2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAVI

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAVI sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAVI CEVAPLARI

 1. Elektrik enerjisi nasıl elde edilir? Hangi yöntemler kullanılır?

  A) Elektrik enerjisi, hidroelektrik santraller, termik santraller, nükleer santraller, rüzgar türbinleri ve güneş panelleri gibi birçok yöntemle elde edilebilir.
  B) Elektrik enerjisi sadece nükleer santrallerde üretilir.
  C) Elektrik enerjisi, sadece hidroelektrik santrallerde üretilir.
  D) Elektrik enerjisi, sadece termik santrallerde üretilir.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, elektrik enerjisi elde etmek için birçok yöntem kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu yöntemler arasında hidroelektrik santraller, termik santraller, nükleer santraller, rüzgar türbinleri ve güneş panelleri gibi farklı teknolojiler yer almaktadır. Elektrik enerjisi üretimi için kullanılan bu yöntemlerin farklı avantajları ve dezavantajları vardır. 3. Hidroelektrik santraller nasıl çalışır?

  A) Hidroelektrik santraller, suyu türbinlere akıtarak elektrik üretir.
  B) Hidroelektrik santraller, güneş enerjisi kullanarak elektrik üretir.
  C) Hidroelektrik santraller, nükleer enerji kullanarak elektrik üretir.
  D) Hidroelektrik santraller, petrol kullanarak elektrik üretir.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Hidroelektrik santraller, suyun potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürerek türbinler yardımıyla elektrik üreten tesislerdir. Su, baraj gölünden türbinlere doğru akarken, bu hareket enerjisi türbinleri döndürür ve türbinler bağlı jeneratörler ile birlikte çalışarak elektrik enerjisi üretirler. 5. Termik santrallerin olumsuz etkileri nelerdir?

  A) Termik santraller, atmosfere zararlı gazlar salarak çevreyi kirletir ve sera etkisine neden olabilir.
  B) Termik santrallerin hiçbir olumsuz etkisi yoktur.
  C) Termik santraller, sadece elektrik üretir ve çevreye zarar vermez.
  D) Termik santraller, yalnızca sıcak su üretir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Termik santraller, yakıtın yanması sonucu atmosfere zararlı gazlar, özellikle sera etkisine yol açan karbon dioksit salar. Ayrıca, termik santrallerin su kaynaklarına ve doğal yaşam alanlarına olan etkileri de ciddi bir endişe kaynağıdır. 7. Bir cisim nasıl elektrik yükü alır?

  A) Bir cisim, başka bir yüklü cisimle temas ettiğinde elektrik yükü alır.
  B) Bir cisim, ısıtıldığında elektrik yükü alır.
  C) Bir cisim, ışıkla temas ettiğinde elektrik yükü alır.
  D) Bir cisim, kendi içindeki elektronların hareketiyle elektrik yükü alır.

 8. Cevap: A Açıklama: 9. Bir nötr cisme nasıl elektrik yükü verilebilir?

  A) Nötr bir cisme elektrik yükü vermek imkansızdır.
  B) Nötr bir cisme sürtünme yoluyla elektrik yükü verilebilir.
  C) Nötr bir cisme manyetik alan yoluyla elektrik yükü verilebilir.
  D) Nötr bir cisme temas yoluyla elektrik yükü verilebilir.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B şıkkıdır. Nötr bir cisme elektrik yükü verebilmek için, elektrik yükü taşıyan bir başka cisme sürtünme yoluyla temas ettirilmesi gerekir. Bu işlem, elektronların bir cisme doğru hareket ederek nötr cisimden elektron koparması veya nötr cisme elektron alması yoluyla gerçekleşir. Elektrik yükü verilen nötr cisim artık elektrik yükü taşıyan bir cisim haline gelir. 11. Sürdürülebilir kalkınma için neler yapılabilir?

  A) Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek
  B) Atık yönetimini düzgün bir şekilde yapmak
  C) İnsan haklarını korumak
  D) Tüm seçenekler doğrudur.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Sürdürülebilir kalkınma için birçok farklı adım atılabilir, ancak en önemli adımlardan bazıları yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek ve atık yönetimini düzgün bir şekilde yapmaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek, fosil yakıtların kullanımını azaltarak çevre kirliliği ve küresel iklim değişikliği gibi sorunları azaltmaya yardımcı olur. Atık yönetimini düzgün bir şekilde yapmak, çöplerin doğaya ve insan sağlığına zararlı etkilerini en aza indirir ve kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı teşvik eder. 13. Su döngüsü nedir? Hangi süreçleri içerir?

  A) Su döngüsü, sadece yağmurun oluşumunu kapsar.
  B) Su döngüsü, sadece buzulların erimesiyle ilgilidir.
  C) Su döngüsü, buharlaşma, yoğunlaşma, yağış ve sızıntı süreçlerini içerir.
  D) Su döngüsü, sadece deniz suyunun tatlandırılmasıyla ilgilidir.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: Su döngüsü, buharlaşma, yoğunlaşma, yağış ve sızıntı süreçlerini içerir. Su döngüsü, suyun doğada dolaşımını ifade eder. Bu döngüde, güneş enerjisiyle su yüzeylerinden buharlaşır ve atmosfere yükselir. Atmosferde, bu buhar soğuyarak yoğunlaşır ve su damlacıklarına dönüşür. Bu su damlacıkları birleşerek bulutları oluşturur. Bulutlar rüzgarlar tarafından taşınarak farklı bölgelere ulaşır ve yağış şeklinde yeryüzüne düşer. Yeryüzüne düşen su, tekrar toprağın içine sızarak yer altı su kaynaklarını oluşturur veya akarsular, göller ve okyanuslar gibi su birikintilerine ulaşır. Su döngüsü, doğanın suyu geri dönüşümlü olarak kullanmasını sağlar ve su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılmasını önemli kılar. 15. Asit yağmuru nedir? Hangi gazların atmosferdeki artışı asit yağmuruna sebep olur?

  A) Asit yağmuru, sadece denizlerdeki aşırı tuzluluk sonucu oluşur.
  B) Asit yağmuru, sadece orman yangınları sonucu oluşur.
  C) Asit yağmuru, atmosferdeki azot oksit ve kükürt dioksit gazlarının artışı sonucu oluşur.
  D) Asit yağmuru, sadece volkanik patlamalar sonucu oluşur.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Asit yağmuru, atmosferdeki azot oksit ve kükürt dioksit gazlarının artışı sonucu oluşur ve bu gazlar havada su buharıyla reaksiyona girerek asitler oluşturur. Bu asitler yağmur, kar veya sis şeklinde yeryüzüne düşer ve çevre kirliliği, canlı yaşamı ve yapı malzemelerini olumsuz etkiler. 17. Besin zincirinin en alt halkasını oluşturan canlılar nelerdir?

  A) Otoburlar
  B) Etoburlar
  C) Hem otobur hem de etobur olan canlılar
  D) Süpermarketlerde satılan yiyecekler

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A şıkkı doğrudur. Besin zincirinin en alt halkasını oluşturan canlılar otoburlardır. Besin zinciri, farklı organizmaların birbirlerini tüketerek besin alışverişinde bulunduğu bir sistemdir. Bu zincirde en altta yer alan canlılar, bitkiler ve diğer ototrofik organizmalardır. Ototroflar, kendi besinlerini üretebilirler ve bu nedenle besin zincirinin en alt halkasını oluştururlar. Diğer canlılar, ototroflardan besin alarak besin zincirinde yukarı doğru hareket ederler. 19. Besin zinciri boyunca enerji akışı hangi yönde gerçekleşir?

  A) Yukarı doğru            B) Aşağı doğru
  C) Sağa doğru             D) Sola doğru

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, besin zinciri boyunca enerji akışının aşağı doğru gerçekleştiği belirtilmektedir. Bu açıklama doğru ve besin zincirinde, her bir canlı türü diğerini besleyerek enerjiyi aktarır ve enerji akışı da bu şekilde besin zinciri boyunca aşağı doğru gerçekleşir. 21. Kimya endüstrisi, Türkiye'deki ekonomik faaliyetler arasında önemli bir yere sahiptir. Kimya endüstrisi hangi sektörlerle bağlantılıdır?

  A) Sağlık ve enerji        B) Tarım ve hayvancılık   
  C) İnşaat ve turizm        D) Tüm sektörler          

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Sağlık ve enerji.Kimya endüstrisi, birçok sektörle bağlantılıdır ancak özellikle sağlık ve enerji sektörleriyle önemli bir ilişkiye sahiptir. Sağlık sektöründe, ilaçların üretimi ve hastalıkların teşhisinde kullanılan cihazların yapımında kimya endüstrisi ürünleri kullanılırken, enerji sektöründe ise petrol, doğal gaz, kömür gibi enerji kaynaklarının işlenmesi ve rafine edilmesi için kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu nedenle, kimya endüstrisi Türkiye'nin ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. 23. Basit bir makine olan eğik düzlem ne işe yarar?

  A) İş yapmayı kolaylaştırmak        B) Hızlı hareketleri yavaşlatmak   
  C) Enerjiyi yok etmek               D) İş yapmayı zorlaştırmak         

 24. Cevap: A Açıklama:

  Eğik düzlem, bir nesnenin ağırlığını azaltarak iş yapmayı kolaylaştıran basit bir makinedir. Bu makine, yükü yüksekten aşağıya doğru iterek eğimi kullanarak yükün hareketini kolaylaştırır. Bu nedenle, eğik düzlem, iş yapmayı daha verimli hale getirmek için kullanılır. 25. Asit yağmurlarının etkileri nelerdir?

  A) Bitkilerin büyümesini arttırır.
  B) Binaların ve yapıların çürümesine neden olur.
  C) Denizlerdeki balık popülasyonunu arttırır.
  D) İnsan sağlığına zararlı değildir.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda asit yağmurlarının etkileri sorulmaktadır. Asit yağmurları, atmosferdeki kimyasal maddelerin yağmur damlalarıyla birlikte yere düşmesi sonucu oluşur. Bu kimyasal maddelerin çevreye olumsuz etkileri vardır. Özellikle binaların, yapıların, heykellerin ve köprülerin çürümesine neden olabilir. Ayrıca toprak ve su kaynaklarına da zarar verebilir. Asit yağmurlarının neden olduğu çevresel zararlar, sürdürülebilirlik konusunda önemli bir konudur. 27. Asitler ve bazlar arasındaki temel fark nedir?

  A) Asitler elektriksel yük taşırken bazlar taşımaz.
  B) Asitler hidrojen iyonu (H+) üretirken bazlar hidroksit iyonu (OH-) üretir.
  C) Asitlerin pH değeri yüksektir, bazların ise düşüktür.
  D) Asitler suda çözünmezken bazlar suda çözünür.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B seçeneğidir. Asitler hidrojen iyonu (H+) üretirken bazlar hidroksit iyonu (OH-) üretir. Asitler, su çözeltisinde pH değeri 0 ile 6 arasında değişirken bazlar 8 ile 14 arasında değişen pH değerlerine sahiptirler. Bu soru, temel kimya kavramlarını ve asit-baz dengesi hakkındaki bilgiyi test etmektedir. 29. Bir madde asidik olduğunda hangi pH değerlerine sahiptir?

  A) pH 0-6    B) pH 7-14    C) pH 8-10    D) pH 14-20

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneği olan pH 0-6'dur. Asidik maddeler, pH skalasında 0 ile 6 arasında bir değere sahiptir. Bu değer ne kadar düşükse, madde o kadar güçlü bir asit olarak kabul edilir. 31. Periyodik sistemde bir elementin periyodik tabloda konumunun belirlenmesinde hangi özellikler dikkate alınır?

  A) Atom ağırlığı ve sıcaklık
  B) Elektronegatiflik ve elektron dizilimi
  C) İyonik yarıçap ve doğal durum
  D) Atom numarası ve elektron dizilimi

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Atom numarası ve elektron dizilimi. Periyodik sistemde bir elementin konumu, atom numarası ve elektron dizilimine göre belirlenir. Periyodik tabloda yatay satırlar periyotları, dikey sütunlar ise grupları temsil eder. Bir elementin periyodu, dış katmanındaki elektron sayısına bağlıdır ve grup numarası ise dış katmandaki elektronların davranışını belirler. Bu nedenle, periyodik sistemde bir elementin yerini belirlemek için atom numarası ve elektron dizilimi dikkate alınır. 33. Periyodik sistemde, aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir çünkü:

  A) Hepsi aynı atom numarasına sahiptir
  B) Hepsi aynı doğal durumdadır
  C) Hepsi aynı oksidasyon sayısına sahiptir
  D) Hepsi aynı elektron dizilimine sahiptir

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Periyodik sistemde aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir, çünkü hepsi aynı valans elektronu sayısına sahiptir ve bu da benzer kimyasal bağlar oluşturmalarına neden olur. 35. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir değişimdir?

  A) Demirin paslanması    B) Odunun yanması       
  C) Buzun erimesi         D) Tütünün yanması      

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Buzun erimesi"dir. Fiziksel bir değişim, bir maddenin fiziksel durumunda (örneğin katıdan sıvıya) veya görünümünde (örneğin buzun erimesi) değişikliklerin meydana geldiği ancak kimyasal bileşiminde herhangi bir değişiklik olmadığı bir olaydır. Fiziksel değişimler, maddeyi yeni bir maddeye dönüştürmezler. 37. Kimyasal bir değişim gerçekleştiğini nasıl anlarsınız?

  A) Yeni bir madde meydana gelir    B) Maddelerin rengi değişir       
  C) Maddeler ısınır veya soğur      D) Tüm seçenekler doğrudur        

 38. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneği olarak verilmiş, yani hepsi doğrudur. Kimyasal bir değişim gerçekleştiğini anlamak için farklı göstergeler kullanılabilir. Yeni bir madde meydana gelmesi, maddelerin renginin değişmesi, ısı değişiklikleri gibi fiziksel değişiklikler, kimyasal değişim olabileceğinin işaretleridir. 39. Bir madde kimyasal olarak değiştiğinde, ne olur?

  A) Farklı bir maddeye dönüşür    B) Aynı madde olarak kalır      
  C) Kütle ve hacim değişir        D) Tüm seçenekler yanlıştır     

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Farklı bir maddeye dönüşür. Kimyasal değişim, bir maddenin moleküler yapılarının değiştiği ve yeni bir maddenin oluştuğu bir reaksiyondur. Bu reaksiyon sonucu orijinal maddenin kimyasal özellikleri tamamen değişebilir ve yeni bir madde oluşabilir. Kimyasal değişimlerin bazı örnekleri arasında yanma, asit-baz reaksiyonları ve paslanma yer alır. Bu tür reaksiyonlar, maddenin kimyasal özellikleri hakkında fikir edinmek ve maddeyi yeni bir forma dönüştürmek için kullanılabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAVI Detayları

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAVI 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAVI Testini Çöz tıklayın. 2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAVI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAVI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAVI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAMIMIZDA ELEKTRİK
  1. Elektrik Akımının Manyetik Etkis
  2. Elektrik Araçlarının Gücü
  3. Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür
 • DOĞAL SÜREÇLER
  1. Evren ve Dünya'mız Nasıl Oluştu?
  2. Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları
  3. Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri

Ayrıca

Elektrik enerjisi üretimi için kullanılan farklı teknolojileri tanımak ve bu teknolojilerin avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Hidroelektrik santrallerin çalışma prensipleri hakkındaki bilgiyi test etmektedir.

Çevre sorunlarına ve enerji kaynaklarının çevresel etkilerine dair farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır.

Elektrostatik kuvvetler ve elektrik yükleri kazanımı gibi fizik konularında önemlidir.

Sürdürülebilir kalkınmanın önemini ve sürdürülebilir kalkınma için atılabilecek adımları anlamak.

Su döngüsünü tanımlayarak, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının önemini anlamak.

Asit yağmuru, çevre bilimleri kazanımı ile ilişkilidir.

Bu soru, öğrencilere besin zinciri kavramını tanıtmak ve öğrencilerin besin zincirinin alt halkasındaki canlıları belirleyebilme yeteneğini ölçmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, ototrofik organizmaların besin zincirindeki önemini vurgular ve öğrencilere doğal yaşamın karmaşıklığını anlama fırsatı sunar.

besin zinciri kavramını anlaması ve enerji akışının yönünü öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Kimya endüstrisinin farklı sektörlerle bağlantılı olduğunu anlayabilme.

Basit makinelerin çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Cevre sorunlarına duyarlılık, çevresel etkileri anlama ve çevre yönetimi becerileri olarak özetlenebilir.

Asitler ve bazlar arasındaki farkları anlamak.

Asidik maddelerin pH değerinin neden önemli olduğunu anlamak, kimya ve çevre bilimleri gibi birçok alanda önemlidir.

Periyodik sistemdeki elementlerin konumlarını atom numarası ve elektron dizilimlerine göre belirleyebilirim.

Kimya alanında temel bir kavramdır ve öğrencilerin periyodik tabloyu anlamalarına ve elementlerin kimyasal özelliklerini tahmin etmelerine yardımcı olur.

Fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki farkı anlamaları gerekmektedir.

Kimyasal değişimin belirtilerini ve tanımlarını açıklayabilme becerisi kazanılır.

Kimyasal değişim kavramını tanımlamak ve maddeyi kimyasal olarak değiştiren reaksiyonları tanımlayabilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAVI sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAVI Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 2 kere yanlış cevap verilmiş.

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAVI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAVI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAVI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAVI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri