2021-2022 7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Çevre Eğitimi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Çevre Eğitimi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Çevre Eğitimi dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

22 Şubat 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Atıklar üreticisi tarafında kullanılmaz olarak görülen maddelerdir.
B) Bazı tür atıklar doğrundan insan sağlığı için tehdit oluşturmaktadır.
C) Atıklar belirli sınıflara ayrılmıştır.
D) Evsel atıklar en tehlikeli atıklar kategorisindedir.

22 Şubat 2022  

I Çeltik üretimi
II. Anız yakma
III. Hayvancılık ve gübreleme
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tarımsal anlamda sera gazı oluşumunu etkilemektedir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

22 Şubat 2022  

* Bitkisel gıda
* Su
* Doğalgaz
* Katı atıklar
* Fosil yakıtlar
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ekolojik ayak izini oluşturan etmenler arasında gösterilir?

A) 2    B) 3    C) 4    D) 5

22 Şubat 2022  

Ekolojik ayak izi hesaplamasını neden yapıyoruz?

A) Elimizde bulunan kaynakların insanlık için ne kadar yeteceğini hesaplamak ve buna göre önlemler almak için.
B) Kaynak sayısını artırmak için
C) Yenilenebilir enerji kaynak tüketimini azaltmak için.
D) Dünya nüfusunu azaltmak için.

22 Şubat 2022  

2019 yılından itibaren marketlerde poşetler ücretli olarak verilmeye başlanmıştır.
Bu uygulamaya geçilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Gelişmiş ülkelerin bir çoğunda bu uygulama bulunmaktadır.
B) Amaç daha fazla para kazanmaktır.
C) Plastik tüketiminin azaltılması amaçlanmıştır.
D) Plastik poşetlerinin sebep olduğu çevre kirliliği önlenmek istenmiştir.

22 Şubat 2022  

Plansız kentleşme sonucu artan nüfus ile beraber;
I. Fosil yakıt kullanımı.
II. Kalitesiz yakıt tüketimi.
III. Yenilenebilir enerji kaynakları
verilenlerden hangisi veya hangileri artmıştır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

22 Şubat 2022  

Ülkemizde insanların deniz kenarlarına yerleşmeleri daha yoğun olarak görülmüştür. Çünkü deniz kenarındaki topraklar iç kesimlerdeki topraklara göre tarımsal açıdan daha verimlidir.
Yukarıda verilen açıklamadan yola çıkarak insanların bu bölgede yerleşmeleri daha çok hangisi ile ilgilidir?

A) Sosyal sebeplerden dolayı insanlar bir arada yaşar.
B) Ekonomik sebeplerden dolayı insanlar bir arada yaşar.
C) Sağlık imkanlarından yararlanmak için insanlar bir arada yaşar.
D) Eğitim öğretim hizmetlerinden dolayı insanlar belirli bölgelerde yaşar.

22 Şubat 2022  

Dünya üzerinde insanlar genelde bir arada yaşam eğilimindedirler. Bu birlikte yaşama içgüdüsünü birbirinden farklı faktörler etkileyebilir. 
Buna göre;
I. Besin kaynaklarına yakınlık
II. Sosyal kaynaklara yakınlık
III. Ekonomik sebepler
yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri insanların bir arada yaşamaya sebep olan faktörler arasında gösterilir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

22 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasının incelmesinde sorumlu etkenlerden biri değildir?

A) Deodorantlar        B) Parfümler
C) Sabunlar                D) Saç Spreyleri

22 Şubat 2022  

Atmosferde bulunan bu gaz Güneş ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarının dünyaya ulaşmasına engel olur.
Yukarıda tanımı yapılan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sera    B) Karbondioksit    C) Ozon    D) Oksijen

22 Şubat 2022  

* Nüfus artışı
* Ozon tabakasının incelmesi
* Ormansızlaşma
* Biyolojik çeşitliliğin arması
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi başlıca çevresel sorunlar arasında gösterilir?

A) 4    B) 3    C) 2    D) 1

22 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı çevre sorunu değildir?

A) Deprem              B) Hava kirliliği
C) Su kirliliği            D) Toprak kirlenmesi

22 Şubat 2022  

Dünyanın en büyük oksijen kaynağı olan ormanlık alanların tahrip edilmesi sonucu aşağıdakilerden hangisinin görülmesi olanaksızdır?

A) Atmosferde sera gazının artması
B) Karbondioksit miktarının artması
C) Azot gazının miktarının azalması
D) Küresel ısınmanın oluşması

22 Şubat 2022  

I. Doğal yaşam alanları azalmaktadır.
II. Oramanlık alanlar tahrip edilmektedir.
III. Sera gazı artmaktadır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hızlı nüfus artışının sonuçları arasında gösterile bilir?

A) I, II ve III    B) II ve III    C) I ve II    D) I ve III

22 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının oluşmasında yeri yoktur?

A) Atıkların geri dönüştürülmemesi
B) Uyun olmayan koşullarda çöplerin doldurulması
C) Fabrika bacalarının filitreli olması
D) Sigara izmaritlerinin yerlere atılması

22 Şubat 2022  

Çevre sorunlarının temelinde aşağıda verilenlerden hangisi yatmaktadır?

A) Hayvanlar    B) İnsanlar    C) Bitkiler    D) Rüzgarlar

22 Şubat 2022  

Küresel çevre sorunları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Tüm dünyayı ilgilendiren çevresel sorunlarıdır.
B) Zamanla tek tek ortaya çıkan yerel sorunların toplamıdır.
C) Ormansızlaşma bir küresel çevre kirliliğidir.
D) Küresel çevre kirliliği, sadece kirlenme olarak tek boyutludur.

22 Şubat 2022  

Sadece bir bölgeyi değil dünyayı saran çevresel problemlere temel küresel çevre problemi denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi küresel çevre problemidir?

A) Karadeniz'de hamsi miktarının azalması
B) Akdeniz'de bu kışın ılıman geçmesi
C) Biyolojik çeşitliliğin azalması
D) Doğu Anadolu bölgesinde çığ görülmesi

22 Şubat 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi temel küresel çevre problemleri arasında değildir?

A) Küresel ısınma         B) İklim Değişikliği
C) Ormansızlaşma        D) Heyelan

22 Şubat 2022  

Teknolojik uygulamalar ve mühendislik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Günlük hayatımızı kolaylaştırır.
B) Temel ihtiyaçlarımızı karşılamaktadır.
C) Üretim alanlarını tahrip etmektedir.
D) Küresel bir kirlilik oluşturmaktadır.