2023-2024 11.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23)

2023-2024 11.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 8 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 11.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) CEVAPLARI

 1. Bir tepkimede sıvı haldeki bir madde parçacıkları arasında yapılacak çarpışmaların olasılığı aşağıdaki faktörlerden hangisi ile artar?

  A) Sıcaklık            B) Basınç    C) Konsantrasyon
  D) Yüzey alanı      E) Hacim

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır, yani sıcaklık. Sıcaklığın artması, sıvıdaki moleküllerin kinetik enerjisini artırır ve bu da moleküllerin daha sık çarpışmasına ve daha yüksek enerjili çarpışmalara neden olur. Bu nedenle, tepkime hızı artar. 3. Tepkime hızı, aşağıdaki durumlardan hangisinde en yüksek olur?

  A) Düşük sıcaklık, yüksek konsantrasyon, düşük yüzey alanı
  B) Yüksek sıcaklık, düşük konsantrasyon, yüksek yüzey alanı
  C) Yüksek sıcaklık, yüksek konsantrasyon, düşük yüzey alanı
  D) Düşük sıcaklık, düşük konsantrasyon, yüksek yüzey alanı
  E) Hepsi aynı etkiyi yapar.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olarak verilmiştir. Bu doğru cevaptır çünkü yüksek sıcaklık, düşük konsantrasyon ve yüksek yüzey alanı tepkime hızını artıran etmenlerdir. Tepkime hızı, bir tepkimenin başlangıcından sonuna kadar geçen süre içinde gerçekleşen değişimin hızıdır. 5. Bir tepkime sırasında reaktanların entalpisi 200 kJ artarken, ürünlerin entalpisi 150 kJ artıyorsa, tepkimenin entalpisi kaç kJ'dir?

  A) 350    B) 50    C) -50    D) -150    E) -200

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A'dır, yani 350 kJ'dir. Tepkime entalpisi, ürünlerin entalpisi artan reaktanların entalpisi azalmasıyla bulunur. Bu durumda, 150 kJ artışın karşısında, 200 kJ artış olduğu için, tepkimenin entalpisi 350 kJ olur. 7. Bir gazın hacmi, sıcaklığı sabit tutulurken basıncı 2 atm'den 4 atm'ye çıkarılıyor. Bu sırada gazın sıcaklığı ne olmalıdır?

  A) İşlemle ilgili bilgi verilemez    B) 2 kat artarak                    
  C) 2 kat azalarak                    D) 4 kat artarak                    
  E) 4 kat azalarak                   

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: (B) 2 kat artarak. Bu soruda ideal gaz yasasından yararlanarak çözüm yapılabilir. İdeal gaz yasası, basınç, hacim ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi gösterir ve şu şekildedir: PV = nRT, burada P basınç, V hacim, n gazın mol sayısı, R gaz sabiti ve T mutlak sıcaklık değeridir. Bu formülden yola çıkarak, gazın sıcaklığı sabit tutulduğunda P1V1 = P2V2 ilişkisi elde edilir. Soruda, gazın sıcaklığı sabit tutulurken basıncı 2 atm'den 4 atm'ye çıkarıldığından, hacim değişirken P ve V arasındaki ilişki kullanılır. P1V1 = P2V2 formülünde P1=2 atm, P2=4 atm ve V1=V2 olduğundan, P1/P2 = V2/V1 ilişkisi elde edilir. Bu formüle göre, hacim iki katına çıkarken basınç da iki kat artar. Sonuç olarak, sıcaklık sabit olduğundan, cevap (B) 2 kat artarak olacaktır. 9. 1 mol metan gazının yandırılması sonucu açığa çıkan ısı 890 kJ ise, 2 mol metan gazının yandırılması sonucu açığa çıkan ısı ne kadardır?

  A) 890 kJ    B) 1780 kJ    C) 445 kJ    D) 222.5 kJ    E) 4450 kJ

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) 1780 kJ'dir. Bu soruda, verilen ısı değeri (890 kJ) 1 mol metan gazının yandırılması sonucunda açığa çıkan ısıdır. İki katı mol metan gazının yandırılması sonucunda açığa çıkan ısı, 2 katına çıkacaktır. Bu nedenle, 2 mol metan gazının yandırılması sonucunda açığa çıkan ısı 890 kJ x 2 = 1780 kJ olacaktır. 11. 2A(g) + B(g) -> 3C(g) tepkimesinde, entalpi değişimi -150 kJ'dir. Bu tepkimenin gerçekleşmesi için minimum kaç kJ enerji gerekir?

  A) 50    B) 100    C) 150    D) 200    E) 300

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir, yani minimum 150 kJ enerji gereklidir. Bu tepkime endotermik bir tepkime olduğundan, tepkimenin gerçekleşebilmesi için enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerjiye aktifleşme enerjisi denir ve tepkime başlamadan önce verilmelidir. Entalpi değişimi, tepkime sonucunda salınan veya alınan enerji miktarını gösterir. Aktifleşme enerjisi ile entalpi değişimi birbirinden farklı kavramlardır. 13. İki molekülün birleşmesi sonucu oluşan bağda, her molekülün yörüngesindeki elektronlar diğer molekül tarafından tutulduğu için bir enerji salınır. Bu enerji, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) İyonlaşma enerjisi       B) Elektron ilgisi         
  C) Elektronegatiflik        D) Kimyasal bağ enerjisi   
  E) Hidrojen bağı           

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Kimyasal bağ enerjisidir. İki molekül arasında oluşan kimyasal bağ, moleküller arasındaki potansiyel enerjinin azalmasına sebep olur. Bu enerjinin salınması bağ enerjisi olarak adlandırılır. K 15. Bağ enerjisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Bağın gücü, bağ enerjisiyle doğru orantılıdır.
  B) Bağ enerjisi ne kadar yüksekse, bağın kopması o kadar zordur.
  C) İyonik bağların bağ enerjisi, kovalent bağlardan daha yüksektir.
  D) Bağ enerjisi, bağı oluşturan atomların elektronegatiflik farkına göre değişir.
  E) Bağ enerjisi, bağı oluşturan atomların sayısına göre değişir.

 16. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E şıkkıdır. Bağ enerjisi, bağı oluşturan atomların sayısına değil, bağın gücü ile doğru orantılı olarak atomların elektronegatiflik farkına göre değişir. Bağ enerjisi ne kadar yüksekse, bağın kopması o kadar zordur ve iyonik bağların bağ enerjisi, kovalent bağlardan daha yüksektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 11.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) Detayları

2023-2024 11.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 8 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 11.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 11.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 11.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 11.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYA VE ENERJİ
  1. Entropi
  2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji
  3. Sistem ve Çevre
  4. Termodinamiğin Birinci Yasası
  5. Termodinamiğin Üçüncü Yasası
 • TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
  1. Dengeyi Etkileyen Faktörler
  2. Kimyasal Denge
  3. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  4. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  5. Sulu Çözelti Dengeleri
  6. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

Ayrıca

fizik konularında temel kavramları anlama ve uygulama kazanımını test etmektedir.

Tepkime hızını etkileyen faktörleri anlama ve bunların birleşimindeki etkisini belirleme kazanımını ölçmektedir.

kimyasal tepkimelerin entalpi değişimlerinin hesaplanması ve termodinamik prensiplerinin anlaşılmasıdır.

Ideal gaz yasası kullanarak basınç, hacim ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi anlayarak problem çözebilme.

Verilen bir kimyasal tepkime için açığa çıkan ısı değerinin, reaksiyona katılan maddelerin mol sayılarına göre hesaplanabilmesidir.

Kimyasal tepkimelerde enerji değişimleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Kimyasal bağ enerjisi kavramı, kimya ve fizik gibi birçok bilim dalında önemli bir konudur ve birçok doğal olayın anlaşılmasında kullanılır.

Bağ enerjisi kavramını açıklayabilir ve bağ enerjisi ile ilgili ifadeleri değerlendirebilirim.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 11.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 11.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 12 kere doğru, 4 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 11.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 11.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 11.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 11.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-23) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Kimya Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Kimya Dersi Ünite Özetleri