10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - TEST

10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - TEST sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - TEST CEVAPLARI

 1. Polivinilklorür (PVC), hangi malzemeden üretilir?

  A) Ham petrol         B) Doğal gaz     C) Kömür
  D) Ahşap                 E) Demir

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A" olarak verilmiştir, yani PVC ham petrol kullanılarak üretilir. PVC, polivinilklorürün kısaltmasıdır ve plastik endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Ham petrol, petrokimya endüstrisinde kullanılan önemli bir hammadde kaynağıdır ve PVC gibi birçok sentetik malzeme üretiminde kullanılır. 3. Hangisi doğal polimerler arasında yer almaz?

  A) Selüloz    B) Kauçuk    C) İpek    D) DNA    E) Gliserin

 4. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Gliserin. Selüloz, kauçuk, ipek ve DNA doğal polimerlerdir. Selüloz bitkilerin hücre duvarlarında bulunurken, kauçuk ağaçların özsuyundan elde edilir. İpek böceklerin salgıladığı bir polimerdir ve DNA ise tüm canlılarda genetik materyal olarak bulunur. Gliserin ise bir alkoldür ve doğal bir polimer değildir. 5. Kozmetiklerde kullanılan antibakteriyel ajanlar, genellikle hangi gruba ait kimyasallardır?

  A) Proteinler         B) Karbonhidratlar     C) Lipidler
  D) Vitaminler        E) Fenoller

 6. Cevap: E Açıklama:

  Kozmetik ürünlerinde kullanılan antibakteriyel ajanlar genellikle fenol, triclosan, klorheksidin ve benzalkonyum klorür gibi kimyasallardır. Bu bileşikler mikroorganizmaların büyümesini engelleyerek ürünlerin raf ömrünü arttırır ve ürünlerin kullanımı sırasında enfeksiyon riskini azaltır. Kozmetiklerin üretiminde kullanılan antibakteriyel ajanların yan etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. 7. Kozmetiklerde sıkça kullanılan bir tür koruyucu ajan hangisidir?

  A) Asetaminofen          B) Sodyum sülfat
  C) Sodyum benzoat     D) Gliserol
  E) Etanol

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Sodyum benzoat"tır. Kozmetiklerde sıkça kullanılan koruyucu ajanlar, ürünlerin raf ömrünü uzatmak ve mikrobiyal kontaminasyonu önlemek amacıyla kullanılır. Sodyum benzoat, gıda ve kozmetik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan bir koruyucu maddedir. 9. Polimerlerin doğal ve sentetik formları arasındaki farklar nelerdir?

  A) Doğal polimerler, sentetik polimerlerden daha dayanıklıdır.
  B) Doğal polimerler, sentetik polimerlerden daha az işlenebilirler.
  C) Doğal polimerler, sentetik polimerlerin üretiminde kullanılan petrokimyasallar yerine bitki ve hayvanlardan elde edilen malzemelerden üretilirler.
  D) Sentetik polimerler, doğal polimerlerden daha ucuzdur.
  E) Doğal polimerler, sentetik polimerlerin aksine insan yapımıdır.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Doğal polimerler, sentetik polimerlerin üretiminde kullanılan petrokimyasallar yerine bitki ve hayvanlardan elde edilen malzemelerden üretilirler. Sentetik polimerler ise insan yapımıdır ve petrokimyasallar kullanılarak üretilirler. Doğal ve sentetik polimerler arasındaki farklar, üretim yöntemleri, hammaddeleri, özellikleri ve kullanım alanları açısından farklılık gösterirler. 11. Polivinilklorür (PVC), hangi malzemeden üretilir?

  A) Ham petrol    B) Doğal gaz    C) Kömür    D) Ahşap    E) Demir

 12. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Ham petrol" olarak verilmiştir. Polivinilklorür (PVC), birçok endüstriyel uygulamada kullanılan bir polimerdir ve hammaddesi olarak ham petrol kullanılır. PVC, dayanıklı, hafif ve ucuz olduğu için birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. 13. Hangisi doğru bir kozmetik ürünü için aranan özelliklerden biri değildir?

  A) Cilt tipine uygun olması
  B) İçeriğinde doğal maddelerin bulunması
  C) Kullanımının kolay olması
  D) Uzun süre dayanıklı olması
  E) Göze hoş gelen bir görünüme sahip olması

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D" olan bu soruda, doğru bir kozmetik ürünü için aranan özelliklerden biri "uzun süre dayanıklı olması" olarak verilmiştir. Bu seçenek, kozmetik ürünlerinde tercih edilen bir özelliktir çünkü kullanıcılar ürünlerinin taze kalmasını ve özelliklerini uzun süre korumasını istemektedirler. Diğer seçenekler ise cilt tipine uygun olma, doğal maddeler içermesi, kullanım kolaylığı ve görsel çekicilik gibi önemli özelliklerdir. 15. Kozmetik ürünlerinde sıkça kullanılan aşağıdakilerden hangisi zararlı bir kimyasal olabilir?

  A) Gliserin B) Vitamin E C) Parabenler
  D) Yeşil çay özleri E) Shea yağı

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Parabenler, kozmetik ürünlerinde koruyucu olarak kullanılan ve ciltte tahrişe, alerjik reaksiyonlara, hormonal bozukluklara ve kansere neden olabilen zararlı kimyasallardır. Bu nedenle, sağlıklı ve güvenli kozmetik ürünleri seçerken, paraben içermeyen ürünleri tercih etmek önemlidir. B 17. Kozmetik ürünlerinde kullanılan hangi kimyasal, saç boyalarında pigment oluşumuna yardımcı olmak için kullanılır?

  A) Sodyum hidroksit              B) Ammonium hidroksit
  C) Amonyum lauryl sülfat      D) Hidrojen peroksit
  E) Sitrik asit

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Hidrojen peroksit"tir. Hidrojen peroksit, saç boyalarında renk oluşumu için kullanılan bir kimyasaldır. Bu madde, saç boyalarında peroksit çözeltisi olarak kullanılır ve saç telinin rengini açar. Ayrıca hidrojen peroksit, saç boyalarında renk değişikliği sağlayan diğer kimyasallarla birlikte kullanılır. 19. Temizlik maddeleri neden kullanılır ve nasıl çalışırlar?

  A) Yağları oksitleme                           B) Kirleri parçalama                   
  C) Leke oluşumunu önleme                D) Yüzeyleri aşındırma                 
  E) Yüzeylerdeki kirleri sadece örtme   

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Kirleri parçalama" dır. Temizlik maddeleri, yüzeylerdeki kirleri parçalamak ve çözeltmek için kullanılır. Bunun yanı sıra, bazı temizlik maddeleri leke oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir ve yüzeyleri aşındırmadan temizleyebilirler. Temizlik maddeleri, hijyenik koşulların sağlanması için önemlidir ve ev, iş yeri ve diğer alanların temizliğini kolaylaştırır. 21. Hangi madde asit özellik göstermez?

  A) Asetik asit    B) Hidroklorik asit    C) Laktik asit
  D) Sitrik asit      E) Sodyum hidroksit

 22. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E) Sodyum hidroksit'tir. Asitler, suda çözündüklerinde hidrojen iyonu (H⁺) üreten maddelerdir. Sodyum hidroksit ise bir bazdır ve hidrojen iyonu değil hidroksit iyonu (OH⁻) üretir. 23. Hangi madde, asit ile tepkime vererek gaz çıkışı gösterir?

  A) Potasyum hidroksit    B) Sodyum hidroksit     
  C) Magnezyum             D) Bakır                
  E) Çinko                

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı E) Çinko'dur. Çinko, asit ile tepkime vererek hidrojen gazı çıkışı gösteren bir metaldir. Bu reaksiyon sırasında çinko, asit ile redoks tepkimesi yaparak çinko iyonuna ve hidrojen gazına ayrışır. 25. Aşağıdakilerden hangisi tuzların üretiminde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

  A) Kristalizasyon yöntemi
  B) Tuzlu suyun elektrolizi yöntemi
  C) Tuzlu suyun damıtılması yöntemi
  D) Tuzlu suyun dondurulması yöntemi
  E) Kimyasal sentez yöntemi

 26. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E'dir, çünkü kimyasal sentez yöntemi tuzların üretimi için kullanılmaz. Tuz üretiminde yaygın olarak kullanılan yöntemler kristalizasyon, tuzlu suyun elektrolizi, tuzlu suyun damıtılması ve tuzlu suyun dondurulmasıdır. Bu soru, kimya veya endüstriyel üretim konularında bilgiyi ölçmek için tasarlanmıştır. 27. Tuzların oluşumu ve yapıları hakkında hangisi yanlıştır?

  A) Tuzlar, iyonik bileşiklerdir.
  B) Tuzların oluşumu, bir metal iyonunun bir non-metal iyonu ile birleşmesiyle gerçekleşir.
  C) Tuzlar, kovalent bağlarla birbirine bağlanan moleküllerdir.
  D) Tuzların yapıları, kristal yapıdadır.
  E) Tuzların özellikleri, içerdikleri iyonların özelliklerine bağlıdır.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Tuzlar, kovalent bağlarla birbirine bağlanan moleküllerdir." şeklindedir. Tuzlar iyonik bileşiklerdir ve metal iyonları ile non-metal iyonları arasındaki elektrostatik etkileşim sonucu oluşurlar. Tuzların yapıları kristal yapıdadır ve özellikleri, içerdikleri iyonların özelliklerine bağlıdır. 29. Asitlerin özellikleri nelerdir?

  A) Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler, kaynama noktaları yüksektir.
  B) Kırmızı turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler, kaynama noktaları düşüktür.
  C) Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler, kaynama noktaları yüksektir.
  D) Mavi turnusol kağıdını maviye çevirirler, kaynama noktaları düşüktür.
  E) Kırmızı turnusol kağıdını sarıya çevirirler, kaynama noktaları orta seviyededir.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Kırmızı turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler, kaynama noktaları düşüktür." Asitlerin özellikleri arasında pH seviyesinin 7'den düşük olması, suda çözünür olmaları, sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletebilmesi, metalik yapılarına zarar vermeleri ve kırmızı turnusol kağıdını kırmızıya çevirmeleri bulunur. 31. Aşağıdaki maddelerden hangisi asit değildir?

  A) Kükürtik asit    B) Hidroklorik asit    C) Asetik asit
  D) Sitrik asit        E) Sodyum hidroksit

 32. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Sodyum hidroksit"tir çünkü sodyum hidroksit bir bazdır, yani pH'ı 7'den büyüktür ve asit değildir. Asitler ise pH'ı 7'den küçük olan maddelerdir ve bu soruda verilen diğer maddeler (kükürtik asit, hidroklorik asit, asetik asit ve sitrik asit) hepsi asitlerdir. 33. Aşağıdaki asitlerden hangisi güçlü bir asittir?

  A) Asetik asit       B) Karbonik asit    C) Kükürtik asit
  D) Fosforik asit    E) Sitrik asit

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Fosforik asit'tir. Fosforik asit, güçlü bir asittir çünkü yüksek bir asit konstantına ve üç hidrojen iyonuna sahiptir. Diğer seçenekler ise daha zayıf asitlerdir. 35. Tuzlar konusunda doğru olan ifade hangisidir?

  A) Tuzlar, sadece deniz suyunda bulunurlar.
  B) Tuzlar, metal ve ametal iyonlarının birleşmesi sonucu oluşurlar.
  C) Tuzlar, bileşiklerdir ancak her zaman kristal yapıya sahip değillerdir.
  D) Tuzların erime ve kaynama noktaları, katyon ve anyonların büyüklüklerine bağlı değillerdir.
  E) Tuzlar, sadece suda çözünürler.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Tuzlar, metal ve ametal iyonlarının birleşmesi sonucu oluşurlar." şeklindedir. Tuzlar, iki veya daha fazla iyonun birleşmesi sonucu oluşan bileşiklerdir. Genellikle bir metal iyonu ve bir ametal iyonu arasındaki elektrostatik çekim sonucu oluşurlar. Tuzlar genellikle kristal yapıya sahiptirler ve suda çözünebilirler. 37. Aşağıdaki tuzlardan hangisi kalsiyum iyonları içerir?

  A) NaCl      B) CaCO3     C) Na2SO4     D) K2SO4     E) MgCl2

 38. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) MgCl2'dir. Çünkü MgCl2, magnezyum iyonu (Mg2+) ve klorür iyonları (Cl-) içeren bir tuzdur. NaCl, Na+ ve Cl- iyonları içerirken, CaCO3, Ca2+ ve CO32- iyonlarını içerir. Na2SO4, Na+, SO42- iyonlarını içerirken, K2SO4, K+ ve SO42- iyonlarını içerir. 39. Hangi tuzun çözeltisi asidik karakter gösterir?

  A) NaCl     B) KBr     C) MgSO4     D) CaCO3     E) FeSO4

 40. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevabı E) FeSO4'dur. FeSO4, sulu çözeltisinde hidrojen iyonu (H+) vererek asidik karakter gösterir. Bu özellik, tuzun içindeki demir iyonunun, suyla etkileşime girerek hidrojen iyonlarına neden olmasından kaynaklanır. 41. Bazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Bazlar kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir.
  B) Bazlar suda çözündüklerinde hidroksil iyonları (OH-) verirler.
  C) Bazların pH değeri 7'den küçüktür.
  D) Bazlarla asitler arasında nötralizasyon reaksiyonu gerçekleşir.
  E) Bazlar ametalik özellik gösterir.

 42. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E olan bu soruda, verilen ifadeler arasından yanlış olanın belirlenmesi istenmektedir. Seçenekler arasında en yanlış ifade, bazların ametalik özellik gösterdiğini söyleyen E seçeneğidir. Bazlar, metal ve ametal bileşikleri arasında yer alır ve ametalik özellik göstermezler. 43. Bazlar, nötral maddelerden nasıl farklıdır?

  A) Nötral maddeler suda çözünmez, bazlar suda çözünür.
  B) Nötral maddeler asidik özellik gösterir, bazlar bazik özellik gösterir.
  C) Nötral maddeler suda çözünebilir veya çözünmez, bazlar ise suda çözünür.
  D) Nötral maddeler metalik özellik gösterir, bazlar ise ametalik özellik gösterir.
  E) Nötral maddeler suda çözünür, bazlar ise suda çözünmez.

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Nötral maddeler suda çözünebilir veya çözünmez, bazlar ise suda çözünür." Bazlar, suda çözünerek hidroksit iyonları (OH-) oluştururlar ve çözeltinin pH'ını yükseltirler, nötral maddeler ise pH'ı nötr (7) tutarlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - TEST Detayları

10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - TEST 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - TEST Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - TEST yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - TEST sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - TEST Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIMIZDA KİMYA
  1. Çevre Kimyası
  2. Evde Kimya
  3. Okulda Kimya
  4. Sanayide Kimya
  5. Su ve Hayat

Ayrıca 10.sınıf kimya dersi 2.dönem sonu yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

malzemelerin hammaddeleri hakkındaki bilgiyi test etmektedir.

Doğal polimerlerin çeşitlerini ve özelliklerini tanıyabilme.

Kozmetiklerde antibakteriyel ajanların kullanımı ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.

kozmetiklerde kullanılan koruyucu maddelerin önemini ve yaygınlığını anlamaya yöneliktir.

Öğrenciler, doğal ve sentetik polimerlerin üretim yöntemleri, hammaddeleri, özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olur.

Kimya ve malzeme bilimi konularında bilgiyi ölçmektedir.

Bir ürünün tercih edilebilirliğini belirleyen özelliklerin çeşitli olduğunu ve kullanıcıların farklı beklentilere sahip olduğunu anlamak önemlidir.

Kimyasal maddelerin kozmetik ürünlerdeki etkileri hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Temizlik maddeleri, yüzeylerdeki kirleri parçalayarak temizlerler.

Kimya konusunda asitler ve bazlar hakkındaki temel bilgileri anlama ve ayırt etme yeteneğidir.

Kimya bilgisini ölçmektedir.

Tuz üretimi yöntemlerini ve kimyasal sentezin bu süreçte kullanılmadığını anlamaları beklenir.

Kimya konusunda öğrencilerin temel bilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Asitler, bazlarla nötralizasyon reaksiyonları oluşturarak tuzlar ve su üretirler. Asitlerin özellikleri konusu, kimya derslerinde sıklıkla öğretilir.

temel kimya kavramlarına aşina olmalarını ve asitlerin özelliklerini ve bazların özelliklerini ayırt edebilmelerini gerektirir.

Farklı asitlerin gücünü anlamalarını ve asitlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Tuzlarla ilgili kazanımlar, bileşiklerin özellikleri, iyonik bağlar ve tuzların kullanım alanları gibi konuları içerir.

Tuzlar ve iyonları hakkında bilgi sahibi olmak.

Kimyasal bileşiklerin çözeltilerindeki pH değerleri hakkındaki bilgiyi ölçmektedir.

Kimya konusunda temel bir bilgi olan bazların özellikleri hakkında bilgi sahibi olma kazanımını ölçmektedir.

Bazların özellikleri hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları ve asit-baz konusundaki kavramları kavramaları beklenir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - TEST sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - TEST Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - TEST Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - TEST sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - TEST sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - TEST sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.