8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. İletken maddelerdeki serbest elektronlar nedeniyle elektrik akımı kolayca oluşur. Bu olayın gerçekleşmesi için ne gerekir?

  A) Elektrik alanın varlığı    B) Manyetik alanın varlığı   
  C) Kimyasal tepkime           D) Sıcaklık farkı            

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. İletken maddelerde serbest elektronların varlığı, elektrik alanın etkisiyle birlikte hareket etmelerine neden olur ve bu da elektrik akımının oluşmasına yol açar. Elektrik alan, yükler arasında bir kuvvet oluşturur ve bu kuvvet serbest elektronları hareket ettirir. Bu, bir elektrik akımı oluşturur. Elektrik akımı, elektronların belirli bir yönde hareket etmesi sonucu oluşan yüksek yoğunluklu bir akımdır. 3. Elektrik yükleri, birbirleriyle temas etmeden dağılmış olabilirler. Bu duruma ne ad verilir?

  A) Elektroliz    B) Manyetizma    C) Elektrik akımı    D) Elektrostatik

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Elektrostatik. Elektrostatik, yüklerin birbirleriyle temas etmeden dağıldığı durumlarda ortaya çıkan elektriksel oluşumlardır. Bu durum, yüklerin benzer yüklerin birbirini itmesi veya zıt yüklerin birbirini çekmesi nedeniyle gerçekleşir. Elektrostatik, elektrik alanının statik olarak meydana geldiği durumlarda ortaya çıkar. 5. Hidroelektrik santraller nasıl çalışır?

  A) Hidroelektrik santraller, suyu türbinlere akıtarak elektrik üretir.
  B) Hidroelektrik santraller, güneş enerjisi kullanarak elektrik üretir.
  C) Hidroelektrik santraller, nükleer enerji kullanarak elektrik üretir.
  D) Hidroelektrik santraller, petrol kullanarak elektrik üretir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hidroelektrik santraller, suyun potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürerek türbinler yardımıyla elektrik üreten tesislerdir. Su, baraj gölünden türbinlere doğru akarken, bu hareket enerjisi türbinleri döndürür ve türbinler bağlı jeneratörler ile birlikte çalışarak elektrik enerjisi üretirler. 7. Termik santrallerin olumsuz etkileri nelerdir?

  A) Termik santraller, atmosfere zararlı gazlar salarak çevreyi kirletir ve sera etkisine neden olabilir.
  B) Termik santrallerin hiçbir olumsuz etkisi yoktur.
  C) Termik santraller, sadece elektrik üretir ve çevreye zarar vermez.
  D) Termik santraller, yalnızca sıcak su üretir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Termik santraller, yakıtın yanması sonucu atmosfere zararlı gazlar, özellikle sera etkisine yol açan karbon dioksit salar. Ayrıca, termik santrallerin su kaynaklarına ve doğal yaşam alanlarına olan etkileri de ciddi bir endişe kaynağıdır. 9. Elektrik yükleri neden birbirini çeker veya iter?

  A) Elektrik yükleri, yüksek sıcaklıkta hareketli hale gelir ve birbirlerini çeker veya iter.
  B) Elektrik yükleri, birbirlerini manyetik alanlar yoluyla çeker veya iter.
  C) Elektrik yükleri, Coulomb kuvveti adı verilen bir kuvvetle birbirlerini çeker veya iter.
  D) Elektrik yükleri, yüksek basınç altında birbirlerini çeker veya iter.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Elektrik yükleri, Coulomb kuvveti adı verilen bir kuvvetle birbirlerini çeker veya iter. Elektrik yükleri, aynı yükler birbirini iterken, zıt yükler birbirini çeker. Bu fenomen Coulomb kuvveti olarak adlandırılır ve yükler arasındaki mesafe ile yük miktarlarına bağlıdır. Elektrik yükleri, elektrostatik kuvvetlerin temelinde yatar ve birçok farklı fiziksel ve kimyasal olayda rol oynarlar. 11. Bir nötr cisme nasıl elektrik yükü verilebilir?

  A) Nötr bir cisme elektrik yükü vermek imkansızdır.
  B) Nötr bir cisme sürtünme yoluyla elektrik yükü verilebilir.
  C) Nötr bir cisme manyetik alan yoluyla elektrik yükü verilebilir.
  D) Nötr bir cisme temas yoluyla elektrik yükü verilebilir.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B şıkkıdır. Nötr bir cisme elektrik yükü verebilmek için, elektrik yükü taşıyan bir başka cisme sürtünme yoluyla temas ettirilmesi gerekir. Bu işlem, elektronların bir cisme doğru hareket ederek nötr cisimden elektron koparması veya nötr cisme elektron alması yoluyla gerçekleşir. Elektrik yükü verilen nötr cisim artık elektrik yükü taşıyan bir cisim haline gelir. 13. Elektrik enerjisi nasıl dönüştürülür?

  A) Bir transformatör kullanılarak    B) Bir jeneratör kullanılarak       
  C) Bir motor kullanılarak            D) Bir direnç kullanılarak          

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Bir jeneratör kullanılarak. Elektrik enerjisi, mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilir. Bu dönüşüm, jeneratör adı verilen bir cihaz tarafından gerçekleştirilir. Jeneratörler manyetik alan kullanarak hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürürler. Elektrik enerjisi daha sonra elektrik şebekesi aracılığıyla iletilir ve kullanım amacına göre farklı cihazlar tarafından dönüştürülerek kullanılır. 15. Elektrik enerjisinin verimli kullanılması neden önemlidir?

  A) Daha az enerji kullanmak, çevreyi korumak için önemlidir
  B) Elektrik faturasını azaltmak için önemlidir
  C) Elektrik enerjisinin daha uzun süreli kullanımını sağlamak için önemlidir
  D) Elektrik kesintilerini önlemek için önemlidir

 16. Cevap: A Açıklama:

  Elektrik enerjisinin verimli kullanılması önemlidir çünkü enerji tasarrufu yaparak doğal kaynakları korumamıza yardımcı olur ve çevre kirliliğini azaltır. Ayrıca, daha az enerji kullanmak faturaları azaltır ve uzun vadede maddi tasarruf sağlar. Elektrik enerjisinin daha uzun süreli kullanımını sağlamak da kaynakların sürdürülebilirliği açısından önemlidir. 17. Elektrik yüklü bir cisimle temas ettiğimizde ne olur?

  A) Cismin yükü bizim bedenimize geçer
  B) Bizim yükümüz cisim tarafından emilir
  C) İkisi arasında bir enerji akımı oluşur
  D) Hiçbir şey olmaz

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A seçeneğidir. Elektrik yüklü bir cisimle temas ettiğimizde, cismin yükü bizim bedenimize geçer ve biz de elektrik yüklü olabiliriz. Bu durum, özellikle kuru havalarda ve yapay yalıtım malzemeleri kullanılan kapalı ortamlarda daha sık görülür. Elektrik yükü, statik elektrik etkisiyle oluşur ve cisimler arasında bir enerji akımı oluşmaz. 19. Elektrik yükleri hangi yönlerde hareket eder?

  A) Yalnızca yüksek voltajdan alçak voltaja doğru
  B) Yüksek yüklerden alçak yüklerin bulunduğu bölgelere doğru
  C) Benzer yükler birbirine doğru, farklı yükler birbirine karşı hareket eder
  D) Yüklerin hareket yönü yüklenme türüne göre değişir

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir. Elektrik yükleri benzer yükler birbirine doğru, farklı yükler birbirine karşı hareket ederler. Bu prensibe göre, negatif yükler pozitif yüklerin bulunduğu bölgeye doğru hareket ederken, pozitif yükler negatif yüklerin bulunduğu bölgeye doğru hareket eder. Elektrik akımı bu yük hareketlerinden kaynaklanır. 21. Sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutu nelerdir?

  A) Sadece ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları vardır.
  B) Sadece ekonomik ve çevresel boyutları vardır.
  C) Sadece sosyal ve çevresel boyutları vardır.
  D) Ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları vardır.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D" şıkkıdır. Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları vardır. Ekonomik boyut, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğini ve kaynakların verimli kullanımını kapsar. Sosyal boyut, insanların refahı, sağlık, eğitim, eşitlik ve güvenlik gibi konuları içerir. Çevresel boyut ise doğal kaynakların korunması, iklim değişikliği gibi çevresel konuları ele alır. 23. Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal boyutu nedir?

  A) Sosyal boyut, ekonomik kalkınmanın insanların yaşam kalitesini artırması ve sosyal adaletin sağlanmasıdır.
  B) Sosyal boyut, doğal kaynakların korunmasıdır.
  C) Sosyal boyut, sadece gelişmiş ülkeler için geçerli bir kavramdır.
  D) Sosyal boyut, yalnızca yoksul ülkeler için geçerli bir kavramdır.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Sosyal boyut, ekonomik kalkınmanın insanların yaşam kalitesini artırması ve sosyal adaletin sağlanmasıdır. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları içeren bir kavramdır. Sosyal boyut, toplumsal refah ve sosyal adaletin korunması ve iyileştirilmesi için yapılan çalışmaları ifade eder. Sosyal boyutun hedefleri arasında, eşitlik, insan hakları, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, cinsiyet eşitliği ve iş güvenliği gibi konular yer alır. Sürdürülebilir kalkınma, sadece gelişmiş ülkeler için değil, tüm dünya için önemlidir. 25. Sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutu nelerdir?

  A) Ekonomik, çevresel ve sosyal       B) Teknolojik, siyasal ve çevresel   
  C) Ekonomik, kültürel ve çevresel     D) Sosyal, psikolojik ve çevresel    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. Sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutu; ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardır. Ekonomik boyut, ekonomik büyüme ile birlikte kaynakların etkin kullanımını, çevresel boyut, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımını ve sosyal boyut ise, toplumsal eşitliği, sosyal refahı ve adaleti içermektedir. 27. Sürdürülebilir kalkınma için neler yapılabilir?

  A) Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek
  B) Atık yönetimini düzgün bir şekilde yapmak
  C) İnsan haklarını korumak
  D) Tüm seçenekler doğrudur.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Sürdürülebilir kalkınma için birçok farklı adım atılabilir, ancak en önemli adımlardan bazıları yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek ve atık yönetimini düzgün bir şekilde yapmaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek, fosil yakıtların kullanımını azaltarak çevre kirliliği ve küresel iklim değişikliği gibi sorunları azaltmaya yardımcı olur. Atık yönetimini düzgün bir şekilde yapmak, çöplerin doğaya ve insan sağlığına zararlı etkilerini en aza indirir ve kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı teşvik eder. 29. Su döngüsü nedir? Hangi süreçleri içerir?

  A) Su döngüsü, sadece yağmurun oluşumunu kapsar.
  B) Su döngüsü, sadece buzulların erimesiyle ilgilidir.
  C) Su döngüsü, buharlaşma, yoğunlaşma, yağış ve sızıntı süreçlerini içerir.
  D) Su döngüsü, sadece deniz suyunun tatlandırılmasıyla ilgilidir.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: Su döngüsü, buharlaşma, yoğunlaşma, yağış ve sızıntı süreçlerini içerir. Su döngüsü, suyun doğada dolaşımını ifade eder. Bu döngüde, güneş enerjisiyle su yüzeylerinden buharlaşır ve atmosfere yükselir. Atmosferde, bu buhar soğuyarak yoğunlaşır ve su damlacıklarına dönüşür. Bu su damlacıkları birleşerek bulutları oluşturur. Bulutlar rüzgarlar tarafından taşınarak farklı bölgelere ulaşır ve yağış şeklinde yeryüzüne düşer. Yeryüzüne düşen su, tekrar toprağın içine sızarak yer altı su kaynaklarını oluşturur veya akarsular, göller ve okyanuslar gibi su birikintilerine ulaşır. Su döngüsü, doğanın suyu geri dönüşümlü olarak kullanmasını sağlar ve su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılmasını önemli kılar. 31. Asit yağmuru nedir? Hangi gazların atmosferdeki artışı asit yağmuruna sebep olur?

  A) Asit yağmuru, sadece denizlerdeki aşırı tuzluluk sonucu oluşur.
  B) Asit yağmuru, sadece orman yangınları sonucu oluşur.
  C) Asit yağmuru, atmosferdeki azot oksit ve kükürt dioksit gazlarının artışı sonucu oluşur.
  D) Asit yağmuru, sadece volkanik patlamalar sonucu oluşur.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Asit yağmuru, atmosferdeki azot oksit ve kükürt dioksit gazlarının artışı sonucu oluşur ve bu gazlar havada su buharıyla reaksiyona girerek asitler oluşturur. Bu asitler yağmur, kar veya sis şeklinde yeryüzüne düşer ve çevre kirliliği, canlı yaşamı ve yapı malzemelerini olumsuz etkiler. 33. Hidroelektrik enerji dönüşümü hakkında bilgi veren bir yazı okudunuz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Hidroelektrik enerji dönüşümü sadece küçük nehirlerde yapılabilir.
  B) Hidroelektrik enerji dönüşümü, çevreyi kirletmeden enerji elde etmek için kullanılır.
  C) Hidroelektrik enerji dönüşümü, sadece güneş enerjisi kullanılarak yapılabilir.
  D) Hidroelektrik enerji dönüşümü, sadece gelişmiş ülkelerde kullanılır.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Hidroelektrik enerji dönüşümü, çevreyi kirletmeden enerji elde etmek için kullanılır. Hidroelektrik enerji dönüşümü, suyun kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek elektrik enerjisi üretir. Bu yöntem, çevreyi kirletmeden ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan su kullanılarak enerji elde etmek için kullanılır. Bu yöntem büyük nehirlerin yanı sıra küçük akarsularda da uygulanabilir. Hidroelektrik enerji dönüşümü, dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaktadır ve gelişmiş ülkelerde olduğu kadar gelişmekte olan ülkelerde de yaygın olarak kullanılmaktadır. 35. Elektrik enerjisi dönüşümü sırasında meydana gelen enerji kayıpları nelerdir?

  A) Termal enerji kaybı ve manyetik enerji kaybı
  B) Işıma enerjisi kaybı ve kimyasal enerji kaybı
  C) Sürtünme enerjisi kaybı ve akışkan kaybı
  D) Nükleer enerji kaybı ve potansiyel enerji kaybı

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Elektrik enerjisi dönüşümü sırasında enerji kayıpları meydana gelir ve bu kayıpların başlıca nedenleri termal enerji kaybı ve manyetik enerji kaybıdır. Termal enerji kaybı, elektrik akımının geçtiği kabloların direnci nedeniyle oluşan ısı kaybıdır. Manyetik enerji kaybı ise manyetik alanların etkileşimi nedeniyle oluşan enerji kaybıdır. 37. Yakıt hücrelerinde hangi enerji dönüşümü gerçekleşir?

  A) Kimyasal enerji dönüşümü      B) Termal enerji dönüşümü       
  C) Potansiyel enerji dönüşümü    D) Manyetik enerji dönüşümü     

 38. Cevap: A Açıklama:

  Yakıt hücreleri kimyasal enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. Bu cihazlar, hidrojen ve oksijen gibi yakıtların kullanımıyla elektrokimyasal reaksiyonlar yoluyla elektrik üretirler. Bu reaksiyonlarda kimyasal enerji, elektrik enerjisine dönüşür. Yakıt hücreleri, çevre dostu, sessiz, verimli ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. 39. Biyokütle enerji dönüşümü hangi yolla gerçekleşir?

  A) Isı enerjisi dönüşümü         B) Kimyasal enerji dönüşümü     
  C) Elektrik enerjisi dönüşümü    D) Manyetik enerji dönüşümü     

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır, yani biyokütle enerji dönüşümü kimyasal enerji dönüşümü ile gerçekleşir. Biyokütle enerjisi, organik maddelerin (örneğin bitkilerin ve hayvan atıklarının) yakılması veya fermantasyonu yoluyla elde edilir. Bu süreçte, organik maddelerin kimyasal enerjisi, ısı enerjisi olarak serbest bırakılır ve bu enerji ısıtma, elektrik üretimi ve yakıt olarak kullanılabilir. Biyokütle enerjisi, sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak görülür ve fosil yakıtların yerine kullanılabilir. 41. Bir çiftlikteki besin zinciri şu şekildedir: yonca -> çekirge -> tavşan -> tilki. Bu zincirde, hangi organizma diğerlerine göre daha yüksek trofik seviyededir?

  A) Yonca    B) Çekirge    C) Tavşan    D) Tilki

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "D) Tilki" dir çünkü trofik seviye, bir organizmanın beslenme zincirindeki konumuna göre belirlenir ve bir organizmanın trofik seviyesi, kendisinden önceki organizmanın seviyesinden 1 daha yüksektir. Dolayısıyla, tavşanın trofik seviyesi çekirgeden 1 daha yüksektir, tilkinin trofik seviyesi ise tavşandan 1 daha yüksektir. 43. Besin zincirindeki bir organizma neden birden fazla tüketici tarafından avlanabilir?

  A) Tüketici sayısı arttıkça enerji transferi daha verimli olur.
  B) Farklı tüketici türleri, aynı organizmayı farklı amaçlar için tüketebilir.
  C) Besin kaynakları sınırlı olduğu için tüketici sayısı azaltılmalıdır.
  D) Organizmalar, tüketici sayısını azaltmak için birbirleriyle rekabet ederler.

 44. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, besin zincirindeki bir organizmanın birden fazla tüketici tarafından avlanabileceği belirtilmektedir. Bu durum, farklı tüketici türlerinin aynı organizmayı farklı amaçlar için tüketebileceğinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, bir bitki hem otobur hayvanlar hem de otlayan böcekler tarafından tüketilebilir. Besin zincirindeki bu çeşitlilik, ekosistemin stabilitesini sağlamak için önemlidir. 45. Besin zincirindeki her bir halka, enerji transferinde ne kadar verimli olur?

  A) %10    B) %25    C) %50    D) %75

 46. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneği olan %10'dur. Besin zincirinde her bir halka, önceki halkadaki enerjinin sadece yaklaşık %10'unu alabilir. Bu nedenle, bir besin zincirinde enerji transferi halkalar arasında çok verimli değildir ve enerji kayıpları yaşanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav Detayları

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAMIMIZDA ELEKTRİK
  1. Elektrik Akımının Manyetik Etkis
  2. Elektrik Araçlarının Gücü
  3. Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür
 • DOĞAL SÜREÇLER
  1. Evren ve Dünya'mız Nasıl Oluştu?
  2. Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları
  3. Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri

Ayrıca 8.sınıf fen bilimleri 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Elektrik akımının iletkanlardaki hareketli yükler tarafından taşındığı anlaşılmasıdır.

Elektrik yüklerinin dağılımı ve elektrik alanının oluşumu konusunda temel bilgi sahibi olmak.

Hidroelektrik santrallerin çalışma prensipleri hakkındaki bilgiyi test etmektedir.

Çevre sorunlarına ve enerji kaynaklarının çevresel etkilerine dair farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır.

Elektrik yüklerinin birbirlerini çekme ve itme nedeni olan Coulomb kuvvetinin ne olduğunu ve yükler arasındaki mesafe ve yük miktarının etkisini anlamak.

Elektrostatik kuvvetler ve elektrik yükleri kazanımı gibi fizik konularında önemlidir.

Elektrik enerjisi dönüşümü hakkında temel bir anlayışa sahip olmaktır.

Elektrik enerjisi tasarrufu ve sürdürülebilir kullanımı önemlidir.

Elektrik yükü ve statik elektrik etkisi konularında bilgi sahibi olmak.

Kazanımı, elektrik yüklerinin hareket yönlerini ve bu hareketlerin elektrik akımını oluşturduğunu anlamaktır.

Sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunu ve bunların neden önemli olduğunu anlayacaklar.

Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal boyutunu tanımlayabilir ve toplumsal refahın korunması ve iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların önemini vurgulayabilirsiniz.

Sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunu anlamaları, önemini kavramaları ve gelecekte sürdürülebilir bir dünya için katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir kalkınmanın önemini ve sürdürülebilir kalkınma için atılabilecek adımları anlamak.

Su döngüsünü tanımlayarak, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının önemini anlamak.

Asit yağmuru, çevre bilimleri kazanımı ile ilişkilidir.

Hidroelektrik enerji dönüşümünün çevre dostu ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğunu anlamak.

Elektrik enerjisi dönüşümü sırasında meydana gelen enerji kayıplarının nedenlerini ve bu kayıpların önemini anlamak olarak özetlenebilir.

Yakıt hücrelerinin nasıl çalıştığını ve elektrik enerjisi üretmek için kimyasal enerjiyi nasıl kullandığını anlayabilirler.

Biyokütle enerjisi dönüşümünü kimyasal enerji dönüşümü olarak açıklayabilirim.

Besin zincirleri ve trofik seviyeleri hakkında bilgi sahibi olmak.

besin zincirindeki tüketicilerin çeşitliliği ve önemi hakkında farkındalığı artırmaktır.

Besin zincirlerindeki enerji transferi hakkında bilgi sahibi olmak, ekosistemlerin işleyişini anlamak için önemlidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri