10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. Kumlu, taneli yumuşak yapılı taşların bulunduğu eğimli yamaçlarda akarsu ve sel sularının aşındırma faaliyeti sonucu oluşan yer şekillerine ne ad verilir?

  A) Kertik Vadisi    B) Peribacaları    
  C) Dev Kazanı       D) Plato           
  E) Menderes                            

 2. Cevap: B Açıklama:

  Peribacaları, kumlu, taneli yumuşak yapılı taşların bulunduğu eğimli yamaçlarda akarsu ve sel sularının aşındırma faaliyeti sonucu oluşan yer şekilleridir. 3. Akarsuların akım miktarının fazla olduğu dönemlerde iri boyutta malzeme birikirken, akım miktarının azaldığı dönemlerde daha ince boyutta malzeme biriktiği alanlara ne ad verilir?

  A) Konik Yığılma           B) Birikinti Konisi       
  C) Taban Seviyesi Ovası    D) Irmak Adası            
  E) Delta                                             

 4. Cevap: B Açıklama:

  Birikinti konisi, akarsuların akım miktarının fazla olduğu dönemlerde iri boyutta malzeme birikirken, akım miktarının azaldığı dönemlerde daha ince boyutta malzeme biriktiği alanlardır. 5. Buzulların erimesi sonucu oluşan malzemelere ne ad verilir?

  A) Kumul    B) Tafoni    C) Moren    D) Drumlin    E) Plaj    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Buzulların erimesi sonucu oluşan malzemelere moren adı verilir. 7. Buzulların altındaki taban morenlerinin yığılmasıyla oluşan tepelere ne ad verilir?

  A) Drumlin    B) Obruk    C) Sander    D) Sarkıt    E) Dolin    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Buzulların altındaki taban morenlerinin yığılmasıyla oluşan tepelere drumlin adı verilir. 9. Gelgit olaylarının yaşandığı bölgelerde haliçlerin kara içlerine doğru sokulduğu ve belirginleştiği kıyı tipi hangisidir?

  A) Boyuna Kıyı Tipi          B) Limanlı Kıyı Tipi        
  C) Halıçlı Kıyı Tipi         D) Dalmaçya Kıyı Tipi       
  E) Mercan Resifli Kıyılar                                

 10. Cevap: C Açıklama:

  Halıçlı kıyı tipinde gelgit olaylarının yaşandığı bölgelerde haliçler kara içlerine doğru sokulur ve belirginleşir. 11. Mercanların kalkerli iskeletlerinin ve diğer malzemelerin yığılmasıyla oluşan setlere ne ad verilir?

  A) Ria    B) Falez    C) Resif    D) Kordon    E) Dalmasya    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Mercanların kalkerli iskeletlerinin ve diğer malzemelerin yığılmasıyla oluşan setlere resif denir. 13. Türkiye'de hangi bölgelerde lapyalar yaygın olarak bulunur?

  A) Karadeniz kıyıları           B) Güneydoğu Anadolu Bölgesi   
  C) Orta Toroslar                D) İç Anadolu Bölgesi          
  E) Doğu Anadolu Dağları                                        

 14. Cevap: C Açıklama:

  Lapyalar, Orta Toroslar'daki dağlık bölgelerde yaygın olarak bulunan bir karstik aşındırma şeklidir. 15. Türkiye'deki buzulların en fazla etkili olduğu dağlar nelerdir?

  A) Kuzey Anadolu Dağları
  B) Akdeniz kıyılarındaki dağlar
  C) Doğu Anadolu'daki dağlar
  D) Karadeniz sahil şeridi
  E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki dağlar

 16. Cevap: A Açıklama:

  Kuzey Anadolu Dağları, Türkiye'de buzulların en fazla etkili olduğu dağlar arasındadır. Bu dağlarda sirkler, buzul vadileri ve morenler bulunur. 17. Türkiye'deki hangi su yolunu deniz altındaki bir eski akarsu vadisi oluşturmuştur?

  A) İzmir Körfezi       B) Antalya Körfezi    
  C) İstanbul Boğazı     D) Çanakkale Boğazı   
  E) Marmara Denizi                            

 18. Cevap: C Açıklama:

  İstanbul Boğazı, deniz altındaki eski bir akarsu vadisinin oluşumu sonucu meydana gelmiştir. Bu nedenle ria kıyı tipine bir örnektir. 19. Türkiye'deki platoların büyük bir kısmı hangi bölgede bulunur?

  A) Karadeniz Bölgesi       B) Akdeniz Bölgesi        
  C) Ege Bölgesi             D) İç Anadolu Bölgesi     
  E) Doğu Anadolu Bölgesi                              

 20. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye'deki platoların büyük bir kısmı İç Anadolu Bölgesi'nde bulunur. Örneğin, Obruk, Nevşehir ve Bozok platoları bu bölgede yer alır. 21. Türkiye'nin engebeli olmasının sebeplerinden biri nedir?

  A) Denizlere kıyısı olmaması
  B) Düzensiz toprak kullanımı
  C) İklim koşulları
  D) Fay hatları ve tektonik aktiviteler
  E) Bitki örtüsünün azlığı

 22. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye'nin engebeli olmasının sebeplerinden biri fay hatları ve tektonik aktivitelerdir. 23. Türkiye'de hangi bölgede volkanik dağlar daha yaygındır?

  A) Karadeniz Bölgesi            B) İç Anadolu Bölgesi          
  C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi    D) Akdeniz Bölgesi             
  E) Doğu Anadolu Bölgesi                                        

 24. Cevap: E Açıklama:

  Türkiye'de volkanik dağlar daha yaygın olarak Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunur. 25. İki kıtasal levhanın yaklaşması sonucunda hangi yeryüzü şekilleri oluşabilir? Bu yeryüzü şekillerinin örneklerini veriniz.


 26. Cevap: İki kıtasal levhanın yaklaşması sonucunda kıvrımlı ya da kırıklı dağ sıraları oluşabilir. Örnek olarak Himalaya Dağları ve Alp Dağları verilebilir. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere iki kıtasal levhanın yaklaşmasının sonuçlarını ve oluşabilecek yeryüzü şekillerini öğretmeyi amaçlar. 27. Okyanusal ve kıtasal levhanın karşılaştığı sınırda neden derin okyanus hendekleri oluşur? Bu hendeklerin özelliklerini açıklayınız.


 28. Cevap: Okyanusal ve kıtasal levhanın karşılaştığı sınırda derin okyanus hendekleri oluşur çünkü yoğunluğu fazla olan okyanusal levha, kıtasal levhanın altına dalma eğilimindedir. Bu alanlara dalma–batma zonu denir. Hendekler, bu dalma sürecinin sonucunda oluşur ve derin okyanus çukurları olarak bilinir. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere okyanusal ve kıtasal levhaların etkileşimi sonucu neden derin okyanus hendekleri oluştuğunu öğretmeyi amaçlar. 29. Permiyen döneminde neden karalar tek parça halindeydi ve bu dönemin önemli olayları nelerdir?


 30. Cevap: Permiyen döneminde karaların tek parça halinde olmasının nedeni Pangea kıtasının varlığıdır. Bu dönemde Kaledoniyen Hersiniyen Orojenezi'nin oluşumu sonucu İskandinav Dağları, Ural ve Appalaş Dağları oluşmuş, taş kömürü yatakları oluşmuş, balık benzeri organizmalar, mercanlar, süngerler ve kanatlı böcekler gibi organizmaların yaşadığı dönemdir. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere Permiyen döneminin özelliklerini, kıtaların tek parça halinde olduğunu ve bu dönemdeki önemli olayları öğretmeyi amaçlar. 31. Proterozoyik döneminde Dünya üzerinde hangi önemli olaylar gerçekleşti ve canlı yaşamının başlamasıyla ilgili nasıl bir süreç yaşandı?


 32. Cevap: Proterozoyik döneminde Dünya'yı çevreleyen atmosferin oluştuğu, okyanusların oluştuğu, ilk kıta çekirdeklerinin oluştuğu, canlı yaşamının başladığı ve algler, bakteriler, su yosunları gibi organizmaların bulunduğu dönemdir. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere Proterozoyik dönemin özelliklerini ve canlı yaşamının başlangıcını öğretmeyi amaçlar. 33. Orojenez nedir ve nasıl oluşur?


 34. Cevap: Orojenez, dağ oluşumu sürecini ifade eder. Bu süreç, biriken materyalin sıkışması ve yan basınçların etkisiyle yer kabuğundaki tabakaların kıvrılması veya kırılması sonucunda meydana gelir. Özellikle jeosenklinal alanlarda biriken tortulların sıkışmasıyla ortaya çıkar. Açıklama: 35. Depremler nasıl meydana gelir ve depremin etkileri neler olabilir?


 36. Cevap: Depremler, yer kabuğundaki kırık hatlar boyunca meydana gelen sarsıntılardır. Faylar üzerindeki blokların hareketi nedeniyle gerilme ve sıkışmalar oluşur ve bu enerji deprem dalgaları olarak yayılır. Depremlerin etkileri arasında yer yüzeyinin sarsılması, bina hasarı, toprak kaymaları ve tsunami gibi olumsuz sonuçlar bulunabilir. Açıklama: 37. Akarsu yataklarındaki sert kayaçlar nasıl belirgin eğimlere yol açar ve hangi doğal oluşumları meydana getirir?


 38. Cevap: Akarsu yataklarındaki sert kayaçlar, erozyona daha dirençli oldukları için belirgin eğimlerin oluşmasına neden olabilir. Bu eğimler, akarsularda şelalelerin oluşmasına katkı sağlayabilir. Açıklama: 39. Türkiye'de ve dünyada kayaç yapısının yer şekillerine etkilerini gösteren örnekler nelerdir?


 40. Cevap: Türkiye'de Kapadokya'da bulunan peribacaları, bazalt sütunlarına örnek olarak verilebilir. Dünya genelinde ise İskoçya'da tor topoğrafyası ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kırgıbayırlar bu etkileri gösteren yer şekillerine örnek olarak verilebilir. Açıklama: 41. Delta nedir ve hangi koşullarda oluşur?


 42. Cevap: Delta, akarsuların taşıdığı alüvyonları denize veya göle döküldüğü yerde biriktirmesiyle oluşan düzlüklerdir. Deltalar, kıyı derinliğinin az olduğu ve güçlü akıntıların olmadığı bölgelerde oluşabilir. Açıklama: 43. Akarsuların biriktirdiği malzemelerin oluşturduğu yer şekilleri nelerdir ve bu şekiller hangi koşullarda meydana gelir?


 44. Cevap: Akarsuların biriktirdiği malzemeler sonucunda dağ eteği ovası, dağ içi ovası, taban seviyesi ovası ve ırmak adası gibi yer şekilleri oluşabilir. Bu şekiller, akarsuların taşıdığı malzemelerin biriktirme süreci ve coğrafi koşullara bağlı olarak meydana gelir. Açıklama: 45. Rüzgârın aşındırma etkisiyle meydana gelen "şahit kaya"lar hangi koşullarda oluşur?


 46. Cevap: Şahit kaya, farklı dirençteki yatay tabakalara sahip kayaçların rüzgar etkisiyle aşındırılması sonucu oluşur. Bu tabakalardan bazıları daha hızlı aşındığı için dirençli tabakalar yüksekte kalır ve girintili çıkıntılı bir görüntü oluşturur. Açıklama:

  Şahit kayaların oluşum koşullarını ve sürecini açıklayan bir soru. 47. Hangi koşullarda çöl kaldırımı oluşur ve ne tür bir rüzgâr aşındırma şekliyle ilişkilidir?


 48. Cevap: Çöl kaldırımı, çöllerde ince malzemelerin rüzgâr tarafından sürüklenmesi sonucu gerçekleşir. Rüzgâr, çölden sürüklediği ince malzemelerle iri taşların yüzeyini kaplar ve bu oluşuma çöl kaldırımı denir. Açıklama:

  Çöl kaldırımının oluşum nedenini ve rüzgarın etkisini açıklayan bir soru.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme Detayları

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR KAYAÇLAR
  1. DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK, BİTKİ SU KAYNAKLARI
  2. DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK, BİTKİ SU KAYNAKLARI
  3. DÜNYAYI KAPLAYAN ÖRTÜ: BİTKİLER NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ
  4. LEVHA HAREKETLERİ VE ETKİLERİ

Ayrıca 10.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 1.değerlendirme soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve klasik türü sorulardan ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bu soru, öğrencilere Türkiye'de karstik aşındırma şekillerini ve yaygın bölgelerini öğretmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilere Türkiye'de buzulların dağları nasıl şekillendirdiğini öğretmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilere Türkiye'deki deniz altındaki akarsu vadisi oluşumunu ve İstanbul Boğazı'nın kökenini anlatmayı amaçlar.

Bu soru, öğrencilere Türkiye'deki platoların coğrafi konumunu öğretmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilere Türkiye'nin engebeliliğinin nedenlerini öğretmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilere Türkiye'de volkanik dağların konumunu öğretmeyi amaçlar.

Levha sınırlarının etkisi altında yeryüzü şekillerinin oluşumunu anlama.

Levhaların karşılaşma sınırlarında hendeklerin oluşumunu anlama.

Permiyen döneminin coğrafi ve biyolojik özelliklerini anlama.

Proterozoyik dönemin önemini ve canlı yaşamının başlamasını anlama.

Delta oluşumu, akarsuların denizle etkileşimini ve kıyı coğrafyasını anlamak için önemlidir.

Akarsuların biriktirme faaliyetlerini anlamak, farklı düzlüklerin ve vadilerin oluşumunu açıklamak için önemlidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi İstatistikleri

Bu sınav 15 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 40 kere doğru, 93 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.