8.Sınıf DKAB II. ve III. Ünite Test 1

8.Sınıf DKAB II. ve III. Ünite Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf DKAB II. ve III. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Hz. Muhammed (s.a.v.), paylaşma ve yardımlaşma konusunda Müslümanlara hangi tavsiyede bulunmuştur?

  A) "Yarım hurma vermek suretiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz."
  B) "Cömert kişi Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın ve cehenneme uzaktır."
  C) "Sadaka, sizden kötülüğü ve cimriliği giderir."
  D) "İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir."

 2. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), paylaşma ve yardımlaşmanın cehennem ateşinden koruduğunu söylemiştir. 3. Zekat, İslam'da hangi mallardan verilir?

  A) Altın, gümüş, para, ticaret malları, hayvanlar, tarlalar ve evler
  B) Sadece altın ve gümüş
  C) Sadece para ve ticaret malları
  D) Sadece tarlalar ve evler

 4. Cevap: A Açıklama:

  Zekat, İslam'da altın, gümüş, para, ticaret malları, hayvanlar, tarlalar ve evlerden verilir. 5. Zekâtın nisap miktarı nedir?

  A) 80.18 gram altın    B) 1000 lira          
  C) 1500 lira           D) 2000 lira          
                        

 6. Cevap: A Açıklama:

  Zekâtın nisap miktarı, 80.18 gram altın veya buna denk para veya maldır. 7. Zekâtın verilecek kişileri kimler oluşturur?

  A) Fakirler, düşkünler, (zekât toplayan) memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar, (hürriyetine kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmışlar
  B) Zenginler, yardımseverler, hayırseverler
  C) Fakirler, düşkünler, memurlar, işçiler, işsizler
  D) Zenginler, yardıma muhtaçlar

 8. Cevap: A Açıklama:

  Zekâtın verilecek kişileri, Kur'an-ı Kerim'de belirtilen "fakirler, düşkünler, (zekât toplayan) memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar, (hürriyetine kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmışlar" oluşturur. 9. Medyenliler, Hz. Şuayp (a.s.)'ın uyarılarına nasıl karşılık vermişlerdir?

  A) Uyarılarını dikkate alarak doğru yolu bulmuşlardır.
  B) Uyarılarını dikkate almayarak inkârcılıkta ısrar etmişlerdir.
  C) Uyarılarını dikkate alarak ticarette adaletli davranmaya başlamışlardır.
  D) Uyarılarını dikkate alarak haksızlık ve bozgunculuktan vazgeçmişlerdir.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Medyenliler, Hz. Şuayp (a.s.)'ın uyarılarına kulak vermemişler, onu tehdit etmişler ve alay etmişlerdir. İnkârcılıkta ısrar etmişler ve yaptıkları kötülüklerde devam etmişlerdir. 11. Allah (c.c.), Hz. Şuayp (a.s.)'ın uyarılarına kulak vermeyen Medyenlileri nasıl cezalandırmıştır?

  A) Onları şiddetli bir depremle helak etmiştir.
  B) Onları kıtlık ve kuraklık ile cezalandırmıştır.
  C) Onları zulüm ve baskı altında yaşatmıştır.
  D) Onları ticarette başarısızlığa uğratmıştır.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Allah (c.c.), Hz. Şuayp (a.s.)'ın uyarılarına kulak vermeyen Medyenlileri şiddetli bir depremle helak etmiştir. 13. İslam dininin inanç esasları, toplumu nasıl etkiler?

  A) Toplumu güzelleştirir    B) Toplumu kötüleştirir    
  C) Toplumu ayırır           D) Toplumu parçalar        
                             

 14. Cevap: A Açıklama:

  İnançlı bireylerden oluşan toplumlarda güzel davranışlar yaygınlaşır, kötülükler azalır. Bu nedenle İslam dininin inanç esasları toplumu güzelleştirir. 15. İslam dininin inanç esasları, toplumun hangi yönlerini etkiler?

  A) Dilini               B) Kültürünü           
  C) Örf ve âdetlerini    D) Tümünü etkiler      
                         

 16. Cevap: D Açıklama:

  İslam dininin inanç esasları, toplumun dilini, kültürünü, örf ve âdetlerini, gelenek ve göreneklerini, sanatını, edebiyatını etkiler. 17. İslam dini, insanı hangi ahlaki değerlere yöneltir?

  A) Doğruluk, adalet, sevgi, saygı
  B) Dürüstlük, yardımseverlik, hoşgörü, merhamet
  C) Sabır, kanaatkârlık, cömertlik, cahilce
  D) Tümü

 18. Cevap: D Açıklama:

  İslam dini, insanı doğruluk, adalet, sevgi, saygı, dürüstlük, yardımseverlik, hoşgörü, merhamet, sabır, kanaatkârlık, cömertlik, cahilce gibi ahlaki değerlere yöneltir. 19. İslam dini, insan hayatına ne kadar değer verir?

  A) Çok değer verir.     B) Az değer verir.     
  C) Hiç değer vermez.    D) Değer vermez.       
                         

 20. Cevap: A Açıklama:

  İslam dini, insan hayatına çok değer verir. Bu nedenle, İslam dininde bir insanın kasten öldürülmesi büyük bir günah olarak kabul edilir. 21. İslam dini, neslin korunması için çocukların bilgili, kültürlü, millî ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirilmesini büyük önem verir. Bu sebeple anne ve babalar çocuklarını yetiştirirken aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?

  A) Onlara dinimizin emir ve yasaklarını öğretmek
  B) Onları kötü alışkanlıklardan korumak
  C) Onların beden ve ruh sağlığını korumak
  D) Hepsi

 22. Cevap: D Açıklama:

  İslam dini, neslin korunması için çocukların bilgili, kültürlü, millî ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirilmesini büyük önem verir. Bu nedenle anne ve babalar çocuklarını yetiştirirken onlara dinimizin emir ve yasaklarını öğretmek, onları kötü alışkanlıklardan korumak ve onların beden ve ruh sağlığını korumak gibi hususlara dikkat etmelidirler. 23. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde neslin korunması için yapılması gerekenlerden biri değildir?

  A) Aile kurumunun korunması      B) Evliliğin teşvik edilmesi    
  C) Zinanın yasaklanması          D) Boşanmanın teşvik edilmesi   
                                  

 24. Cevap: D Açıklama:

  İslam dini, aile kurumuna büyük önem verir ve aile yuvasının dağılmasına neden olacak, çocukların sağlıklı ortamlarda yetişmesini engelleyecek tutum ve davranışlar yasaklanmıştır. Bu nedenle, boşanma İslam dini tarafından hoş karşılanmaz. 25. İslamiyet, insanların akıl sağlığını korumaya önem verir. Aşağıdakilerden hangisi insanın akıl sağlığına zarar veren bir davranıştır?

  A) Çalışmak                     B) Bilgi edinmek               
  C) Alkol kullanmak              D) Doğruyu yanlıştan ayırmak   
                                 

 26. Cevap: C Açıklama:

  Alkol, insanın düşünme, anlama ve kavrama yeteneğini olumsuz yönde etkileyerek akıl sağlığını bozabilir. 27. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), çalışan işçinin ücretini alnının teri kurumadan vermesini emretmiştir. Bu emir aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

  A) İnsanların dinî hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi
  B) Toplumsal adaletin sağlanması
  C) İnsanların ekonomik haklarının korunması
  D) İnsanların sosyal haklarının korunması

 28. Cevap: C Açıklama:

  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bu emri, insanların ekonomik haklarının korunması için verilmiş bir emirdir. 29. Hz. Yusuf'un (a.s.) kuyuda beklerken başına gelen olay, hangi ayette anlatılmaktadır?

  A) Mâide suresi, 87. ayet
  B) Yusuf suresi, 7-10. ayetler
  C) Yusuf suresi, 25-27. ayetler
  D) Yusuf suresi, 53-55. ayetler

 30. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Yusuf'un (a.s.) kuyuda beklerken başına gelen olay, Yusuf suresinin 7-10. ayetlerinde anlatılmaktadır. 31. Hz. Yusuf'un (a.s.) kıssasından çıkarılabilecek bir sonuç nedir?

  A) Kişiler, kıskançlık duygusuna kapıldıklarında kötü işler yapabilirler.
  B) İnsanlar, birbirlerine karşı her zaman iyi davranmalıdırlar.
  C) Kişiler, rüyalarını başkalarına anlatmamalıdırlar.
  D) Kişiler, her zaman Allah'a (c.c.) tevekkül etmelidirler.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Yusuf'un (a.s.) kıssasından çıkarılabilecek bir sonuç, kişilerin kıskançlık duygusuna kapıldıklarında kötü işler yapabilecekleridir. Hz. Yusuf'un (a.s.) kardeşleri, onu kıskandıkları için onu kuyuya atarak öldürmeye çalıştılar. 33. Asr suresinde hangi kavramlar birlikte zikredilmiştir?

  A) İman ve iyilik
  B) Hak ve kadın hakları
  C) İman, ticaret, hak ve sabır
  D) İman, iyilik, sabır ve bilgi

 34. Cevap: C Açıklama:

  Asr suresinde iman, iyilik, hak ve sabır kavramları birlikte zikredilmiştir. Bu kavramlar, insanın kurtuluşu için gerekli olan temel unsurlardır. 35. Asr suresinin ana mesajı nedir?

  A) İnsanın iman etmesi ve iyilik yapması gerekir.
  B) İnsanın birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmesi gerekir.
  C) İnsanın zarardan kurtulmak için çabalaması gerekir.
  D) Hepsi

 36. Cevap: D Açıklama:

  Asr suresinin ana mesajı, insanın iman etmesi, iyilik yapması, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmesi gerektiğidir. Bu üç şartı birlikte yerine getiren insan, zarardan kurtulur ve kurtuluşa erer.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf DKAB II. ve III. Ünite Test 1 Detayları

8.Sınıf DKAB II. ve III. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf DKAB II. ve III. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf DKAB II. ve III. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf DKAB II. ve III. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf DKAB II. ve III. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
  1. Başkalarına yardım ettiğinde yaşadığı duyguları arkadaşları ile paylaşır.
  2. Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar.
  3. Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını kavrar.
  4. Hac ve umrenin Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime nasıl katkı sağladığının farkında olur.
  5. Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini bilir.
  6. İslam’ın ekonomik gelişmeyi ve insanların zekat ve sadaka verebilecek hale gelmesini özendirdiğinin farkında olur.
  7. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi araştırır.
  8. Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar.
  9. Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar.
  10. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini kavrar
  11. Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur
  12. Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını araştırır.
 • HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
  1. Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir.
  2. Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olur.
  3. Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir
  4. Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur.
  5. Hz. Muhammed’in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini kavrar

Ayrıca 8.sınıf DKAB dersi II. ve III. ünite test soruları 1; test türünde cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite: Zekât ve Sadaka

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite: Zekât ve Sadaka 2.2.1: Zekatın farz kılındığı malları kavrar.

8.2.3. Zekâtın nisap miktarını bilir.

8.2.4. Zekâtın verilecek kişileri bilir.

* Medyenlilerin Hz. Şuayp (a.s.)'ın uyarılarına verdiği tepkiyi kavrar.

* Allah'ın (c.c.) inkâr edenleri cezalandırdığına dair örnekler verebilir.

3.1.2. İslam dininin inanç esaslarının bireyin ve toplumun hayatındaki etkilerini kavrar.

3.1.2. İslam dininin inanç esaslarının bireyin ve toplumun hayatındaki etkilerini kavrar.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 3. Ünite Din ve Hayat Kazanım 3: Dinin ahlaki değerlerini kavrar.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 3. Ünite Din ve Hayat Kazanım 4: Dinin insan hayatına verdiği değeri kavrar.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. ünite kazanımlarından "İslam'da temel insan hakları" kazanımını destekler.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. ünite kazanımlarından "İslam'da temel insan hakları" kazanımını destekler.

* 8.1.3. Dinin temel ilkelerini açıklar.

* 8.3.3. İslami açıdan ekonomik hak ve özgürlükler hakkında bilgi verir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf 3. Ünite 1. Alt ünite: Dinin Korunması

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf 3. Ünite 1. Alt ünite: Dinin Korunması

* Asr suresinde geçen temel kavramları kavrar.

* Asr suresinin ana mesajını kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf DKAB II. ve III. Ünite Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf DKAB II. ve III. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 24 kere doğru, 12 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf DKAB II. ve III. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf DKAB II. ve III. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf DKAB II. ve III. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf DKAB II. ve III. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri