2022-2023 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST)

2022-2023 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Nizamumülk ilgili olarak;
  I. Selçuklu Devletinde Sultan Alparslan ve Melikşah döneminde vezirlik yapmıştır
  II. Kendi adıyla medreseler kurmuştur
  III. Siyasetname adlı eserinde devlet adamlarının hangi özellikleri taşıması gerektiğini anlatmıştır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 2. Cevap: D

 3. Türklerle Arapların birlikte hareket ederek Çinlileri yendikleri ve Türklerin İslamiyeti yakından tanıma fırsatı buldukları savaştır.
  Yukarıda tanımı verilen savaş hangisidir?

  A) Talas savaşı        B) Dandanakan savaşı
  C) Pasinler savaşı    D) Katvan savaşı

 4. Cevap: A

 5. Divriği ulu Camii hangi beylik tarafından yapılmıştır?

  A) Danişmentliler         B) Saltuklular
  C) Çaka Beyliği            D) Mengücekliler

 6. Cevap: D

 7. I. Malabadi Köprüsü
  II. Mardin Hatuniye Medresesi,
  III. Diyarbakır Ulu Camii 
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Artuklular'a aittir?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 8. Cevap: D

 9. İzmir ve çevresinde kurulmuştur. İlk Türk denizci beyliğidir.
  Açıklaması verilen beylik hangisidir?

  A) Danişmentliler        B) Saltuklular
  C) Çaka Beyliği          D) Mengücekliler

 10. Cevap: C

 11. I. Anadolu da ilk kurulan beyliktir.
  II. Erzurum ve çevresinde kurulmuştur.
  III. Divriği ulu Camii ve Darüşşifası en önemli eserleridir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Saltukoğulları için doğrudur?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 12. Cevap: A

 13. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Dandanakan savaşı için doğru değildir?

  A) Büyük Selçuklularla Gazneliler arasında yapılmıştır.
  B) Gazneliler yıkılma sürecine girmiştir.
  C) Selçukluların bağımsız devlet olmasını sağlayan savaştır.
  D) Bizanslıların Türkleri tek başına Anadolu’dan uzaklaştıramayacaklarını anlayıp Avrupalılardan yardım istediği savaştır.

 14. Cevap: D

 15. Aşağıdakilerden hangi Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlardan biri değildir?

  A) UNESCO     B) İLO     C) TİKA     D) UNICEF

 16. Cevap: C

 17. Uygurlar, Çinlilerle olan kültürel etkileşim sırasında Manihaizm dinini benimsemişlerdir. Bu din Uygurların yaşam şeklini değiştirmiş; hayvansal gıdalar yemeyi ve savaşmayı yasaklamıştır. Bunun üzerine Uygurlar, tarımla uğraşmış, yerleşik hayata geçmiş; surlarla çevrilmiş şehirler kurmuşlardır. Uygurlarda mimari de bunun sonucunda gelişmiştir. Tapınak yapımına da önem vermişlerdir.
  Uygurların bu dini benimsemeleri sonucu, atalarından gelen hangi özellikleri yok olmuştur?

  A) Halıcılık                 B) Savaşçılık
  C) Demircilik              D) Tüccarlık

 18. Cevap: B

 19. İyi bir insan ve yurttaş olmak, haksızlık karşısında susmayıp "Bana ne?" demeyip sorunların çözülmesi için çaba harcamayı gerektirir.
  Buna göre,
  I. Yankesicilik yapan kişiyi gördüğü hâlde susmak,
  II. Sokak köpeğine eziyet eden bir kişiyi uyarmak,
  III. Kayıp bir cüzdanı polise teslim etmek,
  gibi durumlar değerlendirildiğinde iyi bir insan ve yurttaşın yapması gerekenler hangisidir?

  A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) I ve III     D) II ve III

 20. Cevap: D

 21. I. Kuş bakışı görünümle çizilmiş olması
  II. Yer şekilleri hakkında bilgi vermesi
  III. Belirli bir düzleme aktarılması
  gibi özelliklerden hangisi bütün haritalarda bulunan ortak özellikler arasında yer alır?

  A) Yalnız I     B) I ve III    C) II ve III     D) I, II ve III

 22. Cevap: D

 23. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmeden bilimsel bir araştırmaya başlanamaz?

  A) Hipotezler sunulması
  B) Metin oluşturulması
  C) Hipotezlerin sınanması
  D) Konunun belirlenmesi

 24. Cevap: D

 25. I.  Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmaları
  II. Tarımsal etkinliklerin yaygınlaşması
  III. Tekerleğin icadı
  Yukarıda verilen bilgilerden hangileri insanlığın yerleşik hayata geçişine kanıt olarak gösterilemez?

  A) Yalnız I     B) I ve II    C) I ve III     D) II ve III

 26. Cevap: C

 27. Sosyal Bilgiler dersinde Türkiye'nin iklimi ile ilgili öğrencilerin verdiği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Ali: Denize kıyısı olan bölgelerde kışlar daha ılık geçer.
  B) Nilgün: Dağların denize paralel uzandığı bölgelerde deniz etkisi iç kesimlere kolaylıkla ulaşabilmektedir.
  C) Tolga: Yükseltinin fazla olduğu denize uzak olan bölgelerde sıcaklık farkları fazladır.
  D) Gülşah: Her mevsim yağış alan Karadeniz bölgesinde gür ormanlara rastlanır.

 28. Cevap: B

 29. Olgu, dünyadaki her insan tarafından kabul edilip kanıtlanabilen ve bilimsel gerçekliği olan bilgidir.
  Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisinin bir olgu olduğu söylenebilir?

  A) Dünya kupasında Brezilya, Fransa'dan daha iyi oynadı.
  B) Karpuz, dünyanın en güzel meyvesidir.
  C) Türkiye'nin en iyi futbol takımı Beşiktaş’tır.
  D) Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir

 30. Cevap: D

 31. Urartularda;
  -  Kale ve sur yapımı gelişmiştir.
  -  Oda şeklinde mezarlar yapılmıştır.
  -  Demir ve bakır ustaları yetişmiştir.
  Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Ölümden sonraki yaşama inanmışlardır.
  B) Savunmaya yönelik çalışmalarda bulunmuşlardır.
  C) Maden bakımından zengin coğrafyada kurulmuşlardır.
  D) Tarımsal faaliyetleri gelişmemiştir.

 32. Cevap: D

 33. Tarihte “Türk” adının geçtiği ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Uygular                 B) Köktürkler
  C) Akhunlar               D) Selçuklular

 34. Cevap: B

 35. Başkentleri Ankara yakınlarındaki Gordion şehridir
  Tarım ile uğraşmışlardır
  Fibula adı verilen çengelli iğneyi bulmuşlardır
  En bilindik tanrıları bereket tanrıçası Kybele’dir
  yukarıda özellikleri sayılan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hititler     B) Frigler    C) İyonlar     D) Urartular

 36. Cevap: B

 37. I. Tarihte ilk kez yazıyı kullanmışlardır
  II. Anadolu uygarlıkları ile sürekli ticaret yapmışlardır.
  III. En büyük tanrıları savaş tanrısı Haldi’dir.
  Yukarıda bahsedilen uygarlıklar sırası ile hangileridir?

  A) İyonlar - Hititler - Babiller
  B) Asurlular - Lidyalılar - Frigler
  C) Urartular - Frigler - Mısırlılar
  D) Sümerler - Asurlular - Urartular

 38. Cevap: D

 39. Bir yerde görülen iklimin aşağıdakilerden hangisini etkilemesi beklenmez?

  A) Giyim - Kuşam        B) Ev tipleri
  C) Tarım ürünleri         D) Kitap okumayı

 40. Cevap: D

 41. Bir haritanın olmazsa olmazı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ölçek
  B) Harita anahtarı
  C) Kabartma olup olmaması
  D) Akarsuların belirginliği

 42. Cevap: A

 43. Ülkemiz matematik konumu olarak dünya üzerinde ……………………… kalır
  Yukarıdaki önermede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Greenwich’in batısında
  B) Ekvatorun kuzeyinde
  C) Güney kutup noktasında
  D) Ekvatorun güneyinde

 44. Cevap: B

 45. Türk Dil Kurumunun temel amaçları arasında hangisi gösterilebilir?

  A) Türkçenin güzelliğini ortaya çıkarmak
  B) Bilimsel araştırmalar yapmak
  C) Bitişik eğik yazı konusunda toplumu eğitmek
  D) Türk karasularında ticaret yapan yabancı gemilere ait gümrük vergilerini belirlemek

 46. Cevap: A

 47. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerin genel özelliklerinden birisidir?

  A) Kış yağışlarının kar şeklinde olması
  B) En fazla yağışın kışın düşmesi
  C) Yıllık sıcaklık farklarının fazla olması
  D) Doğal bitki örtüsünün bozkır olması.

 48. Cevap: D

 49. 1. Başlangıç meridyeni Grenwich’den geçmektedir.
  2. Ekvator Dünya’yı Kuzey ve Güney Yarım Küre olarak ikiye ayrılır.
  3. Paralel çemberlerinin hepsinin çevre uzunlukları aynıdır.
  4. Meridyen yayları Ekvator’u dik olarak keserler.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

 50. Cevap: C

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Kasım 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YERYÜZÜNDE YAŞAM ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER KAZANIMLAR
  1. . Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder
  2. . Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  3. . Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
  4. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
  5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar
 • ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÖĞRENME ALANI :ÜRETİM, TÜKETİM, DAĞITIM KAZANIMLAR
  1. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır
  2. Ekonominin gelişmesine katkısı olan kurum ve kuruluşları tanır
  3. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır
  4. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir
  5. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar
  6. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.
  7. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

Ayrıca 2022-2023 6.sınıf sosyal bilgiler dersi 1.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 58 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 139 kere doğru, 120 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri