2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13)

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) CEVAPLARI

 1. Zekât, İslam dininde hangi ibadetlerle birlikte anılır?

  A) Namaz ve oruç
  B) Kurban ve hac
  C) Sadaka ve fitre
  D) Cihad ve seferberlik
  E) Bilgi verilenlere göre bir yanıt verilemez.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Sadaka ve fitre. İslam dininde zekât, sadaka ve fitre ile birlikte anılır ve bu ibadetler birbirlerini tamamlayan önemli ibadetlerdir. Zekât, malın belirli bir bölümünün fakirlere verilmesini ifade ederken, sadaka genel anlamda bir iyilik yapmayı ifade etmektedir. Fitr ise Ramazan ayında tutulan orucun karşılığı olarak verilen bir tür sadakadır. 3. Oruçun kazası ne anlama gelir?

  A) Orucu bozan bir kişinin cezasını vermek
  B) Oruç tutamayanların vereceği sadaka
  C) Tutamadığı oruçları sonradan tamamlamak için tutulan oruçlar
  D) Oruç tutamayanların oruç yerine kefareti vermesi
  E) Orucun kazası yoktur

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C) Tutamadığı oruçları sonradan tamamlamak için tutulan oruçlar'dır. Oruç tutamayanlar için Ramazan ayından sonra kaza orucu tutmak gereklidir. Kaza orucu, Ramazan ayında tutulamayan veya bir sebep ile bozulan oruçların sonradan tamamlanmasıdır. Kazaya kalmış oruçlar, Ramazan ayının bitiminden sonraki ilk müsait zamanda tamamlanmalıdır. 5. Aşağıdakilerden hangisi zekatın verilmesi gereken kişi ve kurumları açıklamaktadır?

  A) Kâinatın Rabbi olan Allah'ın hakları
  B) Anneye, babaya, dedeye, nineye
  C) Kardeşe, yeğene, dayıya, halaya
  D) Fakirlere, yoksullara, borçlulara, yolculara
  E) İşyerlerine, fabrikalara, holdinglere, bankalara

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani zekatın verilmesi gereken kişi ve kurumlar fakirler, yoksullar, borçlular ve yolculardır. Zekat, İslam dininde zenginlerin mal varlıklarının bir kısmını belirli bir süre sonra bu ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasını öngören bir ibadettir. 7. Bakara suresinin 282. ayetinde geçen "yazma" ifadesi ne anlamda kullanılmıştır?


 8. Cevap: Sözleşme yapma anlamında kullanılmıştır. Açıklama:

  Ayette, borç alıp vermede veya alım-satım ve benzeri akitlerde, borcun yazı ile tespit edilmesi, senet veya senede benzer belgelerin düzenlenmesi tavsiye edilmektedir. 9. Peygamberimiz (s.a.v.) borç ödeme hususunda ne buyurmuştur?


 10. Cevap: "Ödeme gücünde olan birinin borcunu geciktirmesi zulümdür." Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) bu sözüyle, borçlu olana kolaylık gösterilmesini tavsiye etmiş, fakat borcu ödeyecek imkânı olanların borcunu geciktirmemelerini öğütlemiştir. 11. Karz-ı hasen nedir?


 12. Cevap: Karz-ı hasen, karşılıksız olarak verilen borçtur. Açıklama:

  Karz-ı hasen, karşılıksız olarak verilen borçtur. Bu tür borçlarda borç verenin herhangi bir menfaat veya kazanç beklentisi yoktur. 13. İşçi-işveren ilişkisinde işverenin sorumlulukları nelerdir?


 14. Cevap: İşverenin sorumlulukları şunlardır: - Çalışanlara adil ve makul bir ücret ödeme, - Çalışanların çalışma koşullarını iyileştirme, - Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, - Çalışanların haklarını koruma. Açıklama:

  İşverenin sorumlulukları şunlardır: - Çalışanlara adil ve makul bir ücret ödeme, - Çalışanların çalışma koşullarını iyileştirme, - Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, - Çalışanların haklarını koruma. 15. Dinimizde helal ve haram koyma yetkisi kime aittir?

  A) Allah'a ve Peygamberimize    B) İnsanlara                   
  C) Devlete                      D) Ulemaya                     
  E) Kimseye                                                     

 16. Cevap: A Açıklama:

  Dinimizde helal ve haram koyma yetkisi sadece Yüce Allah'a ve O'nun elçisi Hz. Peygamber'e aittir. 17. Aynı şartlarda, aynı fiili işleyen herkesin aynı yaptırıma tabi olması hangi ilkeye dayanmaktadır?

  A) Adalet ilkesine        B) Eşitlik ilkesine      
  C) Hürriyet ilkesine      D) Kardeşlik ilkesine    
  E) Sorumluluk ilkesine                             

 18. Cevap: A Açıklama:

  Aynı şartlarda, aynı fiili işleyen herkesin aynı yaptırıma tabi olması adalet ilkesine dayanmaktadır. 19. İnsanlar işledikleri suçlar nedeniyle cezalandırılırken nasıl değerlendirilir?

  A) Bireysel olarak     B) Ailevi olarak      
  C) Toplumsal olarak    D) Kültürel olarak    
  E) Ekonomik olarak                           

 20. Cevap: A Açıklama:

  İnsanlar işledikleri suçlar nedeniyle cezalandırılırken bireysel olarak değerlendirilir. 21. İslam hukukunun temel kaynakları arasında hangisi yer almaz?

  A) Kur'an-ı Kerim    B) Sünnet           
  C) İcma              D) Kıyas            
  E) Tevrat                                

 22. Cevap: E Açıklama:

  Tevrat, İslam hukukunun temel kaynakları arasında yer almaz. Tevrat, Hz. Musa'ya indirilen ve Yahudilik dininin kutsal kitabı olarak kabul edilen bir kitaptır. 23. İktisat kelimesi İslam'da hangi anlamı taşır?

  A) Orta yolu tutmak, aşırılıklardan uzak ve tutumlu olmak.
  B) Çok para kazanmak.
  C) Cimri olmak.
  D) İsraf etmek.
  E) Borçlanmak.

 24. Cevap: A Açıklama:

  İktisat kelimesi İslam'da, orta yolu tutmak, aşırılıklardan uzak ve tutumlu olmak anlamına gelir. Yani ekonomik faaliyetlerin sınırsız bir şekilde yapılamayacağını, ahlaki esaslar çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade eder. 25. Helal kazancın önemi aşağıdakilerden hangisinde vurgulanmıştır?

  A) Kur’an-ı Kerim’de    B) Hadislerde          
  C) İslam hukukunda      D) Hepsi               
  E) Hiçbiri                                     

 26. Cevap: D Açıklama:

  Helal kazancın önemi, Kur’an-ı Kerim’de, hadislerde ve İslam hukukunda vurgulanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de, “Allah’ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma! Allah’ın sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma! Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.” (Kasas suresi, 77. ayet) buyrulmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) Detayları

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • TestAyrıca

İslam dinindeki ibadetlerin ve zekâtın önemini vurgulamakta ve öğrencilere İslam dininin sosyal yardımlaşma ve dayanışma prensipleri hakkında bilgi vermektedir.

Dini bilgi ve kavramları anlama becerisini ölçmektedir.

İslam dininde zekatın kimlere verileceği konusunda öğrencilerin bilgi ve anlayışını ölçmektedir.

Öğrenciler, borçlanmalarda sözleşme yapmanın önemini ve hukuki güvenliğin sağlanmasının gerekliliğini öğrenirler.

Öğrenciler, borç ödeme konusunda Peygamberimizin (s.a.v.) tavsiyelerini öğrenir ve dürüstlük ahlakının önemini kavrarlar.

Öğrenciler, karz-ı hasenin ne olduğunu ve bu tür borçların önemini öğrenirler.

Öğrenciler, işçi-işveren ilişkisinde işverenin sorumluluklarını öğrenirler.

Öğrenciler, helal ve haram koyma yetkisinin yalnızca Yüce Allah'a ve O'nun elçisi Hz. Peygamber'e ait olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, aynı şartlarda, aynı fiili işleyen herkesin aynı yaptırıma tabi olması gerektiğini öğrenirler.

Öğrenciler, insanların işledikleri suçlar nedeniyle cezalandırılırken bireysel olarak değerlendirildiğini öğrenirler.

İslam hukukunun temel kaynaklarını bilmek.

İktisat kavramının İslam'daki anlamını bilmek.

Öğrenci, helal kazancın önemini açıklayabilecektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.