Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular

Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Gönüllülük kavramı nedir?


 2. Cevap: Gönüllülük, bireyin kendi isteği ve karşılık beklemeden topluma katkı sağlamasıdır. Açıklama:

  Gönüllülük, bireyin girişimde bulunarak, genellikle özveride bulunması ve toplumsal fayda sağlaması anlamına gelir. 3. Sosyal sorumluluğun toplum için önemi nedir?


 4. Cevap: Sosyal sorumluluk, toplumun refahı ve uyumlu yaşamı için gereklidir. Açıklama:

  Bireylerin ve kurumların sosyal sorumlulukları, toplumda daha sağlıklı ilişkiler ve destekleyici bir ortam oluşturur. 5. Sosyal girişimcilik nasıl toplumsal değişim sağlar?


 6. Cevap: Sosyal girişimcilik, yenilikçi çözümler üreterek toplumsal sorunlara çözüm sunar. Açıklama:

  Bu çözümler toplumun belirli alanlarında olumlu değişimlere yol açar. 7. Sosyal sorumluluk alanları hangi alanlarda kendini gösterir?


 8. Cevap: Beslenme, barınma, ekonomi, sağlık gibi alanlarda sosyal sorumluluk örnekleri bulunmaktadır. Açıklama:

  Sosyal sorumluluk, toplumun çeşitli alanlarında ihtiyaç duyulan desteği sağlama amacı taşır. 9. Sosyal yardımlaşmanın kültürel ve dinî boyutları nelerdir?


 10. Cevap: Kültürümüzde ve dinimizde sosyal yardımlaşma, dayanışma ve komşuluk ilişkilerine dayalıdır. Açıklama:

  Bu ilişkiler, toplum içinde yardımlaşma ve dayanışma duygusunun güçlenmesine katkı sağlar. 11. Kamusal alanların temizliği neden önemlidir?


 12. Cevap: Kamusal alanların temiz tutulması, toplumun ortak sağlığı ve estetiği için gereklidir. Açıklama:

  Temiz bir çevre, toplumun refahını ve genel sağlığı olumlu yönde etkiler. 13. Sosyal eşitlik ve adalet neden önemlidir?


 14. Cevap: Sosyal eşitlik ve adalet, toplumda herkesin haklarının korunması için gereklidir. Açıklama:

  Bu kavramlar, dezavantajlı grupların korunması ve toplumsal dengenin sağlanması açısından önemlidir. 15. Yakın çevremizde hangi sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriliyor?


 16. Cevap: Çevremizde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri genellikle temizlik kampanyaları, yardım dernekleri vb. şekillerde olabilir. Açıklama:

  Bu projeler, topluma duyarlılık ve yardımlaşma kültürünü destekler. 17. Sosyal sorumluluğun temel değerleri nelerdir?


 18. Cevap: Sosyal sorumluluk, sevgi, saygı, eşitlik, doğruluk, çalışkanlık, şefkat ve merhameti içerir. Açıklama:

  Bu değerler, toplumda uyum, yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. 19. Eğitim ortamında sevgi, saygı, eşitlik gibi değerlerin önemi nedir?


 20. Cevap: Eğitim ortamında bu değerler, öğrencilerin birbirleriyle ve toplumla daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olur. Açıklama:

  Bu değerler, öğrencilerin sosyal etkileşimde bulunma becerilerini güçlendirir. 21. Toplumsal sorunlardan biri olarak hangi kavramlar üzerinde durulur?


 22. Cevap: Şiddet ve akran zorbalığı toplumsal sorunlardan bazılarıdır. Açıklama:

  Bu sorunlar, toplumun huzur ve güvenliği açısından önem taşır. 23. Toplumsal sorunlara ne gibi faktörler neden olabilir?


 24. Cevap: Toplumsal sorunlara ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler gibi birçok unsur sebep olabilir. Açıklama:

  Bu faktörler, toplumda gerginlik ve dengesizlik oluşturabilir. 25. Dijital şiddet hangi çeşitlerde karşımıza çıkabilir?


 26. Cevap: Dijital şiddet; siber takip, siber dolandırıcılık, siber tehdit, siber zorbalık gibi çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Açıklama:

  Bu şiddet çeşitleri, bireylerin dijital platformlarda güvende hissetmelerini engelleyebilir. 27. Dijital şiddetle mücadelede toplumsal sorumluluk nasıl bir rol oynar?


 28. Cevap: Toplumsal sorumluluk, dijital şiddetle mücadelede farkındalık yaratma, eğitim ve destek sağlama gibi alanlarda önemli bir rol oynar. Açıklama:

  Toplumsal sorumluluk sahibi bireyler, dijital şiddeti azaltmak için harekete geçebilirler. 29. Çevresel kirlilik hangi çeşitlerde ortaya çıkabilir?


 30. Cevap: Hava, su, toprak, gürültü, ışık ve görüntü kirliliği gibi farklı türlerde çevresel kirlilik olabilir. Açıklama:

  Bu çeşitler, çevreye farklı yollarla zarar verebilir ve sağlığımızı etkileyebilir. 31. Doğal kaynakları verimli kullanmanın neden önemli olduğunu düşünüyorsunuz?


 32. Cevap: Doğal kaynakları verimli kullanmak, gelecek kuşakların da bu kaynaklardan faydalanabilmesini sağlar ve çevreye olan zararı azaltır. Açıklama:

  Enerji ve su tasarrufu gibi yöntemler, doğal kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlar. 33. Neden bitki ve hayvanların korunması önemlidir?


 34. Cevap: Bitki ve hayvanların korunması, biyoçeşitliliği sürdürmek, ekosistemleri dengelemek ve doğal yaşamı desteklemek açısından önemlidir. Açıklama:

  Endemik türlerin korunması, biyolojik çeşitliliği zenginleştirir ve ekosistem dengesini korur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YERYÜZÜNDE YAŞAM ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER KAZANIMLAR
  1. . Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder
  2. . Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  3. . Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
  4. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
  5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar
 • ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÖĞRENME ALANI :ÜRETİM, TÜKETİM, DAĞITIM KAZANIMLAR
  1. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır
  2. Ekonominin gelişmesine katkısı olan kurum ve kuruluşları tanır
  3. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır
  4. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir
  5. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar
  6. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.
  7. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

Ayrıca Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları dersi 1.dönem sonu sınav soruları; açık uçlu sorulardan mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Gönüllülük kavramının tanımını bilmek, bireylerin topluma katkı sağlama şekillerini anlamalarına yardımcı olur.

Sosyal sorumluluğun toplumda birlikte yaşama ve dayanışma açısından önemini kavramak, öğrencilerin toplumda daha aktif bir rol oynamalarına yardımcı olur.

Sosyal girişimcilik kavramının toplumsal değişimdeki rolünü anlamak, öğrencilerin topluma etki etme potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olur

Farklı sosyal sorumluluk türlerini tanıyarak, öğrencilerin bu alanlarda nasıl katkıda bulunabileceklerini anlamalarına yardımcı olur.

Sosyal yardımlaşmanın kültürel ve dinî değerlerimizdeki önemini kavramak, öğrencilerin toplumsal bağlarını anlamalarına yardımcı olur.

Kamusal alanların temizliğinin önemini kavramak, öğrencilerin çevreleriyle daha sorumlu bir ilişki geliştirmelerine yardımcı olur.

Sosyal eşitlik ve adalet kavramlarının önemini anlamak, öğrencilerin adil ve eşitlikçi bir toplum için duyarlılık geliştirmelerine yardımcı olur.

Yakın çevrede gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerini araştırmak, öğrencilerin çevrelerindeki toplumsal sorumluluk bilincini artırır.

Temel değerleri tanımak, öğrencilerin sosyal sorumluluğun değerler üzerine inşa edildiğini kavramalarına yardımcı olur.

Eğitim ortamındaki değerlerin önemini anlamak, öğrencilerin birbirleriyle olan ilişkilerini nasıl geliştirebileceklerini anlamalarına yardımcı olur.

Toplumsal sorunların neler olduğunu anlamak, öğrencilerin bu sorunlarla başa çıkma yollarını ve çözüm önerilerini düşünmelerine yardımcı olur.

Toplumsal sorunların kökenlerini anlamak, öğrencilerin derinlemesine düşünmelerine ve sorunların çözümü için alternatif yollar bulmalarına yardımcı olur.

Farklı dijital şiddet türlerini tanımak, öğrencilerin internet üzerindeki riskleri anlamalarına ve güvenli çevreler oluşturmak için gerekli önlemleri düşünmelerine yardımcı olur.

Toplumsal sorumluluk kavramının dijital şiddetle mücadeledeki etkisini anlamak, öğrencilerin dijital dünyada daha güvenli bir ortam oluşturmak için nasıl katkıda bulunabileceklerini anlamalarına yardımcı olur.

Farklı çevresel kirlilik türlerini anlamak, öğrencilerin çevre sorunlarını tanımalarına ve çözüm önerileri geliştirmelerine yardımcı olur.

Doğal kaynakların korunması ve verimli kullanımıyla ilgili bilinçlenmek, öğrencilerin çevre dostu alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olur.

Doğal yaşamın korunması için bitki ve hayvanların önemi hakkında bilgi edinmek, öğrencilerin çevresel duyarlılık geliştirmelerine yardımcı olur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri