11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İslam hukukun had kavramını açınız.


 2. Cevap: Allah tarafından farz kılınan bir uygulama. Açıklama:

  Had kavramı, İslam hukukunda Allah tarafından farz kılınan bir suça, işlenmesi halinde kanun tarafından belirlenen sabit cezayı vermektedir. Had kavramı iki kısma incelenmektedir; sabit had ve miktarı değişen had. 3. Yapılması veya yapılmaması yasak olan dini Emir ve yasaklardan birkaç örnek veriniz.


 4. Cevap: Yalancılık, sahtekarlık, adam öldürme, gasp, kavga, haksız yere zenginleştirme ve dolandırıcılık. Açıklama:

  Helal ve harama dair dini emirler ve yasaklar; yasak ve helal daireleri, gerektiğinde yasağın geçici olarak helallere dahil olması, giyim kuşan ve oyun evlence kavramlarını kapsar. 5. Dinin ekonomi üzerindeki etkisi nedir?


 6. Cevap: Din, ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Din, insanların ekonomik faaliyetlerini ahlaki değerlerle sınırlar ve yönlendirir. Açıklama:

  Din, insanların ekonomik faaliyetlerini adil, dürüst ve yardımsever bir şekilde yürütmelerini öğütler. Ayrıca, din insanların aşırı para kazanma hırsından uzak durmalarını ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmelerini teşvik eder. 7. İktisadi faaliyetlerde bulunmanın insana sağladığı kazanımlar nelerdir?


 8. Cevap: İktisadi faaliyetlerde bulunmanın insana sağladığı kazanımlar nelerdir?adi faaliyetlerde bulunmanın insana sağladığı kazanımlar nelerdir? Açıklama:

  İktisadi faaliyetlerde bulunmanın insana sağladığı kazanımlar nelerdir? Cevap: İktisadi faaliyetlerde bulunmak, insana birçok kazanım sağlar. Bunlar arasında şunlar sayılabilir: * Gelir elde etmek * Çalışma alışkanlığı kazanmak * Üretim sürecine katkıda bulunmak * Topluma faydalı olmak * Başkalarına örnek olmakfaaliyetlerde bulunmanın insana sağladığı kazanımlar nelerdir? Cevap: İktisadi faaliyetlerde bulunmak, insana birçok kazanım sağlar. Bunlar arasında şunlar sayılabilir: * Gelir elde etmek * Çalışma alışkanlığı kazanmak * Üretim sürecine katkıda bulunmak * Topluma faydalı olmak * Başkalarına örnek olmak 9. Helal Kazancın Türleri Nelerdir?


 10. Cevap: Helal kazanç, birçok farklı şekilde elde edilebilir. Bunlardan bazıları şunlardır: İşçilik: Kişinin, kendisine verilen bir işi karşılığında aldığı ücrettir. Ticaret: Kişinin, aldığı malları daha yüksek bir fiyata satmasıyla elde ettiği kârdır. Ziraat: Kişinin, tarım ürünleri yetiştirerek elde ettiği gelirdir. Hayvancılık: Kişinin, hayvanlar yetiştirerek elde ettiği gelirdir. El sanatları: Kişinin, kendi el emeğiyle yaptığı sanat eserlerini satarak elde ettiği gelirdir. Kazanım: Öğrenciler, helal kazancın türlerini açıklayabilir. Karz-ı hasen nedir? Cevap: Karz-ı hasen, borçlunun durumu iyileşince borcunu ödemesi koşuluyla gönüllü olarak bir başkasına borç vermek anlamına gelir. Açıklama:

  Kazanım: Öğrenciler, helal kazancın türlerini açıklayabilir. Karz-ı hasen nedir? Cevap: Karz-ı hasen, borçlunun durumu iyileşince borcunu ödemesi koşuluyla gönüllü olarak bir başkasına borç vermek anlamına gelir.Öğrenciler, helal kazancın türlerini açıklayabilir. Karz-ı hasen nedir? Cevap: Karz-ı hasen, borçlunun durumu iyileşince borcunu ödemesi koşuluyla gönüllü olarak bir başkasına borç vermek anlamına gelir. 11. Bakara suresinin 282. ayetinde geçen "yazma" ifadesi ne anlamda kullanılmıştır?


 12. Cevap: Sözleşme yapma anlamında kullanılmıştır. Açıklama:

  Ayette, borç alıp vermede veya alım-satım ve benzeri akitlerde, borcun yazı ile tespit edilmesi, senet veya senede benzer belgelerin düzenlenmesi tavsiye edilmektedir. 13. Karz-ı hasen nedir?


 14. Cevap: Karz-ı hasen, karşılıksız olarak verilen borçtur. Açıklama:

  Karz-ı hasen, karşılıksız olarak verilen borçtur. Bu tür borçlarda borç verenin herhangi bir menfaat veya kazanç beklentisi yoktur. 15. Kul borcundan doğan sorumluluklarınızı nelerdir?


 16. Cevap: Kul borcundan doğan sorumlulukların şunlardır: - Borcun zamanında ödenmesi, - Borç ödenmediğinde, alacaklıya zarar verilmemesi. Açıklama:

  Kul borcundan doğan sorumlulukların şunlardır: - Borcun zamanında ödenmesi, - Borç ödenmediğinde, alacaklıya zarar verilmemesi. 17. Rüşvet nedir?


 18. Cevap: Rüşvet, bir işin yapılmasını veya yapılmamasını sağlamak amacıyla yapılan her türlü maddi veya manevi çıkar sağlamaya yönelik davranışlara denir. Açıklama:

  Rüşvet, bir görevin veya yetkinin kötüye kullanılmasıyla ilgili bir suçtur. Rüşvet, genellikle bir kişinin çıkar sağlamak amacıyla bir başkasına para, mal veya başka bir menfaat sağladığında gerçekleşir. 19. Rüşvetin ekonomik hayat üzerindeki olumsuz etkilerinden üç tanesini yazınız.


 20. Cevap: 1. Rüşvet, yolsuzluğu ve rüşvetçiliği teşvik eder. 2. Rüşvet, vergi gelirinin azalmasına ve kamu harcamalarının artmasına neden olur. 3. Rüşvet, yatırım yapmaktan ziyade rüşvet vermeye yönlendirir ve yatırım yapma eğilimini azaltır. Açıklama:

  Rüşvet, ekonomik hayatı birçok yönden olumsuz yönde etkilemektedir. Yukarıda verilen maddeler, rüşvetin ekonomik hayat üzerindeki olumsuz etkilerinden yalnızca birkaçıdır. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1 (.....) Ticaretle uğraşan birisinin kâr sağlamak için çalışması normal bir davranıştır.
  2 (.....) Karaborsacı hiçbir riske girmeden, insanların ihtiyaçlarını sömürerek kazanç sağlamaktadır.
  3 (.....) Karaborsadan para kazanmayı amaçlayan insanlar, toplumda hile ve nefretin yaygınlaşmasına yol açarlar.
  4 (.....) Toplumun en temel ihtiyaçlarını piyasaya sunarken sadece kendi çıkarı açısından en uygun zaman ve fiyatı kollayan, insanların ihtiyaçlarını istismar ederek daha fazla kazanmayı amaçlayan kimselerin topluma hiçbir faydasının olmayacağı açıktır.
  5 (.....) İnsanlar bu tür ahlak dışı davranışlara çok kazanma hırsıyla yönelir.
  6 (.....) İslam, ticarette meşru çizgiler içinde kalınmasını ve haram saydığı davranışlara yönelmemeyi öğütler.
  7 (.....) Bir bölgenin insanları, aralarında aç bir kimse varken sabah-larsa, Allah Teâlâ’nın himayesi onlardan uzak olur.
  8 (.....) Bir yiyecek maddesini kırk gün saklamak, Allah Teâlâ’dan uzaklaşmaya sebep olur.
  9 (.....) Toplumun dirliği ve düzeni bireylerin karşılıklı ilişkilerindeki sıcaklığa ve dürüstlüğe bağlıdır.
  10 (.....) Haksız kazanç yollarına başvurmak topluma zarar vereceği için ahlaki bir tavır olarak kabul edilemez.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Metinde vurgulanan temel fikir, ticarette ahlaklı davranmanın önemidir. Karaborsacılık, haksız kazanç yollarına başvurma ve insanların ihtiyaçlarını istismar etme gibi davranışlar ahlaki değildir ve topluma zarar verir. İslam, ticarette meşru çizgiler içinde kalınmasını ve haram saydığı davranışlara yönelmemeyi öğütler. 23. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Helal kazanç, dinimizin meşru gördüğü çerçeveler içerisinde elde edilen gelir ve bu gelirle kazanılan rızık ___denir.
  2. Haram, dinimize göre yapılması kesin bir delille ve açık bir şekilde yasaklanan fiiller ___dir.
  3. Kazancımızın helal olması için yaptığımız işlerde Allah’ın (c.c.) bize çizdiği ___ gözetmemiz gerekir.
  4. Helal kazanmak için yaptığımız her türlü meşru iş, Allah’ı (c.c.) hoşnut etmekte ve en geniş anlamda ___ kapsamına girmektedir.
  5. Diğer taraftan Rabbi ile arasındaki kulluk bağını ___ etmemelidir.
  6. Helal kazanç, İslam ___ ahlakının temel ilkelerinden biridir.
  7. Haram kazanç, kişinin ___ ve huzurunu bozar.
  8. Kazanç elde etme konusunda Allah’ın (c.c.) çizdiği sınırları aşmamak ___ adı verilir.
  9. Helal kazanç, kişinin ___ ve bereketini artırır ve ahirette ___ kazandırır.
  10. Haram kazanç ise, kişinin ___, sıkıntılarını, günahlarını ve ahirette ___ sebebidir.

 24. Cevap: 1. helal kazanç 2. haram 3. sınırları 4. ibadet 5. zedelememelidir 6. ekonomisinin 7. vicdanını 8. kanaatkârlık 9. bolluğunu, rahmetini, salih amellerini ve cennetini 10. darlığını, yokluğunu, günahlarını ve cehennemini Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 11.sınıf TDB 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Kişiler İslam hukukun had kavramını ve hangi konulara geldiğini öğrenmiş olur.

Kişiler dini emir ve yasak kavramını öğrenir ve bu konuda bilinçlenir.

Dinin ekonomi üzerindeki olumlu etkisini öğrenmiş olur.

İktisadi faaliyetlerde bulunmanın insana sağladığı kazanımları öğrenmiş olur.

Öğrenciler, helal kazancın türlerini açıklayabilir. Karz-ı hasen nedir? Cevap: Karz-ı hasen, borçlunun durumu iyileşince borcunu ödemesi koşuluyla gönüllü olarak bir başkasına borç vermek anlamına gelir. Açıklama: Karz-ı hasende faiz ödenmez. Borçlunun borcu ödeme imkânı varsa geciktirmemesi gerekir. Kazanım: Öğrenciler, karz-ı hasenin ne olduğunu ve nasıl uygulandığını öğrenirler.

Öğrenciler, borçlanmalarda sözleşme yapmanın önemini ve hukuki güvenliğin sağlanmasının gerekliliğini öğrenirler.

Öğrenciler, karz-ı hasenin ne olduğunu ve bu tür borçların önemini öğrenirler.

Öğrenciler, kul borcundan doğan sorumluluklarını öğrenirler.

Rüşvetin tanımını ve kavramını öğrenmiş olur.

Rüşvetin ekonomik hayatı olumsuz yönde etkilediğini ve bu etkilerden bazılarını öğrenmiş olur

Bu metin, öğrencilere ticarette ahlaklı davranmanın önemini ve haksız kazanç yollarına başvurmanın zararlarını öğretir. Ayrıca, öğrencilere İslam'ın ticaretle ilgili öğütlerini aktarır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri