Seçmeli 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Başı Sınav - KLASİK

Seçmeli 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Başı Sınav - KLASİK sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Başı Sınav - KLASİK CEVAPLARI

 1. Nefsi müdafaa nedir, somut örnek ile açınız.


 2. Cevap: Bir kimsenin canını tehlikeye düşürecek saldırı veya tehlikeye düşürmesini def etmek için yapılan meşru müdafaa durumudur. Açıklama:

  Nefsi müdafaa, bir kimsenin canını tehlikeye düşürecek saldırı veya tehlikeye düşürmesini def etmek için yapılan meşru müdafaa durumudur. Ölüme sebebiyet verebilecek bir saldırı ile kendisini koruyan bir kimse öldürme nefs-i müdafaa kapsamı değerlendirilir. 3. Ekonomi nedir? Açıklayınız.


 4. Cevap: Ekonomi, insanların yaşayabilmeleri için üretim-tüketim faaliyetlerinden doğan ilişkilerin bütünüdür. Açıklama:

  Ekonomi, ticaret, ithalat, ihracat, dağıtım, hizmet gibi işlerin hepsini kapsayan bir kavramdır. 5. Helal ve Haram Terimlerini Açıklayınız.


 6. Cevap: Helal, dinî bakımdan kullanılması, yapılması, söylenmesi, yenilip içilmesi yasaklanmamış olan şey demektir. Haram ise, yasak anlamına gelir. Dinimize göre yapılması kesin bir delille ve açık bir şekilde yasaklanan fiiller haram kapsamında değerlendirilir. Açıklama:

  Helal ve haram kavramları, İslam dininin temel kavramlarından biridir. Bu kavramlar, Müslümanların günlük hayatlarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini belirler. 7. Helal Kazancın Önemi Nedir?


 8. Cevap: Helal kazanç, dinimizin meşru gördüğü çerçeveler içerisinde elde edilen gelir ve bu gelirle kazanılan rızık demektir. Helal kazanç elde etmek, Müslümanlar için çok önemlidir. Çünkü helal kazanç, insanı günahlardan uzak tutar ve ahirette kurtuluşa ermeyi sağlar. Açıklama:

  Helal kazanç, Müslümanların hayatlarının her alanında dikkat etmeleri gereken bir konudur. İş hayatında, alışverişte, ticarette ve diğer tüm faaliyetlerde helal kazanç elde etmeye özen göstermelidirler. 9. Peygamberimiz (s.a.v.) borç ödeme hususunda ne buyurmuştur?


 10. Cevap: "Ödeme gücünde olan birinin borcunu geciktirmesi zulümdür." Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) bu sözüyle, borçlu olana kolaylık gösterilmesini tavsiye etmiş, fakat borcu ödeyecek imkânı olanların borcunu geciktirmemelerini öğütlemiştir. 11. Karz-ı hasen uygulamasının faydaları nelerdir?


 12. Cevap: Karz-ı hasen uygulamasının faydaları nelerdir?ı hasen uygulamasının faydaları nelerdir? Açıklama:

  Karz-ı hasen uygulamasının faydaları nelerdir? Cevap: Karz-ı hasen uygulaması, borçlu olanın yükünü hafifletir, borçlunun borcunu ödeyebilmesi için ona zaman tanır ve borçlunun borcunu ödemesini teşvik eder. Ayrıca, karz-ı hasen uygulaması, toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirir ve borçlu ile alacaklı arasındaki ilişkileri güçlendirir.sen uygulamasının faydaları nelerdir? Cevap: Karz-ı hasen uygulaması, borçlu olanın yükünü hafifletir, borçlunun borcunu ödeyebilmesi için ona zaman tanır ve borçlunun borcunu ödemesini teşvik eder. Ayrıca, karz-ı hasen uygulaması, toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirir ve borçlu ile alacaklı arasındaki ilişkileri güçlendirir. 13. İşçi-işveren ilişkisinde işverenin sorumlulukları nelerdir?


 14. Cevap: İşverenin sorumlulukları şunlardır: - Çalışanlara adil ve makul bir ücret ödeme, - Çalışanların çalışma koşullarını iyileştirme, - Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, - Çalışanların haklarını koruma. Açıklama:

  İşverenin sorumlulukları şunlardır: - Çalışanlara adil ve makul bir ücret ödeme, - Çalışanların çalışma koşullarını iyileştirme, - Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, - Çalışanların haklarını koruma. 15. Faiz nedir?


 16. Cevap: Faiz, borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla geri almanın veya bu şekilde alınan fazlalığın adıdır. Açıklama:

  Faiz, borç-alacak ilişkisi içerisinde, borçlunun süresi dolan borcunu ödeyememesi durumunda sürenin uzatılmasına karşılık olarak ödemeyi kabul ettiği fazlalıktır. Faiz, hizmeti ve emek karşılığı olmaksızın paranın kullanılmasına karşılık olarak elde edilen, dinen uygun görülmeyen kazançtır. 17. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Karz-ı hasende borçlu kimse borcunu öderken herhangi bir faiz öder.
  2. Karz-ı hasen uygulaması aynı zamanda bir sadaka çeşididir.
  3. Karz-ı hasen uygulamasında borç ödeme tarihi belirsiz olmalıdır.
  4. Karz-ı hasen borçlarınızı ödemezseniz günah işlersiniz.
  5. Karz-ı hasen kişinin darda olan kardeşine karşı sorumluluğuyla ilgili değildir.
  6. Karz-ı hasen borçlanmanın en kolay yoludur.
  7. Karz-ı hasende borç verirken amacımız borçludan faiz kazanmaktır.
  8. Karz-ı hasen konusunda borç verenin, borçluya haksızlık yapması normaldir.
  9. Karz-ı hasen konusunda borçlunun ödemesi imkansız bir durumda ise borcunu ödememesinde bir sorun yoktur.
  10. Karz-ı hasen bir Müslümanın darda olan kardeşine karşı sorumluluğuyla ilgilidir.

 18. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Karz-ı hasende borçlu kimse borcunu öderken herhangi bir faiz ödemez. 2. Karz-ı hasen uygulaması aynı zamanda bir sadaka çeşididir. 3. Karz-ı hasen uygulamasında borç ödeme tarihi belirli olmalıdır. 4. Karz-ı hasen borçlarınızı ödemezseniz günah işlersiniz. 5. Karz-ı hasen kişinin darda olan kardeşine karşı sorumluluğuyla ilgilidir. 6. Karz-ı hasen borçlanmanın en kolay yolu değildir. 7. Karz-ı hasende borç verirken amacımız borçludan gelir elde etmek değildir bu sebeple faiz almayız. 8. Karz-ı hasen konusunda borç verenin, borçluya haksızlık yapması hoş değildir ve tavsiye edilmemektedir. 9. Karz-ı hasen konusunda borçlunun ödemesi imkansız bir durumda ise borcunu erteleyebilir veya borcu silinebilir. 10. Karz-ı hasen bir Müslümanın darda olan kardeşine karşı sorumluluğuyla ilgilidir. 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Rüşvet, haksız bir menfaat sağlamak için verilen ücret veya bedel manasına gelir.
  2. Rüşvet, ilgili yasada suç olarak tanımlanmamıştır.
  3. Rüşvet, toplumsal barışı, güveni ve huzuru bozar.
  4. Rüşvet, insanları alışverişte aldatmak olabilir.
  5. Rüşvet, aldatılan kişide olumsuz duygulara sebep olabilir.
  6. Rüşvet, insanların mağdur olmasına sebep olur.
  7. Rüşvet, servetin âtıl bırakılmasını ve üretim dışında tutulmasını teşvik eder.
  8. Rüşvet, faizden daha az günahtır.
  9. Rüşvet, hileli satışlardan daha az günahtır.
  10. Rüşvet, temel üretim faktörü emektir.

 20. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. Rüşvet, haksız bir menfaat sağlamak için verilen ücret veya bedel manasına gelir. 2. Rüşvet, 237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesinde suç olarak tanımlanmıştır. 3. Rüşvet, toplumsal barışı, güveni ve huzuru bozar. 4. Rüşvet, alışverişte aldatma olabilir. Çünkü rüşvet veren kişi, rüşvet alan kişiden haksız bir menfaat sağlamak için onu aldatmaktadır. 5. Rüşvet, aldatılan kişide olumsuz duygulara sebep olur. Çünkü aldatılan kişi, rüşvet veren kişi tarafından haksız bir şekilde zarara uğratılmıştır. 6. Rüşvet, insanların mağdur olmasına sebep olur. Çünkü rüşvet veren kişi, rüşvet alan kişiye haksız bir menfaat sağlamak için onu aldatmaktadır. 7. Rüşvet, servetin âtıl bırakılmasını ve üretim dışında tutulmasını teşvik etmez. Aksine, rüşvet, servetin üretim dışındaki alanlarda kullanılmasına sebep olur. 8. Rüşvet, faizden daha az günah değildir. Her ikisi de günahtır. 9. Rüşvet, hileli satışlardan daha az günah değildir. Her ikisi de günahtır. 10. Rüşvet, temel üretim faktörü emek değildir. Temel üretim faktörleri emek, sermaye ve toprak olarak sayılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Başı Sınav - KLASİK Detayları

Seçmeli 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Başı Sınav - KLASİK 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Başı Sınav - KLASİK yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Başı Sınav - KLASİK sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Seçmeli temel dini bilgiler dersi 2.dönem başı sınav soruları, 11.sınıflar için klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Kişiler nefs-i müdafaa kavramını öğrenir ve bu konuda bilinçlenir.

Ekonomi kavramının anlamını ve kapsamını öğrenmiş olur.

Öğrenciler, helal ve haram kavramlarını açıklayabilir.

Öğrenciler, helal kazancın önemini açıklayabilir.

Öğrenciler, borç ödeme konusunda Peygamberimizin (s.a.v.) tavsiyelerini öğrenir ve dürüstlük ahlakının önemini kavrarlar.

Öğrenciler, karz-ı hasen uygulamasının faydalarını öğrenir ve toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın önemini kavrarlar.*

Öğrenciler, işçi-işveren ilişkisinde işverenin sorumluluklarını öğrenirler.

Faizin tanımını ve kavramını öğrenmiş olur.

- Öğrenciler karz-ı hasenin ne olduğunu öğrenmişlerdir. - Öğrenciler karz-ı hasenin önemini öğrenmişlerdir. - Öğrenciler karz-ı hasende dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmişlerdir. - Öğrenciler karz-ı hasende borç veren ve borç alan kişinin sorumluluklarını öğrenmişlerdir. - Öğrenciler karz-ı hasenin günlük hayatımızdaki önemini öğrenmişlerdir.

* Öğrenciler, rüşvetin ne olduğunu ve nasıl bir suç olduğunu öğrenmiş olurlar. * Öğrenciler, rüşvetin toplumsal barışı, güveni ve huzuru bozduğunu öğrenmiş olurlar. * Öğrenciler, rüşvetin insanların mağdur olmasına sebep olduğunu öğrenmiş olurlar. * Öğrenciler, rüşvetin servetin âtıl bırakılmasını ve üretim dışında tutulmasını teşvik etmediğini öğrenmiş olurlar. * Öğrenciler, rüşvetin faizden daha az günah olmadığını öğrenmiş olurlar. * Öğrenciler, rüşvetin hileli satışlardan daha az günah olmadığını öğrenmiş olurlar. * Öğrenciler, rüşvetin temel üretim faktörü emek olmadığını öğrenmiş olurlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Başı Sınav - KLASİK sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Başı Sınav - KLASİK Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Başı Sınav - KLASİK sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Başı Sınav - KLASİK sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Başı Sınav - KLASİK sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri