8.Sınıf DKAB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik

8.Sınıf DKAB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf DKAB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. İslam'da sadakanın önemi nedir?


 2. Cevap: İslam'da sadaka, zorunlu olmayan, gönüllü yapılan yardımlara denir. Sadaka, fakir ve muhtaçların ihtiyaçlarını gidermeye, toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmeye katkı sağlar. Açıklama:

  Sadaka, Allah'ın rızasını kazanmanın ve günahlardan arınmanın bir yoludur. 3. Zekât, kimlere verilir?


 4. Cevap: Zekât, fakirler, düşkünler, (zekât toplayan) memurlar, kalpleri İslam’a ısındırılacak olanlar, (hürriyetine kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmışlar için verilir. Açıklama:

  Zekât, İslam’ın beş şartından biridir. Zekât, bir kimsenin sahip olduğu malın belirli bir miktarının, Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine verilmesidir. Zekât, fakirleri ve ihtiyaç sahiplerini rahatlatarak toplumda sosyal adaleti sağlamaya yardımcı olur. 5. Hz. Şuayp (a.s.) Medyenlilere hangi çağrıyı yapmıştır?


 6. Cevap: Allah'a (c.c.) iman ve kulluk etme, putlara tapmaktan vazgeçme, ölçü ve tartıyı dürüst yapma, haksızlık ve bozgunculuktan uzak durma Açıklama:

  Hz. Şuayp (a.s.), Medyenlilerin Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanması, doğru yolu bulması için uzun süre mücadele verdi. Onlara, Allah'ın (c.c.) verdiği nimetleri hatırlattı. Medyenlileri uyardı. 7. Medyenliler Hz. Şuayp (a.s.)'ın çağrısına nasıl karşılık vermişlerdir?


 8. Cevap: Hz. Şuayp (a.s.)'ı yalanlamışlar, tehdit etmişler, alay etmişler ve onu dinlememişler. Açıklama:

  Medyenliler Hz. Şuayp (a.s.)'ın çağrısına kulak vermemişler. Ona sert bir şekilde karşılık vermişler ve Allah'ın (c.c.) peygamberini tehdit etmişler. Medyenli inkârcılar, Şuayp Peygamber'le (a.s.) alay etmişler, kendisini küçümseyici sözler söylediler. Onun söylediklerini dikkate almadılar ve uyarılarına kulak vermediler. Tehditlerini de sürdürdüler. 9. İslam dininin inanç esasları, birey ve toplum için ne gibi öneme sahiptir?


 10. Cevap: İslam dininin inanç esasları, birey ve toplum için büyük öneme sahiptir. Bu esaslar, bireyin manevi ihtiyaçlarını karşılar, ona huzur ve güven verir. Ayrıca toplumu güzelleştirmeye ve geliştirmeye katkı sağlar. Açıklama:

  İnanç, bireyin mutluluğunu, huzurunu ve refahını sağlayan temel unsurlardan biridir. İslam dininin inanç esasları, bireyin manevi ihtiyaçlarını karşılar, ona huzur ve güven verir. Bu sayede birey, daha mutlu ve daha huzurlu bir hayat yaşar. İslam dininin inanç esasları, toplumu da olumlu yönde etkiler. Bu esaslara inanan toplumlarda güzel davranışlar yaygınlaşır, kötülükler azalır. Toplumda dayanışma ve yardımlaşma artar. Bu durum, toplumun daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir yer olmasına katkı sağlar. 11. İslamiyet'in birey ve toplum hayatındaki etkilerini açıklayınız.


 12. Cevap: İslamiyet, birey ve toplum hayatında birçok olumlu etkiye sahiptir. Bu etkilerden bazıları şunlardır: * Bireysel gelişim: İslamiyet, bireyin ahlaki, dini ve fikri gelişimine katkıda bulunur. Bu sayede birey, erdemli, sorumluluk sahibi ve topluma faydalı bir insan olur. * Toplumsal birlik ve beraberlik: İslamiyet, toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olur. Bu sayede toplumda huzur ve barış ortamı oluşur. * Sosyal yardımlaşma ve dayanışma: İslamiyet, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Bu sayede toplumda yoksulluk ve yoksunluk azalır. * Adalet ve hukukun üstünlüğü: İslamiyet, adalet ve hukukun üstünlüğünü savunur. Bu sayede toplumda adalet ve hukukun egemenliği sağlanır. Açıklama:

  İslamiyet, birey ve toplum hayatını her yönden olumlu yönde etkileyen bir dindir. Bu etkiler, İslamiyet'in temel ilkelerinden kaynaklanmaktadır. 13. Neslin korunması için İslam dini hangi davranışları yasaklar?


 14. Cevap: İslam dini, neslin korunması için zina, fuhuş, gayrimeşru ilişki gibi davranışları yasaklar. Ayrıca boşanmayı da hoş karşılamaz. Açıklama:

  İslam dini, neslin korunması için zina, fuhuş, gayrimeşru ilişki gibi davranışların toplumda yaygınlaşmasını engellemek ister. Bu tür davranışlar, neslin korunmasına ve aile kurumuna zarar verir. Ayrıca boşanma da neslin korunması için olumsuz bir durumdur. Boşanma, çocukları psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz etkiler. 15. Neslin korunması için anne ve babalar nelere dikkat etmelidir?


 16. Cevap: Anne ve babalar, çocuklarının sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için onlara dinimizin emir ve yasaklarını, ilkelerini, millî ve manevi değerlerini öğretmelidirler. Ayrıca çocuklarının beden ve ruh sağlığına zarar veren yanlış inançlardan ve zararlı alışkanlıklardan onları korumalıdırlar. Açıklama:

  Anne ve babalar, çocuklarının neslin korunması için önemli bir rol oynarlar. Çocuklarını doğru bir şekilde yetiştirerek onların sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini sağlayabilirler. Bunun için de çocuklarına dinimizin emir ve yasaklarını, ilkelerini, millî ve manevi değerlerini öğretmeli, onlara sevgi ve saygıyla yaklaşmalı, onları doğru yönlendirmelidirler. 17. İslam dininde malın korunması ile ilgili ayetlerden bir örnek veriniz.


 18. Cevap: “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hâli müstesna, mallarınızı batıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin...” (Nisâ suresi, 29. ayet) Bu ayet, insanların mallarının korunmasını emretmekte ve haksız yollarla kazanç elde etmeyi yasaklamaktadır. Açıklama:

  * Bu ayet, malın korunmasının önemine vurgu yapmaktadır. * Haksız yollarla kazanç elde etmenin, toplumun huzur ve düzenini bozacağını ifade etmektedir. 19. Asr suresinin ana mesajı nedir?


 20. Cevap: Asr suresinin ana mesajı, insanın gerçek zararın içinde olduğu, ancak iman eden, salih ameller işleyen, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin bu zarardan kurtulacağıdır. Açıklama:

  Asr suresi, 113. suredir ve Kur'an'ın en kısa suresidir. Ancak bu kısalığıyla birlikte çok önemli mesajlar içermektedir. Surenin ilk iki ayetinde, insanın gerçek zararın içinde olduğu ifade edilmektedir. Bu zarar, maddi kayıplar, sağlık sorunları, psikolojik rahatsızlıklar gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Surenin sonraki üç ayetinde ise, bu zarardan kurtulmanın yolu gösterilmektedir. Bu yol, iman etmek, salih ameller işlemek, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmektir. 21. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Zekât, malın artmasına ve bereketlenmesine neden olur.
  2. ( ) Sadaka, kişinin Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmaya vesile olur.
  3. ( ) Zekât ve sadaka, toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar.
  4. ( ) Zekât ve sadaka, kişinin cömert ve paylaşımcı olmasını sağlar.
  5. ( ) Zekât ve sadaka, kişinin şükrünü yerine getirmesine yardımcı olur.
  6. ( ) Zekât ve sadaka, kişinin malını eksiltmez.
  7. ( ) Zekât ve sadaka, kişinin günahlarını affedırır.
  8. ( ) Zekât ve sadaka, kişinin cennete girmesine vesile olur.
  9. ( ) Zekât ve sadaka, kişinin ibadetini tamamlar.
  10. ( ) Zekât ve sadaka, kişinin Allah'ın (c.c.) sevgisini kazanır.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  Bu sorular, zekât ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları ile ilgilidir. Soruların doğru cevapları, zekât ve sadakanın dinimizde önemli bir yeri olduğunu ve bu ibadetlerin hem bireye hem de topluma birçok fayda sağladığını göstermektedir. 23. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (.....) Din, birey ve toplum arasında sıkı bir ilişki vardır.
  (.....) Din, bireyi esas alır.
  (.....) Din, toplumu esas alır.
  (.....) Dinin birey üzerindeki etkilerinden biri, ona huzur ve güven vermesidir.
  (.....) Dinin toplum üzerindeki etkilerinden biri, onu düzene sokmasıdır.
  (.....) Dinin birey üzerindeki etkilerinden biri, onu adaletli olmaya yöneltmesidir.
  (.....) Dinin toplum üzerindeki etkilerinden biri, onu barışçıl olmaya yöneltmesidir.
  (.....) Dinin birey üzerindeki etkilerinden biri, onu yardımsever olmaya yöneltmesidir.
  (.....) Dinin toplum üzerindeki etkilerinden biri, onu gelişmiş olmaya yöneltmesidir.
  (.....) Din, birey ve toplum arasında köprü görevi görür.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf DKAB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Detayları

8.Sınıf DKAB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf DKAB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf DKAB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


8.Sınıf DKAB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
  1. Başkalarına yardım ettiğinde yaşadığı duyguları arkadaşları ile paylaşır.
  2. Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar.
  3. Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını kavrar.
  4. Hac ve umrenin Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime nasıl katkı sağladığının farkında olur.
  5. Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini bilir.
  6. İslam’ın ekonomik gelişmeyi ve insanların zekat ve sadaka verebilecek hale gelmesini özendirdiğinin farkında olur.
  7. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi araştırır.
  8. Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar.
  9. Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar.
  10. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini kavrar
  11. Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur
  12. Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını araştırır.
 • HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
  1. Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir.
  2. Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olur.
  3. Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir
  4. Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur.
  5. Hz. Muhammed’in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini kavrar

Ayrıca 8.sınıf DKAB dersi 1.dönem sonu sınav soruları; klasik türde açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İslam'da sadakanın önemini kavrar.

Öğrenci, zekâtın kimlere verildiğini bilir.

Hz. Şuayp (a.s.)'ın Medyenlilere yaptığı çağrıları bilir.

Medyenlilerin Hz. Şuayp (a.s.)'ın çağrısına verdiği tepkileri bilir.

* İslam dininin inanç esasları, birey ve toplum için büyük öneme sahiptir.

İslamiyet'in birey ve toplum hayatındaki etkilerini kavrar.

İslam dini, neslin korunması için zina, fuhuş, gayrimeşru ilişki gibi davranışları yasaklar.

Anne ve babalar, çocuklarının neslin korunması için onlara dinimizin emir ve yasaklarını, ilkelerini, millî ve manevi değerlerini öğretmeli ve onları doğru yönlendirmelidirler.

* İslam dininin malın korunması ile ilgili ayetlerini kavrar.

Bu soruyu cevaplayarak, Asr suresinin ana mesajını kavrayabilirler.

* Zekât ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydalarını kavrar. * Zekât ve sadakanın önemini fark eder. * Zekât ve sadakanın nasıl verileceğini bilir. Diğer örnekler:

* Dinin birey ve toplum üzerindeki etkilerini kavrar. * Dinin birey üzerindeki etkilerini kavrar. * Dinin toplum üzerindeki etkilerini kavrar. * Dinin birey üzerindeki etkilerini kavrar. * Dinin toplum üzerindeki etkilerini kavrar. * Dinin birey üzerindeki etkilerini kavrar. * Dinin toplum üzerindeki etkilerini kavrar. * Dinin toplum üzerindeki etkilerini kavrar. * Dinin birey ve toplum arasındaki ilişkisini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf DKAB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf DKAB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf DKAB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf DKAB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf DKAB 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri