2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI CEVAPLARI


 1. fen bilimleri sorusu
  Yukarıda verilen grafiğe göre;
  I. A-B arasında buz halindedir
  II. C-D arasında sıvı haldedir.
  III. E-F arasında sıvı buharı halindedir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 2. Cevap: C

 3. 1 gram maddenin sıcaklığını 1°C arttırmak için gerekli ısı miktarına öz ısı adı verilir
  Buna göre;
  I. "c" harfi ile gösterilir
  II. Ayırt edici bir özelliktir
  III. Birimi J/g °C’tur.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri öz ısı için doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 4. Cevap: C

 5. Sıcaklıkla ilgili olarak;
  I. Sıcaklık termometre ile ölçülür. 
  II. Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında alınıp verilen enerjiye ısı enerjisi denir.
  III. Sıcaklıkları eşit olan maddeler arasında ısı alışverişi olmaz.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 6. Cevap: C

 7. Tuncay, metallerle ilgili aşağıda verdiği bilgilerden hangisinde hata yapmıştır?

  A) Parlaktır                 B) Elektriği iletir
  C) Şekil verilebilir      D) Isıyı iletmez

 8. Cevap: D

 9. Bir öğrenci, pehe (pH) değeri 3 olan birinci sulu çözelti ile pH değeri 10 olan ikinci sulu çözeltiyi karıştırıyor. Daha sonra, oluşan çözeltinin pH değerini 7 olarak ölçüyor. Buna göre öğrencinin yaptığı deneyle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Oluşan yeni çözelti nötrdür.
  B) Birinci çözelti asidik, ikinci çözelti baziktir.
  C) Karıştırılan çözeltiler arasında nötralleşme tepkimesi gerçekleşmiştir.
  D) Karıştırılan birinci ve ikinci çözeltiler kimyasal özelliklerini korumuştur.
 10. Cevap: A

 11. Aşağıdaki canlılardan hangisi gündüz oksijenli solunum yapmaz?

  A) İnsan   B) Elma ağacı   C) Yarasa  D) Solucan

 12. Cevap: B

 13. pH değeri 8-14 arası olan madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Elma suyu               B) Sirke
  C) Limonata                 D) Amonyak

 14. Cevap: D

 15. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır?

  A) Kömür   B) Petrol   C) Rüzgar   D) Doğalgaz

 16. Cevap: C

 17. Maddelerin fiziksel hallerindeki değişimlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Katı halden sıvı hale geçerken madde çevreden ısı alır.
  B) Gaz halinden sıvı hale geçerken madde çevreye ısı verir.
  C) Sıvı halden katı hale geçerken madde çevreden ısı alır.
  D) Sıvı halden gaz haline geçerken madde çevreden ısı alır.

 18. Cevap: C

 19. Aşağıdaki canlılardan hangisi fotosentez yapar?

  A) İnsan     B) Tavuk     C) Bit     D) Pırasa

 20. Cevap: D

 21. Fotosentez en çok bitkinin hangi organında gerçekleşir?

  A) Kök     B) Gövde     C) Yaprak     D) Dal

 22. Cevap: C

 23. Aşağıdaki gazlardan hangisinin miktarının normalden fazla artması, havanın kirlenmesine sebep olabilir?

  A) Su buharı                   B) Oksijen
  C) Karbondioksit           D) Azot

 24. Cevap: D

 25. Fotosentez yapılmasında kullanılan temel enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Güneş ışığı                 B) Toprak
  C) Hava                           D) Karbondioksit

 26. Cevap: A

 27. Çöpe atılan, aşağıdaki maddelerden hangisi, geriye dönüşümlü olarak tekrar sanayide değerlendirilemez?

  A) Yemek artıkları         B) Cam parçaları
  D) Plastik parçaları       D) Kağıt parçaları

 28. Cevap: A

 29. A → tırtıl → fare → B →şahin
  Yukarıda verilen besin zincirinde A ve B numaralı canlıların yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Yaprak-yılan              B) Çekirge-havuç
  C) Akbaba-yılan             D) Ot- Yaprak

 30. Cevap: A

 31. Solunumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Besin üretmek         B) Enerji üretmek
  C) Oksijen almak          D) Fotosentez yapmak

 32. Cevap: B

 33. Buğday - Çekirge - Kurbağa - Yılan - Atmaca
  Yukarıdaki besin zincirinde kurbağa sayısının azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) Atmaca sayısının artması
  B) Çekirge sayısının azalması
  C) Yılan sayısının artması
  D) Ortamda inorganik maddelerin azalması

 34. Cevap: D

 35. Periyodik cetvelin 1. Periyot 8A grubunda bulunan bir elementin atom numarası kaçtır?

  A) 2     B) 10     C) 18     D) 20

 36. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı şu şekildedir: A) 2 - Periyodik cetvelde 1. periyot, 2A grubu ile başlar ve 8A grubu ile son bulur. - 8A grubu, asal gazlar olarak bilinen elementleri içerir ve atom numaraları 2'den başlayarak artar. - Dolayısıyla, 1. periyot 8A grubunda bulunan bir elementin atom numarası 2'dir. 37. Sürdürülebilir kalkınma nedir?

  A) Doğal kaynakları tüketmeden ekonomik büyümeyi sürdürmek için tasarlanmış bir sistemdir.
  B) Ekonomik büyümeyi hızlandırmak için doğal kaynakları tüketen bir sistemdir.
  C) Sadece çevrenin korunması için yapılan bir sistemdir.
  D) Sadece sosyal adaleti sağlamak için yapılan bir sistemdir.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Doğal kaynakları tüketmeden ekonomik büyümeyi sürdürmek için tasarlanmış bir sistemdir. Sürdürülebilir kalkınma, insanların yaşam kalitesini artırırken, doğal kaynakları tüketmeden ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, ekonomik büyümeyi sürdürmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu, çevrenin korunmasını, sosyal adaletin sağlanmasını ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir olmasını içerir. 39. Besin zincirinin en alt halkasını oluşturan canlılar nelerdir?

  A) Otoburlar
  B) Etoburlar
  C) Hem otobur hem de etobur olan canlılar
  D) Süpermarketlerde satılan yiyecekler

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A şıkkı doğrudur. Besin zincirinin en alt halkasını oluşturan canlılar otoburlardır. Besin zinciri, farklı organizmaların birbirlerini tüketerek besin alışverişinde bulunduğu bir sistemdir. Bu zincirde en altta yer alan canlılar, bitkiler ve diğer ototrofik organizmalardır. Ototroflar, kendi besinlerini üretebilirler ve bu nedenle besin zincirinin en alt halkasını oluştururlar. Diğer canlılar, ototroflardan besin alarak besin zincirinde yukarı doğru hareket ederler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI Detayları

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI Testini Çöz tıklayın. 2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAMIMIZDA ELEKTRİK
  1. Elektrik Akımının Manyetik Etkis
  2. Elektrik Araçlarının Gücü
  3. Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür
 • DOĞAL SÜREÇLER
  1. Evren ve Dünya'mız Nasıl Oluştu?
  2. Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları
  3. Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri

Ayrıca

Periyodik cetvelin yapısı ve elementlerin yerleşimi, elementlerin özelliklerini ve atom numaralarını belirlememize yardımcı olur.

Sürdürülebilir kalkınma, günümüz dünyasında giderek daha fazla önem kazanmaktadır ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarına uygun bir dünya bırakmak için önemlidir.

Bu soru, öğrencilere besin zinciri kavramını tanıtmak ve öğrencilerin besin zincirinin alt halkasındaki canlıları belirleyebilme yeteneğini ölçmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, ototrofik organizmaların besin zincirindeki önemini vurgular ve öğrencilere doğal yaşamın karmaşıklığını anlama fırsatı sunar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 16 kere doğru, 19 kere yanlış cevap verilmiş.

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 8. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri