8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Paylaşma ve yardımlaşmanın toplum için önemi nedir?


 2. Cevap: Paylaşma ve yardımlaşma, toplumu oluşturan bireyler arasında sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirir. Toplumda kardeşlik ve dayanışma ruhunu yaygınlaştırır. Toplumdaki birlik ve beraberliği güçlendirir. Açıklama:

  Paylaşma ve yardımlaşma, toplumu oluşturan bireyler arasında empati kurma ve başkalarının ihtiyaçlarını anlama duygularını geliştirir. Toplumda sosyal adaleti sağlar. 3. Zekâtın farz olması için ne gerekir?


 4. Cevap: Zekâtın farz olması için, kişinin nisap miktarı mala sahip olması, bu malın üzerinden bir yıl geçmesi ve bu malın temel ihtiyaçları dışında olması gerekir. Açıklama:

  Nisap miktarı, 80,18 gram altın veya buna denk paradır. Bir kimsenin nisap miktarı mala sahip olması, o kimsenin zekât vermesi gerektiği anlamına gelir. Zekâtın verilecek malın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Bu süre, zekâtın bir yıllık malın zekâtını ifade ettiğini gösterir. Zekâtın verilecek malın temel ihtiyaçları dışında olması gerekir. Yani, kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar malının kalması gerekir. 5. Sadaka nedir?


 6. Cevap: Sadaka, malını Allah rızası için fakirlere, muhtaçlara ve ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak vermesidir. Açıklama:

  Sadaka, İslam’ın önemli ibadetlerinden biridir. Sadaka vermek, kişinin Allah’a olan bağlılığını ve kulluğunu gösterir. Sadaka vermek, fakirlerin ve muhtaçların ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olur. 7. Allah (c.c.) Medyenlileri nasıl cezalandırmıştır?


 8. Cevap: Şiddetli bir sarsıntıyla, şiddetli bir depremle helak etmiştir. Açıklama:

  Allah (c.c.); peygamberi Hz. Şuayp'ı (a.s.) yalanlayan, onu dinlemeyen, inkârcılıkta ve yaptıkları kötülüklerde ısrarcı olan Medyenlileri şiddetli bir sarsıntıyla cezalandırdı. Onları şiddetli bir depremle helak etti. 9. Din bireyi esas alır ifadesinden ne anlıyorsunuz?


 10. Cevap: Din, bireyin manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir sistemdir. Bu nedenle din, bireyin mutluluğunu, huzurunu ve refahını amaçlar. Dinin bireyi esas alması, bu amaçların bireyin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi anlamına gelir. Açıklama:

  Din, bireyin varoluşsal, ahlaki, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş bir sistemdir. Bu nedenle din, bireyin mutluluğunu, huzurunu ve refahını amaçlar. Dinin bireyi esas alması, bu amaçların bireyin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi anlamına gelir. 11. İslamiyet'in birey hayatındaki olumlu etkilerinden biri nedir?


 12. Cevap: İslamiyet, bireyin ahlaki, dini ve fikri gelişimine katkıda bulunur. Bu sayede birey, erdemli, sorumluluk sahibi ve topluma faydalı bir insan olur. Açıklama:

  İslamiyet, bireye doğruluk, adalet, merhamet, sabır, yardımseverlik gibi erdemleri kazandırır. Bu erdemler, bireyin hem kişisel hem de toplumsal hayatında olumlu bir etki yaratır. 13. İslamiyet, toplum hayatındaki olumlu etkilerinden biri nedir?


 14. Cevap: İslamiyet, toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olur. Bu sayede toplumda huzur ve barış ortamı oluşur. Açıklama:

  İslamiyet, ortak değerlere ve inançlara sahip insanları bir araya getirir. Bu sayede toplumda birlik ve beraberlik duygusu güçlenir. 15. İslam dini, neslin korunması için hangi tedbirleri alır?


 16. Cevap: İslam dini, neslin korunması için evliliği teşvik eder, aile kurumunu korur, zina ve benzeri yasakları koyar, anne ve babaların çocuklarına karşı sorumluluklarını hatırlatır. Açıklama:

  İslam dini, neslin korunması için çeşitli tedbirler alır. Bu tedbirlerden bazıları şunlardır: * Evliliği teşvik etmek * Aile kurumunu korumak * Zina ve benzeri yasakları koymak * Anne ve babaların çocuklarına karşı sorumluluklarını hatırlatmak Bu tedbirler, neslin korunmasına ve sağlıklı bir şekilde devam etmesine katkı sağlar. 17. İslam dininin malın korunmasına yönelik hükümleri nelerdir?


 18. Cevap: İslam dini, malın korunmasına büyük önem verir. İnsanların helal yollardan elde ettiği malı, mülkü, kazancı kutsal kabul eder. Bunlara dokunulmasını yasaklar. Kur’an-ı Kerim’de, haksız yollarla insanların mal veya paralarının alınması kesin olarak yasaklanır ve haram kılınır. Hangi yolla olursa olsun dinimizde haksız kazanç elde etmek büyük bir günah olarak görülür. Açıklama:

  * İslam dini, insanların mallarının korunmasını temel haklar arasında kabul eder. * Bu doğrultuda, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, rüşvet gibi haksız kazanç yollarını yasaklar. * Ölçü ve tartıda hile yapmayı da yasaklayarak, ticarette dürüstlüğü ve güveni esas alır. 19. Asr suresinde "salih amel" olarak nitelendirilen davranışlar nelerdir?


 20. Cevap: Asr suresinde "salih amel" olarak nitelendirilen davranışlar, Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik olan davranışlardır. Bu davranışlar, ibadetlerden ibaret değildir. İbadetlerin yanı sıra, başkalarına yardım etmek, iyilik yapmak, doğruluktan ayrılmamak, sabretmek gibi davranışlar da salih amel olarak kabul edilir. Açıklama:

  Asr suresinde, "salih amel" kavramına yer verilmesi, insanın sadece ibadetlerle değil, aynı zamanda diğer insanlara karşı da iyi ve faydalı davranışlarda bulunması gerektiğini vurgulamaktadır. 21. Asr suresinde "birbirlerine hakkı tavsiye etmek" ne demektir?


 22. Cevap: Asr suresinde "birbirlerine hakkı tavsiye etmek", birbirlerine doğruyu, güzeli, faydalıyı tavsiye etmek demektir. Bu tavsiye, sözlü olarak olabileceği gibi, davranışlarla da yapılabilir. Açıklama:

  Asr suresinde, "birbirlerine hakkı tavsiye etmek" kavramına yer verilmesi, Müslümanların birbirlerini iyiliğe ve doğruluğa teşvik etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. 23. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Asr suresi 3. ayetteki "İman edip de salih ameller işleyenler" ifadesi, iman ve salih amelin bir arada olmasını gerektirir.
  2. (.....) Asr suresinde, iman edenlerin birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmeleri gerektiği vurgulanır.
  3. (.....) Asr suresinde, zamanın önemine vurgu yapılır.
  4. (.....) Asr suresi, insanlığın kurtuluşunun yolunu gösterir.
  5. (.....) Asr suresi, 10 ayettir.
  6. (.....) Asr suresi, Mekke döneminde inmiştir.
  7. (.....) Asr suresi, Kur'an'ın en kısa suresidir.
  8. (.....) Asr suresi, Kur'an'ın ilk suresidir.
  9. (.....) Asr suresi, Kur'an'ın 112. suresidir.
  10. (.....) Asr suresinde, Allah'ın (c.c.) adı zikredilmemiştir.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. Y Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
  1. Başkalarına yardım ettiğinde yaşadığı duyguları arkadaşları ile paylaşır.
  2. Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar.
  3. Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını kavrar.
  4. Hac ve umrenin Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime nasıl katkı sağladığının farkında olur.
  5. Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini bilir.
  6. İslam’ın ekonomik gelişmeyi ve insanların zekat ve sadaka verebilecek hale gelmesini özendirdiğinin farkında olur.
  7. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi araştırır.
  8. Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar.
  9. Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar.
  10. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini kavrar
  11. Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur
  12. Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını araştırır.
 • HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
  1. Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir.
  2. Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olur.
  3. Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir
  4. Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur.
  5. Hz. Muhammed’in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini kavrar

Ayrıca 8.sınıf DKAB dersi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Paylaşma ve yardımlaşmanın toplum için önemini kavrar.

Öğrenci, zekâtın farz olması için gerekli şartları bilir.

Öğrenci, sadakanın anlamını bilir.

Allah'ın (c.c.) Medyenlileri cezalandırma şeklini bilir. Umarım bu sorular beklentilerinizi karşılar.

* Din, bireyin manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir sistemdir.

İslamiyet'in birey hayatındaki olumlu etkilerini örneklendirir.

İslamiyet'in toplum hayatındaki olumlu etkilerini örneklendirir.

İslam dini, neslin korunması için evliliği teşvik eder, aile kurumunu korur, zina ve benzeri yasakları koyar, anne ve babaların çocuklarına karşı sorumluluklarını hatırlatır.

* İslam dininin malın korunmasına yönelik hükümlerini kavrar.

Bu soruyu cevaplayarak, salih amelin tanımını ve önemini kavrayabilirler.

Bu soruyu cevaplayarak, birbirlerine hakkı tavsiye etmenin önemini kavrayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri