8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. İslam'da paylaşma ve yardımlaşmaya nasıl önem verilir?


 2. Cevap: İslam'da paylaşma ve yardımlaşmaya çok önem verilir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bu konuda birçok ayet ve hadis bulunmaktadır. Açıklama:

  İslam'da paylaşma ve yardımlaşma, Allah'ın rızasını kazanmanın bir yolu olarak kabul edilir. İslam'da paylaşma ve yardımlaşmanın birçok yolu vardır. 3. İslam'da zekatın önemi nedir?


 4. Cevap: İslam'da zekât, farz olan ibadetlerden biridir. Zekât, zengin Müslümanların, mallarının ve paralarının belli bir kısmını her yıl ibadet niyetiyle fakirlere vermesidir. Açıklama:

  Zekât, toplumdaki fakir ve muhtaçların ihtiyaçlarını gidermeye, sosyal adaleti sağlamaya ve toplumda birlik ve beraberliği güçlendirmeye katkı sağlar. 5. Sadakanın çeşitleri nelerdir?


 6. Cevap: Sadakanın çeşitleri şunlardır: * Maddi sadaka: Para, altın, gümüş, gıda, giyecek, ev eşyası gibi malların fakirlere ve muhtaçlara verilmesidir. * Manevi sadaka: Güzel söz söylemek, güler yüzlü olmak, yardımsever olmak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak gibi davranışların yapılmasıdır. * Sadaka-i cariye: Toplum yararına yapılan hayırlar, okul, cami, hastane, köprü, çeşme gibi yapıların yapılmasıdır. Açıklama:

  Sadakanın maddi ve manevi olmak üzere iki temel türü vardır. Maddi sadaka, para, altın, gümüş, gıda, giyecek, ev eşyası gibi malların fakirlere ve muhtaçlara verilmesidir. Manevi sadaka ise güzel söz söylemek, güler yüzlü olmak, yardımsever olmak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak gibi davranışların yapılmasıdır. Sadaka-i cariye ise toplum yararına yapılan hayırlar, okul, cami, hastane, köprü, çeşme gibi yapıların yapılmasıdır. 7. Hz. Şuayp (a.s.) hangi bölgede peygamber olarak görevlendirilmiştir?


 8. Cevap: Medyen ve Eyke Açıklama:

  Hz. Şuayp (a.s.), Hicaz'ın kuzeybatısından başlayıp Kızıldeniz'in doğu sahiline ve Filistin'e kadar uzanan bölgeye verilen addır. Medyenliler, genellikle ticaretle uğraşan varlıklı kimselerden oluşuyordu. 9. İslam dininin inanç esaslarına iman etmek, kişiye manevi açıdan ne gibi faydalar sağlar?


 10. Cevap: İslam dininin inanç esaslarına iman etmek, kişiye manevi açıdan büyük bir huzur ve güven verir. Çünkü bu esasları kabul eden kişi, yerlerin ve göklerin hâkimi olan Allah'a inanmış, onun sonsuz kudretine sığınmış olur. Açıklama:

  İslam dininin inanç esasları, Allah'ın varlığına ve birliğine, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmayı gerektirir. Bu esaslara inanan kişi, Allah'ın her şeyi gördüğünü ve bildiğini bilir. Bu nedenle her zaman doğru ve güzel davranışlarda bulunmaya gayret eder. 11. İslam'ın inanç esasları toplumu nasıl etkiler?


 12. Cevap: İslam'ın inanç esasları toplumu olumlu yönde etkiler. Bu esaslara inanan toplumlarda güzel davranışlar yaygınlaşır, kötülükler azalır. Ayrıca inanç; toplumun dilini, kültürünü, örf ve âdetlerini, gelenek ve göreneklerini, sanatını, edebiyatını etkiler. Açıklama:

  İnançlı bireylerden oluşan toplumlarda insanlar birbirlerine daha saygılı ve hoşgörülü olurlar. Haksızlık, zulüm ve şiddet gibi kötülükler azalır. Toplumda dayanışma ve yardımlaşma artar. 13. İslamiyet, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eden bir dindir. Bu teşvikin toplum hayatındaki etkileri nelerdir?


 14. Cevap: İslamiyet, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik ederek toplumun refah düzeyinin artmasına katkıda bulunur. Bu sayede toplumda yoksulluk ve yoksunluk azalır. Açıklama:

  İslamiyet, zenginleri fakirlere yardım etmeye teşvik eder. Bu sayede toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusu güçlenir. 15. Neslin korunması için İslam dini hangi uygulamaları teşvik eder?


 16. Cevap: İslam dini, neslin korunması için evliliği teşvik eder. Evlilik, neslin devamının sağlanması için en doğal ve en sağlıklı yoldur. Ayrıca aile kurumunu korumak, neslin korunması için de önemlidir. Açıklama:

  İslam dini, evliliği teşvik ederek neslin korunmasını amaçlar. Evlilik, fıtrata uygun bir müessesedir ve neslin devamı için en doğal yoldur. Evlilik, eşlerin birbirlerine olan sevgi, saygı ve sadakat duygularını güçlendirir. Ayrıca çocukları sağlıklı bir ortamda yetiştirmek için de gerekli ortamı sağlar. 17. İslam dininde malın korunmasının önemi nedir?


 18. Cevap: İslam dininde malın korunması, toplumsal huzur ve düzenin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Çünkü insanların mallarına dokunulması, onların huzur ve güvenini bozar. Ayrıca, haksız kazanç yollarının yaygınlaşması, toplumun ekonomik ve ahlaki yapısını bozar. Açıklama:

  * İslam dini, malın korunmasını, insanların huzur ve güveninin sağlanması için gerekli görmüştür. * Bu doğrultuda, haksız kazanç yollarını yasaklayarak, insanların mallarının korunmasını sağlamıştır. 19. İslam dininde malın korunması için hangi tedbirler alınmıştır?


 20. Cevap: İslam dininde malın korunması için şu tedbirler alınmıştır: * Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, rüşvet gibi haksız kazanç yolları yasaklanmıştır. * Ölçü ve tartıda hile yapmak yasaklanmıştır. * Çalışarak ve helal yollardan kazanç elde etmek teşvik edilmiştir. Açıklama:

  * İslam dini, malın korunması için hem hukuki hem de ahlaki tedbirler almıştır. * Bu tedbirler, insanların mallarının korunmasına ve toplumsal huzurun sağlanmasına katkı sağlamıştır. 21. Asr suresinde "birbirlerine sabrı tavsiye etmek" ne demektir?


 22. Cevap: Asr suresinde "birbirlerine sabrı tavsiye etmek", birbirlerine zorluklara göğüs germek, sıkıntılara sabretmek için tavsiyelerde bulunmak demektir. Açıklama:

  Asr suresinde, "birbirlerine sabrı tavsiye etmek" kavramına yer verilmesi, Müslümanların birbirlerine destek olmaları ve zorluklara birlikte göğüs germeleri gerektiğini vurgulamaktadır. 23. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Zekât, dinî terim olarak, dinen zengin olan Müslümanların, mallarının ve paralarının belli bir kısmını her yıl ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesidir.
  2. ( ) Sadaka, dinî terim olarak, herhangi bir karşılık beklemeden, Allah rızası için yapılan iyilik ve yardımlardır.
  3. ( ) Zekât ve sadaka, toplumdaki birlik ve beraberliği güçlendirir.
  4. ( ) Zekât ve sadaka, fakir ve muhtaçların ihtiyaçlarını karşılar.
  5. ( ) Zekât ve sadaka, İslam dininin temel ibadetlerinden biridir.
  6. ( ) Zekât, sadece mal ve paradan verilir.
  7. ( ) Sadaka, sadece paradan verilir.
  8. ( ) Zekât, her yıl bir kez verilir.
  9. ( ) Sadaka, her zaman ve her yerde verilebilir.
  10. ( ) Zekât ve sadaka vermek, Allah katında makbul bir ameldir.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Zekâtın tanımı doğrudur. 2. Sadakanın tanımı doğrudur. 3. Zekât ve sadakanın toplumdaki birlik ve beraberliği güçlendirici etkisi vardır. 4. Zekât ve sadakanın fakir ve muhtaçların ihtiyaçlarını karşılama amacı vardır. 5. Zekât ve sadaka, İslam dininin temel ibadetlerinden biridir. 6. Zekât, sadece mal ve paradan verilmez. Altın, gümüş, ticaret malları, hayvan ve toprak da zekâtın konusudur. 7. Sadaka, sadece paradan verilmez. Yiyecek, giyecek, yakacak, ilaç, kira, borç, evlendirme gibi ihtiyaçlar için de sadaka verilebilir. 8. Zekât, her yıl bir kez verilir. 9. Sadaka, her zaman ve her yerde verilebilir. 10. Zekât ve sadaka vermek, Allah katında makbul bir ameldir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
  1. Başkalarına yardım ettiğinde yaşadığı duyguları arkadaşları ile paylaşır.
  2. Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar.
  3. Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını kavrar.
  4. Hac ve umrenin Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime nasıl katkı sağladığının farkında olur.
  5. Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini bilir.
  6. İslam’ın ekonomik gelişmeyi ve insanların zekat ve sadaka verebilecek hale gelmesini özendirdiğinin farkında olur.
  7. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi araştırır.
  8. Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar.
  9. Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar.
  10. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini kavrar
  11. Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur
  12. Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını araştırır.
 • HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
  1. Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir.
  2. Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olur.
  3. Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir
  4. Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur.
  5. Hz. Muhammed’in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini kavrar

Ayrıca 8.sınıf DKAB dersi 1.dönem 2.yazılı dersi; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İslam'da paylaşma ve yardımlaşmanın önemini kavrar.

İslam'da zekatın önemini kavrar.

Öğrenci, sadakanın çeşitlerini bilir.

Hz. Şuayp (a.s.)'ın peygamber olarak görevlendirildiği bölgeyi bilir.

* İslam dininin inanç esaslarına iman etmek, kişiye manevi açıdan huzur ve güven verir.

* İslam'ın inanç esasları toplumu olumlu yönde etkiler.

İslamiyet'in sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eden yönlerini kavrar.

İslam dini, neslin korunması için evliliği teşvik eder.

* İslam dininde malın korunmasının önemini kavrar.

* İslam dininin malın korunması için aldığı tedbirleri kavrar.

Bu soruyu cevaplayarak, sabrın önemini ve birbirlerine sabır tavsiye etmenin gerekliliğini kavrayabilirler.

* Zekât ve sadakanın anlamını ve önemini bilir. * Zekât ve sadakanın topluma olan faydalarını bilir. * Zekât ve sadakanın çeşitlerini bilir. * Zekât ve sadakanın verileceği yerleri bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri