Ortaokul Afet Bilinci 1.Dönem 2.Sınav (Klasik)

Ortaokul Afet Bilinci 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Afet Bilinci 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Afetlerin zararlarını azaltmak için yapılması gereken en önemli çalışmalardan biri nedir?


 2. Cevap: Afetlere hazırlıklı olmaktır. Afetlere hazırlıklı olmak için, afet risklerini bilmek ve bu risklere karşı alınacak önlemleri planlamak gerekir. Açıklama:

  Afetlere hazırlıklı olmak, afetlerin olumsuz etkilerinden korunmak için en önemli yoldur. 3. Afetlere hazırlıklı olmak için yapılması gereken çalışmalar nelerdir?


 4. Cevap: Afetlere hazırlıklı olmak için yapılması gereken çalışmalar şunlardır: * Afet risklerini bilmek * Afet risklerine karşı alınacak önlemleri planlamak * Afet çantası hazırlamak * Afet sırasında ve sonrasında yapılacakları öğrenmek Açıklama:

  Afetlere hazırlıklı olmak için yapılması gereken çalışmalar, afetlerin türüne ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak yukarıda belirtilen çalışmalar yapılmalıdır. 5. Afet risklerini azaltmak için neler yapılabilir?


 6. Cevap: Afet risklerini azaltmak için; * Yapısal olmayan riskleri azaltmak * Yapısal riskleri azaltmak Açıklama:

  Afet risklerini azaltmak için yapısal ve yapısal olmayan riskler ayrı ayrı ele alınmalıdır. Yapısal olmayan riskler, bina içindeki eşyalar, cihazlar, ekipmanlar gibi unsurlardan kaynaklanan risklerdir. Bu riskler, eşyaların sabitlenmesi gibi basit tedbirlerle azaltılabilir. Yapısal riskler ise bina ve diğer yapıların deprem, sel, heyelan gibi afetlere dayanıklılığını artıracak tedbirlerle azaltılabilir. 7. Afet çantasında bulunması gereken malzemeler nelerdir?


 8. Cevap: Afet çantasında bulunması gereken malzemeler şunlardır: * Temel ihtiyaç malzemeleri (su, yiyecek, ilaç, battaniye) * İlk yardım malzemeleri * Kişisel bakım malzemeleri * İletişim malzemeleri * Değerli eşyalar Açıklama:

  Afet çantası, afet sırasında ihtiyaç duyulabilecek temel malzemeleri bulunduran bir çantadır. Afet çantasında bulunması gereken malzemeler, afetlerin türüne ve süresine göre değişiklik gösterebilir. 9. Risk, ne demektir?


 10. Cevap: Bir olayın meydana getirebileceği olumsuz sonuçların tümüdür. Açıklama:

  Risk, bir olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların bir sonucudur. 11. Afet yönetimi, ne demektir?


 12. Cevap: Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla yapılan çalışmalardır. Açıklama:

  Afet yönetimi, afetlerin meydana gelmeden önce, afet sırasında ve afet sonrasında yapılması gereken çalışmaları kapsayan bir süreçtir. 13. Afetlerde aile afet ve acil durum planı hazırlamanın önemi nedir?


 14. Cevap: Afetlerde aile üyelerinin güvenli bir şekilde iletişim kurmasını ve hayatta kalmasını sağlar. Açıklama:

  Afetlerde aile afet ve acil durum planı, aile üyelerinin birbirleriyle iletişim kurmasını, güvenli bir yere ulaşmasını ve ihtiyaç duydukları temel ihtiyaçları karşılamasını sağlar. 15. Afet sırasında yapılması gereken doğru davranışlar nelerdir?


 16. Cevap: Afet sırasında sakin kalmak, doğru kararlar almak ve yardıma ihtiyaç duyanlara yardım etmek gerekir. Açıklama:

  Afet sırasında sakin kalmak ve doğru kararlar almak, hayatta kalma şansını artırır. Yardıma ihtiyaç duyanlara yardım etmek, toplumsal dayanışmayı güçlendirir. 17. Heyelandan korunmak için neler yapılabilir?


 18. Cevap: Heyelan riski olan bölgelerde ev inşa edilmemeli, heyelan uyarılarını dikkate alınmalı ve heyelan sırasında güvenli bir yere gidilmelidir. Açıklama: 19. Afetlerin meydana gelme olasılığı olan yerlere ne ad verilir?


 20. Cevap: Tehlikeli alan Açıklama:

  Tehlikeli alanlar, deprem, sel, heyelan, çığ, yangın gibi afetlerin meydana gelme olasılığı olan yerlerdir. Bu alanlara yerleşmek, afet riskini artırmaktadır. 21. Afet sırasında yapılması gereken ilk 3 şey nedir?


 22. Cevap: Afet sırasında yapılması gereken ilk 3 şey şunlardır: * Güvenli bir yere saklanmak * Yardım çağırmak * Acil durum planını uygulamak Açıklama:

  Afet sırasında ilk önce güvenli bir yere saklanmak gerekir. Güvenli bir yer, afet sırasında oluşabilecek tehlikelerden korunabilecek bir yerdir. Afet sırasında yardım çağırmak için, 112 Acil Çağrı Merkezini aramak gerekir. Afet sırasında acil durum planını uygulamak, afet sırasında aile üyelerinin güvende kalmasını sağlar. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Afet, doğal veya insan kaynaklı olaylar sonucunda can ve mal kaybına neden olan olaylardır.
  2. ( ) Afetlerin oluşumunu etkileyen faktörler arasında yapısal ve yapısal olmayan faktörler yer alır.
  3. ( ) Afetlerin zararlarını azaltmak için afetlere hazırlıklı olmak gerekir.
  4. ( ) Afetlere hazırlıklı olmak için yapılması gerekenler arasında afet çantası hazırlamak yer alır.
  5. ( ) Afet sırasında yapılması gerekenler arasında güvenli bir yer bulmak yer alır.
  6. ( ) Afet sonrasında yapılması gerekenler arasında yardım kuruluşlarına haber vermek yer alır.
  7. ( ) Afetlerde ilk 72 saat, hayatta kalmak için kritik bir süredir.
  8. ( ) Afetlerde ilk yardım eğitimi almış kişiler, çevrelerindeki yaralılara yardım edebilir.
  9. ( ) Afetlerden korunmak için afetlere hazırlıklı olmak ve afet sırasında doğru davranışlar sergilemek önemlidir.
  10. ( ) Afetlere hazırlıklı olmak, afetlerden etkilenen kişilerin sayısını azaltmaya yardımcı olur.

 24. Cevap: D D D D D D D D D D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Afet Bilinci 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) Detayları

Ortaokul Afet Bilinci 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul Afet Bilinci 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Afet Bilinci 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Ortaokul Afet Bilinci 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YERYÜZÜNDE YAŞAM ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER KAZANIMLAR
  1. . Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder
  2. . Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  3. . Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
  4. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
  5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar
 • ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÖĞRENME ALANI :ÜRETİM, TÜKETİM, DAĞITIM KAZANIMLAR
  1. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır
  2. Ekonominin gelişmesine katkısı olan kurum ve kuruluşları tanır
  3. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır
  4. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir
  5. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar
  6. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.
  7. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

Ayrıca Ortaokul afet bilinci dersi 1.dönem 2.sınav soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Afetlere hazırlıklı olmanın önemini açıklar.

Afetlere hazırlıklı olmak için yapılması gereken çalışmaları açıklar.

Afet risklerini azaltmak için yapısal ve yapısal olmayan riskleri açıklar.

Afet çantasında bulunması gereken malzemeleri listeler.

Risk nedir? sorusunun cevabını verebilir.

Afet yönetiminin amacını açıklayabilir.

Afetlerde aile afet ve acil durum planının önemini açıklar.

Afet sırasında yapılması gereken doğru davranışları sayar.

Tehlikeli alanları tanır ve bu alanlara yerleşmenin afet riskini artırdığını bilir.

Afet sırasında yapılması gereken ilk 3 şeyi bilir.

* Afetlerin tanımını yapabilmek. * Afetlerin oluşumunu etkileyen faktörleri kavrayabilmek. * Afetlere hazırlıklı olmanın önemini kavrayabilmek. * Afet çantası hazırlamanın önemini kavrayabilmek. * Afet sırasında güvenli bir yer bulmanın önemini kavrayabilmek. * Afet sonrasında yardım kuruluşlarına haber vermenin önemini kavrayabilmek. * Afetlerde ilk 72 saatin önemini kavrayabilmek. * İlk yardım eğitiminin önemini kavrayabilmek. * Afetlerden korunmanın önemini kavrayabilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Afet Bilinci 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Ortaokul Afet Bilinci 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Afet Bilinci 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Afet Bilinci 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Afet Bilinci 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri