10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Cezanın şahsiliği ilkesi nedir?


 2. Cevap: İslam hukukunda insanlar yaptığı hatalar veya işlediği günahlar konusunda cezalandırılırken bireysel olarak değerlendirilir. Başka bir ifadeyle bir kişi anne, baba veya herhangi bir yakınının işlediği bir günah yüzünden kınanamaz veya cezalandırılamaz. Açıklama: 3. Helal ve haram nedir?


 4. Cevap: Dinimizce yapılması serbest bırakılmış hususlara helal, yapılması yasaklanmış olanlara haram denir. Açıklama: 5. Helal kazanç nedir?


 6. Cevap: Helal kazanç, dinimizin meşru gördüğü çerçeveler içerisinde elde edilen gelir ve bu gelirle kazanılan rızık demektir. Açıklama:

  Helal kazanç, haram dairesi dışında kalan ve dinimizin meşru gördüğü işlerden kazanılan rızıktır. Haram dairesi, dinin açıkça yasakladığı ve yapılması kesin bir delille yasaklanan fiilleri kapsar. 7. Helal lokma ifadesinden ne anlıyorsunuz?


 8. Cevap: Helal lokma, dinimizin helal gördüğü, kazancı meşru olan yiyecek ve içeceklerdir. Açıklama:

  Helal lokma, helal yoldan elde edilen gelirle satın alınan yiyecek ve içeceklerdir. Haram kazançla elde edilen yiyecek ve içecekler ise haram lokmadır. 9. Karz-ı hasenin önemi nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Karz-ı hasen, Müslümanların birbirlerine yardım etmelerini ve dayanışma içinde olmalarını sağlar. Ayrıca, karz-ı hasen, ihtiyaç sahiplerinin geçim sıkıntılarını gidermelerine yardımcı olur. Açıklama:

  Karz-ı hasen, bir ibadettir ve Allah (c.c.) tarafından sevap verilir. Karz-ı hasen, aynı zamanda, toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirir. 11. Borçlanmalar konusunda üzerinde durulması gereken en önemli noktalardan biri sözleşme yapılmasıdır. Bunun önemi nedir? Açıklayınız.


 12. Cevap: Yazılı sözleşme yapmak, ileride ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek amacıyla önemlidir. Borç alıp verme de bir borçlanma olduğuna göre, bütün ödünç muamelelerinde yazılı sözleşme yapmak, hakların korunması bakımından en doğru yoldur. Açıklama:

  Yazılı sözleşme, borçlunun ve borç verenin haklarını korur. Ayrıca, anlaşmazlık durumunda yazılı sözleşme, mahkemelerde delil olarak kullanılabilir. 13. Hileli satışlar nelerdir?


 14. Cevap: Hileli satışlar, satıcı tarafından yapılan ve alıcının zararına olan satışlardır. Açıklama:

  Hileli satışlar, İslam dininde yasaklanmıştır. Çünkü hileli satışlar, alıcının mal hakkında doğru bilgi edinmesini engeller ve haksız kazanç elde edilmesine yol açabilir. 15. Karaborsacılık nedir?


 16. Cevap: Karaborsacılık, bir malın fiyatını yapay olarak yükseltmek veya düşürmek amacıyla yapılan işlemlerdir. Açıklama:

  Karaborsacılık, İslam dininde yasaklanmıştır. Çünkü karaborsacılık, haksız kazanç elde edilmesine yol açabilir ve toplumun zararınadır. 17. İktisat kavramı nedir? Açıklayınız.


 18. Cevap: İktisat kavramı, orta yolu tutmak, aşırılıklardan uzak ve tutumlu olmak anlamına gelir. Açıklama:

  İktisat, ekonomik faaliyetin sınırsız bir şekilde yapılamayacağını, ahlaki esaslar çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade eder. 19. Haram kazanç nedir?


 20. Cevap: Dinimize göre yapılması kesin bir delille ve açık bir şekilde yasaklanan fiiller haram kapsamında değerlendirilir. Açıklama:

  Haram kazanç, kişinin çalışarak ve emek sarf ederek meşru yollardan elde ettiği kazanç değildir. 21. Karz-ı hasen nedir?


 22. Cevap: Karz-ı hasen, borçlunun durumu iyileşince borcunu ödemesi koşuluyla gönüllü olarak bir başkasına borç vermek anlamına gelir. Açıklama:

  Karz-ı hasende hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin sırf Allah (c.c.) rızasını düşünerek Müslüman kardeşinin sıkıntısını gidermek amacı ön plandadır. 23. Borç alıp verirken nelere dikkat edilmelidir?


 24. Cevap: Borç alırken ve verirken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: * Mecbur kalmadıkça borç almamak. * Sözleşme yapmak. * Borçluya haksızlık yapmaktan kaçınmak. * Borçlunun da imkânı olduğunda borcunu ödemesi. Açıklama:

  Borç alıp vermede bir borçlanma olduğuna göre, ileride ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek amacıyla, bütün ödünç muamelelerinde yazılı sözleşme yapmak, hakların korunması bakımından en doğru yoldur. 25. İşçi-işveren ilişkisi nedir ve işçi-işveren ilişkilerinde nelere dikkat edilmelidir?


 26. Cevap: İşçi-işveren ilişkisi, iş sözleşmesiyle belirlenen hak ve yükümlülükleri içeren bir ilişkidir. İşçi-işveren ilişkilerinde, karşılıklı saygı, güven ve iş birliği içinde çalışılmalıdır. Açıklama:

  İşçi-işveren ilişkisi, toplumun ekonomik hayatında önemli bir yere sahiptir. İşçi-işveren ilişkilerinde, karşılıklı saygı, güven ve iş birliği içinde çalışılmalıdır. İşveren, işçinin haklarını korumalı ve zamanında ücretini ödemelidir. İşçi de, işini en iyi şekilde yapmalı ve işverenin talimatlarına uymalıdır. 27. İslam ekonomisine göre borçlanma ve borç verme faizli mi faizsiz mi olmalıdır?


 28. Cevap: İslam ekonomisine göre borçlanma ve borç verme faizsiz olmalıdır. Faiz, borç verenin borç aldığı paradan elde ettiği haksız kazançtır. Açıklama:

  Faiz, borç verenin borç aldığı paradan elde ettiği haksız kazançtır. İslam ekonomisine göre, faiz alınması ve verilmesi haramdır. Faiz, borçlu olan kişiyi zor durumda bırakabilir ve toplumsal adaletsizliğe yol açabilir. 29. Rüşvet nedir? Açıklayınız.


 30. Cevap: Rüşvet, haksız bir menfaat sağlamak için verilen ücret veya bedel manasına gelir. Rüşvet karşılıklı çıkar teminine ve iltimasa dayandığı için kayırmak kelimesiyle de belirtilmiştir. Açıklama:

  Rüşvet, kamu görevlisine veya görevliye değil, şahsa sağlanan faydadır. Rüşvetin en yaygın örneklerinden biri memur göreviyle ilgili bir işi yapması veya yapmaması için yapılan ödemelerdir. 31. Hileli satış nedir? Üç örnek veriniz.


 32. Cevap: Hileli satış; bir kimsenin alışverişte kendi menfaati için karşı tarafı aldatmasıdır. Açıklama:

  Hileli satış yapan aynı zamanda yalan söyleyerek karşısındakini aldatmaktadır. Bu da toplumsal barışı, güveni ve huzuru bozar. İnsanların mağdur olmasına sebep olur. 33. Karaborsaya başvurmanın nedenleri nelerdir?


 34. Cevap: Karaborsaya başvurmanın birkaç nedeni olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır: * Hükümetin fiyat kontrolleri veya kotalar gibi piyasayı düzenleyen yasaları ihlal ederek daha fazla kazanç elde etme isteği. * Mal ve hizmetlerin kıtlığı nedeniyle insanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlere ulaşamamaları. * İnsanların ahlaki olmayan davranışlar sergileme eğilimi. Açıklama:

  Karaborsaya başvurmanın nedenleri genellikle ekonomik veya ahlaki nedenlerdir. Ekonomik nedenler arasında, daha fazla kazanç elde etme isteği ve mal ve hizmetlerin kıtlığı yer alırken, ahlaki nedenler arasında, insanların ahlaki olmayan davranışlar sergileme eğilimi yer alır. 35. Karaborsayla mücadele için neler yapılabilir?


 36. Cevap: Karaborsayla mücadele için birçok şey yapılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır: * Hükümet, fiyat kontrolleri veya kotalar gibi piyasayı düzenleyen yasaları daha sıkı bir şekilde uygulayabilir. * Halk, karaborsa yapan kişileri yetkililere bildirebilir. * Toplum, karaborsanın zararları konusunda bilinçlendirilebilir. -Toplumdaki herkes karaborsayı desteklemeyi bırakmalıdır -Devlet, denetimleri sıkılaştırarak karaborsayı önleyebilir Açıklama:

  Karaborsayla mücadele için birçok şey yapılabilir. Bu nedenle, karaborsayla mücadele etmek için herkesin üzerine düşen görevi yapması önemlidir. 37. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Karaborsacılık, mal ve hizmeti tüketicinin ayağına getirirken karaborsacı hiçbir riske girmeden, insanların ihtiyaçlarını sömürerek kazanç sağlamaktadır.
  2. (.....) Ticaretle uğraşan birisinin kâr sağlamak için çalışması normal bir davranıştır.
  3. (.....) Daha çok kazanmayı tek hedef hâline getirmek ve kârına kâr katabilmek için haksız kazanç yollarına başvurmak topluma zarar vereceği için ahlaki bir tavır olarak kabul edilebilir.
  4. (.....) Karaborsadan para kazanmayı amaçlayan insanlar, toplumda hile ve nefretin yaygınlaşmasına yol açarlar.
  5. (.....) Toplumun dirliği ve düzeni bireylerin karşılıklı ilişkilerindeki sıcaklığa ve dürüstlüğe bağlı değildir.
  6. (.....) Toplumun en temel ihtiyaçlarını piyasaya sunarken sadece kendi çıkarı açısından en uygun zaman ve fiyatı kollayan, insanların ihtiyaçlarını istismar ederek daha fazla kazanmayı amaçlayan kimselerin topluma faydası olur.
  7. (.....) İnsanlar bu tür ahlak dışı davranışlara çok kazanma hırsıyla yönelir.
  8. (.....) Bu hırsın dizginlenmesinde, ticaret yaparken meşru çizgiler içinde kalmak ve İslam’ın haram saydığı davranışlara yönelmek esastır.
  9. (.....) Kim bir yiyecek maddesini kırk gün saklarsa, o kişi Allah Teâlâ’dan uzaklaştığı gibi, Allah Teâlâ da ondan uzaklaşır.
  10. (.....) Bir bölgenin insanları, aralarında aç bir kimse varken sabahlamazlarsa, Allah Teâlâ’nın himayesi onlardan uzak olur.”

 38. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 39. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz.

  1. Borç alma ve verme eylemine ....... denir.
  2. Borç veren kişiye ....... denir.
  3. Borç alan kişiye ....... denir.
  4. Borcun geri ödenmesi ........ olur.
  5. Borcun geri ödenmesinde gecikme olması durumunda borçluya ............ verilir.
  6. Borcun tamamının geri ödenmemesi durumunda borçluya ........ denir.
  7. Borcun geri ödenmesinde kolaylık gösterilmesi veya borcun bağışlanması ....... olarak tanımlanır.
  8. Borç, yazılı veya sözlü olarak ....... yapılır.
  9. Borcun geri ödenmesi için bir ........ belirlenir.
  10. Borcun geri ödenmesi durumunda borçlu ve alacaklı arasında ...... imzalanır.

 40. Cevap: 'a. karz, b. alacaklı, c. borçlu, d. ödeme, e. mühlet, f. müflis, g. karz-ı hasen, h. sözleşme, i. vade, j. ibra' Açıklama:

  'İslam’da borçlanma, borç verme ve kul hakkı konularında önemli prensipler ve kurallar bulunmaktadır.' 41. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  1. İşçinin işverene karşı yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları vardır.
  2. İş kazalarının pek çoğuna iş güvenliği kurallarının ihlali ve tedbirsizlik sebep olmaktadır.
  3. İslam ekonomik hayatı olumsuz etkileyen uygulamaları yasaklar.
  4. Faiz, borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla geri almanın adıdır.
  5. İşçi gücü oranında elindeki işi en iyi şekilde yapmaya gayret etmeli ve dürüst davranmalıdır.
  6. Rüşvet, bir kamu görevlisinin göreviyle ilgili bir işi yapması veya yapmaması için kendisine veya bir yakınına maddi veya manevi bir çıkar sağlanmasıdır.
  7. Hileli satışlar, malın veya hizmetin özelliklerini ve kalitesini gizleyerek veya yanlış beyanlarda bulunarak satılmasıdır.
  8. Yapay olarak fiyat yükseltme, üreticinin veya satıcının anlaşarak fiyatları yükseltmesidir.
  9. Karaborsacılık, malın veya hizmetin fiyatını etkilemek amacıyla piyasada yapay bir kıtlık yaratılmasıdır.
  10. İslam'a göre özel mülkiyet hakkı tanınır ve insanlardan sahip oldukları mallarla ilgili bazı yükümlülükleri yerine getirmeleri beklenir.
  a. İşçinin işverene karşı yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır.
  b. İş kazalarının pek çoğuna iş güvenliği kurallarının ihlali ve tedbirsizlik sebep olmaktadır.
  c. İslam ekonomik hayatı olumsuz etkileyen uygulamaları yasaklar.
  d. Faiz, borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla geri almanın adıdır.
  e. İşçi gücü oranında elindeki işi en iyi şekilde yapmaya gayret etmeli ve dürüst davranmalıdır.
  f. Rüşvet, bir kamu görevlisinin göreviyle ilgili bir işi yapması veya yapmaması için kendisine veya bir yakınına maddi veya manevi bir çıkar sağlanmasıdır.
  g. Hileli satışlar, malın veya hizmetin özelliklerini ve kalitesini gizleyerek veya yanlış beyanlarda bulunarak satılmasıdır.
  h. Yapay olarak fiyat yükseltme, üreticinin veya satıcının anlaşarak fiyatları yükseltmesidir.
  ı. Karaborsacılık, malın veya hizmetin fiyatını etkilemek amacıyla piyasada yapay bir kıtlık yaratılmasıdır.
  i. İslam'a göre özel mülkiyet hakkı tanınır ve insanlardan sahip oldukları mallarla ilgili bazı yükümlülükleri yerine getirmeleri beklenir.

 42. Cevap: 1.e 2.b 3.c 4.d 5.e 6.f 7.g 8.h 9.ı 10.i Açıklama:

  Önemli olan eşleştirmeleri doğru yapmaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • EşleştirmeAyrıca 10.sınıf TDB dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenci cezanın şahsiliği ilkesini kavrar.

Öğrenci helal ve haram kavramlarını öğrenir.

Helal kazanç hakkında bilgi sahibi olunması sağlanır.

Helal lokma ve haram lokma hakkında bilgi sahibi olunur.

Öğrenciler, karz-ı hasenin önemini ve toplumdaki rolünü öğrenmiş olur.

Öğrenciler, borçlanmalar konusunda sözleşme yapmanın önemini öğrenmiş olur.

Öğrenciler, hileli satışların anlamını ve çeşitlerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, karaborsacılığın anlamını ve neden yasaklandığını anlayacaklardır.

Öğrenciler, iktisat kavramının anlamını ve önemini açıklayabilirler.

Öğrenci, haram kazanç kavramını açıklayabilir.

Öğrenci, karz-ı hasenin ne olduğunu ve önemini kavrar.

Öğrenci, borç alıp verirken nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrenir.

İşçi-işveren ilişkisinin önemini kavrayabilmek ve işçi-işveren ilişkilerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenmek.

Faizin İslam ekonomisindeki yerini ve faizin neden haram olduğunu öğrenebilmek.

Rüşvetin ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve sonuçlarını öğrenmiş oldunuz.

Hileli satışın ne olduğunu ve üç örneğini öğrenmiş oldunuz.

Karaborsaya başvurmanın nedenlerini anlamak.

Karaborsayla mücadele için neler yapılabileceğini anlamak.

* Karaborsacılığın ahlaki olmadığını ve topluma zarar verdiğini öğrenmek. * Ticaret yaparken meşru çizgiler içinde kalmanın önemini kavramak. * İslam'ın haram saydığı davranışlardan uzak durmanın gerekliliğini anlamak. * Cimriliğin ve açgözlülüğün kötü huylar olduğunu ve bu huylardan uzak durulması gerektiğini öğrenmek. * Toplumun dirliği ve düzeninin bireylerin karşılıklı ilişkilerindeki sıcaklığa ve dürüstlüğe bağlı olduğunu kavramak. * İsrafın kötü bir davranış olduğunu ve önlenmesi gerektiğini öğrenmek. * Toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olmanın önemini anlamak. * Sosyal yardımlaşmanın önemini kavramak. * Allah'ın sevabına nail olmak için iyilik yapmanın önemini anlamak.

'Öğrenciler, İslam’da borçlanma, borç verme ve kul hakkı konularında temel bilgileri edinir.'

Öğrenciler, ekonomik hayatı olumsuz etkileyen uygulamaları ve bu uygulamaların yasaklanmasının önemini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri