2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13)

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) CEVAPLARI

 1. Peygamberimiz (s.a.v.) Veda Haccı sırasında Müslümanlara hangi önemli mesajı vermiştir?

  A) Canlarınızın ve mallarınızın dokunulmaz olduğunu
  B) Allah'a ve Resulüne itaat etmeniz gerektiğini
  C) Cihat etmeniz gerektiğini
  D) Zekât vermeniz gerektiğini
  E) Oruç tutmanız gerektiğini

 2. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) Veda Haccı sırasında Müslümanlara "Canlarınız, mallarınız ve şeref ve haysiyetiniz aynı şekilde dokunulmazdır." diyerek önemli bir mesaj vermiştir. 3. Mescid-i Nebevi nedir?

  A) Hz. Peygamber'in Medine'ye göç etmesiyle sonuçlanan bir olaydır.
  B) Hz. Peygamber'in Medine'de Müslümanlarla yaptığı bir antlaşmadır.
  C) Hz. Peygamber'in Medine'de Yahudilerle yaptığı bir antlaşmadır.
  D) Hz. Peygamber'in Medine'de Hristiyanlarla yaptığı bir antlaşmadır.
  E) Hz. Peygamber'in Medine'de politeistlerle yaptığı bir antlaşmadır.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Mescid-i Nebevi, Hz. Peygamber'in Medine'ye göç etmesiyle sonuçlanan bir olaydır. Bu göç sırasında Hz. Peygamber, Medine'de yaşayan Müslümanları "ensar" olarak adlandırırken, Mekke'den göç eden Müslümanları da "muhacir" olarak adlandırmıştır. 5. Hz. Peygamber, idari sorumluluklarda çoğunlukla hangi sahabileri tercih etmiştir?

  A) Suffe ehli           B) Mekkeli müşrikler   
  C) Yahudi kabileleri    D) Habeşliler          
  E) Romenler                                    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber, idari sorumluluklarda çoğunlukla Suffe ehli arasından seçmiştir. Çünkü onlar, Mescid-i Nebî içinde Sevgili Peygamberimize daha yakındılar ve Hz. Peygamber'in bizzat gözetiminde yetişmişlerdi. 7. Hz. Peygamber'in siyasi faaliyetlerinde temel ilkelerinden biri olan adalet ne anlama gelir?

  A) Haksızlık    B) Zulüm    C) Eşitlik    D) İyilik    E) Merhamet    

 8. Cevap: C Açıklama:

  Adalet, hakkaniyet, eşitlik ve tarafsızlık anlamlarına gelir. 9. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın hangi sıfatı ile tanınır?

  A) Hz. Peygamber'in amcası
  B) Hz. Peygamber'in kayınpederi
  C) Hz. Ebu Bekir'in kardeşi
  D) Hz. Ömer'in oğlu
  E) Hz. Ali'nin yakın arkadaşı

 10. Cevap: D Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah, Hz. Ömer'in oğlu olarak tanınır. 11. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın vefatı hangi sebeple gerçekleşmiştir?

  A) Savaşta şehit düşmesi    B) Hastalık                
  C) Yaşlılık                 D) Kaza                    
  E) Zehirlenme                                          

 12. Cevap: B Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah, birçok sahabenin ölümüne yol açan Amvas'taki veba sebebiyle henüz 58 yaşında iken vefat etmiştir. 13. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ilk aldığı vahiy, "Yaratan Rabbinin adıyla oku." olmuştur. Bu vahiy, aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmaktadır?

  A) İlimin önemi          B) İbadetin önemi       
  C) Sabrın önemi          D) Fedakarlığın önemi   
  E) Tevhidin önemi                                

 14. Cevap: A Açıklama:

  "Yaratan Rabbinin adıyla oku." ifadesi, ilim ve bilginin önemini vurgulamaktadır. 15. Peygamberimizin Mekke Dönemi'nde özellikle üzerinde durduğu konular arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

  A) Ekonomik kalkınma    B) Sosyal düzen        
  C) Siyasi reform        D) İnanç esasları      
  E) Kültürel değişim                            

 16. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimizin Mekke Dönemi'nde özellikle üzerinde durduğu konular arasında inanç esasları başta gelir. 17. Peygamberimiz (s.a.v.) eğitim yöntemleri arasında yer alana terğîb ve terhîb kavramları aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ödül ve ceza uygulaması
  B) Nasihat ve telkinde bulunma
  C) Soru-cevap yoluyla öğretme
  D) Örnek olma ve rol model olma
  E) Toplu sohbet ve münazara etme

 18. Cevap: A Açıklama:

  Terğîb ve terhîb, ödül ve ceza vermek suretiyle bir davranışı teşvik etme veya engelleme yöntemidir. Peygamberimiz (s.a.v.) eğitim yöntemleri arasında bu yöntemi kullanmıştır. 19. Peygamberimiz (s.a.v.) kadınlara karşı ne gibi bir tavır takınmıştır?

  A) Onları hor görmüştür
  B) Onları erkeklerden üstün görmüştür
  C) Onlara sorumluluk sahibi bireyler olarak davranmıştır
  D) Onların haklarını çiğnemiştir
  E) Onları eğitimden mahrum bırakmıştır

 20. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) kadınlara karşı saygılı ve adil davranmış, onlara sorumluluk sahibi bireyler olarak davranmıştır. 21. Hz. Âişe validemizin lakaplarından biri nedir?

  A) Sıddıka           B) Sıddık           
  C) Fahr-i Kâinat     D) Hatice           
  E) Ümmü'l-müminin                        

 22. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Âişe validemizin lakaplarından biri Sıddıka'dır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) Detayları

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN SİYASİ VE ASKERİ YÖNÜ
  1. Adalet
  2. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.)
  3. Hadisten Hayata
  4. Peygamberimiz ve Savaş Hukuku
  5. Peygamberimiz ve Siyaset
  6. Peygamberimiz ve Yönetim İlkeleri
  7. Tevhid

Ayrıca

Peygamberimiz (s.a.v.) Veda Haccı sırasında Müslümanlara verdiği önemli mesajı öğrenir.

Öğrenciler, Mescid-i Nebevi'nin ne olduğunu ve Hz. Peygamber'in Medine'ye göç etmesiyle sonuçlanan bir olay olduğunu öğrenmişlerdir.

Hz. Peygamber'in idari sorumluluklarda çoğunlukla Suffe ehli arasından seçim yapmasının nedenlerini açıklayabilmek.

Hz. Peygamber'in siyasi faaliyetlerinde temel ilkelerinden biri olan adalet kavramını açıklayabilmek.

Hz. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın hayatı hakkında bilgi edinmek.

Hz. Peygamber'in sahabelerinin ölüm sebeplerini öğrenmek.

Peygamberimizin ilk aldığı vahyin anlamını ve önemini kavramak.

Peygamberimizin Mekke Dönemi'nde üzerinde durduğu konuları anlamak.

Peygamberimiz'in (s.a.v.) eğitim yöntemlerini anlamak.

Peygamberimiz'in (s.a.v.) kadınlara karşı bakış açısını anlamak.

Hz. Âişe validemizin hayatını ve ilmi çalışmalarını öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri