Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 11.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 11.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 11.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Muâhât uygulamasının Medine toplumunda nasıl bir etki yaratmıştır?


 2. Cevap: Muâhât uygulaması, Medine toplumunda ensar ve muhacirler arasında dayanışma ve kardeşlik bağlarının oluşmasını sağlamıştır. Açıklama:

  Ensarlar, muhacirlere evlerini ve mallarını açarak onların yeni bir hayata başlamalarına yardımcı olmuştur. Muhacirler de ensarlara ticaret ve zanaat alanlarında destek olmuştur. Bu sayede Medine'de güçlü ve birleşik bir toplum oluşturulmuştur. 3. Peygamberimiz ve Yönetim İlkeleri nelerdir?


 4. Cevap: Tevhid, İlim, Adalet, Şura ve İstişare Açıklama:

  Peygamberimiz yönetiminde bu ilkeleri benimsemiş ve uygulamıştır. Bu ilkeler sayesinde İslam Devleti kısa sürede güçlenmiş ve yayılmıştır. 5. Hz. Peygamber'in yönetici görevlendirmelerinde hangi ölçütleri esas aldığını yazınız.


 6. Cevap: Hz. Peygamber, yönetici görevlendirmelerinde ehliyet ve liyakati esas almıştır. Açıklama:

  Hz. Peygamber, deneyimi bulunmamasına veya genç olmasına karşın yetenekli ve liyakatli kişileri önemli görevlerde önemli görevlerde bulunmuştur. 7. Hz. Peygamber'in adaletinin önemi hakkında hareke geçmek için neler yapmıştır, üç örnek veriniz.


 8. Cevap: - Mekke'nin fethinden sonra tüm Mekkelileri bağışladı. - İslam'a ve Müslümanlara düşmanlıklarıyla tanınan bazı küçük bir kesim hariç olmak üzere birçok kişileri cezalandırmaktan çekinmedi. - Adaletin tesisi için gayret göstermiş ve adil yönetici olmanın önemini vurgulayan hadislerde bulunmuştur. Açıklama:

  Hz. Peygamber, adaletinin önemi hakkında hareke geçmek için birçok önemli adım atmıştır. Bu adımlardan bazıları şunlardır: 9. Hz. Peygamber'in istişareyi nasıl uyguladığına dair üç örnek veriniz.


 10. Cevap: 1. Uhud Savaşı öncesinde, Medine'de kalarak savunma yapmak fikrindeydi. Ancak Bedir Savaşı'na katılamamış gençler, düşmana karşı savunmada kalmayı bir korkaklık saydılar ve Medine dışında savaşılmasını teklif ettiler. Bu fikrin ağır bastığını gören Resulullah (s.a.v.) kendi görüşüne uymamasına rağmen istişare sonucu ortaya çıkan kararı uyguladı. 2. Hendek Savaşı öncesinde Selman-ı Farisî'nin hendek kazılması önerisini benimsemiştir. 3. Devlet başkanlarını İslam'a davet için mektup göndermek istediğinde sahabenin "Onlar mühürsüz mektubu okumazlar." uyarısını dikkate alarak bir mühür edinmişti. Açıklama:

  Bu örnekler, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ve istişarenin önemini göstermektedir. 11. Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.) kimdir, açıklayınız.


 12. Cevap: Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.), hicretten yaklaşık kırk yıl önce Mekke'de doğan, asil ve itibarlı bir ailede yetişen, okuma yazma bilen birkaç kişiden biri olan ve genç yaşta Müslüman olan sahabi. Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.), Hz. Peygamber ile soyları birleşen Harisoğulları kabilesine mensuptu. Kişisel özellikleri ve yetenekleriyle hem kendi kabilesinde hem de Kureyş içinde saygın bir yer edinmişti. 13. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) savaş hukukuna getirdiği yenilikleri eleştiriniz.


 14. Cevap: İslam savaşı sadece meşru müdafaa için yapılır ve savaşın kuralları vardır. Ancak bazı eleştirmenler, bu kuralların yeterli olmadığını ve savaşın her zaman yıkıcı bir sonuç doğurduğunu savunmaktadırlar. Açıklama:

  Bazı eleştirmenler, İslam'ın savaş hukukunun yeterli olmadığını ve savaşın her zaman yıkıcı bir sonuç doğurduğunu savunmaktadırlar. Örneğin, savaş sırasında kadınların ve çocukların öldürülmesi veya esir alınması gibi durumlar eleştirilmektedir. 15. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) savaş hukukuna getirdiği yeniliklerin günümüzdeki önemini açıklayınız.


 16. Cevap: İslam'ın savaş hukuku, günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Bu hukuk, savaşın sadece meşru müdafaa için yapılması gerektiğini, kadın, çocuk, yaşlılar ve din adamlarının öldürülemeyeceğini, hayvanlara eziyet edilemeyeceğini, ağaçların kesilemeyeceğini ve su kaynaklarının kirletilemeyeceğini belirtir. Bu ilkeler, günümüzde de savaşların düzenlenmesinde ve insan haklarının korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Açıklama:

  İslam'ın savaş hukuku, günümüzde de geçerliliğini korumaktadır ve savaşın kurallarını belirler. Bu hukuk, savaşın sadece meşru müdafaa için yapılması gerektiğini, kadın, çocuk, yaşlılar ve din adamlarının öldürülemeyeceğini, hayvanlara eziyet edilemeyeceğini, ağaçların kesilemeyeceğini ve su kaynaklarının kirletilemeyeceğini belirtir. Bu ilkeler, günümüzde de savaşların düzenlenmesinde ve insan haklarının korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. 17. Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim sisteminin özelliklerinden üç örnek veriniz.


 18. Cevap: * Kolaydan zora doğru gidişi tercih etmesi * Uygulamaya önem vermesi * Kalp ve nefs eğitimine öncelik vermesi Açıklama:

  * Peygamberimiz (s.a.v.), önce tevhid ilkesiyle tanıştırmış ve Allah’a iman üzere durmuştur. Daha sonra ibadetle ilgili hususların uygulamasına geçilmiştir. * Peygamberimiz (s.a.v.), vaktini boşa harcamaktan hoşlanmazdı. O; insanın malını nasıl kazanıp nereye harcadığı, ömrünü nasıl geçirdiği, bildikleriyle amel edip etmediği, gençliğini nasıl değerlendirdiği gibi hususlarda kıyamet günü Allah Teâlâ’nın huzurunda hesap vereceğini ifade etmişti. * Peygamberimiz (s.a.v.), kalp ve nefsi etkileyen acelecilik gibi duygulardan kalbin bozulmasına ve imandan sapmasına sebep olan gıybet, kibir, kötü zan, ikiyüzlülük, cimrilik ve haset gibi kötü huylardan Müslümanları uzaklaştırmaya çalışmıştır. 19. Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim sisteminde kalp ve nefs eğitimine verdiği önemi açıklayınız.


 20. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.), kalp ve nefs eğitimine büyük önem vermiştir. Çünkü kalp, insanın onu diğer canlılardan ayıran ve ilahi hitaba karşı sorumlu olan manevi merkezidir. İnsanın içindeki his ve düşünceler dışarıya eylem olarak yansır. Açıklama:

  * Peygamberimiz (s.a.v.), “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz ancak kalplerinize ve amelilerinize bakar.” diyerek niyet ve amel arasındaki ilgiye dikkat çekmiştir. * Davranıştaki gaye, Allah (c.c.) rızasından ve ihlastan uzak olduğunda amellerin bir değeri olmayacaktır. * Peygamberimiz (s.a.v.), niyet edildiği hâlde çeşitli nedenlerden dolayı yapılamayan hayırlı bir amelin de yapılmış gibi mükâfatla sonuçlanacağı müjdesini vermiştir. * Kur’an-ı Kerim’de kalplerdeki her şeyin ahirette ortaya çıkacağından bahsedilerek insanın hayra yönelmesi emredilir. * Yeni bir medeniyet ve toplum inşa etme çabası içinde olan Peygamberimiz (s.a.v.), “Dikkat edin, vücutta bir et parçası vardır ki o sıhhatli olunca bütün vücut sağlam olur, o bozulunca bütün vücut bozulur. Dikkat edin işte o kalptir.” diyerek inancın yerleşeceği mekâna dikkat çekmiştir. 21. Allah Resulü (s.a.v.) bir gece ashabıyla beraberken gökyüzündeki hilali nasıl görüyorlarsa kıyamette Allah Teâlâ’yı da öyle apaçık göreceklerini söyleyerek ashabını müjdelemişti. Böylelikle onların Allah (c.c.) ve ahiret inancının pekişmesini sağlamıştı. Allah Resulü (s.a.v.)'in bu sözünden ne anlıyoruz?


 22. Cevap: Kıyamette Allah'ı apaçık göreceğimizi ve bunun ashabın Allah ve ahiret inancının pekişmesini sağladığını anlıyoruz. Açıklama:

  Allah Resulü (s.a.v.), kıyamette Allah'ı apaçık göreceğimizi bildirmiştir. Bu, ashabın Allah ve ahiret inancının pekişmesini sağlamıştır. 23. Peygamberimiz (s.a.v.) kendisine sorulan sorulara bazen soruyla karşılık verirdi. Bu şekil- de muhatabını konu hakkında daha derin düşünmeye sevk ederdi. Peygamberimiz (s.a.v.)'in bu sorma yöntemi hakkında bilgi veriniz.


 24. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.), kendisine sorulan sorulara bazen soruyla karşılık verirdi. Bu şekil- de muhatabını konu hakkında daha derin düşünmeye sevk ederdi. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), kendisine sorulan sorulara bazen soruyla karşılık verirdi. Bu şekil- de muhatabını konu hakkında daha derin düşünmeye sevk ederdi. 25. Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde eğitim yapılan mekânlardan üç tane örnek veriniz.


 26. Cevap: Mescid-i Nebi, Suffe, Medine'deki diğer küçük mescitler. Açıklama:

  Mescid-i Nebi, ibadet, eğitim, toplantı ve karar alma gibi birçok faaliyetin yapıldığı merkezi bir yerdi. Suffe, kimsesi olmayan sahabilerin kaldığı ve eğitim aldığı bir yerdi. Medine'deki diğer küçük mescitler de eğitim ve ibadet amaçlı kullanılıyordu. 27. Hz. Âişe (r.a.)'nın ilmi hakkında bilgi veriniz.


 28. Cevap: Hz. Âişe (r.a.), Kuran-ı Kerim'i ve sünneti en iyi bilen ve anlayan sahabilerin başında geliyordu. O, ilim merakını baba evinde almış, Peygamberimizin (s.a.v.) yanında geliştirerek kuvvetli hafıza ve zekâsı, anlama kabiliyeti, Kur'an ve sünneti en iyi şekilde öğrenme isteği ve imanı sayesinde zirveye ulaşmıştır. Açıklama:

  Hz. Âişe (r.a.), yalnızca hadis ilminde değil; tefsir, fıkıh, tarih ilimlerinde ve şiirde de otoriteydi. Resulullah'ın (s.a.v.) sünnetini, ayetlerin nüzul sebeplerini ve farzları çok iyi bilir, ihtiyaç duyulduğunda en doğru görüşü bildirirdi. Ashabın ileri gelenlerinin dahi ona ilmin yarısı kabul edilen miras hususunda sorular sorduğu anlatılır. Olaylara çok yönlü bakabilmesi, detayları değerlendirebilmesi ileri seviyedeydi. Allah Resulü'nün (s.a.v.) yakınında olması sebebiyle her şeyi Hz. Peygamber'e sorarak daha fazla açıklama isteyebiliyordu. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) vefatından sonra Hz. Âişe'nin evi, hemen herkesin gelip kendisini dinlediği, sorusunu sorup cevabını aldığı bir ilim ve irfan ocağı oldu.
  2. Hz. Âişe, Kuran-ı Kerim’i ve sünneti en iyi bilen ve anlayan sahabilerin başında gelir.
  3. Hz. Âişe, zekâsı, anlayışı ve hafızasıyla müstesna bir yerdeydi.
  4. Hz. Âişe, ilim merakını baba evinde almış, Peygamberimizin (s.a.v.) yanında geliştirerek kuvvetli hafıza ve zekâsı, anlama kabiliyeti, Kur’an ve sünneti en iyi şekilde öğrenme isteği ve imanı sayesinde zirveye ulaşmıştır.
  5. Hz. Âişe, yalnızca hadis ilminde değil; tefsir, fıkıh, tarih ilimlerinde ve şiirde de otoriteydi.
  6. Nur suresinde Hz. Âişe hakkında indirilen ayetler bulunmaktadır.
  7. Resulullah’ın (s.a.v.) sünnetini, ayetlerin nüzul sebeplerini ve farzları çok iyi bilir, ihtiyaç duyulduğunda en doğru görüşü bildirirdi.
  8. Ashabın ileri gelenlerinin dahi ona ilmin yarısı kabul edilen miras hususunda sorular sorduğu anlatılır.
  9. Hz. Âişe, diğer ilimlerde olduğu kadar tıp ilminde de döneminin ileri gelenlerindendi.
  10. Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Âişe, ilim ve irfan ocağı oldu

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Doğruluk, eşitlik, aşırılıktan uzaklık anlamına gelen ........... adalet, zulüm kelimesinin zıddıdır.
  2. Adalet, bir işi ................. koyma, hak sahibine hakkını verme, her şeyin olması gerektiği yerde bulunmasına .......... denilir.
  3. Hz. Peygamber, adaletin tesisi için ................. göstermiştir.
  4. Resulullah'tan (s.a.v.) affedici olması ve .......... dayalı bir sosyal düzen kurması istenmişti.
  5. ........... dönemi Arapları, Allah'ı (c.c.) hakkıyla bilmiyorlar; bilgi- den, düzenden uzak duruyor- lardı.
  6. Cahiliye Devri Arapları, güçlü ve asil sayılanları daima haklı görüyorlar ve .......... bir hayat yaşıyorlardı.
  7. Adalet, ........... olarak tanımlanır.
  8. Adaletin gerçekleşmesine yönelik .......... aktarılır.
  9. Peygamber Efendimiz, yönetici görevlendirmelerinde ............... esas almıştır.
  10. Hz. Peygamber vefatından kısa bir süre önce Üsame b. Zeyd kumandasında içinde önde gelen ................. yer aldığı bir ordu hazırladı.

 32. Cevap: 1. adalet 2. yerli yerine, adalet 3. gayret 4. adalete 5. Cahiliye 6. adaletten yoksun 7. zulüm kelimesinin zıddıdır 8. pek çok hadis 9. ehliyet ve liyakat 10. sahabilerin Açıklama:

  Adalet, bir işi yerli yerine koyma, hak sahibine hakkını verme, her şeyin olması gerektiği yerde bulunmasına denilir. Hz. Peygamber, adaletin tesisi için gayret göstermiştir. Resulullah'tan (s.a.v.) affedici olması ve adalete dayalı bir sosyal düzen kurması istenmişti. Cahiliye dönemi Arapları, Allah'ı (c.c.) hakkıyla bilmiyorlar; bilgi- den, düzenden uzak duruyorlardı. Cahiliye Devri Arapları, güçlü ve asil sayılanları daima haklı görüyorlar ve adaletten yoksun bir hayat yaşıyorlardı. Adalet, zulüm kelimesinin zıddıdır. Adaletin gerçekleşmesine yönelik pek çok hadis aktarılır. Peygamber Efendimiz, yönetici görevlendirmelerinde ehliyet ve liyakat esas almıştır. Hz. Peygamber vefatından kısa bir süre önce Üsame b. Zeyd kumandasında içinde önde gelen sahabilerin yer aldığı bir ordu hazırladı.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 11.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 11.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 11.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 11.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 11.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN SİYASİ VE ASKERİ YÖNÜ
  1. Adalet
  2. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.)
  3. Hadisten Hayata
  4. Peygamberimiz ve Savaş Hukuku
  5. Peygamberimiz ve Siyaset
  6. Peygamberimiz ve Yönetim İlkeleri
  7. Tevhid

Ayrıca Seçmeli 11.sınıf peygamberimizin hayatı 2.Dönem 1.Yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Muâhât uygulaması, toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamakta ve farklı kültürlerin bir arada yaşamasına imkân tanıyan bir yönetim anlayışının ürünüdür.

Öğrenciler, Peygamberimizin yönetim ilkelerini öğrenerek, bunların günümüzdeki yönetimler açısından önemini kavrarlar.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in yönetici görevlendirmelerinde hangi ölçütleri esas aldığını öğrenirler.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in adaletinin önemi hakkında hareke geçmek için neler yaptığına dair üç örnek öğrenirler.

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) istişareyi nasıl uyguladığını öğrenerek, günlük hayatımızda daha fazla istişare yapmaya özen gösteriyoruz.

Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.)'ın hayatı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğrenciler, İslam'ın savaş hukukunun eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirirler.

Öğrenciler, İslam'ın savaş hukukunun günümüzdeki önemini kavrarlar.

* Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim sisteminin özelliklerini öğrenerek, onun eğitim anlayışını daha iyi anlayabiliriz. * Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim sisteminin özelliklerini kendi hayatımıza uygulayarak, daha iyi bir Müslüman olabiliriz.

* Peygamberimizin (s.a.v.) kalp ve nefs eğitimine verdiği önemi öğrenerek, onun eğitim anlayışını daha iyi anlayabiliriz. * Peygamberimizin (s.a.v.) kalp ve nefs eğitimine verdiği önemi kendi hayatımıza uygulayarak, daha iyi bir Müslüman olabiliriz.

Kıyamette Allah'ı apaçık göreceğimizi ve bunun insanların Allah ve ahiret inancının pekişmesini sağladığını anlamak.

Peygamberimiz (s.a.v.)'in kendisine sorulan sorulara bazen soruyla karşılık verdiğini ve bunun da muhatabını konu hakkında daha derin düşünmeye sevk ettiğini anlamak.

Öğrenciler, Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde eğitim yapılan mekânları öğrenecekler.

Öğrenciler, Hz. Âişe (r.a.)'nın ilmi hakkında bilgi sahibi olacaklar.

* Hz. Âişe'nin ilmi ve irfan ocağı olduğu vurgulanmıştır. * Hz. Âişe'nin Kuran-ı Kerim ve sünnet bilgisinin önemi belirtilmiştir. * Hz. Âişe'nin zekâsı, anlayışı ve hafızasının vurgulanmasıyla örnek alınması gerektiği mesajı verilmiştir. * Hz. Âişe'nin ilim merakının ve öğrenme isteğinin takdir edilmesi sağlanmıştır. * Hz. Âişe'nin yalnızca hadis ilminde değil, diğer alanlarda da otorite olduğu belirtilmiştir. * Hz. Âişe hakkında indirilen ayetlerin varlığına dikkat çekilmiştir. * Hz. Âişe'nin Resulullah'ın sünnetine, ayetlerin nüzul sebeplerine ve farzlara olan hâkimiyetinin önemi vurgulanmıştır. * Hz. Âişe'nin miras hususunda sorulan sorulara verdiği cevaplarla ilminin derinliğinin gösterildiği belirtilmiştir. * Hz. Âişe'nin tıp ilmindeki başarısı örnek alınması gereken bir nitelik olarak vurgulanmıştır. * Hz. Âişe'nin vefatından sonra da ilim ve irfan ocağı olarak anıldığı belirtilmiştir.

* Öğrenciler adalet kavramını ve önemini anlarlar. * Öğrenciler Hz. Peygamberin adalet anlayışını öğrenirler. * Öğrenciler İslam'ın yönetim anlayışını öğrenirler. * Öğrenciler ehliyet ve liyakat kavramlarını öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 11.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 11.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 11.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 11.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 11.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri