER

Ayrıca 9.sınıf coğrafya dersi III. ünite küresel ortam, bölgeler ve ülkeler konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Coğrafi bölgelerin özelliklerini ve türlerini anlama

Coğrafi bölgelerin özelliklerini ve türlerini anlama

Coğrafi bölgelerin özelliklerini ve türlerini anlama

Coğrafi bölgelerin özelliklerini ve türlerini anlama

Coğrafi bölgelerin özelliklerini ve türlerini anlama

Coğrafi bölgelerin özelliklerini ve türlerini anlama

Türkiye'nin doğal özelliklerini anlama

Türkiye'nin doğal özelliklerini anlama

Türkiye'nin doğal özelliklerini anlama

Türkiye'nin doğal özelliklerini anlama

Betimleyici bölge türlerini tanıyabilme

Planlama bölge türlerini tanıyabilme

Ekonomik bölge türlerini tanıyabilme

İşlevsel bölge türlerini tanıyabilme

Yönetsel bölge türlerini tanıyabilme

Kamu kurumlarının hizmet bölge türlerini tanıyabilme

Bölge sınırlarının değişim özelliklerini anlama

Bölge türlerini tanıyabilme

Ülke tanımını anlama

Ülkelerin bölgesel örgütlere üyeliklerini anlama

Betimleyici bölge türlerini tanıyabilme

İşlevsel bölge türlerini tanıyabilme

Bölge sınırlarının belirlenme özelliklerini anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 22 kere doğru, 24 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.