2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8 SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 2 DÖNEM 2 SINAVI

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8 SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 2 DÖNEM 2 SINAVI sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8 SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 2 DÖNEM 2 SINAVI CEVAPLARI

  1. Tuncay, metallerle ilgili aşağıda verdiği bilgilerden hangisinde hata yapmıştır?

    A) Parlaktır                 B) Elektriği iletir
    C) Şekil verilebilir      D) Isıyı iletmez

  2. Cevap: D

  3. Aşağıdaki canlılardan hangisi fotosentez yapar?

    A) İnsan     B) Tavuk     C) Bit     D) Pırasa

  4. Cevap: D

  5. Fotosentez yapılmasında kullanılan temel enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Güneş ışığı                 B) Toprak
    C) Hava                           D) Karbondioksit

  6. Cevap: A

  7. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık birimidir?

    A) C     B) J     C) cal     D) J/gC

  8. Cevap: A

  9. Aşağıdakilerden hangisi fotosentez için gerekli değildir?

    A) Işık     B) Oksijen     C) Su     D) Enerji

  10. Cevap: B

  11. Bitkilerde fotosentez aşağıdaki hangi organelde gerçekleşir?

    A) Kloroplast                 B) Mitokondri
    C) Çekirdek                   D) Hücre zarı

  12. Cevap: A

  13. Ot - Çekirge - ? - Yılan - Kartal
    Yukarıda verilen besin zincirinde ? yerine hangi canlı gelmelidir?

    A) Kurbağa   B) Kelebek   C) Bitki   D) Domuz

  14. Cevap: A

  15. Atomun çekirdeğinde yer alan yüksüz tanecik aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Elektron    B) Nötron    C) Proton    D) İyon

  16. Cevap: B Açıklama:

    Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir: Nötron. Atomun çekirdeğinde yer alan yüksüz tanecikler nötronlardır. Nötronlar, protonlarla birlikte atom çekirdeğini oluşturan temel parçacıklardır. Elektronlar, atomun çekirdeği dışında elektron yörüngelerinde bulunan negatif yüklü parçacıklardır. Protonlar ise atom çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü parçacıklardır. İyonlar ise atomlarda elektron kaybı veya kazanması sonucu oluşan yüklü parçacıklardır.  17. Periyodik cetvelin 1. Periyot 8A grubunda bulunan bir elementin atom numarası kaçtır?

    A) 2     B) 10     C) 18     D) 20

  18. Cevap: A Açıklama:

    Sorunun cevap anahtarı şu şekildedir: A) 2 - Periyodik cetvelde 1. periyot, 2A grubu ile başlar ve 8A grubu ile son bulur. - 8A grubu, asal gazlar olarak bilinen elementleri içerir ve atom numaraları 2'den başlayarak artar. - Dolayısıyla, 1. periyot 8A grubunda bulunan bir elementin atom numarası 2'dir.  19. Hangisi bir element değildir?

    A) Hidrojen    B) Demir    C) Oksijen    D) Bronz

  20. Cevap: D Açıklama:

    Cevap anahtarı: D) Bronz. Bronz bir element değildir, çünkü bronz bir alaşımdır. Bronz, bakır ve kalayın karışımından oluşan bir alaşım olarak bilinir. Bu nedenle, hidrojen, demir ve oksijen elementlerken, bronz bir alaşımdır ve bir element değildir.  21. Buharlaşmanın tersi olan olay hangisidir?

    A) Yoğuşma    B) Donma    C) Erime    D) Kaynama

  22. Cevap: A Açıklama:

    Cevap anahtarı: A) Yoğuşma. Buharlaşma, bir sıvının gaz hâline dönüşmesi sürecidir. Buharlaşmanın tersi ise gaz hâlindeki bir maddenin sıvı hâline dönüşmesi sürecidir ve buna "yoğuşma" denir. Yoğuşma, gaz moleküllerinin bir araya gelerek sıvı formunu oluşturduğu bir dönüşüm sürecidir. Bu süreç genellikle sıcaklık düştüğünde veya basınç arttığında gerçekleşir.  23. Hidroelektrik santraller nasıl çalışır?

    A) Hidroelektrik santraller, suyu türbinlere akıtarak elektrik üretir.
    B) Hidroelektrik santraller, güneş enerjisi kullanarak elektrik üretir.
    C) Hidroelektrik santraller, nükleer enerji kullanarak elektrik üretir.
    D) Hidroelektrik santraller, petrol kullanarak elektrik üretir.

  24. Cevap: A Açıklama:

    Hidroelektrik santraller, suyun potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürerek türbinler yardımıyla elektrik üreten tesislerdir. Su, baraj gölünden türbinlere doğru akarken, bu hareket enerjisi türbinleri döndürür ve türbinler bağlı jeneratörler ile birlikte çalışarak elektrik enerjisi üretirler.  25. Sürdürülebilir kalkınma nedir ve neden önemlidir?

    A) Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların korunması ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için kullanılan bir stratejidir. Nedeni ise dünya nüfusunun artması ve kaynakların tükenmesi ile ilgilidir.
    B) Sürdürülebilir kalkınma, sadece ekonomik büyüme için kullanılan bir stratejidir. Nedeni, ülkelerin diğer ülkelerle rekabet etme isteğidir.
    C) Sürdürülebilir kalkınma, yalnızca doğal kaynakların korunması için kullanılan bir stratejidir. Nedeni, insanların doğayı sevmesi ve korumak istemesidir.
    D) Sürdürülebilir kalkınma, sadece gelişmiş ülkeler için geçerli bir kavramdır. Nedeni, bu ülkelerin kaynakları daha verimli kullanabilmesidir.

  26. Cevap: A Açıklama:

    Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların korunması ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için kullanılan bir stratejidir. Bu stratejinin nedeni, dünya nüfusunun artması ve kaynakların tükenmesi ile ilgilidir. Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kaynakların verimli kullanımını sağlayarak ekonomik büyüme ile çevrenin korunması arasındaki dengeyi sağlamayı hedefler.  27. Madde döngüsü nedir? Hangi elementlerin madde döngüsü vardır?

    A) Madde döngüsü, maddelerin doğada dolaşarak birbirlerine dönüşmesidir. Karbon, su, azot gibi elementlerin madde döngüsü vardır.
    B) Madde döngüsü, maddelerin doğada yok olmasıdır. Demir, altın gibi elementlerin madde döngüsü vardır.
    C) Madde döngüsü, sadece bitkilerin üretiminde kullanılan elementlerin dolaşımıdır. Fosfor, potasyum gibi elementlerin madde döngüsü vardır.
    D) Madde döngüsü, sadece hayvanların tüketiminde kullanılan elementlerin dolaşımıdır. Protein, yağ gibi elementlerin madde döngüsü vardır.

  28. Cevap: A Açıklama:

    Cevap anahtarı A olan bu soruda madde döngüsü, doğada dolaşarak birbirlerine dönüşen maddelerin sürecini ifade eder. Karbon, su, azot gibi elementlerin bu döngüleri vardır. Örneğin, bitkiler karbondioksiti alır ve fotosentez yoluyla oksijen ve karbonhidrat üretirler. Hayvanlar bu karbonhidratları tüketirler ve oksijeni solurlar. Böylece karbondioksit ve oksijen döngüsü devam eder.  29. Asit yağmuru nedir? Hangi gazların atmosferdeki artışı asit yağmuruna sebep olur?

    A) Asit yağmuru, sadece denizlerdeki aşırı tuzluluk sonucu oluşur.
    B) Asit yağmuru, sadece orman yangınları sonucu oluşur.
    C) Asit yağmuru, atmosferdeki azot oksit ve kükürt dioksit gazlarının artışı sonucu oluşur.
    D) Asit yağmuru, sadece volkanik patlamalar sonucu oluşur.

  30. Cevap: C Açıklama:

    Cevap anahtarı C'dir. Asit yağmuru, atmosferdeki azot oksit ve kükürt dioksit gazlarının artışı sonucu oluşur ve bu gazlar havada su buharıyla reaksiyona girerek asitler oluşturur. Bu asitler yağmur, kar veya sis şeklinde yeryüzüne düşer ve çevre kirliliği, canlı yaşamı ve yapı malzemelerini olumsuz etkiler.  31. Besin zincirinin en alt halkasını oluşturan canlılar nelerdir?

    A) Otoburlar
    B) Etoburlar
    C) Hem otobur hem de etobur olan canlılar
    D) Süpermarketlerde satılan yiyecekler

  32. Cevap: A Açıklama:

    Cevap: A şıkkı doğrudur. Besin zincirinin en alt halkasını oluşturan canlılar otoburlardır. Besin zinciri, farklı organizmaların birbirlerini tüketerek besin alışverişinde bulunduğu bir sistemdir. Bu zincirde en altta yer alan canlılar, bitkiler ve diğer ototrofik organizmalardır. Ototroflar, kendi besinlerini üretebilirler ve bu nedenle besin zincirinin en alt halkasını oluştururlar. Diğer canlılar, ototroflardan besin alarak besin zincirinde yukarı doğru hareket ederler.  33. Besin zinciri boyunca enerji akışı hangi yönde gerçekleşir?

    A) Yukarı doğru            B) Aşağı doğru
    C) Sağa doğru             D) Sola doğru

  34. Cevap: B Açıklama:

    Cevap anahtarı B olan bu soruda, besin zinciri boyunca enerji akışının aşağı doğru gerçekleştiği belirtilmektedir. Bu açıklama doğru ve besin zincirinde, her bir canlı türü diğerini besleyerek enerjiyi aktarır ve enerji akışı da bu şekilde besin zinciri boyunca aşağı doğru gerçekleşir.  35. Kimya endüstrisi, Türkiye'deki ekonomik faaliyetler arasında önemli bir yere sahiptir. Kimya endüstrisi hangi sektörlerle bağlantılıdır?

    A) Sağlık ve enerji        B) Tarım ve hayvancılık   
    C) İnşaat ve turizm        D) Tüm sektörler          

  36. Cevap: A Açıklama:

    Cevap anahtarı: A) Sağlık ve enerji.Kimya endüstrisi, birçok sektörle bağlantılıdır ancak özellikle sağlık ve enerji sektörleriyle önemli bir ilişkiye sahiptir. Sağlık sektöründe, ilaçların üretimi ve hastalıkların teşhisinde kullanılan cihazların yapımında kimya endüstrisi ürünleri kullanılırken, enerji sektöründe ise petrol, doğal gaz, kömür gibi enerji kaynaklarının işlenmesi ve rafine edilmesi için kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu nedenle, kimya endüstrisi Türkiye'nin ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.  37. Basit bir makine olan kaldıraçın amacı nedir?

    A) İş yapmayı kolaylaştırmak        B) Hızlı hareketleri yavaşlatmak   
    C) Enerjiyi yok etmek               D) İş yapmayı zorlaştırmak         

  38. Cevap: A Açıklama:

    Kaldıraç, küçük bir kuvvetin büyük bir kuvvet haline getirilmesini sağlayan basit bir makinedir ve iş yapmayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Kaldıraç, bir nesneyi kaldırmak veya hareket ettirmek için gereken kuvveti azaltır ve iş yapmayı daha verimli hale getirir. Kaldıraç, farklı pozisyonlarda kullanılarak farklı kuvvet oranlarına ulaşılmasını sağlar.  39. Asitlerin özellikleri nelerdir?

    A) Acı tat verirler, suyu kırmızıya veya turuncuya boyarlar.
    B) Ekşimsi tat verirler, suyu maviye veya yeşile boyarlar.
    C) Tatlı tat verirler, suyu yeşile veya turuncuya boyarlar.
    D) Tatsızdırlar, suyu hiçbir renge boyamazlar.

  40. Cevap: B Açıklama:

    Cevap anahtarı B şıkkıdır. Asitler ekşimsi bir tat verirler, suda maviye veya yeşile boyama eğilimindedirler ve asitlerin pH seviyeleri 7'den küçüktür.  41. Asit yağmurlarının etkileri nelerdir?

    A) Bitkilerin büyümesini arttırır.
    B) Binaların ve yapıların çürümesine neden olur.
    C) Denizlerdeki balık popülasyonunu arttırır.
    D) İnsan sağlığına zararlı değildir.

  42. Cevap: B Açıklama:

    Cevap anahtarı B olan bu soruda asit yağmurlarının etkileri sorulmaktadır. Asit yağmurları, atmosferdeki kimyasal maddelerin yağmur damlalarıyla birlikte yere düşmesi sonucu oluşur. Bu kimyasal maddelerin çevreye olumsuz etkileri vardır. Özellikle binaların, yapıların, heykellerin ve köprülerin çürümesine neden olabilir. Ayrıca toprak ve su kaynaklarına da zarar verebilir. Asit yağmurlarının neden olduğu çevresel zararlar, sürdürülebilirlik konusunda önemli bir konudur.  43. Bir madde asidik olduğunda hangi pH değerlerine sahiptir?

    A) pH 0-6    B) pH 7-14    C) pH 8-10    D) pH 14-20

  44. Cevap: A Açıklama:

    Cevap anahtarı A seçeneği olan pH 0-6'dur. Asidik maddeler, pH skalasında 0 ile 6 arasında bir değere sahiptir. Bu değer ne kadar düşükse, madde o kadar güçlü bir asit olarak kabul edilir.  45. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir değişimdir?

    A) Demirin paslanması    B) Odunun yanması       
    C) Buzun erimesi         D) Tütünün yanması      

  46. Cevap: C Açıklama:

    Bu sorunun cevap anahtarı "C) Buzun erimesi"dir. Fiziksel bir değişim, bir maddenin fiziksel durumunda (örneğin katıdan sıvıya) veya görünümünde (örneğin buzun erimesi) değişikliklerin meydana geldiği ancak kimyasal bileşiminde herhangi bir değişiklik olmadığı bir olaydır. Fiziksel değişimler, maddeyi yeni bir maddeye dönüştürmezler.  47. Buharlaşma bir fiziksel değişim midir, yoksa kimyasal bir değişim midir?

    A) Fiziksel bir değişimdir.
    B) Kimyasal bir değişimdir.
    C) Hem fiziksel hem de kimyasal bir değişimdir.
    D) Değişim yoktur.

  48. Cevap: A Açıklama:

    Bu sorunun cevap anahtarı "A) Fiziksel bir değişimdir." Buharlaşma, sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesi işlemidir. Bu işlem sırasında madde kimyasal olarak değişmez, yalnızca fiziksel özellikleri değişir. Buharlaşma, maddenin sıvı hâlden gaz hâline geçtiği fiziksel bir değişimdir.  49. Paslanma bir fiziksel değişim midir, yoksa kimyasal bir değişim midir?

    A) Fiziksel bir değişimdir.
    B) Kimyasal bir değişimdir.
    C) Hem fiziksel hem de kimyasal bir değişimdir.
    D) Değişim yoktur.

  50. Cevap: B Açıklama:

    Paslanma, kimyasal bir değişimdir. Paslanma, demir gibi metallerin havadaki oksijen ile etkileşime girerek metal yüzeyindeki demir oksit tabakasının oluşmasıyla gerçekleşir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8 SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 2 DÖNEM 2 SINAVI Detayları

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8 SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 2 DÖNEM 2 SINAVI 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8 SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 2 DÖNEM 2 SINAVI Testini Çöz tıklayın. 2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8 SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 2 DÖNEM 2 SINAVI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8 SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 2 DÖNEM 2 SINAVI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
  • Test


2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8 SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 2 DÖNEM 2 SINAVI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
  • YAŞAMIMIZDA ELEKTRİK
    1. Elektrik Akımının Manyetik Etkis
    2. Elektrik Araçlarının Gücü
    3. Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür
  • DOĞAL SÜREÇLER
    1. Evren ve Dünya'mız Nasıl Oluştu?
    2. Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları
    3. Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri

Ayrıca

Atomun çekirdeğinde yer alan yüksüz tanecik nötrondur.

Periyodik cetvelin yapısı ve elementlerin yerleşimi, elementlerin özelliklerini ve atom numaralarını belirlememize yardımcı olur.

Elementlerin tanımını anlama ve bronzun bir alaşım olduğunu fark etme.

Buharlaşmanın tersi olan olayın "yoğuşma" olduğunu öğrenme.

Hidroelektrik santrallerin çalışma prensipleri hakkındaki bilgiyi test etmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma prensiplerinin uygulanmasını teşvik etmek önemlidir.

Doğadaki maddelerin döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak ve bu sürecin önemini anlamaktır.

Asit yağmuru, çevre bilimleri kazanımı ile ilişkilidir.

Bu soru, öğrencilere besin zinciri kavramını tanıtmak ve öğrencilerin besin zincirinin alt halkasındaki canlıları belirleyebilme yeteneğini ölçmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, ototrofik organizmaların besin zincirindeki önemini vurgular ve öğrencilere doğal yaşamın karmaşıklığını anlama fırsatı sunar.

besin zinciri kavramını anlaması ve enerji akışının yönünü öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Kimya endüstrisinin farklı sektörlerle bağlantılı olduğunu anlayabilme.

Basit makinelerin çeşitli işler için nasıl kullanıldığına ve iş yapmayı nasıl kolaylaştırdığına dair anlayış.

Asitlerin özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak kimya alanındaki temel kavramları anlama ve kullanabilme kazanımını sağlar.

Cevre sorunlarına duyarlılık, çevresel etkileri anlama ve çevre yönetimi becerileri olarak özetlenebilir.

Asidik maddelerin pH değerinin neden önemli olduğunu anlamak, kimya ve çevre bilimleri gibi birçok alanda önemlidir.

Fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki farkı anlamaları gerekmektedir.

Maddenin farklı hallerindeki özelliklerini tanımlayabilme ve fiziksel/kimyasal değişimler arasındaki farkı anlayabilme becerisi kazanmaları hedeflenir.

Paslanma kimyasal bir değişimdir ve demirin kimyasal özelliklerinin değişmesiyle sonuçlanır. Bu soruyu cevaplayarak, kimyasal değişim kavramını anlamak mümkündür.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8 SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 2 DÖNEM 2 SINAVI sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8 SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 2 DÖNEM 2 SINAVI Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 28 kere doğru, 16 kere yanlış cevap verilmiş.

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8 SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 2 DÖNEM 2 SINAVI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8 SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 2 DÖNEM 2 SINAVI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8 SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 2 DÖNEM 2 SINAVI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8 SINIFLAR BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 2 DÖNEM 2 SINAVI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri