2021-2022 10.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Fizik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Fizik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Fizik dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

10 Şubat 2022  

Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın alt kısımlarında şekildeki gibi engeller vardır.
10.sınıf fizik sorusu
Sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı çalıştırıldığında K, L ve M bölgelerinde yayılan dalga boyları sırasıyla λK, λL, λM olduğuna göre bu dalga boyları arasındaki ilişki nedir?

A) λK > λM > λL         B) λK > λL > λM
C) λM > λK > λL         D) λL > λK > λM
E) λM > λL > λK

10 Şubat 2022  

Ses dalgası havadan daha yoğun bir ortama girerken,
I. Hız
II. Şiddet
III. Yükseklik
niceliklerinden hangileri değişmez?

A) Yalnız I      B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve II         E) I, II ve III

10 Şubat 2022  

Periyodik bir yay dalgası esnek ortamda ilerlerken ortamın esneklik özelliği değiştirilirse, bu dalganın;
I. periyot (T),
II. hız (v),
III. dalga boyu (m)
niceliklerinden hangileri değişir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) II ve III      E) I, II ve III

10 Şubat 2022  

Hafif yaydan ağır yaya gelen atmalar için;
I. Baş yukarı gelen atmanın bir kısmı baş aşağı yansırken bir kısmı da baş yukarı iletilir.
II. Gelen atmanın yayılma hızı yansıyan atmanın hızına eşit iletilen atmanın hızından büyüktür.
III. Gelen atmanın genliği yansıyan ve iletilen atmanın genliğinden küçüktür.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) II ve III      E) I, II ve III

10 Şubat 2022  

5 s ' de 25 periyodik dalga üreten kaynağın periyodu kaç s ' dir?

A) 1/5     B) 1/2     C) 1     D) 2     E) 5

10 Şubat 2022  

Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir dalga leğeninde doğrusal dalga kaynağı periyodik su dalgaları oluşturuluyor.
fizik dalga sorusu
Buna göre;
I. Dalgaların L ortamındaki hızı sürekli artar
II. Dalgaların frekansı hareketi boyunca sabittir.
III. Dalgaların K, L, M aralıklarını geçme süreleri arasında tm > tl > tx ilişkisi vardır
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I     B) Yalnız II         C) I ve II
D) II ve III     E) I, II ve III

10 Şubat 2022  

Gerilmiş türdeş bir yayın ucundaki periyodik kaynak tarafından üretilen yay dalgalarının görünümü şekildeki gibidir.
10.sınıf fizik sorusu
Kaynağının frekansı 0,5 s-1 olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cm/s'dir?

A) 3     B) 4     C) 6     D) 12     E) 18

10 Şubat 2022  

Gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan dalganın düşey kesiti şekildeki gibidir.
fizik dalga boyu sorusu
Yay dalgası üzerinde bulunan X, Y ve Z noktalarının hareket yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

fizik sorusu şıkları

10 Şubat 2022  

K-L noktaları arasında ilerleyen şekildeki dalgayı söndürebilecek dalganın şekli aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
fizik sorusu

fizik dalga sorusu şıkları

10 Şubat 2022  

Dalga kaynağı bir yayda 6 dalga tepesini 20s'de periyodik olarak oluşturuluyor.
Dalga boyu 8'cm olduğuna göre dalganın yayılma hızı kaç cm/s'dir?

A) 2     B) 4     C) 5     D) 6     E) 7

10 Şubat 2022  

Ses dalgaları ile ilgili;
I. Mekanik dalgalardır.
II. Enine dalgalardır.
III. Yoğun ortama geçince hızı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I      B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) I ve II        E) I, II ve III

10 Şubat 2022  

Yukarıdaki şekilde verilen dalga leğeninde oluşturulan periyodik düzlem dalgalarının üstten görünüşü verilmiş olup dalga tepeleri arasındaki mesfeler delta cinsinden ifade edilmiştir?

Buna göre kabın taban yapısı aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki gibi olabilir?

fizik soru şıkları

10 Şubat 2022  

İnce yaydan kalın yaya gönderilen atma birleşme noktasına geldiğinde atmanın bir kısmı iletilip bir kısmı yansıyor.
Buna göre gelen atmayla yansıyan atmanın
I. Genlikleri
II. Yayılma hızlarının büyüklükleri
III. Genişlikleri
ifadelerinden hangileri iki atma için de aynıdır?

A) Yalnız II     B) I ve II         C) I ve III
D) II ve III       E) I, II ve III

10 Şubat 2022  

Bir yayda üretilen periyodik dalgaların ardışık 3 dalga tepesi arasındaki uzaklık 8 cm’dir.
Dalgaların periyodu 1/4 olduğuna göre dalgaların ilerleme hızı kaç cm/s’dir?

A) 4     B) 6     C) 8     D) 12     E) 16

10 Şubat 2022  

Mekanik dalgalarla ilgili;
I. İlerlemek için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar.
II. Hızları kaynağa bağlıdır.
III. Sadece boyuna dalgalardan oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I     B) Yalnız II         C) I ve III
D) II ve III      E) I, II ve III

10 Şubat 2022  

İki ucundan gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan K, L ve M atmalarının aynı anda titreşim yönleri şekildeki gibidir.

Buna göre atmaların ilerleme yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

fizik sorusu şıkları

10 Şubat 2022  

Bir dalga leğeninde leğeninde leğen boyunca hareket eden doğrusal dalga kaynağı periyodik dalgalar yaymaktadır. Bu dalgaların dalga boyunu aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

A) Leğendeki su yüksekliği
B) Kaynağın titreşim periyodu
C) Kaynağın ilerleme hızı
D) Kaynağın titreşim genliği
E) Kaynağın hareket yönü

10 Şubat 2022  

Eş kare bölmeli bir yay dalgasının görünümü şekildeki gibidir.
fizik dalga boyu sorusu
Dalga kaynağının periyodu 2 saniye olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cm/s'dir?

A) 20     B) 15     C) 10     D) 5     E) 1

10 Şubat 2022  

Aynı kalınlıktaki özdeş tellerin K-L noktaları arasında oluşturulan dalgaların şekilleri aşağıdaki gösterilmiştir.
periyodik dalga sorusu
Buna göre hangi şekiller periyodik dalgalara örnektir?

A) Yalnız I       B) Yalnız III         C) I ve II
D) I ve III         E) I, II ve III

10 Şubat 2022  

Düşey kesiti şekildeki gibi olan kare biçimindeki dalga leğeninde, sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı çalıştırılıyor.
10.sınıf fizik sorusu
Buna göre, su yüzeyine yukarı bakan gözlemci dalga tepelerini nasıl görür?

10.sınıf fizik sorusu cevapları