Ortaokul Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik

Ortaokul Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Sürdürülebilirlik kavramıyla toplumsal farkındalık nasıl ilişkilidir?


 2. Cevap: Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için bugünün kaynaklarını kullanma ilkesidir. Açıklama:

  Toplumsal farkındalık, sürdürülebilirliğin bir parçası olarak toplumun bu kaynakları koruma bilincini içerir. 3. Kültürümüzdeki sosyal yardımlaşmanın dinamikleri nelerdir?


 4. Cevap: Türk kültüründe sosyal yardımlaşma, dayanışma ve komşuluk ilişkilerine dayalıdır. Açıklama:

  Bu yardımlaşma, geleneksel olarak aileler arası yardım ve komşuluk ilişkilerini içerir. 5. Sosyal sorumluluk vatanseverlik açısından neden önemlidir?


 6. Cevap: Sosyal sorumluluk, toplumun refahı ve birlikte yaşama kültürünün güçlenmesine katkı sağlar. Açıklama:

  Vatanseverlik, toplumun refahı için sosyal sorumluluğun gerekliliğini vurgular. 7. Sosyal girişimcilik nedir ve neden önemlidir?


 8. Cevap: Sosyal girişimcilik, toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler getirerek topluma fayda sağlayan bir yaklaşımdır. Açıklama:

  Bu yaklaşım, toplumdaki belirli sorunları çözme ve iyileştirme potansiyeline sahiptir. 9. Sosyal sorumluluk sahibi bir birey hangi özelliklere sahiptir?


 10. Cevap: Empati, yardımseverlik, paylaşım, sorumluluk alma gibi özellikler sosyal sorumluluk sahibi bireyleri tanımlar. Açıklama:

  Bu özellikler, topluma katkı sağlama ve sorunlara çözüm üretme becerilerini yansıtır. 11. Toplumsal değerlerin toplumsal bütünleşmeye katkısı nedir?


 12. Cevap: Sevgi, saygı, eşitlik, doğruluk gibi değerler toplumsal bütünleşmenin temelini oluşturur. Açıklama:

  Bu değerler, toplumun birlikte yaşama kültürünü güçlendirir. 13. Dijital şiddetle mücadele etmek için ne tür yöntemler kullanılabilir?


 14. Cevap: Bilinçli internet kullanımı, dijital güvenlik önlemleri alma ve dijital şiddetle ilgili farkındalık artırma gibi yöntemler kullanılabilir. Açıklama:

  Bu yöntemler, bireyleri dijital şiddete karşı korumak için önemlidir. 15. Dijital dünyada sevgi, saygı, eşitlik gibi toplumsal değerler nasıl ifade edilebilir?


 16. Cevap: Dijital dünyada bu değerler, çevrimiçi iletişimde saygı, empati gösterme ve pozitif etkileşimlerle ifade edilebilir. Açıklama:

  Bu değerler, dijital etkileşimlerde olumlu bir ortam oluşturabilir. 17. Hangi adımlar bitki ve hayvanları korumak için atılabilir?


 18. Cevap: Endemik türlerin korunması için yasal düzenlemelere uymak, çevresel farkındalık oluşturmak ve yerel düzeyde koruma faaliyetlerine katılmak gibi adımlar atılabilir. Açıklama:

  Yerel çapta yapılan koruma çalışmaları, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olabilir. 19. Okul çevresinde çevre farkındalığı için nasıl bir proje önerisi oluşturabilirsiniz?


 20. Cevap: Sıfır atık projeleri, geri dönüşüm kampanyaları veya çevre dostu etkinlikler gibi projeler önerilebilir. Açıklama:

  Bu projeler, öğrencilerin çevreyle ilgili bilinçlenmesine ve harekete geçmesine olanak sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

Ortaokul Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


Ortaokul Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YERYÜZÜNDE YAŞAM ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER KAZANIMLAR
  1. . Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder
  2. . Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  3. . Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
  4. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
  5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar
 • ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÖĞRENME ALANI :ÜRETİM, TÜKETİM, DAĞITIM KAZANIMLAR
  1. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır
  2. Ekonominin gelişmesine katkısı olan kurum ve kuruluşları tanır
  3. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır
  4. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir
  5. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar
  6. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.
  7. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

Ayrıca Ortaokul Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde açık uçlu sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Sürdürülebilirlik ve toplumsal farkındalık arasındaki ilişkiyi anlamak, çevreye duyarlı davranışları teşvik eder.

Sosyal yardımlaşmanın kültürümüzdeki temel dinamiklerini kavramak, toplumsal ilişkilerdeki önemi anlamalarına yardımcı olur.

Sosyal sorumluluğun vatanseverlikle ilişkisini anlamak, öğrencilerin topluma karşı sorumluluklarını kavramalarına yardımcı olur.

Sosyal girişimcilik kavramının önemini kavramak, öğrencilerin toplumsal sorunlara çözüm üretme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Sosyal sorumluluk sahibi olmanın bireyin özellikleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu anlamak, öğrencilerin kendilerini bu özellikler açısından değerlendirmelerine yardımcı olur.

Toplumsal değerlerin, toplum içindeki birlik ve beraberlik duygusuna nasıl katkı sağladığını kavramak, öğrencilerin toplumda yer almanın önemini anlamalarına yardımcı olur.

Dijital şiddetle baş etme stratejilerini tartışmak, öğrencilerin dijital dünyada daha güvenli ve sorumlu bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olur.

Toplumsal değerlerin dijital dünyadaki yansımalarını anlamak, öğrencilerin dijital etkileşimlerini daha olumlu ve yapıcı bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olur.

Bitki ve hayvanları koruma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, öğrencilerin çevre bilinciyle hareket etmelerine ve aktif katılımlarını sağlamalarına yardımcı olur.

Çevre farkındalığı projesi oluşturmak, öğrencilerin çevresel sorunlara karşı duyarlılık geliştirmelerine ve topluluklarına olumlu bir etki yapmalarına yardımcı olur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Ortaokul Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri