9.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 1

9.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 1 CEVAPLARI

 1. Yerleşmelerin en temel amacı nedir?

  A) Ürünleri saklamak
  B) Can güvenliğini sağlamak
  C) Sosyalleşmek
  D) Yabani hayvanlara karşı korunmak
  E) Çalışmak

 2. Cevap: B Açıklama:

  Yerleşmeler öncelikle insanları doğal tehlikelerden ve diğer insanlardan korumak için kurulur. 3. İlk yerleşmeler hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

  A) Paleolitik Çağ    B) Neolitik Çağ     
  C) Tunç Çağ          D) Demir Çağ        
  E) Orta Çağ                              

 4. Cevap: A Açıklama:

  İnsanlar, avcılık ve toplayıcılıkla beslendikleri Paleolitik Çağ'da mağaralar gibi doğal barınaklarda yaşarlardı. 5. Hangisi yerleşme alanlarını etkileyen beşerî faktörlerden biri değildir?

  A) Tarım            B) Sanayi          
  C) Savaşlar         D) Su kaynakları   
  E) Teknoloji                           

 6. Cevap: D Açıklama:

  Su kaynakları doğal bir faktördür, beşerî bir faktör değildir. 7. Hangisi yerleşme üst sınırı ile ilgili bir özellik değildir?

  A) Daha yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalır.
  B) Nem oranı artar.
  C) Ulaşım zorlaşır.
  D) Bitki örtüsü azalır.
  E) İnsan vücuduna oksijen miktarı artar.

 8. Cevap: E Açıklama:

  Yükseklere çıkıldıkça oksijen miktarı azalır. 9. Kırsal yerleşmelerin nüfus sınırını belirlemede kullanılan ölçütler nelerdir?

  A) 5.000 - 10.000 - 20.000     B) 10.000 - 20.000 - 30.000   
  C) 15.000 - 25.000 - 35.000    D) 20.000 - 30.000 - 40.000   
  E) 25.000 - 35.000 - 45.000                                  

 10. Cevap: A Açıklama:

  Metinde belirtildiği gibi, kırsal yerleşmelerin nüfus sınırını belirlemede kullanılan ölçütler 5.000, 10.000 ve 20.000'dir. 11. Aşağıdakilerden hangisi kırsal bir yerleşme türü DEĞİLDİR?

  A) Köy    B) Mezra    C) Kasaba    D) Belde    E) Kom    

 12. Cevap: D Açıklama:

  Kom, yayla, ağıl, oba, dam, dalyan gibi yerleşmeler kırsal yerleşme türleridir. Belde ise şehir yerleşmesidir. 13. Toplu dokulu yerleşmelerde evlerin dağılımını etkileyen faktör hangisidir?

  A) Engebenin az olması
  B) Su kaynaklarının fazla olması
  C) Tarım alanlarının parçalı olması
  D) Hayvanları otlatma alanlarının sınırlı olması
  E) Engebenin çok olması

 14. Cevap: A Açıklama:

  Metinde belirtildiği gibi, toplu dokulu yerleşmelerde evlerin birbirine yakın olması engelenin az olmasından kaynaklanır. 15. Işınsal planlı yerleşmelerde yerleşme çekirdekleri hangi unsurların etrafında uzanır?

  A) Akarsular ve yollar           B) Meydanlar ve yollar          
  C) Deniz ve göl kenarları        D) Tarım alanları ve ormanlar   
  E) Sadece yollar                                                 

 16. Cevap: E Açıklama:

  Işınsal planlı yerleşmelerde yerleşme çekirdekleri sadece yolların etrafında uzanır. 17. Nüfusu 100.000 ile 500.000 arasında olan şehirler için kullanılan terim nedir?

  A) Büyük şehir              B) Metropoliten şehir      
  C) Orta büyüklükte şehir    D) Küçük şehir             
  E) İdari şehir                                         

 18. Cevap: C Açıklama:

  Metinde belirtildiği gibi, nüfusu 100.000 ile 500.000 arasında olan şehirler orta büyüklükte şehir olarak sınıflandırılır. 19. Aşağıdakilerden hangisi bir sanayi şehri ÖRNEĞİDİR?

  A) Kayseri    B) Gümüşhane    C) Ankara    D) Aydın    E) Eskişehir    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Kayseri, sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu ve nüfusun büyük çoğunluğunun sanayi sektöründe çalıştığı bir sanayi şehridir. 21. Hangisi bir liman şehri değildir?

  A) İstanbul    B) Mersin    C) Şikago    D) Hamburg    E) Rotterdam    

 22. Cevap: C Açıklama:

  Şikago bir nehir limanı olmasına rağmen, deniz limanı olmadığı için bir liman şehri değildir. 23. Hangisi bir maden şehrine örnek verilemez?

  A) Donetsk    B) Kimberlite    C) Bodrum    D) Zonguldak    E) Yakutsk    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bodrum bir turizm şehridir, maden şehri değildir. 25. Hangisi taş meskenlerin yapımında kullanılan bir malzemedir?

  A) Beton    B) Kerpiç    C) Andezit    D) Demir    E) Çelik    

 26. Cevap: C Açıklama:

  Andezit, taş meskenlerin yapımında kullanılan bir kayaç türüdür. 27. İklimin yerleşmelerin dağılışı üzerindeki etkisi nedir?

  A) Su kaynaklarının dağılımını belirler.
  B) Tarım faaliyetlerini etkiler.
  C) Yerleşmelerin şekline karar verir.
  D) Ulaşım koşullarını zorlaştırır.
  E) Yukarıdaki seçeneklerin hepsi

 28. Cevap: E Açıklama:

  İklim, yerleşmelerin dağılışı üzerindeki tüm seçeneklerde belirtilen etkilere sahiptir. 29. Hangisi Türkiye'de yerleşmelerin seyrek görüldüğü bir alandır?

  A) Akdeniz Bölgesi kıyıları    B) Fırat Nehri çevresi        
  C) İç Anadolu                  D) Karadeniz Bölgesi          
  E) Marmara Bölgesi                                           

 30. Cevap: C Açıklama:

  İç Anadolu, Türkiye'nin kurak ve engebeli bir bölgesidir ve yerleşmeler seyrektir. 31. Türkiye'de kırsal yerleşmelere örnek hangisidir?

  A) İstanbul    B) Köy    C) Kasaba    D) Şehir    E) İlçe    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Köyler, tarımdan geçimini sağlayan ve 2000'den az nüfusa sahip kırsal yerleşim birimleridir. 33. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bir şehirsel yerleşmedir?

  A) Çiftlik    B) Mezra    C) Bursa    D) Yayla    E) Bağ evi    

 34. Cevap: C Açıklama:

  Şehirler, nüfusu 10.000'in üzerinde olan ve tarımdan ziyade sanayi, ticaret gibi faaliyetlerin yoğun olduğu yerleşme birimleridir. 35. Türkiye'de Anadolu'nun güney yamaçlarında yerleşmelerin yoğunlaşmasının nedeni nedir?

  A) Bakı etkisiyle daha sıcak olması
  B) Toprağın daha verimli olması
  C) Ulaşım imkânlarının daha iyi olması
  D) Nüfus yoğunluğunun daha yüksek olması
  E) Sanayi faaliyetlerinin daha yaygın olması

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bakı etkisi nedeniyle güney yamaçlar daha sıcak olup tarım için daha elverişlidir. 37. Türkiye'de en küçük yönetim birimi hangisidir?

  A) İl
  B) İlçe
  C) Mahalle / Köy
  D) Türkiye Büyük Millet Meclisi
  E) Vali

 38. Cevap: C Açıklama:

  En küçük yönetim birimi, muhtarlar tarafından yönetilen mahalle ve köylerdir. 39. Türkiye'de kaç ilçe vardır?

  A) 500    B) 922    C) 81    D) 1000    E) 50    

 40. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye'de 2019 itibarıyla 922 ilçe bulunmaktadır. 41. Türkiye'nin en üst idari birimi hangisidir?

  A) İlçe    B) İl    C) Mahalle    D) Köy    E) Büyükşehir    

 42. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük idari birimi ildir. 43. Büyükşehir belediyeleri hangi illerde oluşturulmuştur?

  A) Sınırları il sınırlarıyla örtüşen ve nüfusu 750.000'den fazla olan illerde
  B) Sınırları il sınırlarıyla örtüşmeyen ve nüfusu 500.000'den fazla olan illerde
  C) Sınırları il sınırlarıyla örtüşen ve nüfusu 500.000'den fazla olan illerde
  D) Sınırları il sınırlarıyla örtüşmeyen ve nüfusu 750.000'den fazla olan illerde
  E) Tüm illerde

 44. Cevap: A Açıklama:

  Sınırları il sınırlarıyla eşitlenen ve nüfusu 750.000'den fazla olan iller büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür. 45. Türkiye'de kaç büyükşehir belediyesi vardır?

  A) 20    B) 30    C) 40    D) 50    E) 60    

 46. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye'de 2019 itibarıyla 30 büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. 47. Üniter bir devlet yapısı, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Devletin üniforma giymesi
  B) Devletin bölünmez bir bütün olması
  C) Devletin birden fazla başbakanı olması
  D) Devletin birçok farklı dilin konuşulduğu bir ülke olması
  E) Devletin birçok farklı bayrağın kullanıldığı bir ülke olması

 48. Cevap: B Açıklama:

  Üniter devlet yapısında, devlet ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 1 Detayları

9.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
  1. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE FARKLI BÖLGELER

Ayrıca 9.sınıf coğrafya dersi II. ünite beşeri sistemler konusu test soruları 1, müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

9.2.1.1. Yerleşme kavramını ve amaçlarını açıklamak

9.2.1.2. Yerleşmelerin tarihsel gelişimini açıklamak

9.2.1.3. Yerleşmelerin oluşumunda etkili olan doğal ve beşerî faktörleri belirtmek

9.2.1.4. Yerleşme üst sınırı kavramını açıklamak ve etkenlerini belirtmek

Kırsal yerleşmelerin özelliklerini öğrenmek

Kırsal yerleşme türlerini tanımak

Kırsal yerleşmelerin dokusunu anlamak

Kırsal yerleşmelerin planlarını yorumlamak

Şehir yerleşmelerinin nüfus sınıflandırmasını anlamak

Şehir yerleşmelerinin ekonomik işlevlerini tanımak

Beşerî Yerleşmeler Kazanımı 2: Şehirlerin Türleri ve Özellikleri

Beşerî Yerleşmeler Kazanımı 2: Şehirlerin Türleri ve Özellikleri

Beşerî Yerleşmeler Kazanımı 3: Mesken Tipleri

Beşerî Yerleşmeler Kazanımı 1: Yerleşmelerin Dağılışı ve Etkenleri

Beşerî Yerleşmeler Kazanımı 4: Türkiye'de Yerleşmelerin Dağılışı

Türkiye'deki yerleşim birimlerinin sınıflandırılması

Türkiye'deki yerleşim birimlerinin sınıflandırılması

Türkiye'de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler

Türkiye'nin idari yapısını anlamalarını sağlamak.

Türkiye'nin idari yapısını anlamalarını sağlamak.

Türkiye'nin idari yapısını anlamalarını sağlamak.

Türkiye'nin idari yapısını anlamalarını sağlamak.

Türkiye'nin idari yapısını anlamalarını sağlamak.

Türkiye'nin siyasi yapısını anlamalarını sağlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 39 kere doğru, 87 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.