Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Adalet kavramının temel unsurları nelerdir?


 2. Cevap: Tarafsız olmak, kişiler arasında ayırım yapmamak ve herkese eşit muamelede bulunmak. Açıklama:

  Adalet, haklılık, insaflılık ve eşitliktir. Adalet kavramının temel unsurları, herkese eşit olarak ve benzer şartlarda muamele yapılması, kanunlar ve kuralların adil olarak uygulanması, haklılık ve insaflılık esaslarına dayanarak, toplumda huzur ve barışın sağlanması adalettir. 3. Suç ve ceza arasında denge gözetilmesi gerektiğini söylerken neyi kastedilmektedir, bir örnek veriniz ve bu durumu açınız.


 4. Cevap: Cezanın, suçu işleyen kişiye orantılı uygulanması gerekir. Açıklama:

  Suç ve ceza arasında denge gözetilmesi, suçu işleyen kişiye verilen cezanın, suça uygun olarak orantılı bir biçimde uygulanması gerektiği anlamına gelmektedir. Öldürme suçu ile kınama cezası arasında bir orantı olmaz. Öl-dürme suçu kasti olarak gerçekleştirilen bir fiildir, dolayısıyla verilecek ceza daha ağır ol-malı, içeriği bakımından ve sınırlandırılması açısından. 5. Ticaret nedir? Üç örnek veriniz.


 6. Cevap: Ticaret nedir? Üç örnek veriniz.et nedir? Üç örnek veriniz. Açıklama:

  Ticaret nedir? Üç örnek veriniz. Cevap: Ticaret, mal ve hizmetlerin alım satımını kapsayan ekonomik faaliyettir. Örnekler: * Bakkal dükkânı işletmek * Otomobil satmak * İthalat ve ihracat yapmakedir? Üç örnek veriniz. Cevap: Ticaret, mal ve hizmetlerin alım satımını kapsayan ekonomik faaliyettir. Örnekler: * Bakkal dükkânı işletmek * Otomobil satmak * İthalat ve ihracat yapmak 7. İktisat kavramının anlamını açıklayınız.


 8. Cevap: İktisat, orta yolu tutmak, aşırılıklardan uzak ve tutumlu olmak anlamına gelir. Açıklama:

  İktisat, ekonomik faaliyetin sınırsız bir şekilde yapılamayacağını, ahlaki esaslar çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade eder. 9. Helal Kazancın Şartları Nelerdir?


 10. Cevap: Helal kazanç elde etmek için, kişinin çalışırken Allah’ın (c.c.) razı olduğu şekilde davranması gerekir. Yalan söylememeli, hile yapmamalı, insanlara zarar vermemelidir. Ayrıca, kazancının kaynağının helal olması da önemlidir. Açıklama:

  Helal kazanç elde etmek, kolay bir iş değildir. Bunun için, kişinin çok dikkatli ve titiz olması gerekir. Ayrıca, helal kazanç elde etmek için, sadece kişinin kendi çabaları yeterli değildir. Toplumun da bu konuda iş birliği yapması gerekir. 11. Helal Kazancın Faydaları Nelerdir?


 12. Cevap: Helal kazanç elde eden kişiler, Allah’ın (c.c.) rızasını kazanırlar. Ayrıca, helal kazanç, insanı günahlardan uzak tutar ve ahirette kurtuluşa ermeyi sağlar. Açıklama:

  Helal kazanç elde etmek, hem dünyada hem de ahirette faydalı bir şeydir. Dünyada, insanı günahlardan uzak tutar ve ahirette ise kurtuluşa ermeyi sağlar. 13. Borç alma ve verme işleminin toplumsal dayanışma açısından önemi nedir?


 14. Cevap: Borç alma ve verme işlemi, toplumda dayanışma ve yardımlaşmayı sağlar. İhtiyacı olan kişilere borç verildiğinde, bu kişilerin geçici olarak güçlüklerini gidermelerine yardımcı olunur. Toplumda dayanışma ve yardımlaşma ruhu güçlenir. Açıklama:

  Borç alma ve verme işlemi, toplumda dayanışma ve yardımlaşmayı sağlar. İhtiyacı olan kişilere borç verildiğinde, bu kişilerin geçici olarak güçlüklerini gidermelerine yardımcı olunur. Toplumda dayanışma ve yardımlaşma ruhu güçlenir. 15. Kul hakkının üç türü nelerdir ve açıklayınız.


 16. Cevap: Kul hakkının üç türü şunlardır: - Can hakkı: Kişinin hayatına, sağlığına ve bedensel dokunulmazlığına zarar verilmesi. - Mal hakkı: Kişinin sahip olduğu maddi varlıklarına zarar verilmesi. - Namus hakkı: Kişinin şeref ve haysiyetine zarar verilmesi. Açıklama:

  Kul hakkının üç türü şunlardır: - Can hakkı: Kişinin hayatına, sağlığına ve bedensel dokunulmazlığına zarar verilmesi. - Mal hakkı: Kişinin sahip olduğu maddi varlıklarına zarar verilmesi. - Namus hakkı: Kişinin şeref ve haysiyetine zarar verilmesi. 17. İslam'a göre faiz haram kılınmıştır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerden üç tanesi veriniz.


 18. Cevap: 1. ''Faizle para vermeyin.'' (Bakara suresi, 2/275) 2. ''Faizin bir kısmını yemek için insanların mallarını haksızlıkla yemeyin.'' (Bakara suresi, 2/188) 3. ''Allah faizi haram kıldı, bereketi helal kıldı.'' (Rum suresi, 30/39) Açıklama:

  Bu ayetler, faizin İslam dinince yasaklandığını ve faizle para vermenin haram olduğunu açıkça ifade etmektedir. 19. Faizli işlemler, ekonomik hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etkilerden üç tanesini yazınız.


 20. Cevap: 1. Faiz, yatırım yapmaktan ziyade parayı faize yatırmayı cazip hale getirir ve yatırım yapma eğilimini azaltır. 2. Faiz, borçlanmayı artırarak insanların daha fazla borçlanmasına ve borç yükü altına girmesine neden olur. 3. Faiz, gelir dağılımında adaletsizliğe yol açarak zenginlerin daha zengin, fakirlerin daha fakir olmasına neden olur. Açıklama:

  Faiz, ekonomik hayatı birçok yönden olumsuz yönde etkilemektedir. Yukarıda verilen maddeler, faizin ekonomik hayat üzerindeki olumsuz etkilerinden yalnızca birkaçıdır. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Ticaret yaparken doğruluktan sapmak ve hile yapmak caizdir.
  2. (.....) Ihaleye fesat karıştırmak, taraflardan birini kayırmak adalet ilkesine aykırıdır.
  3. (.....) Herhangi bir kişinin veya kurumun sırlarının sızdırılması o kişi veya kurumu zarara uğratır.
  4. (.....) Fiyat-değer ilişkisini bozarak yapay fiyat yükseltme yollarından biri manipülasyondur.
  5. (.....) Karaborsacılık, piyasada az bulunan bir malı yüksek fiyatla satmak için stoklamak ve karaborsaya çıkarmaktır.
  6. (.....) Karaborsacılık, insanların ihtiyaçlarını sömürerek az emekle kolay kazanç sağlama arzusuyla yapılan bir eylemdir.
  7. (.....) Karaborsacılık, toplum düzenini bozar ve sosyal bunalımlara yol açar.
  8. (.....) Karaborsacılık yapan kişiler, başkalarına zarar vermiş olur ve ahirette de cezalandırılırlar.
  9. (.....) Karaborsacılık yapmayan tüccarlar Allah'ın (c.c.) rızıklandırmasına mazhar olurlar.
  10. (.....) Müslümanlar, ticaret yaparken başkalarını zor durumda bırakarak menfaat elde etmemeyi düstur edinmelidirler.

 22. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Ticaret yaparken doğruluktan sapmak ve hile yapmak caiz değildir. Bu tür davranışlar, karşılıklı güveni zedeler ve toplumun temellerini derinden sarsar. 2. Ihaleye fesat karıştırmak, taraflardan birini kayırmak adalet ilkesine aykırıdır. Bu tür davranışlar, haksız kazanç elde edilmesine ve diğerlerine haksızlık yapılmasına neden olur. 3. Herhangi bir kişinin veya kurumun sırlarının sızdırılması o kişi veya kurumu zarara uğratır. Bu tür davranışlar, emin kimse anlamına gelen mü'mine yakışmaz. 4. Fiyat-değer ilişkisini bozarak yapay fiyat yükseltme yollarından biri manipülasyondur. Bu tür davranışlar, girişimcilerin zarar etmesine ve toplumun ekonomik dengelerinin bozulmasına neden olur. 5. Karaborsacılık, piyasada az bulunan bir malı yüksek fiyatla satmak için stoklamak ve karaborsaya çıkarmaktır. Bu tür davranışlar, insanların ihtiyaçlarını sömürmektir. 6. Karaborsacılık, insanların ihtiyaçlarını sömürerek az emekle kolay kazanç sağlama arzusuyla yapılan bir eylemdir. Bu tür davranışlar, haksız kazanç elde edilmesine ve diğerlerine haksızlık yapılmasına neden olur. 7. Karaborsacılık, toplum düzenini bozar ve sosyal bunalımlara yol açar. Bu tür davranışlar, karşılıklı güveni zedeler ve toplumun temellerini derinden sarsar. 8. Karaborsacılık yapan kişiler, başkalarına zarar vermiş olur ve ahirette de cezalandırılırlar. Bu tür davranışlar, Allah'ın (c.c.) razı olmadığı davranışlardır. 9. Karaborsacılık yapmayan tüccarlar Allah'ın (c.c.) rızıklandırmasına mazhar olurlar. Bu tür davranışlar, helal yoldan para kazanmak isteyen ve ticaret yapan kimselerin korunmasını sağlar. 10. Müslümanlar, ticaret yaparken başkalarını zor durumda bırakarak menfaat elde etmemeyi düstur edinmelidirler. Bu tür davranışlar, karşılıklı güveni sağlar ve toplumun ekonomik dengelerinin korunmasını sağlar. 23. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Dinimizce yapılması serbest bırakılmış hususlara ...., yapılması yasaklanmış olanlara ... denir.
  2. Helaller ve haramlar; yeme, içme, giyim, kuşam ve kazanç gibi hayatın tüm alanlarını kapsar. Ancak dinimizde helal alanı, haram alanından daha ....
  3. Normal şartlarda haram kılınmış fiiller dahi zaruret durumlarında, zaruret miktarı kadar ve geçici olarak .... olabilmektedir.
  4. Giyim-kuşam konusunda ise temiz ve israfa kaçmadan giyinmek gibi genel ..... konulmuştur.
  5. Oyun ve eğlence konusunda dinimiz şans faktörüne bağlı, emeğe dayanmayan veya bir başkasının malını haksız bir şekilde elde etmeyi içeren oyun ve eğlence anlayışlarını ....
  6. Dinimizde herhangi bir konuda helal ve haram koyma yetkisi yalnızca Yüce Allah’a ve O’nun elçisi Hz. Peygambere ....
  7. Adalet kavramı, hakka ve hukuka uygunluk, herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme gibi anlamları ....
  8. İslam hukukunda kişiye emir ve yasaklarla Allah (c.c.) tarafından çizilen sınırlara ve konulan ölçülere ..... denir.
  9. Dinimizde insanlar yaptığı hatalar veya işlediği günahlar konusunda cezalandırılırken bireysel olarak ....
  10. Bir suç; suçun niteliği, işleniş şartları ve sebepleri çerçevesinde değerlendirilir. Suçu işleyen kişiye verilen ceza da suçun niteliği ile ..... olmalıdır.

 24. Cevap: 1. helal, haram 2. geniştir. 3. mübah 4. kurallar 5. yasaklamıştır. 6. aittir. 7. içerir. 8. hudûd 9. değerlendirilir. 10. orantılı Açıklama:

  1. Dinimizde yapılması serbest bırakılmış hususlara helal, yapılması yasaklanmış olanlara haram denir. 2. Helaller ve haramlar; yeme, içme, giyim, kuşam ve kazanç gibi hayatın tüm alanlarını kapsar. Ancak dinimizde helal alanı, haram alanından daha geniştir. 3. Normal şartlarda haram kılınmış fiiller dahi zaruret durumlarında, zaruret miktarı kadar ve geçici olarak mübah olabilmektedir. 4. Giyim-kuşam konusunda ise temiz ve israfa kaçmadan giyinmek gibi genel kurallar konulmuştur. 5. Oyun ve eğlence konusunda dinimiz şans faktörüne bağlı, emeğe dayanmayan veya bir başkasının malını haksız bir şekilde elde etmeyi içeren oyun ve eğlence anlayışlarını yasaklamıştır. 6. Dinimizde herhangi bir konuda helal ve haram koyma yetkisi yalnızca Yüce Allah’a ve O’nun elçisi Hz. Peygambere aittir. 7. Adalet kavramı, hakka ve hukuka uygunluk, herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme gibi anlamları içerir. 8. İslam hukukunda kişiye emir ve yasaklarla Allah (c.c.) tarafından çizilen sınırlara ve konulan ölçülere hudûd denir. 9. Dinimizde insanlar yaptığı hatalar veya işlediği günahlar konusunda cezalandırılırken bireysel olarak değerlendirilir. 10. Bir suç; suçun niteliği, işleniş şartları ve sebepleri çerçevesinde değerlendirilir. Suçu işleyen kişiye verilen ceza da suçun niteliği ile orantılı olmalıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk DoldurmaAyrıca Lise 11.sınıf TDB 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Kişiler adalet kavramını daha iyi anlar ve adaletin önem bilinci gelişir.

Kişiler suçu ve ceza kavramını daha iyi anlar ve bu konuda bilinçlenir.

Ticaret kavramının anlamını öğrenmiş olur ve ticaretin örneklerini verebilir.

İktisat kavramının anlamını öğrenmiş olur.

Öğrenciler, helal kazancın şartlarını açıklayabilir.

Öğrenciler, helal kazancın faydalarını açıklayabilir.

Öğrenciler, borç alma ve verme işleminin toplumsal dayanışma açısından önemini kavrarlar.

Öğrenciler, kul hakkının üç türünü ve bu haklara zarar verilmesinin sonuçlarını öğrenirler.

Faizin haram kılıldığını ve bu konuda Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerden bazılarını öğrenmiş olur.

Faizli işlemlerin ekonomik hayatı olumsuz yönde etkilediğini ve bu etkilerden bazılarını öğrenmiş olur.

* Öğrenciler, ticarette doğruluk ve adaletin önemini kavrarlar. * Öğrenciler, hileli satışların ve karaborsacılığın zararlarını öğrenirler. * Öğrenciler, ticaret yaparken başkalarını zor durumda bırakarak menfaat elde etmemeyi öğrenirler. * Öğrenciler, ticarette helal ve haram kavramlarını kavrarlar. * Öğrenciler, Müslümanların ticarette nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler.

Adaletin önemini kavrayabilme, Genel kurallara uymanın önemini kavrayabilme, Helal ve haram kavramlarını açıklayabilme, Suç ve ceza ilişkisi hakkında bilgi sahibi olabilme, Kamu yararı kavramını açıklayabilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri