2021-2022 7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


7.Sınıf ait Çevre Eğitimi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Çevre Eğitimi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Çevre Eğitimi dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

22 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden etmenler arasında değildir?

A) Yapay tarım ilaçları
B) Nükleer denemeler
C) Yenilenebilir enerji kaynakları
D) Bölgesel savaşlar

22 Kasım 2021  

Tarım alanlarının hızlı nüfus artışı ile ve sanayileşme ile azalması sonucu azalması aşağıdakilerden hangisi üzerinde sorun oluşturmaktadır?

A) Beslenme sorunları
B) Teknolojinin gelişmesi
C) Sanayinin gelişmesi
D) Yaşam standartının gelişmesi

22 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?

A) Egzoz gazları
B) Kalitesiz yakıtlar
C) Soba ve kaloriferlerin uygunsuz kullanımı
D) Suni gübrenin kullanılmaması

22 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt kullanımının sonuçlarından biri değildir?

A) Hava kirliliğini tetikler
B) Sera etkisini artırır
C) Kullanılabilir kaynak sayısını artırır.
D) Doğal kaynakların tahrip olmasına neden olur.

22 Kasım 2021  

Plansız kentleşme ve kaçak yapılaşma sonucu aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Hava kirliliği
B) Su kirliliği
C) Küresel ısınmanın azalması
D) Doğal dengenin bozulması

22 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) İnsanlar daha iyi bir yaşam için kentlere göç etmektedir.
B) Çevresel bozulmaların başında insanların kentlerden köylere göç etmesi gelmektedir.
C) Kentlerdeki yoğun nüfus nedeniyle birçok çevresel sorun beraberinde gelmektedir.
D) Hızlı kentleşme sonucu çevre kirliliğinin bir çok maliyeti olmaktadır.

22 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi nüfusu diğerlerine göre farklı bir alanda etkiler?

A) Yer altı kaynakları zenginliği
B) Öğrenim ihtiyaçları
C) Besin temini
D) Su kaynaklarının çokluğu

22 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfusunu etkileyen ekonomik sebeplerden biridir?

A) Sağlık sorunları            B) Bitki örtüsü
C) Yeryüzü şekilleri           D) Tarım faaliyetleri

22 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfusunu etkileyen doğal sebeplerden biri değildir?

A) İklim koşulları        B) Verimli topraklar
C) Turizm                    D) Doğal afetler

22 Kasım 2021  

I. Nüfusun artması çevre kirliliğine neden olmaktadır.
II. Nüfusun artması ile doğal kaynaklara duyulan ihtiyaç azalmaktadır.
III. Nüfusun artması ile tüketim doğru orantılıdır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

22 Kasım 2021  

I. Ekonomik sebepler
II. Kültürel sebepler
III. Sosyal sebepler
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri dünya üzerindeki nüfus hareketliliğinin sebepleri arasında gösterilebilir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III   D) I, II ve III

22 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) İnsan hayatta kalabilmek için yeterli besine ihtiyaç duymaktadır.
B) Yeryüzünde besin temini her bölgede eşit olarak yayılmıştır.
C) Dünya üzerinde nüfus belirli bölgeler üzerinde yoğunlaşmıştır.
D) Yeryüzünde sürekli bir nüfus hareketliliği vardır.

22 Kasım 2021  

Aşağıda madde döngüsü ve çevre ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Çevrede canlı ve cansız varlıklar birbiriyle ektileşim içindedir.
B) Madde döngüsü sayesinde canlı ve cansız varlıklar arasında bir denge oluşmuştur.
C) Doğadaki maddeler tekrar tekrar kullanılabilir
D) Doğadaki maddeler sonsuzdur.

22 Kasım 2021  

Canlıların diş, kemik ve nükleik asit yapısında bulunan ve doğadaki madde döngüsünde yer alan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbondioksit        B) Oksijen
C) Fosfor                     D) Azot

22 Kasım 2021  

Daha çok atmosferde ve canlılarda protein, nükleik asit, çeşitli hormon olarak bulunan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbondioksit          B) Oksijen
C) Fosfor                        D) Azot

22 Kasım 2021  

Atmosferdeki sera gazının etkisini artırarak çağımızın en büyük sorunu olan küresel ısınmaya sebep olan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbondioksit            B) Oksijen
C) Fosfor                          D) Azot

22 Kasım 2021  

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün kısaltılmışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) WHO    B) WMO    C) WTO    D) WTKHO

22 Kasım 2021  

Solunum yapan canlıların çoğu dışarıdan oksijeni alıp korbondioksit vermektedir. Bitkilerde bu korbondioksiti alıp fotosentez yaparak doğaya oksijen salmaktadır.
Bu döngü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbon döngüsü       B) Fosfor döngüsü
C) Azot döngüsü            D) Helyum döngüsü

22 Kasım 2021  

Doğada karbonun büyük bir kısmı hangi şekilde bulunur?

A) Oksijen    B) Karbondioksit    C) Azot   D) Helyum

22 Kasım 2021  

* Canlıların atıklarıyla toprağa karışır
* Bakteriler tarafından parçalanarak toprağın yapısına katılır
Yukarıda ki verilen öncüller hangi döngüye aittir?

A) Su döngüsü             B) Karbon döngüsü
C) Oksijen döngüsü    D) Fosfor döngüsü