Lise Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Medine İslam Devleti'nin kurulmasıyla ilgili olarak Hz. Peygamber tarafından atılan ilk adımlar neler olmuştur?


 2. Cevap: Hz. Peygamber, Medine'ye hicret ettikten sonra mescit inşa etmiş ve muâhât adı verilen kardeşlik antlaşması uygulamıştır. Açıklama:

  Mescit, Müslümanların ibadet etmesini sağlamak amacıyla inşa edilmiş ortak bir ibadethane olarak kullanılmıştır. Muâhât antlaşması ise, ensar ve muhacirler arasında gönüllülük esasına dayalı bir kardeşlik bağı kurmuştur. 3. İslam Devleti'nde valilerin görevleri nelerdir?


 4. Cevap: Valiler, İslam Devleti'nde belirli bir bölgenin yönetiminden sorumlu kişilerdir. Görevleri arasında; bölgede güvenliği sağlamak, adaleti tesis etmek, zekât toplamak, kamu hizmetlerini yürütmek, Hz. Peygamber'e bağlılığı sağlamak ve halkın ihtiyaçlarını karşılamak bulunmaktadır. Açıklama:

  Valiler, Hz. Peygamber tarafından atanırdı ve ona karşı sorumluydular. Adil ve liyakat sahibi olmaları beklenirdi. 5. Tevhid kavramı ne anlama gelir?


 6. Cevap: Tevhid, Allah'ın (c.c.) bir ve tek olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Açıklama:

  Tevhid, İslam dininin en temel inancıdır. Müslümanlar, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed'in onun son peygamberi olduğuna inanırlar. 7. Ehliyet ve liyakat nedir?


 8. Cevap: Ehliyet ve liyakat; yeterlilik, elverişlilik gibi anlamlara gelir. Açıklama:

  Ehliyet ve liyakat, bir kişinin belirli bir görevi yapma yeteneği ve yeterliliğidir. 9. Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.)'ın Müslüman olma süreci nasıldı?


 10. Cevap: Cahiliye Devri'nin yaşantısından ve inançlarından uzak kalmaya özen gösteren Ebu Ubeyde (r.a.), Müslümanların sayısı henüz bir elin parmaklarına ulaşmadığı dönemde Hz. Ebu Bekir'in telkiniyle genç yaşta Müslüman oldu. Açıklama:

  Ebu Ubeyde (r.a.), Hz. Ebu Bekir'in daveti üzerine Hz. Peygamber ile görüştü ve onun davetiyle Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra da İslam'ı yaymak için çalıştı ve birçok kişiyi Müslüman olmaya ikna etti. 11. Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.)'ın görevi nedir?


 12. Cevap: Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.), Hz. Peygamber tarafından Suriye ve Filistin'in fethine gönderilen orduya komutanlık yaptı. Ayrıca Hz. Ömer döneminde Şam Valisi olarak görev yaptı. Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.), Suriye ve Filistin'in fethinde önemli rol oynadı ve Hz. Ömer döneminde Şam Valisi olarak adil ve başarılı bir yönetim sergiledi. 13. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) savaş hukukuna getirdiği yeniliklerden üç örnek veriniz.


 14. Cevap: - Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve din adamları öldürülemez. - Hayvanlara eziyet edilemez. - Ağaçlar kesilemez ve su kaynakları kirletilemez. Açıklama:

  Hz. Peygamber'in (s.a.v.) savaş hukukuna getirdiği yeniliklerden bazıları şunlardır: kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve din adamları öldürülemez, hayvanlara eziyet edilemez, ağaçlar kesilemez ve su kaynakları kirletilemez. 15. Peygamberimizin (s.a.v.) hatalı ibadet biçimlerini tashih etmek için hangi yöntemleri kullandığına dair üç örnek veriniz.


 16. Cevap: 1. Hz. Peygamber, bir sahabinin geceleri sürekli namaz kılmak istediğini duyduğunda, ona dengeli bir ibadet hayatı sürmesi gerektiğini öğütlemiştir. 2. Hz. Peygamber, bir başka sahabinin gündüzleri sürekli oruç tutmak istediğini duyduğunda, ona da dengeli bir ibadet hayatı sürmesi gerektiğini öğütlemiştir. 3. Hz. Peygamber, bir başka sahabinin sürekli zikir çektiğini duyduğunda, ona da dengeli bir ibadet hayatı sürmesi gerektiğini öğütlemiştir. Açıklama:

  Hz. Peygamber, hatalı ibadet biçimlerini tashih etmek için, sahabelere dengeli bir ibadet hayatı sürmesi gerektiğini öğütlemiştir. 17. Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim sisteminde uygulamaya verdiği önemi açıklayınız.


 18. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.), uygulamaya büyük önem vermiştir. Çünkü uygulama, öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasını ve davranışa dönüşmesini sağlar. Açıklama:

  * Peygamberimiz (s.a.v.), vaktini boşa harcamaktan hoşlanmazdı. O; insanın malını nasıl kazanıp nereye harcadığı, ömrünü nasıl geçirdiği, bildikleriyle amel edip etmediği, gençliğini nasıl değerlendirdiği gibi hususlarda kıyamet günü Allah Teâlâ’nın huzurunda hesap vereceğini ifade etmişti. * Peygamberimiz (s.a.v.), ölüm veya hastalık gelmeden insanın zamanın kıymetini bilerek hayatını salih amellerle değerlendirmesini istemiştir. * İnsanın öğrendiklerini uygulayarak her geçen gün gelişme göstermesi, ibadetlerini az da olsa devamlı yapabilmesi Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından hoş karşılanmıştı. * Sahabeden birisi Hz. Peygambere, “İbadetlerin en faziletlisi hangisidir?” diye sorunca Peygamber (s.a.v.) “Vaktinde kılınan namazdır.” buyurmuştu. * Başka bir zaman hangi sadakanın faziletli olduğu sorusuna “Sağlığı yerindeyken ve fakirlikten korkup daha zengin olma hırsına kapıldığı sırada verdiği sadakadır.” cevabını vermişti. 19. Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim sisteminde kolaydan zora doğru gittiğini açıklayınız.


 20. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.), eğitim sisteminde kolaydan zora doğru gitmiştir. Çünkü bu, insanların yeni öğrendiklerini daha iyi anlamalarını ve benimsemelerini sağlar. Açıklama:

  * Peygamberimiz (s.a.v.) önce tevhid ilkesiyle tanıştırmış ve Allah’a iman üzere durmuştur. Daha sonra ibadetle ilgili hususların uygulamasına geçilmiştir. * Peygamberimiz (s.a.v.), Mekke Dönemi’nde sabah ve akşam olmak üzere iki vakit kılınan namazın bugünkü hâlinin emredilmesi bunun bir örneğidir. * Peygamberimiz (s.a.v.), kabir ziyaretini yasaklayıp sonra serbest bırakması da bu ilkenin önemini gösterir. 21. Resulullah'ın (s.a.v.) nasihatlerinin özellikleri hakkında bilgi veriniz.


 22. Cevap: - Nasihat vermeyi kolaylaştıran uygun bir dil ve üslup kullanmıştır. - Nasihatlerinde ikna edici olmaya çalışmıştır. - Nasihatlerinde örneklendirme ve kıssalara yer vermiştir. - Nasihatlerini gerektiğinde tekerrarla pekiştirmiştir. - Nasihatlerinde didaktik olmaktan kaçınmıştır. Açıklama:

  Resulullah'ın (s.a.v.) nasihatleri, etkisini artıran çeşitli özelliklere sahipti. Bunlardan biri, uygun bir dil ve üslup kullanmasıydı. Resulullah (s.a.v.), nasihatlerini kolay anlaşılır bir şekilde aktarırdı ve dinleyicilerinin anlayabileceği bir dil kullanırdı. 23. Resulullah'ın (s.a.v.) eğitim yöntemleri hakkında bilgi veriniz.


 24. Cevap: - Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine göre öğretirdi. - Öğrencilerin sorularını cevaplardı. - Öğrencilerin yeteneklerine göre onları yönlendirilirdi. - Öğrencilerin dikkatini sürekli kıyarak öğrenmelerini sağlar. - Öğrencilere karşı sabırlı ve şefkatliydi. Açıklama:

  Peygamberimiz, öğrencilerin başarısını artırmak için çeşitli eğitim yöntemlerini kullanırdı. Bunlardan biri, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine göre öğretmekti. Resulullah, öğrencilerin ön bilgilerini ve öğrenme hızlarını dikkate alarak derslerini buna göre düzenlerdi. 25. Hz. Âişe (r.a.)'nın hadis rivayetlerini örneklendiriniz.


 26. Cevap: Hz. Âişe (r.a.), Nur suresinde indirilen ayetlerde bahsedildiği gibi, 2210 hadis rivayet etmiştir. Bu hadislerin bir kısmı günlük hayatla ilgilidir. Örneğin, Hz. Âişe (r.a.), Resulullah'ın (s.a.v.) ev işlerine yardım ederken şarkı söylediğini rivayet etmiştir. Başka bir hadisinde ise, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yemekten sonra dişlerini misvakladığını anlatmıştır. Açıklama:

  Hz. Âişe (r.a.)'nın rivayet ettiği hadislerden bazıları da ibadetlerle ilgilidir. Örneğin, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) namazda nasıl dua ettiğini, oruç tutarken nasıl davranması gerektiğini ve zekâtın nasıl verildiğini anlatan hadisler rivayet etmiştir. 27. Hz. Âişe (r.a.)'nın tıp ilmindeki yeteneği hakkında bilgi veriniz.


 28. Cevap: Hz. Âişe (r.a.), yalnızca dini bilimlerde değil, tıp ilminde de yetenekliydi. O, insanların hastalıklarını teşhis edebilir ve tedavi edebilirdi. Hz. Âişe (r.a.), doktorların bile çare bulamadığı bazı hastalıkları tedavi etmiştir. Açıklama:

  Hz. Âişe (r.a.)'nın tıp ilmindeki yeteneği, onun zekâsından ve Allah Resulü'nden (s.a.v.) aldığı eğitimden kaynaklanıyordu. Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Âişe (r.a.)'ye birçok hastalığın tedavisini öğretmişti. Hz. Âişe (r.a.) da bu bilgileri kullanarak birçok insanı iyileştirmişti. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Hz. Âişe, Hz. Peygamber'in eşleri arasında en genciydi.
  (.....) 2. Hz. Âişe, Hz. Peygamber'in vefatından sonra da ilim öğretmeye devam etti.
  (.....) 3. Hz. Âişe, Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyordu.
  (.....) 4. Hz. Âişe, fıkıh ilminde de çok bilgiliydi.
  (.....) 5. Hz. Âişe, hadis ilminde çok bilgili olmasa da çok fazla hadis rivayet etmiştir.
  (.....) 6. Hz. Âişe, şiir ve edebiyat alanında da yetenekliydi.
  (.....) 7. Hz. Âişe, Hz. Peygamber'in vefatından sonra siyasetle uğraştı.
  (.....) 8. Hz. Âişe, Hz. Ali'ye karşı savaştı.
  (.....) 9. Hz. Âişe, hicretten 58 yıl sonra vefat etti.
  (.....) 10. Hz. Âişe, Hz. Peygamber'in en sevdiği eşlerinden biriydi.

 30. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. Hz. Âişe, Hz. Peygamber'in eşleri arasında en yaşlısıydı. 2. Hz. Âişe, Hz. Peygamber'den sonra da yıllarca alimlere ve talebelere dersler verdi. 3. Hz. Âişe, Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyordu ve çok güzel okuyordu. 4. Hz. Âişe, fıkıh ilminde de çok bilgiliydi, birçok fetva verdi. 5. Hz. Âişe, hadis ilminde de çok bilgiliydi ve bizzat Hz. Peygamber'le yaşadığı için çok sayıda hadis rivayet etti. 6. Hz. Âişe, şiir ve edebiyat alanında da yetenekliydi. Çok güzel şiirler yazardı. 7. Hz. Âişe, Hz. Peygamber'in vefatından sonra siyasetle uğraşmadı. 8. Hz. Âişe, Hz Ali'ye karşı savaşmadı, sadece savaşın sona ermesi için girişimlerde bulunmuştur. 9. Hz. Âişe, hicretten yaklaşık 51 yıl sonra 58 yaşında vefat etti. 10. Hz. Âişe, Hz. Peygamber'in en sevdiği eşlerinden biriydi, Hz. Peygamber de onu çok severdi. 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. ........... inançları ortadan kaldırarak zihinlerdeki karmaşayı engellemişti.
  2. Hz. Peygamber; çeşitli hayvan, eşya ve bazı günlerde .......... olduğuna dair cahiliye inanışlarını reddetmiştir.
  3. Fal ve sihirle uğraşmayıp Rabbine .......... edenlerin de cennete gireceklerini müjdelemiştir.
  4. Kalp, insanın onu diğer canlılardan ayıran ve ilahi hitaba karşı sorumlu olan ........ merkezidir.
  5. Hz. Peygamber (s.a.v.), “Allah sizin ........ ve mallarınıza bakmaz ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.‘’ diyerek niyet ve amel arasındaki ilgiye dikkat çekmiştir.
  6. Peygamberimiz (s.a.v.), ihlasla amelde bulunmanın önemini, kıyamet günü Allah’ın huzuruna amelleri ......... olarak getirilen üç kimseyi örnek göstererek anlatır.
  7. Peygamberimize (s.a.v.), nefsinin isteklerini yerine getirmekten başka bir amacı olmayıp kalbi ......... olanın tedavisinin ne olduğu sorulduğunda “Öyleyse ......... karnını doyur, yetimin başını okşa.” cevabını vermişti.
  8. Allah Resulü (s.a.v.) vaktini .......... harcamaktan hoşlanmazdı.
  9. Ölüm veya hastalık gelmeden insanın ......... kıymetini bilerek hayatını salih amellerle değerlendirmesini istemiştir.
  10. Ra-hmet El-çisi, kendisine vahyedilen bilgiyi insanlara ulaştırmada büyük bir .......... göstermiştir.

 32. Cevap: 1. Hz. Peygamber, 2. uğursuzluk, 3. tevekkül, 4. manevi, 5. dış görünüşünüze, 6. boşa gitmiş, 7. katılaşanın, 8. boşa, 9. zamanın, 10. titizlik. Açıklama:

  Hz. Peygamber, çeşitli inançları ortadan kaldırarak zihinlerdeki karmaşayı engellemişti. Hz. Peygamber; çeşitli hayvan, eşya ve bazı günlerde uğursuzluk olduğuna dair cahiliye inanışlarını reddetmiştir. Fal ve sihirle uğraşmayıp Rabbine tevekkül edenlerin de cennete gireceklerini müjdelemiştir. Kalp, insanın onu diğer canlılardan ayıran ve ilahi hitaba karşı sorumlu olan manevi merkezidir. Hz. Peygamber (s.a.v.), “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.‘’ diyerek niyet ve amel arasındaki ilgiye dikkat çekmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.), ihlasla amelde bulunmanın önemini, kıyamet günü Allah’ın huzuruna amelleri boşa gitmiş olarak getirilen üç kimseyi örnek göstererek anlatır. Peygamberimize (s.a.v.), nefsinin isteklerini yerine getirmekten başka bir amacı olmayıp kalbi katılaşanın tedavisinin ne olduğu sorulduğunda “Öyleyse fakirin karnını doyur, yetimin başını okşa.” cevabını vermişti. Allah Resulü (s.a.v.) vaktini boşa harcamaktan hoşlanmazdı. Ölüm veya hastalık gelmeden insanın zamanın kıymetini bilerek hayatını salih amellerle değerlendirmesini istemiştir. Rahmet El-çisi, kendisine vahyedilen bilgiyi insanlara ulaştırmada büyük bir titizlik göstermiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar Detayları

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


Lise Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN SİYASİ VE ASKERİ YÖNÜ
  1. Adalet
  2. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.)
  3. Hadisten Hayata
  4. Peygamberimiz ve Savaş Hukuku
  5. Peygamberimiz ve Siyaset
  6. Peygamberimiz ve Yönetim İlkeleri
  7. Tevhid

Ayrıca Lise peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde 11.sınıflar için müfredata uygun hazırlanmıştır

Medine İslam Devleti'nin kuruluşu, Hz. Peygamber tarafından atılan adımların sonucu olarak ortaya çıkmıştır ve bu adımlar toplumun dönüşümünü ve birliğini sağlamıştır.

Öğrenciler, İslam Devleti'nde valilerin görevlerini öğrenerek, devletin yönetim sistemini daha iyi anlarlar.

Öğrenciler, tevhidi kavramını öğrenerek, İslam inancının temelini anlarlar ve tevhid ilkesinin önemini kavrarlar.

Öğrenciler, ehliyet ve liyakat kavramının anlamını ve önemini öğrenirler.1. İslam'da istişarenin önemi ve faydaları nelerdir? Cevap: İslam'da istişare çok önemlidir. İşlerin doğru ve adil bir şekilde yapılmasını sağlar, insanların birbirlerine olan güvenini artırır ve toplumda birlik ve beraberliği sağlar. Açıklama: İslam'da istişare, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) örnek davranışlarıyla da ortaya konmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), birçok konuda sahabileriyle istişare eder, onların fikirlerini alır ve kararlarını buna göre verirdi. İslam'da istişare, sadece yöneticilerin değil, tüm Müslümanların görevidir. Kazanım: İslam'da istişarenin önemini ve faydalarını öğrenerek, günlük hayatımızda daha fazla istişare yapmaya özen gösteriyoruz.

Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.)'ın Müslüman olma süreci ve İslam'ı yayma çabaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.)'ın askeri ve yöneticilik görevleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) savaş hukukuna getirdiği yeniliklerden üç örnek öğrenirler. Peygamberimiz (s.a.v.)'in eğitimde temel ilke ve metotları nelerdir? Cevap: İnanç esasları, yanlış inanç ve düşüncelerin tashihi, ibadetlerin önemi ve dengeli bir hayat tarzı. Açıklama: Peygamberimiz (s.a.v.) eğitimde temel olarak inanç esaslarına odaklanmıştır. Yanlış inanç ve düşünceleri tashih etmeye çalışmış, ibadetlerin önemini vurgulamış ve dengeli bir hayat tarzına dikkat çekmiştir. Kazanım: Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) eğitimde temel ilke ve metotlarını öğrenerek, bunları kendi hayatlarına uygulayabilirler.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) hatalı ibadet biçimlerini tashih etmek için kullandığı yöntemleri öğrenerek, bunları kendi ibadet hayatlarına uygulayabilirler.

* Peygamberimizin (s.a.v.) uygulamaya verdiği önemi öğrenerek, onun eğitim anlayışını daha iyi anlayabiliriz. * Peygamberimizin (s.a.v.) uygulamaya verdiği önemi kendi hayatımıza uygulayarak, daha iyi bir Müslüman olabiliriz.

* Peygamberimizin (s.a.v.) kolaydan zora doğru gittiğini öğrenerek, onun eğitim anlayışını daha iyi anlayabiliriz. * Peygamberimizin (s.a.v.) kolaydan zora doğru gittiğini kendi hayatımıza uygulayarak, daha iyi bir eğitim süreci geçirebiliriz. Peygamberimiz (s.a.v.) hitap ettiği kimselerin bildiği yönlerini vurgulayarak konuşmayı tercih etmiş ve onları ikna etmeye çalışmıştır.

Resulullah'ın (s.a.v.) nasihatlerinin özelliklerini öğrenerek, kendimize ve başkalarına daha etkili bir şekilde tavsiyede bulunabiliriz.

Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim yöntemlerini öğrenip kendimize ve etrafımızdakilere daha etkili bir şekilde eğitim verebiliriz.

Öğrenciler, Hz. Âişe (r.a.)'nın hadis rivayetlerine örnekler verebilecekler.

Öğrenciler, Hz. Âişe (r.a.)'nın tıp ilmindeki yeteneği hakkında bilgi sahibi olacaklar.

1. Hz. Âişe'nin hayatı ve kişiliği hakkında bilgi sahibi olunur. 2. Hz. Âişe'nin ilim ve ibadet hayatı hakkında bilgi sahibi olunur. 3. Hz. Âişe'nin Hz. Peygamber'e olan sevgisi ve bağlılığı hakkında bilgi sahibi olunur. 4. Hz. Âişe'nin İslam'a olan katkıları hakkında bilgi sahibi olunur. 5. Hz. Âişe'nin kadın hakları ve eğitimi konusundaki çalışmaları hakkında bilgi sahibi olunur. 6. Hz. Âişe'nin şiir ve edebiyat alanındaki yetenekleri hakkında bilgi sahibi olunur. 7. Hz. Âişe'nin Hz. Ali'ye karşı savaşmadığı ve savaşın sona ermesi için girişimlerde bulunduğu hakkında bilgi sahibi olunur. 8. Hz. Âişe'nin hicretten 51 yıl sonra vefat ettiği hakkında bilgi sahibi olunur. 9. Hz. Âişe'nin Hz. Peygamber'in en sevdiği eşlerinden biri olduğu hakkında bilgi sahibi olunur. 10. Hz. Âişe'nin örnek şahsiyeti hakkında bilgi sahibi olunur.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in eğitim sisteminin ilkelerini ve yöntemlerini kavrarlar. Öğrenciler, Hz. Peygamber'in eğitim sisteminin günümüzdeki eğitim sistemlerine olan katkısını fark ederler. Öğrenciler, Hz.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri